Мушкевич Мирослава Іванівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Доктор психологічний наук, професор кафедри практичної психології та психодіагностики Мушкевич Мирослава Іванівна

Науковий ступінь – доктор психологічних наук

Вчене звання – доцент

Посада – професор кафедри практичної психології та психодіагностики

Контактна інформація:

м. Луцьк,вул. Потапова, 9 каб. 204

e-mail: mushkevych.myroslava@vnu.edu.ua,

mira_mush@yahoo.com

Наукові профілі автора

ORCID [1]

Google Scholar [2]

Scopus [3]

Біографічна довідка

Народилася 16.01.1965 р. у м. Рожище, Україна.

У 1982 р. закінчила середню школу, а у 1988 році - Луцький державний педагогічний інститут за спеціальністю англійська і німецька мови.

У 1995 р. закінчила факультет післядипломної освіти Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю практична психологія в системі освіти.

У 2002 році захистила кандидатську дисертацію з напряму 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія на тему «Вплив батьківської сім’ї на взаємини у молодому шлюбі».

З 2006 р. - завідувач кафедри медичної психології та психодіагностики, з 2013 р. - завідувач кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності, з 2018 р. по 2021 р. - завідувач кафедри практичної та клінічної психології.

У 2020 році захистила докторську дисертацію зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія на тему «Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей» та отримала вчене звання доктора психологічних наук.

Навчальні дисципліни

- «Супервізія»,

- «Психотерапія»,

- «Психологічний супровід сім'ї»,

- «Сімейна психотерапія»,

- «Теорія та практика психологічного супроводу»,

- «Сімейне консультування та терапія»

Наукові праці

Монографії:

1. Мушкевич М.І. Психологічний аналіз гендерних характеристик подружжів Волинської області. Гендерний аналіз Волинської області: кол. моногр. / за заг. ред. О.Б. Ярош. Луцьк: ПВД «Твердиня», 2006. С. 50–66.

2. Мушкевич М.І., Федоренко Р.П., Мельник А.П., Шкарлатюк К.І., Грицюк І.М., Коширець В.В., Дучимінська Т.І. Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям: колективна монографія / за заг. ред. М.І. Мушкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2015. 260 с.

3. Мушкевич М.І., Федоренко Р.П., Мельник А.П., Шкарлатюк К.І., Грицюк І.М., Коширець В.В., Дучимінська Т.І. Психологічна допомога учасникам АТО та їх сім’ям: кол. моногр. / за заг. ред. М.І. Мушкевич. Вид. 2-ге, змін. та доповн. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. 356 с.

4. Мушкевич М.І., Федоренко Р.П., Магдисюк Л.І., Дучимінська Т.І. Психологія молодої сім’ї: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 364 с.

5. Мушкевич М.І. Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 456 с.

6. Мушкевич М.І. Психологічний супровід сім’ї, що має проблемну дитину: теорія і практика. Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості: монографія / за заг. ред. С. Д. Максименка, С. Б. Кузікової, В. Л. Зливкова. Суми: Вид.-во СУмДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. С. 420–441.

7. Федоренко Р.П., Мушкевич М.І., Дучимінська Т.І., Магдисюк Л.І. Психологія молодої сім’ї: монографія. Вид. 2-ге, доповн. та змін. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 392 с.

8. Мушкевич М.І. Згуртованість та ієрархія шлюбної підсистеми сімей, що мають проблемних дітей. Scientific research of the XXI century. Vol. 1: collective monograph. Sherman Oaks, Los Angeles: publishing service, 2021. P 409-414. Doi: 10.51587/9781-7364-13302-2021-001-400-409.

9. Мушкевич М.І. Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 464 с.


Посібники:

1. Мушкевич М.І. Психологічний аналіз гендерної диференціації структурно-функційних характеристик подружжя. Основи гендерної рівності: навч.-метод. посіб. / за заг. ред. О. Ярош, М. Філіпович. Луцьк, 2008. С. 218–239.

2. Мушкевич М.І. Психологія здоров’я людини: навч. посіб. / за ред. І. Я. Коцана. Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. 352 с.

3. Мушкевич М.І. Безпека життєдіяльності: базовий підруч. для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. І. Я. Коцана. Харків: Фоліо, 2014. 460 с.

4. Мушкевич М.І., Чагарна С.Є. Основи психотерапії: навч. посіб. / за ред. М.І. Мушкевич. Луцьк: Вежа–Друк, 2014. 420 с.

5. Мушкевич М.І., Чагарна С.Є. Основи психотерапії: навч. посібник. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 420 с.

6. Коцан І.Я., Ложкін Г.В., Мушкевич М.І. Психологія здоров’я людини: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 316 с.

7. Мушкевич М.І., Чагарна С.Є., Борцевич С.В., Гайдучик П.Д. Основи психотерапії та когнітивно-поведінкової діяльності: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 420 с.

8. Федоренко Р.П., Мушкевич М.І., Коширець В.В. Психологічне консультування та психотерапія: зміст, прийоми, технології суїциду: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 300 с.

9. Федоренко Р.П., Мушкевич М.І., Коширець В.В. Психологічне консультування та психотерапія: зміст, прийоми, технології суїциду: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. 2-ге вид. доповн. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 368 с.

10. Мушкевич М.І. Супервізія: навч. посіб. до курсу «Супервізія». Луцьк: Вежа-Друк, 2022. 188 с.


Методичні рекомендації:

1. Мушкевич М.І., Гайдучик П.Д. Діагностика психічного здоров’я та його розладів: методичні рекомендації для студентів факультету психології та соціології. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. 145 с.

2. Мушкевич М.І., Хлівна О.М. Супервізія: методичні рекомендації до курсу «Супервізія. Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 23 с.

3. Мушкевич М.І. та ін. Практична психологія: методичні рекомендації до організації навчально-дослідницької діяльності та написання наукових робіт здобувачами вищої освіти. Луцьк: ПП Іванюк, 2021. 48 с.


Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз:

1. Мушкевич М.І. Наукові підходи до сім’ї з проблемною дитиною. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. Вип. 21. С. 164–175. (Index Copernicus) [4]

2. Мушкевич М.І. Принципи психологічного супроводу сім’ї, яка має проблемну дитину. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. Вип. 23. С. 227–237. (Index Copernicus) [5]

3. Мушкевич М.І. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії в сім’ї з проблемною дитиною. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2016. Вип. 28. С. 199–210. (Index Copernicus) [6]

4. Мушкевич М.І. Гендерна диференціація психологічних характеристик батьків, що мають проблемних дітей. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 32. С. 205–217. (Index Copernicus) [7]

5. The influence of moderate physical activities on the psychophysical state of children with minimal brain dysfunctions / I. Hrytsiuk, V. Koshyrets, Kh. Hvorost, M. Mushkevych, T. Duchiminska, L. Mahdysiuk, O. Fenyna // Journal of Physical Education and Sport. Romania: University of Pitesti, 2018. Vol.18. P. 1912-1918. (Scopus)[8]

6. Мушкевич М.І. Казкотерапія як метод психологічного супроводу сімей з проблемною дитиною. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2019. Вип. 33. С. 205–220. (Index Copernicus) [9]

7. Мушкевич М.І. Психологічні особливості факторів особистісного та міжособистісного функціонування членів сім’ї з проблемними дітьми на основі сімейного статусу. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2019. Вип. 34. С. 137–154. (Index Copernicus) [10]

8. Мушкевич М.І. Особистісні детермінанти психологічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей. Психологічний часопис / за ред. С.Д. Максименка. № 3. Вип. 6. Київ: Ін. психології ім. Г.С. Костюка НАН України, 2020. С. 95–104. (Index Copernicus) [11]

9. Мушкевич М.І. Психотерапевтична техніка «Сімейна скриня» в психологічному супроводі сімей, що мають проблемних дітей. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. Вип. 35. С. 119-134. (Index Copernicus) [12]

10. Mushkevych, V., Mushkevych, M., Fedorenko, R., & Khlivna, O. (2021). “Psychodiagnostic of Individual Perceptions of Marriage and Family Relationships in Modern Youth”, Youth Voice Journal: Young People In Education, Vol. 2, pp. 66-76. ISBN (ONLINE): 978-1-911634-21-8 (Scopus) [13]


Фахові публікації:

1. Мушкевич М.І. Психокорекція сімейних дисфункцій, зумовлених батьківської сім’єю. Актуальні проблеми психології. / за ред. С.Д. Максименка, З.Г., Кісарчук. Київ: Міленіум, 2003. Т. 3, вип 2. С. 169–174.

2. Мушкевич М.І. Оцінювання сім’ї в терапії сімейних систем Мюррея Боуена. Наукові записки Інституту Психології імені Г. С. Костюка АПН України / за ред. акад. С.Д. Максименка. Київ: Главник, 2005. Т. 3, вип. 26. С. 174–177.

3. Мушкевич М.І. Психологічні особливості функціонування благополучного молодого подружжя. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. № 4 / за ред. І.Д. Бех, Е.В. Бєлкіна, Н.М. Бібік та ін. Київ: КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2005. С. 31–36.

4. Мушкевич М.І. Психологічна характеристика міжособистісних стосунків у дисфункційній молодій сім’ї. Актуальні проблеми психології / за ред. С Д. Максименка. Київ: Логос, 2006. Т. 7, вип. 7. С. 209–218.

5. Мушкевич М.І. Психокорекційна робота з дітьми з особливими потребами у сімейному контексті. Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Харків, 2008. Вип. 40. № 807. С. 244–248.

6. Мушкевич М.І. Психологічні особливості практичної роботи з дітьми, хворими на ДЦП. Вісник Одеського національного університету. Психологія. 2009. Т. 14, вип. 5. С. 64–70.

7. Мушкевич М.І. Особливості діагностичної роботи з дітьми з гіперактивним розладом та дефіцитом уваги. Вісник Одеського національного університету. Психологія. 2009. Т. 14, вип. 6. С. 65–72.

8. Мушкевич М.І. Особливості пізнавальної сфери дітей із гіперактивним розладом та дефіцитом уваги. Психологічні перспективи. Вип. 18. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2010. С. 140–150.

9. Мушкевич М.І. Психічний розвиток дітей з особливими потребами дошкільного віку. Проблеми сучасної психологі / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої. Вип. 10. Кам’янець–Подільський: Аксіома, 2010. С. 480–490.

10. Мушкевич М.І. Поняття супроводу у сучасній психологічній науці. Проблеми загальної та педагогічної психології / за ред. акад. С.Д. Максименка. Київ, 2011. Т. XIII, серія 1. С. 287–294.

11. Мушкевич М.І. Психолого-педагогічні підходи до роботи із сім`єю, яка має проблемну дитину. Психологічні перспективи перспективи. Вип. 18. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2011. С. 195–204.

12. Мушкевич М.І. Психологічний супровід сім’ї з проблемними дітьми. Психологія: реальність і перспективи. Рівне: РДГУ, 2011. Вип. 1. С. 91–94.

13. Мушкевич М.І., Корпач К.І. Концептуальні підходи до вивчення феномену якості життя та його оцінки. Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. 2011. № 3. С. 128–131.

14. Мушкевич М.І. Типи батьківського ставлення у сім’ях, які виховують проблемних дітей. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Т. 2. Вип. 105. Чернігів: ЧНПУ, 2012. С. 21–24.

15. Мушкевич М.І. Психодіагностика особливостей сімейного виховання проблемних дітей. Вісник Одеського національного університету. Психологія. Т. 17. 2012. Вип. 8 (20). С. 133–139.

16. Мушкевич М.І. Фактори, механізми та параметри внутрішньосімейних стосунків. Науковий вісник Чернівецького університету Серія: Педагогіка та психологія. 2014. Вип. 700. С. 134–143.

17. Мушкевич М.І. Психологічний супровід сімей, які мають проблемних дітей. Психологія : реальність і перспективи. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 188–192.

18. Мушкевич М.І. Моделі організації психологічного супроводу сімей, які мають проблемних дітей. Психологія : реальність і перспективи. Рівне: РДГУ, 2017. Вип. 8. С. 188–192.

19. Мушкевич М.І. Психологічні характеристики батьків проблемних дітей. Психологічне консультування і психотерапія. Харків: Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна, 2018. Вип. 10. С. 43–55.

20. Мушкевич М.І. Гендерна диференціація психологічних характеристик батьків, що мають проблемних дітей. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018. Вип. 32. С. 205-217.

21. Мушкевич М.І. Казкотерапія як метод психологічного супроводу сімей з проблемною дитиною. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2019. Вип. 33. С. 205-220.

22. Мушкевич М. Психологічні особливості чинників особистісного та міжособистісного функціонування членів сімей, що мають проблемних дітей за критерієм сімейного статусу. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2019. Вип. 34. С. 137-154.

23. Мушкевич М. Особистісні детермінанти психологічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей. Психологічний часопис. № 3. Вип. 6. Київ: Інститут психології імені Г. С. Костюка НАН України, 2020. С. 95-104.

24. Мушкевич М. Психотерапевтична техніка «Сімейна скриня» в психологічному супроводі сімей, що мають проблемних дітей. Психологічні перспективи. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. Вип. 35. С. 119-134.

25. Мушкевич М. І. Діагностичний комплекс психологічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей. Психологічне консультування і психотерапія. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2021. Вип. 15. С. 24-32. DOI: 10.26565/2410-1249-2021-15-02

26. Мушкевич М. І. Змістовні ресурси психологічного супроводу сімей, що мають проблемних дітей. Психологічне консультування і психотерапія. Харків: Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2021. Вип. 15. С. 32-41. DOI: 10.26565/2410-1249-2021-15-03

27. Мушкевич М. Результативність психологічного супроводу для розвитку показників особистісного функціонування членів сімей, що мають проблемних дітей. Психологічні перспективи. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. Вип. 38, 202-219.

28. Мушкевич М. Теорія і практика психологічного консультування сімей. Психологічні перспективи. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2022. Вип. 39, 291-305.


Публікації у зарубіжних виданнях:

1. Мушкевич М.І. Психологічний супровід як методологічна парадигма дослідження сім’ї, яка має проблемну дитину. Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej «Współczesne tendencje w nauce i edukacji». Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2016. S. 55–60.

2. Мушкевич М.І. Типологія психологічних портретів батьків, що мають проблемних дітей. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research : collection of scientific works. New York, NY, USA, 2017. № 5. Vol. 22 . P. 53–62.

3. Mushkevych M., Fillipova I. Preservation of Children`s Health as a Value Factor for Modern Ukrainians. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools, 27 (3). Canada, 2018. P. 136–139.

4. Mushkevych M. Psychological Characteristics of Emotional Functioning of Families with Problem Children. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio J: Paedagogia-Psychologia. Language of Emotions II / redakcja Barbara Gawda. Vol. XXXIII, 3. Lublin: Wydawnictwo Univwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2020. Р. 235-247.


Наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики:

1. Мушкевич М.І. Психологічні особливості птср як наслідку тривалої психотравмуючої ситуації. Актуальні проблеми практичної психології у Волинському регіоні / за заг. ред. М.І. Мушкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 67-75.

2. Мушкевич М.І., Іващук К.О. Дисфункційна сім’я як психогенний фактор психологічних проблем підлітка. Актуальні проблеми практичної психології у Волинському регіоні / за заг. ред. М.І. Мушкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2017. С. 53-64.

3. Мушкевич М.І. Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування батьків, які мають проблемних дітей. Психологічні виміри розвитку сучасної освіти України в умовах Євроінтеграції / упор. Г.К. Радчук, З.М. Адамська, І.П. Андрійчук. Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2018. С.229-232.

4. Мушкевич М.І. Модель психологічного дослідження сімей, що мають проблемних дітей. Актуальні проблеми практичної та клінічної психології / за заг. ред. М.І. Мушкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. С. 109-120.

5. Мушкевич М.І. Особливості вираженості вікової диференціації психологічних факторів батьківського виховання. Соціальна адаптація людей літнього віку в сучасному суспільстві, аеробіоз та паліативна допомога із циклу. Психологічні складові сталого розвитку суспільства: пошук психологічного обґрунтування на виклики сучасності / за заг. наук. ред. Ж.П. Вірної. Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2019. С. 170-179.

6. Мушкевич М.І. Психологічний супровід сім’ї, що має проблемну дитину засобом діаграми. Практична психологія в інклюзивному середовищі: / за заг. ред. В.А. Вінс, Т.М. Кузьменко, І.М. Зозуля. Переяслав-Хмельницький: Вид-во Я.М. Домбровської, 2019. С. 173-177.

7. Мушкевич М.І. Психологічні техніки подолання конфліктних ситуацій у сім’ї з проблемною дитиною. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти / за заг. ред. О.В. Лазорко, В.А. Ущиної. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 201-207.

8. Грудняк Д.С., Мушкевич М.І. Психологічні особливості розвитку та формування почуття самотності. Практична психологія сучасності : ресурси та перспективи / за заг. ред. М.І. Мушкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 12-19.

9. Веліщинська В.Г., Мушкевич М.І. Закоханість та любов: психопатологічні аспекти і психотерапія. Практична психологія сучасності : ресурси та перспективи / за заг. ред. М.І. Мушкевич. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. С. 82-86.

Авторське право

Авторське право на твори:

1. «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей». Свідоцтво № 72345 (2017 р.).

2. «Психологічне консультування та психотерапія: зміст, прийоми, технології». Свідоцтво №101280 від 17.12.2020 р.

3. «Психологія молодої сім’ї», свідоцтво № 101286 від 17.12.2020 р.

4. «Психологічний супровід сімей, що мають проблемних дітей», свідоцтво № 101279 від 17.12.2020 р.

5. «Основи психотерапії», свідоцтво № 101663 від 11.01.2021 р.

6. «Психологія здоров’я людини». Свідоцтво № 105570 від 17.06.2021 р.

Член редакційної колегії наукових видань

1) Членкиня редколегії журналу «Психологічні перспективи» (м. Луцьк, Україна)

2) Членкиня редколегії журналу «Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J. Paedagogia-Psychologia» (м. Любін, Республіка Польща).

Наукові гуртки та проблемні групи

Успішно здійснює керівництво проблемними групами «Системний підхід до сімейної терапії Мюррея Боуена» та «Психологічний супровід сімей, які мають проблемних дітей», а також гуртком, спрямованим на ознайомлення студентів із класичними та сучасними підходами до психології та психотерапії сім’ї.

Саме тут студенти мають можливість працювати із сім'ями, які потребують психологічної допомоги.

Керівник проблемної групи «Психологія здоров’я студентської молоді».

Керівник проблемної групи «Системний підхід до сімейної психотерапії».

Керівник психодіагностичної лабораторії.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій

1) Виконання регіонального проекту «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» на замовлення благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.;

2) Виконання госпдоговірної теми «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.

Гранти, проєкти, держтеми, госпдоговірні теми

1) Керівник регіонального проекту «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.

2) Керівник госпдоговірної теми «Психологічна допомога учасникам АТО та членам їх сімей» благодійного фонду «Тільки разом», 2015-2016 рр.

3) Керівник госпдоговірної теми «Профілактика та подолання синдрому «професійного вигорання» Департаменту соціальної політики Луцької міської ради, 2016 р.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

1) Членкиня спілки психологів України (2012 р. – по теперішній час).

2) Членкиня міжнародної асоціації сімейних психотерапевтів (2011 р. – по теперішній час).

3) Членкиня організації ОМЕП (2009 р. – по теперішній час).

4) Членкиня асоціації політичних психологів України (2017 р. – по теперішній час).

5) Членкиня Асоціація сімейних психологів України (із 2019 р. по теперішній час).

6) Членкиня Всеукраїнської коаліції з репродуктивного здоров’я та планування сім’ї» (2011 р. – по теперішній час).

7) Голова місцевого осередку у Волинській області Всеукраїнської громадської організації «Інститут клієнт-центрованої і експірієнтальної психотерапії» (2012 р. – по теперішній час).

8) Членкиня громадської організації Волинська обласна громадська організація «Гендерний центр» (2012 р. – по теперішній час).

9) Експертка проєкту «Рівні права і можливості жінок та чоловіків Волинської області» (2012 р. – по теперішній час).

10) Тренерка «Програми рівних можливостей та прав жінок в України» (2012 р. – по теперішній час).

11) Голова місцевого осередку у Волинській області Всеукраїнської громадської організації «Інститут позитивної психотерапії», менеджер навчального проекту з позитивної психотерапії в м. Луцьку.

Підвищення кваліфікації та стажування

1) Підвищення кваліфікації в Центрі сімейної психології «Щаслива сім’я», 2015 р., Свідоцтво про підвищення кваліфікації НС № 155 (108 год.)

2) Курс базової навчальної програми з психотерапії (психотерапевтична пропедевтика), 2013-2016 рр., Сертифікат ВП 3/1 (216 год.)

3) Фестиваль практичної психології на Світязі (210 год.), 2014-2020 роки

4) Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі практичної психології та психотерапії РДГУ Сертифікат № 25736989/000230-18 29.03-29.06.2018 р.

5) Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі практичної психології Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка Довідка №24-33 12.11.2018-12.02.2019 рр.

6) Сертифікат Всесвітньої Ассоціації Позитивної та Транскультурної Психотерапії [14]

7) ХV науково-практичний семінар «Актуальні проблемипрактичної психології у Волинському регіоні». м. Луцьк, Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології, кафедра практичної психології та психодіагностики, 25-26.11.2021 р. Сертифікат №1010 н/с, (54 години).

8) XІV Міжнародна науково-практична конференція «Психологічні особливості здоров’я, освіти, науки та самореалізації особистості» м. Луцьк, Україна, Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології, кафедра практичної психології та психодіагностики, 7-8 квітня, 2022 р. Сертифікат № 53/22 Серія П-К (54 год.).

9) Науково-практичний семінар «Усна історія (Oral History) як інструмент наративного біографічного інтерв’ю в науков-дослідницькій діяльності». Інститут соціології Ягеллонського університету (м, Краків, Польша), кафедра практичної психології Волинського національного університету імені Лесі Українки. Кількість годин – 18 год., Луцьк, 2022.

10) Навчання за курсом базової навчальної програми з позитивної психотерапії без відриву від виробництва у Вісбаденській академії психотерапії (м. Вісбаден, Німеччина Сертифікат № UKR-018-2021 від 01.03.2021 р. (200 год.).

11) 5 онлайн навчань з підвищення кваліфікації із курсу «Дослідницькі методи», м. Гамбург, Німеччина, Європейська академія наук і досліджень: - (Сертифікат № ХІ 12190293846-20 від 05.05.2021 р. (8 год.); - Сертифікат № ХІ 12190293846-21 від 01.11.2021 р. (8 год.); - Сертифікат №6 від 20021 р. (30 год.) 1 кредит ECTS; - Сертифікат № ХІ 12190293846-20 від 05.05.2021 р. (8 год.); - Сертифікат № ХV 16-293849248-22 (10 год.).

Керівництво студентом, який зайняв призове місце на Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах

1) Бедюк М. В., диплом студентки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, яка зайняла ІІ місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі «Педагогічна та вікова психологія», 25 березня 2016 року.

2) Стаднік І. В., стипендіат Фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк» за вагомі здобутки в громадській, науковій та навчальній сферах, квітень 2015 рік.

3) Назар Х. Г., стипендіат Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» з проектом «Центр фізичного та психологічного здоров’я студентської молоді» (квітень, 2016 року).

4) Назар Х.Г., стипендіат Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» з проектом «Центр фізичного та психологічного здоров’я студентської молоді» (жовтень, 2016 року).

5) Повар К.О., стипендіат Фонду Ігоря Палиці «Тільки разом» з проектом «Центр фізичного та психологічного здоров’я студентської молоді» (жовтень, 2016 року).

Відзнаки та нагороди

1) За багаторічну сумлінну працю та досягнення в навчальній, науковій та практичній роботі нагороджена Подякою голови Волинської обласної державної адміністрації (06.03.2009 р.) за плідну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності, активну участь у громадському житті області.

2) Срібним нагрудним знаком (травень 2011 р.) за значний особистий внесок у розвиток і справу підготовки висококваліфікованих кадрів, методичного забезпечення навчального процесу, підготовку високоякісних підручників і навчальних посібників для вищої школи.

3)Подякою Управління освіти Луцької міської ради (15.10.2015 р.) за активне пропагування психологічної науки в діяльність практичних психологів системи освіти міста Луцька;

4) Медаллю Української православної церкви Київського патріархату «За жертовність і любов до України» (указ Патріарха № 156 від 16.11.2016 р.).

5) Медаллю «За значний внесок у поширення ідеї єдності Європи» (лютий, 2016 р.).

6) Подякою міського голови (травень, 2017 р.) за багаторічну сумлінну співпрацю, високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну діяльність, вагомий внесок у розвиток вищої школи, підготовку висококваліфікованих кадрів.

7) Відзнакою ІІ ступеня (26.09.2019 р., гравітон) за внесок у розвиток і зміцнення навчального закладу, наполегливу та невтомну працю, високий професіоналізм, підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

8) Подякою Управління освіти Луцької міської ради (наказ №185 від 26.09.2019 р.) за активне пропагування психологічної науки в діяльність практичних психологів системи освіти.

9) Подяка ректора університету за багаторічну сумлінну працю, Луцьк, 2021.