Альошина Алла Іванівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Aloshina 0.jpg

Посада, науковий ступінь, вчене звання

Завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, фахівець з фізичної культури і спорту

Біографія

Альошина Алла Іванівна закінчила Луцький політехнічний інститут у 1983 році за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво». Оскільки ще у дитинстві поєднала своє життя зі спортивним орієнтуванням, а у 10 класі виконала норматив Майстра спорту СРСР, то й під час навчання в інституті продовжує тренуватися й брати участь у змаганнях – була неодноразовою Чемпіонкою України, членом збірної команди України, призером Чемпіонатів СРСР. Отримавши кваліфікацію інженера-будівельника, Алла Іванівна вирішує здобути ще одну вищу освіту й вступає до Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки на факультет фізичного виховання. Специфіка навчання на факультеті відкриває нові можливості й вона починає займатись ще й легкою атлетикою.

У 1988 році закінчила навчання і почала працювати на кафедрі легкої атлетики Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. Алла Іванівна продовжувала займатись спортом і водночас тренувала команду інституту по спортивному орієнтуванню, яка стала переможцем Всеукраїнських спартакіад серед студентів та призером Всесоюзної універсіади в естафеті.

Після завершення спортивної кар’єри увесь свій потенціал Алла Іванівна спрямувала на наукову діяльність – закінчила аспірантуру і у 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування вертикальної стійкості тіла дітей 9–12 років на уроках фізичної культури» й здобула науковий ступінь кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Професійний досвід

Із 2001 року Алла Іванівна очолювала кафедру фізичної реабілітації, брала активну участь у розробці навчальних планів, акредитації спеціальності.

У 2005 році отримана звання доцента кафедри фізичної реабілітації.

Із вересня 2010 року – на посаді професора кафедри.

У 2008 році нагороджена Почесною грамотою МОН України.

У 2013 році присвоєно звання професора кафедри фізичної реабілітації.

У 2013 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Із 2015 року – завідувач кафедри спортивно-масової та туристичної роботи.

Із травня 2020 року - завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури.

У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему “Профілактика й корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей та молоді у процесі фізичного виховання” за фахом 24.00.02. – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.

Науковий керівник п’яти кандидатських дисертацій. Співавтор навчальних посібників із грифом МОН.

Головний редактор фахового наукового журналу «Молодіжний вісник СНУ»

Співкерівник досліджень за темою Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури та спорту на 2006-2010р.р. за темою 3.2.1. "Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні і реабілітації з урахуванням просторової організації тіла людини", та на 2011–2015 рр. Міністерства України у справах сім’ї, молоді і спорту 3.7 «Удосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні й реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини» (номер державної реєстрації 0111U001734)

Керівник виконання НДР на 2018-2023 за темою «Сучасні технології формування та збереження здоров’я різних груп населення засобами оздоровчої рухової активності» (номер держреєстрації 0118U004196).

Має понад 170 публікацій, із них 2 монографії, 5 навчальних посібників та підручників (4 із Грифом МОН), понад 100 статей у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів

Біомеханіка, фізична реабілітація, технології формування та збереження здоров’я різних груп населення, спортивне орієнтування, туризм, анімація

Викладає навчальні дисципліни:

"Сучасні методи дослідження в олімпійському та професійному спорті "; "Спортивна метрологія"; "Професійна діяльність фахівця у галузі фізичної культури і спорту"; "Діагностика фізичного стану спортсмена (ВД8)"; "Біомеханіка спорту та оздоровчої рухової активності"; "Кінезіологія".

Стажування та підвищення кваліфікації:

 • Університет суспільно-природничих наук імені Вінцента Поля (Польща, м. Люблін), 28.12.2016–28.06.2017.
 • «Електронне навчання й менеджмент в університеті: Office 365», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 06.03.2020 –08.05.2020, Сертифікат № 565/20 від 19.06.2020
 • Participated in International Webinar «Distance Learning Tools for Training Specialists in Physical Culture and Sports, Physical Therapy and Ergotherapy: Zoom and Moodle Platforms». The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self – study in the following disciplines: Biomechanics; Modern research methods in Olympic Professional sports; Modern Olympic movement; Olympic education. (Lublin, Republic of Poland), 5th–12th April 2021, Сертифікат ES № 5706/2021 від 12.04.2021.
 • International Advanced Training (Webinar) on the topic: «Selection Preparation and Publication of Scientific Articles In Scientific Journals that are Indexed in Scopus and Web of Science Databases» The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self – study in the following disciplines: Kinesiology; Modern research methods in Olympic and professional sports; Biomechanics. (Lublin, Republic of Poland), 12th–19th July 2021, Сертифікат ES № 7048/2021 від 19.07.2021.
 • International Skills Development International Advanced Training (Webinar) on the topic: «Innovative Forms of Modern Education with the use of Microsoft Teams and Office 365 Platforms» The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self-study in the following disciplines: Modern research methods in Olympic and professional sports; Biomechanics; Kinesiology (Lublin, Republic of Poland), 23th of August–30th of August, Сертифікат ES № 7904/2021 від 30.08.2021
 • International Advanced Training (Webinar) on the topic: «Innovative Forms of Modern Education with using Google Meet and Google Classroom Platforms». The skills improvement program (webinar) is made up of 1.5 ECTS credits (45 hours) including 12 hours of lectures, 20 hours of practical sessions and 13 hours of self - study in the following disciplines: Physical culture and sports rehabilitation; Kinesiology; Biomechanics (Lublin, Republic of Poland), 18th of October - 25th of October, 2021, Сертифікат ES № 8341/2021, 25.10.2021.

Основні наукові праці:

Навчально-методичні видання, монографії:

 • Альошина А. І. Профілактика й корекція функціональних порушень опорно-рухового апарату дошкільнят, школярів та студентської молоді у процесі фізичного виховання : [монографія] / Альошина Алла Іванівна. – Луцьк, 2015. – 356 с.
 • Здоров’язбережувальна технологія навчання майбутніх учителів фізичної культури в умовах інформатизації освіти [Текст] : монографія / В. О. Кашуба, О. І. Бичук, Н. Г. Бишевець, А.І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 212 с.
 • Альошина А.І. Фізичний розвиток дітей і підлітків з урахуванням стану їх здоров’я: навч. посібн. / А.І.Альошина, В.С.Добринський, Н.Б.Грейда. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 191 с. Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист № 14/18.2 – 2782 від 08.12. 2005 р.
 • Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров'язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навч. посібник для студентів ВНЗів / Олександра Дмитрівна Дубогай, Алла Іванівна Альошина, Володимир Євгенович Лавринюк; В.о. Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011.– 296 с. (Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки). Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 – 1514 від 22.02.2011 р.ISBN 966-600-544-4
 • Ковальчук Н.М. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ковальчук, О.І.Бичук, А.І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 384 с. (22,32 др. арк.) Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 – 17976 від 20.11.2012 р. ISBN 978-966-600-493-50 (серія) ISBN 978-966-600-2750-11-9
 • Сергеєв В. М. Невідкладна допомога в екстремальних випадках: навчальний посібник / Сергеєв В., Пасічнюк В., Альошина А. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. –144 с.
 • Ковальчук Н.М. Туристичні ресурси Західного регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. М. Ковальчук, О.І.Бичук, А.І. Альошина. – Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – Вид. 2-ге виправл. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 384 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, лист № 1/11 - 17976 від 20.11.2012 р.).
 • Невідкладна допомога: методичні рекомендації / В.М. Сергеєв, А. І. Альошина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 100 с.
 • А.І. Альошина, І.М. Войтович, В.М. Войтович. Навчання спортивному орієнтуванню ігровим методом: методичні рекомендації. – Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2019. – 48 с. (3 обл.вид. арк.)
 • Альошина А.І., Мудрик Ж.С. Журнал роботи студента-практиканта: методична розробка. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – 20 с.
 • Альошина А.І., Мудрик Ж.С., Деделюк Н.А. Методичні рекомендації до написання кваліфікаційної (магістерської) роботи : методичні рекомендації. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2020.
 • Альошина А.І, Мудрик Ж.С., Бичук О.І., Добринський В.С., Іваніцький Р.Б., Глушко П.В. Методичні рекомендації для підготовки до комплексного державного екзамену з дисциплін професійної підготовки з методикою навчання та тренування: методичні рекомендації. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі України, 2021. – 84 с.


Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних Web of Science Core Collectio та/або Scopus:

 • Kostiantyn Prontenko, Grygoriy Griban, Iryna Medvedeva, Alla Aloshyna, Ihor Bloshchynskyi, Sergiy Bezpaliy, Olexandr Bychuk, Zhanna Mudryk, Ihor Bychuk, Viktor Radziyevsky, Zoya Filatova, & Maryna Yevtushok. (2019). Interrelation of students’ motivation for physical education and their physical fitness level, International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2), 20–30. https://publons.com/publon/27569247/ Web of Science Core Collection
 • Roman Kovalchuk, Ihor Bloshchynskyi, Andrii Balendr, Alla Aloshyna, Oleh Bahas, Olexandr Mozolev, Kostiantyn Prontenko,Ihor Tomkiv, Olexandr Bychuk, &Vasyl Prontenko. (2019). Conceptual basis of organization of volleyball team training, International Journal of Applied Exercise Physiology, 8(2),1-13. https://publons.com/publon/21551019/ Web of Science Core Collection
 • Prontenko, K., Griban, G., Aloshyna, A., Bloshchynskyi, I., Kozina, Z., Bychuk, O., Novitska, I., & Korchagin, M. (2019). Analysis of cadets’ endurance development at higher military educational institutions during the kettlebell lifting training. Sport Mont, 17(2), 3-8. doi: 10.26773/smj.190601 Scopus
 • Prontenko, K., Griban, G., Aloshyna, A., Bychuk, O., Kuvaldina, O., Shkola, O., Boichenko, A., Surovov, O., Ramsey, I., Voitovych, I., Valkevich, O., Prontenko, V. (2020). Features of the methodology of the development of cadets’ physical qualities during kettlebell lifting activities. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: 2, Artículo no.:47, Período: 1ro de Enero al 30 de Abril del 2020. Web of Science Core Collection
 • Prontenko, K., Griban, G., Aloshyna, A., Bezpalyi, S., Yavorska, T., Hryshchuk, S., Tkachenko, P., Dzenzeliuk, D., Bloshchynskyi, I. (2019). The physical development and functional state as the important components of the students’ health. Wiadomości Lekarskie, 72, 12(1), 2348-2353. doi: 10.36740/WLek201912115. Scopus
 • Prontenko, K., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Kyslenko, D., Lisnichenko, Yu., Ollo, V., Aloshyna, A., Bychuk, O., Smirnov, V. (2020). Physical training as the basis of professional activities of patrol policemen. Baltic Journal of Health and Physical Activity, 2020, 12 (1), 41-53. doi: 10.29359/BJHPA.12.1.05. Web of Science Core Collection
 • Viktoriia Matiichuk, Ihor Vypasniak, Iryna Ivanyshyn, Alla Aloshyna, Yurii Ivanyshyn, Roman Rymyk, Igor Bychuk. Morpho-biomechanical characteristics of female students as a basis for the development of differentiated health-related programs. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES),Vol 21 (Suppl. issue 5), Art 383 pp 2880 – 2889, Oct 2021 online ISSN: 2247 - 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN - L = 2247 - 8051 © JPES Scopus https://efsupit.ro/images/stories/octombrie2021/Art%20383.pdf

Статті в журналах, що входять до переліку фахових видань України та закордонних виданнях:

 • Ivanytskyi Roman, Aloshyna Alla, Bychuk Oleksandr. Somatometric characteristics of children’s bodies of secondary school age with hearing impairments. Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(4):910-919. eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1435009 http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/6092
 • Ivanitsky, R., & Alоshуna A. (2018). Функціональний стан опорно-рухового апарату дітей середнього шкільного віку з вадами слуху. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (3 (43), 86-90. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2018-03-86-90.
 • Іваніцький Р.Б. Особливості вертикальної стійкості тіла школярів 11-14 років з вадами слуху / Роман Іваніцький, Алла Альошина // Теорія і методика фізичного виховання і спорту: журнал. – 2018. – № 3. – С. 24–28. https://doi.org/10.32652/tmfvs.2018.3.24-28
 • К вопросу использования современных занятий профилактико-оздоровительной направленности с людьми зрелого возраста / [Виталий Кашуба, Алла Алешина, Татьяна Прилуцкая, Юлия Руденко, Ольга Лазько, Тамара Хабинец] // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – С. 50-58. https://sportvisnyk.eenu.edu.ua/index.php/sportvisnyk/article/view/61
 • Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки / [Віталій Кашуба, Леонід Ярмолинский, Алла Альошина, Олександр Бичук, Ігор Бичук] // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 30. – С. 175–183. вилучено із https://sportvisnyk.eenu.edu.ua/index.php/sportvisnyk/article/view/51
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Тетяна Суворова. Сучасні методи фізичної реабілітації дітей, хворих на дитячий церебральний параліч. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – С. 76-81.
 • Володимир Добринський, Алла Альошина, Жанна Мудрик, Микола Мордик. Професійний спорт у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 29. – С. 165–170.
 • Роман Іваніцький, Алла Альошина. Зміст технології корекції порушень постави дітей з вадами слуху. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. − Вип. 30. – С. 72-79.
 • Віталій Кашуба, Леонід Ярмолинский, Алла Альошина, Олександр Бичук, Ігор Бичук. Морфобіомеханічні особливості юних спортсменів на початковому етапі підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2018. − Вип. 30. – С. 175–183.
 • Альошина, А., Бичук, О., Родіоненко, М., Грицай, В., & Бичук, І. (2018). Інформаційні технології в спортивній діяльності (на прикладі футболу). Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (31), 68-72.
 • Кашуба, В., Альошина, А., & Лопацький, С. (2018). Сучасні погляди на проблему контролю стану статодинамічної постави людини. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (32), 9-12.
 • Дем’янчук, О., & Альошина, А. (2018). Особливості застосування занять оздоровчо-рекреаційної рухової активності зі школярами з використанням засобів спортивного туризму. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (32), 25-31. вилучено із https://sportvisnyk.eenu.edu.ua/index.php/sportvisnyk/article/view/682
 • Прилуцька, Т., Альошина, А., Сологуб, О., & Лазько, О. (2018). Характеристика фізичного розвитку жінок 36–44 років, які займаються слайд-аеробікою. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (32), 38-43.
 • Альошина, А. (2018). Роль гідротерапіі в лікуванні пацієнтів із наслідками вогнепальних уражень нижніх кінцівок. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, (32), 50-53.
 • Віталій Кашуба, Алла Альошина, Сергій Лопацький, Юлія Руденко, Артем Дідур. Біомеханічний моніторинг просторової організації тіла людини в дискусії наукових знань. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 33. – С. 9-14.
 • Алла Альошина, Олена Дем’янчук. Обґрунтування технології корекції фізичного стану школярів із використанням засобів спортивного туризму. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 33. – С. 45-48.
 • Альошина Алла. Сучасний погляд на застосування засобів фізичної реабілітації при вогнепальних ураженнях кісток гомілки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 33. – С. 56-61.
 • Альошина Алла. Організаційні аспекти функціонування фітнес-індустрії Польщі. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 34. – С. 9-13.
 • Алла Альошина, Олена Дем’янчук. Зміст та структура технології корекції фізичного стану школярів засобами спортивного туризму. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 34. – С. 47-56.
 • Альошина Алла. Застосування фізичних вправ у відновленні навички ходьби у хворих з вогнепальними ураженнями кісток нижніх кінцівок. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 34. – С. 78-82.
 • Жанна Мудрик, Алла Альошина, Ніна Деделюк, Володимир Добринський, Олександр Бичук. Динаміка фізичної підготовленості юних стрибунів у висоту на етапі попередньої базової підготовки. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 34. – С. 139-143.
 • Альошина Алла. Діяльність фітнес-клубу для залучення клієнтів засобами сучасної реклами. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 35. – С. 9-13.
 • Алла Альошина, Вікторія Матійчук. Геометрія мас тіла – актуальний тренд наукових досліджень. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 36. – С. 9-13.
 • Юрій Литвиненко, Борис Долинський, Божена Буховець, Алла Альошина, Олександр Бичук, Вікторія Петрович. Особливості статодинамічної стійкості тіла гімнастів високої кваліфікації. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2019. − Вип. 36. – С. 124-130.
 • Алла Альошина, Олена Дем’янчук. Факторна структура фізичного стану та технічної підготовленості старшокласників, які займаються спортивним туризмом. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини / [редкол.: Єдинак Г. А. (відп. ред.) та ін]. Кам’янець-Подільський: Видавець Панькова А. С. 2020. Випуск 16. С. 5-10. DOI: https://doi.org/10.32626/2309-8082.2020-16.5-10
 • Альошина Алла. (2020). До 85-річчя від дня народження професора Едуарда Станіславовича Вільчковського. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, (1 (49), 116-117. Retrieved із https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/article/view/2209
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Антон Дудка, Сергій Козіброцький. Основні функції оздоровчо-рекреаційної діяльності в санаторно-курортних комплексах для осіб похилого віку. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / укладачі А. В. Цьось, А. І. Альошина. Луцьк, 2020. Вип. 37. С. 9-13.
 • Альошина Алла, Матійчук Вікторія, Остап’як Зіновій. Морфобіо-механічні особливості студенток з різним типом тіло-будови. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 2020 Листоп. 03; 35: 3-9. doi: 10.15330/fcult.35.3-9
 • Алла Альошина, Ірина Жарова. Доцільність застосування лікувального масажу в реабілітації осіб із невропатіями лицевого нерва в пізньому відновлювальному періоді. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / укладачі А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк, 2020. − Вип. 37. – С. 75-80.
 • Алла Альошина, Жанна Мудрик, Ігор Бичук, Богуслав Галицький, Петро Глушко. Особливості виконання швидкої подачі в стрибку у волейболі. Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт: журнал. – Луцьк, 2020. − Вип. 37. – С. 159-163.
 • Матійчук В., Альошина А., Кучер Т., Власюк Г. (2021). Структура та зміст технології корекції тілобудови студенток з урахуванням геометрії мас їхнього тіла у процесі фізичного виховання. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. 37: С. 38-46.

Тези доповідей на наукових конференціях:

 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Роман Іваніцький. Впровадження елементів фітнесу у процес фізичного виховання дітей з вадами слуху. Фізична активність і якість життя людини [Текст] : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22–24 трав. 2018 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 54. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/tezi2018.pdf
 • Олена Дем’янчук, Алла Альошина, Ірина Войтович. Змагальні дистанції та діяльність спортсмена-орієнтувальника під час змагань. Фізична активність і якість життя людини [Текст] : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22–24 трав. 2018 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 70. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/tezi2018.pdf
 • Альошина А. І., Бичук О. І. Концепція профілактики та корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату в процесі фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 17 травня 2018 р.) / ред. Г.В. Коробейніков, В.О. Кашуба, В.В. Гамалій. – К.: НУФВСУ, 2018. – С. 111-112. https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/pictures/aktualni_problemy_1_konferen_1.pdf
 • Іваніцький Р. Б., Альошина А. І., Бичук О. І. До проблеми розвитку та вдосконалення вертикальної стійкості тіла школярів у процесі адаптивного фізичного виховання. Актуальні проблеми фізичної культури, спорту, фізичної терапії та ерготерапії: біомеханічні, психофізіологічні та метрологічні аспекти: Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 17 травня 2018 р.) / ред. Г.В. Коробейніков, В.О. Кашуба, В.В. Гамалій. – К.: НУФВСУ, 2018. – С. 179-181. https://uni-sport.edu.ua/sites/default/files/pictures/aktualni_problemy_1_konferen_1.pdf
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Вікторія Петрович, Роман Іваніцький. Корекція порушень сагітального профілю постави школярів у процесі адаптивного фізичного виховання. Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11−13 черв. 2019 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – С. 77. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/Tezu2019.pdf
 • Віталій Кашуба, Алла Альошина, Жанна Мудрик, Світлана Савчук. Теоретичні аспекти розвитку рівноваги тіла людини. Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (11−13 черв. 2019 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – С. 21. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/Tezu2019.pdf
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Ігор Бичук, Сергій Козіброцький. Становлення професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки. Історія фізичної культури і спорту народів Європи [Текст]: зб. тез доп. IІІ Міжнар. наук. конгр. іст. фіз. культ. (10−12 верес. 2019 р.)/уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2019. – С. 54. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/tc2019.pdf
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Вікторія Петрович, Жанна Мудрик. Фітбол-гімнастика сучасний тренд рухової активності. Фізична активність і якість життя людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Міжнародна наук.-практ. Інтернет-конференція (10 червня 2020 р.). – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Луцьк. – С. 8. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/Tezu2020.pdf
 • Алла Альошина, Олександр Бичук, Жанна Мудрик, Ігор Бичук. Фізична активність як фактор зміцнення здоров’я віку. Фітнес, харчування та активне довголіття: прогр. I Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (23 березня 2021 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – С. 17. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/16/schedConfs/16/accommodation-0.pdf
 • Альошина Алла, Матійчук Вікторія. Клас-студія «Грація» - базовий компонент технології корекції тілобудови студенток з урахуванням геометрії мас їхнього тіла у процесі фізичного виховання. «Біомеханіка спорту, оздоровчої рухової активності, фізичної терапії та ерготерапії: актуальні проблеми, інноваційні проєкти та тренди». Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ: Національний університет фізичного виховання і спорту України [електронний ресурс]. 25 травня 2021. С. 74-76. https://uni-sport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary
 • Aloshina Alla, Ivanitsky Roman, Bichuk Alexander. Correction of Violations of Posture of Schoolchildren Aged 11–12 years Old with Hearing Impairment Using Health Fitness Equipment «Біомеханіка спорту, оздоровчої рухової активності, фізичної терапії та ерготерапії: актуальні проблеми, інноваційні проєкти та тренди». Матеріали І Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. Київ: Національний університет фізичного виховання і спорту України [електронний ресурс]. 25 травня 2021. С. 129-133. https://uni-sport.edu.ua/content/naukovi-konferenciyi-ta-seminary
 • Альошина Алла, Бичук Ігор, Мудрик Жанна, Іваніцький Роман. Розвиток силових якостей футболістів. Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (8−10 черв. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 33. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/17/schedConfs/17/accommodation-1.pdf
 • Віталій Кашуба, Алла Альошина, Олександр Бичук, Антон Дудка. Рухова активність як показник здоров’я. Фізична активність і якість життя людини [текст]: зб. тез доп. V Міжнар. наук.-практ. конф. (8−10 черв. 2021 р.) / уклад.: А.В.Цьось, С. Я. Індика. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 20. https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/17/schedConfs/17/accommodation-1.pdf
 • Алла Альошина, Назар Сакір, Назар Пушкарчук. Професійна майстерність фахівців з фізичної культури і спорту. Історія фізичної культури і спорту народів Європи [текст]: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук. конгр. іст. фіз. культ. (22–24 верес. 2021 р.)/уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 31.

https://conferences.vnu.edu.ua/public/conferences/18/schedConfs/18/accommodation-0.pdf

 • Алла Альошина, Анна Лисюк. Методологічні особливості використання вправ хатха-йоги для формування постави молодших школярів. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Регіон. наук.-практ. студ. конф. (10 груд. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 5-6.
 • Алла Альошина, Софія Подвальна. Сучасні тенденції побудови тренувального процесу юних спортсменів у єдиноборствах. Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст]: зб. тез доп. ІV Регіон. наук.-практ. студ. конф. (10 груд. 2021 р.) / уклад.: А. В. Цьось, С. Я. Індика. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2021. – С. 69-70.

Контакт:

 • Тел. (0332) 240147
 • aloshina.alla@vnu.edu.ua

Наукометричні ідентифікатори:

Scopus Author ID: 57209397408

Web of Science Researcher ID: AAF-9332-2019

ORCID

Google Scholar