Здоров’я і фізичної культури

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вольчинський Анатолій Ярославович - кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри

Історична довідка

Історія розвитку кафедри здоров'я та фізичної культури розпочалася в 1940 році зі створення Луцького вчительського інституту. На той час фізичне виховання в закладі було невід’ємною частиною навчально-виховного процесу. У 1950 році вчительський інститут реорганізовано в педагогічний і на його базі створено кафедру фізичного виховання, завідувачем якої призначено учасника Великої Вітчизняної війни Левицького Р.І. Склад кафедри в той час нараховував 6 викладачів, діяльність яких спрямовувалася на розвиток у студентів основних фізичних якостей, поліпшення здоров’я, формування рухових умінь і навичок, залучення їх до активної участі у фізкультурному та спортивному житті інституту.

Згодом у фізкультурно-оздоровчу діяльність студентів було впроваджено нові види спорту (ручний м’яч, фехтування, плавання, настільний теніс, спортивне орієнтування, біатлон, спортивна гімнастика), що сприяло комплектуванню збірних команд інституту для участі в обласних та республіканських змаганнях, на яких студенти неодноразово виборювали призові місця. 1975 року завідувачем кафедри фізичної культури було призначено Завацького В. І. Кількісний і якісний склад кафедри зріс, з’явилися викладачі з науковими званнями та вченими ступенями (Гітік Л.С., Палига В.Д. та ін.) покращилася науково-дослідна робота. Зокрема залучено до наукової діяльності викладачів: Байбулу В.О., Поляковського В.І., Гаврилейко Н.М., Демчука С.П., Ткача П.М. Значну роботу проведено викладачами, які брали участь у колективній науковій темі „Удосконалення масової оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи зі студентами педінституту”, закоординованій в Академії педагогічних наук СРСР. У 1979 Завацький В.І. був переведений на посаду декана факультету фізичного виховання, а завідувачем кафедри фізичної культури обрано Демчука С.П. Під його керівництвом на кафедрі працювало вже 19 викладачів.

Викладачами кафедри щорічно проводилася спартакіада студентів інституту із тринадцяти видів спорту, а також спартакіада групи здоров’я (викладачів і працівників інституту). Туризм і краєзнавство стали популярними серед студентської молоді. У 1994 році на базі ЛДПІ створено Волинський державний університет імені Лесі Українки. Завідувачем кафедри фізичного виховання призначено кандидата педагогічних наук, доцента Цьося А.В., який вніс вагомий вклад у науковий потенціал кафедри.

У 1999 році кафедру фізичного виховання перейменовано на кафедру здоров’я та фізичної культури. Протягом останніх років зріс науковий потенціал кафедри. Значна кількість викладачів, які захистили кандидатські дисертації, отримали звання доцента. У 2001 році завідувачем кафедри призначено доцента Ткача П.М., а в 2003 році на цю посаду обрано кандидата наук з фізичного виховання і спорту, доцента Вольчинського А.Я., який і до нинішнього часу очолює колектив кафедри.

Щороку викладачі організовують і проводять Спартакіаду студентів із семи видів спорту та спартакіаду професорсько-викладацького складу і працівників університету із чотирьох видів спорту.

Для студентів спеціальних медичних груп у 2020–2021 навчальному році організовано заняття зі скандинавської ходьби (тренер-викладач Касарда О.З.), та аква-аеробіки й оздоровчого плавання (тренер-викладач Іванюк О.А.).

Викладачі кафедри пройшли підвищення кваліфікації у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням «Moodle», а також на міжнародних вебінарах: «Дистанційні засоби навчання для підготовки фахівців з фізичної культури і спорту, фізичної терапії та ерготерапії: Zoom and Moodle Platforms» (Wyzsza szkola wspopracy miedzenarodowej i regionalnoj im. Zygmunda Glogera), «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням Microsoft Teams і платформ Office 365», «Інноваційні форми сучасної освіти з використанням платформ GOOGLE MEET і GOOGLE CLASSROOM» із дисциплін: «Фізична культура», «Методологія вивчення фізичного виховання» (Інститут досліджень та розвитку Люблінського науково-технологічного парку (м.Люблін, республіка Польща) і широко використовують інформаційно-комунікативні технології у викладацькій діяльності. Пройшли також міжнародне стажування зі скандинавської ходьби, на основі чого отримали посвідчення інструктора із даного виду спорту.

About the department

The history of the department's Health and Physical Education development began in 1940 with the establishment of Lutsk Teacher's Institute. At that time, physical education at the institution was an integral part of the educational process.


Професорсько-викладацький склад кафедри:

Навчально-допоміжний персонал:

 • Ковальчук Марія Карпівна – старший лаборант;
 • Герасимюк Петро Петрович – старший лаборант.

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

Наукові тематики кафедри:

 • “Організація і методика фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку”.
 • “Удосконалення системи фізичного виховання студентів".

Групи підвищення спортивної майстерності:

1.Настільний теніс - тренер-викладач Вольчинський А.Я. Дні занять: вівторок, четвер – 15.00–16.20 (спортзал) 2.Скандинавська ходьба – тренер-викладач Касарда О.З. Дні занять: вівторок, четвер 15.00–16.20 (cтадіон ім.В.І.Завацького, спортзал) 3.Волейбол-мікс – тренер-викладач Ковальчук А.Д. Дні занять: понеділок, середа – 15.00–16.20 год. (спортзал) 4.Волейбол (жінки) – тренер-викладач Ковальчук А.Д. Дні занять: вівторок, четвер – 15.00–16.20 (спортзал) 5.Міні-футбол (жінки) – тренер-викладач Мазурчук О.Т. Дні занять: понеділок – 15.00– 16.20, середа – 16.30–18.00 год. (спортмайданчик, спортзал) 6.Міні футбол (чоловіки) – тренер-викладач Панасюк О.П. Дні занять: понеділок, четвер – 18.30–20.00 (спортмайданчик, спортзал) 7.Шахи і шашки – тренер-викладач Малімон О.О. Дні занять: середа, четвер – 15.00–16.20 (корп. № 1, ауд. В-2) 8.Фітнес – тренер-викладач Яловик А.В. Дні занять: понеділок, четвер – 16.00–17.30 (гімнастичний зал, корпус №1)

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

Загальновідомо, що фізичне виховання сприяє збереженню і зміцненню здоров'я, всебічному фізичному розвитку, популяризації здорового способу життя. Метою фізичного виховання студентів у ВНУ імені Лесі Українки є формування фізичної культури майбутнього кваліфікованого фахівця, здатності використання студентами різноманітних засобів фізичної культури і спорту для збереження і зміцнення здоров'я, підготовки до майбутньої професійної діяльності. Досягнення поставленої мети навчання реалізується за допомогою модернізації та оптимізації навчально-виховного процесу, пошуку інноваційних форм і методів проведення навчальних занять за дисциплінами «Фізичне виховання», "Фізичне виховання та методика фізичної підготовки", "Методика навчання фізкультурної освітньої галузі". До програми «Фізичне виховання» входять такі дисципліни: легка атлетика та пауерліфтинг, аква-аеробіка та оздоровче плавання, скандинавська ходьба, оздоровча гімнастика з елементами йоги, різновиди оздоровчого фітнесу, спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол, флорбол), настільний теніс, шахи та шашки. Для студентів факультету педагогічної освіти та соціальної роботи проводяться рухливі ігри із методикою їх викладання. У зв’язку з погіршенням здоров'я сучасної молоді, на що вказують наукові дослідження, одним із головних завдань дисципліни «Фізичне виховання» є програма "Спеціальна медична група".

Основні науково-методичні та наукові праці викладачів:

 1. Фізичне виховання дітей дошкільного віку із використанням українських народних рухливих ігор: навч.-метод.посібник / Е.С.Вільчковський, А.Я.Вольчинський, О.О.Малімон, А.Д.Ковальчук. Луцьк, 2021. 147 с.
 2. Формування здоров’язбурежувальної компетенції студентів закладів вищої освіти: монографія / О.А.Іщук, А.В.Цьось, В.В.Пантік, О.А.Іванюк. Луцьк, 2021. 153 с.
 3. Функціональні харчові та фармакологічні засоби відновлення спортсменів : підручник / В.Т.Яловик, А.В.Яловик. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 184 с.
 4. «7GAMES» як засіб фізичного вдосконалення студентів ЗВО у процесі фізичного виховання: методичні рекомендації / С.В.Голоскоков, А.В.Цьось, В.В.Пантік, О.А.Іванюк, О.А.Іщук. Луцьк, 2021. 30 с.
 5. Спортивно-педагогічне вдосконалення з легкої атлетики: методичні рекомендації / Н.Я.Захожа, С.І.Савчук, В.В.Захожий, О.З.Касарда, О.В.Усова, О.В.Валькевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 114 с.
 6. Determinants of office syndrome working age women / Olga Lazko, Natalia Dysnevets, Olena Plyeshakova, Yulia Lazakovych, Vitalii Kashuba, Igor Grygus, Anatoliy Volchinskiy, Jroslav Smal, Leonid Yarmolinsky // Journal of Physical Education and Sport (JPES), Vol 21 (Suppl. Issue 5), Art 376 pp 2827 – 2834, Oct 2021 online ISSN: 2247 – 806X; p-ISSN: 2247 – 8051; ISSN – L = 2247 – 8051 JPES
 7. Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкових класів до фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми / А.Я.Вольчинський, Л.М.Ващук, О.О.Малімон, Я.А.Смаль // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). Вип. 4К (132) 21. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. С.44–48.
 8. Формування мотиваційно-ціннісних орієнтацій старшокласниць до занять фізичною культурою / Л.М.Ващук, А.Я.Вольчинський, Р.Є.Черкашин // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт). Вип. 6К (135) 21. Київ: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2021. С.47–51.
 9. Діагностика стану сформованості здоров’язбережувального освітнього середовища у ЗВО / О.А.Іщук, В.В.Пантік, О.А.Іванюк, О.П.Панасюк, О.О.Малімон, Т.В.Палагнюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О.В.Тимошенка. Київ: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. 2021. Вип. 4К (132) 21. С. 88–93.
 10. Самооцінка факторів впливу на рухову активність у процесі занять фізичними вправами студентів закладів вищої освіти / В.В.Пантік, О.А.Іщук, О.А.Іванюк // Вісник національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Вип.11 (167). Серія: Педагогічні науки, Чернігів, 2021. С.145–143.
 11. Значущість плавання в підвищенні та відновленні функціональних можливостей організму / О.Усова, О.Сологуб, О.Касарда, Т.Сологуб // ISSN 2353-8408 Knowledge Education, Law; Management 2021 №5(41), vol. 2. S.15-21.
 12. Pantik, V., Ishchuk, O., & Ivaniuk, O. (2019). Condition and Dynamics of Somatic Diseases of Higher Education Students. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (3(47), 54-62. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-03-54-62 (Фахове видання) ERIH PLUS ; Index Copernicus International , eLIBRARY (РІНЦ) Polska Bibliografia Naukowa; Україніка наукова; Ulrich’s Periodicals Directory))
 13. Pantik V.V. Стан та динаміка соматичних захворювань студентів закладів вищої освіти/ Pantik V.V., Ischuk O.A., Ivaniuk O.A.// Condition and Dynamics of Somatic Diseases of Higher Education Students. Physical Education, Sports and Health Culture in Modern Society, (3(47), 54-62.
 14. Anatolii Tsos, Vasyl Pantik. Physical and mental health conditions of the life quality of combatants under treatment and rehabilitation course. Quality of Life in Interdisiplinary Approach : World Scientific Congress (Kochcice, Poland, 5-7.11.2019), р.57. (Web of Science Core (ESCI), Scopus)
 15. Pantik V Condition and Dynamics of Somatic Diseases of Higher Education Students. / Vasyl Pantik, Olena Ishchuk, Olga Ivaniuk, O. // Physical Education, Sport and Health Culture in Modern Societ. – № 3(47).– 2019. – S. 54–62. https://doi.org/10.29038/2220-7481-2019-03-54-62

Фотоальбом

Матеріально-технічна база

Матеріально-технічна база інституту і спортивно-оздоровчого табору “Гарт” розширилася. При гуртожитках 2, 3, 5 запрацювали спортивні майданчики з нестандартним обладнанням.

Контакти:

 • 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/106
 • physical-edu@vnu.edu.ua