Теорії фізичного виховання та рекреації

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бєлікова Наталія Олександрівна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри

Історична довідка

Кафедра теорії фізичного виховання та рекреації бере свій початок з 1971 року, коли було організовано кафедру теорії і методики фізичного виховання, перейменовану у 1990 році на кафедру теоретичних основ фізичного виховання. У 2006 році на її базі створено дві кафедри: теорії і методики фізичного виховання та спортивно-масової та туристичної роботи. У 2015 році на базі трьох кафедр – теорії і методики фізичного виховання, спортивних ігор, фітнесу і рекреації – створено кафедру теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації. Чергова реорганізація відбулася у 2020 році: на базі двох кафедр факультету – кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації і кафедри спортивно-масової та туристичної роботи створено три кафедри, серед них – кафедра теорії фізичного виховання та рекреації. За роки існування завідувачами кафедри були: кандидат біологічних наук, доцент Овчаренко Т.Г.; доктор педагогічних наук, професор Приступа Є.Н. (1997-1998 рр.); кандидат педагогічних наук, доцент Яловик В.Т. (1998-2006 рр.); доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор Цьось А.В. (2006-2015 рр.). З 2015 р. завідувач кафедри - доктор педагогічних наук, професор Бєлікова Наталія Олександрівна.

Склад кафедри:

Exaпкпрркеle.jpg
Exaфцуцple.jpg
 1. Бєлікова Наталія Олександрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри
 2. Войтович Ірина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент
 3. Гнітецька Тетяна Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 4. Деделюк Ніна Автономівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 5. Дем'янчук Олена Григорівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 6. Калитка Світлана Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 7. Ковальчук Надія Миколаївна – доцент
 8. Козіброцький Сергій Петрович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 9. Колесник Світлана Віталіївна – старший викладач
 10. Ніколаєв Сергій Юрійович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент
 11. Санюк Володимир Іванович – старший викладач
 12. Томащук Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент
 13. Цьось Анатолій Васильович – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор
 14. Яловик Володимир Трохимович – кандидат педагогічних наук, доцент
 15. Павлюк Людмила Юріївна – старший лаборант
 16. Рудюк Тетяна Петрівна – акомпаніатор

Сумісники:

 1. Дучимінський Олег Григорович
 2. Кочубей Людмила Володимирівна

Підготовка здобувачів вищої освіти

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014 «Середня освіта (Фізична культура)» галузі знань 01 «Освіта / Педагогіка»:

 • перший (бакалаврський) рівень: ОПП «Середня освіта. Фізична культура»;
 • другий (магістерський) рівень: ОПП «Фізична культура»;
 • освітньо-науковий ступінь «доктор філософії»: ОНП «Теорія та методика навчання фізичної культури».

Перелік посад, які може обіймати випускник

Підготовка фахівців спрямована на формування загальних та спеціальних (фахових) компетентностей вчителя фізичної культури в закладах загальної середньої освіти.

Випускники можуть займати такі первинні посади (за КВЕД ДК 003:2010):

 • 2310.2 Викладач закладу вищої освіти.
 • 2320 Викладач закладу передвищої освіти.
 • 2331 Вчитель закладу загальної середньої освіти.
 • 2359.2 Керівник секції спортивного напряму.

Група забезпечення зі спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура)

ОНП ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Гарант ОНПБєлікова Наталія Олександрівна, професор, завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

 • Вільчковський Едуард Станіславович, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури, доктор педагогічних наук,13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури, професор кафедри дошкільної педагогіки
 • Деделюк Ніна Автономівна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання


ОПП СЕРЕДНЯ ОСВІТА. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Гарант ОПП на першому (бакалаврському) рівніТомащук Олена Григорівна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

 • Вільчковський Едуард Станіславович, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури, доктор педагогічних наук,13.00.01 – теорія та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика фізичного виховання, спортивного тренування та оздоровчої фізичної культури, професор кафедри дошкільної педагогіки
 • Яловик Володимир Трохимович, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, кандидат педагогічних наук, 13.00.01 – педагогіка та історія педагогіки, доцент кафедри теоретичних основ фізичного виховання, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України з легкої атлетики
 • Гнітецька Тетяна Володимирівна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, доцент кафедри теоретичних основ фізичного виховання
 • Черкашин Роман Євгенович, доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), доцент кафедри олімпійського та професійного спорту, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України з легкої атлетики
 • Ковальчук Надія Миколаївна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, доцент кафедри фізичного виховання
 • Ващук Людмила Миколаївна, доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту, кандидат педагогічних наук, 13.00.02 - теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я), доцент кафедри фітнесу та циклічних видів спорту


ОПП ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

Гарант ОПП на другому (магістерському) рівніДеделюк Ніна Автономівна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

 • Бєлікова Наталія Олександрівна, професор, завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, доктор педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, професор кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації
 • Томащук Олена Григорівна, доцент кафедри теорії фізичного виховання та рекреації, кандидат педагогічних наук, 13.00.04 - теорія та методика професійної освіти, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • «Гімнастика та методика її викладання» (викладачі – Ніколаєв С.Ю., Ковальчук Н.М., Санюк В.І.)
 • «Діагностика мотивації вільного часу школяра» (викладачі – Томащук О.Г., Колесник С.В.)
 • «Методика туристсько-краєзнавчої роботи» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Методика анімаційної роботи» (викладач – Колесник С.В.)
 • «Методика навчання рухам неповносправних осіб» (викладач – Томащук О.Г.)
 • «Методологія та організація наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті» (викладач – Козіброцький С.П.)
 • «Музично-ритмічне виховання» (викладач – Ковальчук Н.М.)
 • «Нетрадиційні системи фізичного виховання» (викладач – Калитка С.В.)
 • «Нові технології у фізичному вихованні і спорті» (викладач – Калитка С.В.)
 • «Нормативно-правове забезпечення спорту» (викладач - Козіброцький С.П.)
 • «Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення» (викладач – Бєлікова Н.О.).
 • «Оздоровча рухова активність» (викладач - Козіброцький С.П.)
 • «Основи науково-дослідної роботи» (викладач – Калитка С.В.)
 • «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування у сфері фізичного виховання та спорту» (викладач – Томащук О.Г.)
 • «Організація анімаційної діяльності у фізичному вихованні (викладач – Колесник С.В.).
 • «Орієнтування та топографія» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Організація шкільного туризму» (викладач - Войтович І.М.)
 • «Професійна майстерність керівника гуртка»(викладач – Колесник С.В.).
 • «Професійна майстерність викладача фізичного виховання» (викладач – Томащук О.Г.)
 • «Психологія фізичної активності» (викладач – Деделюк Н.А.)
 • «Практична підготовка (літня спортивно-оздоровча школа)» (викладач - Войтович І.М.)
 • «Сучасні оздоровчі технології» (викладач – Бєлікова Н.О.)
 • «Теорія і методика викладання фізичної культури у закладах середньої освіти» (викладач – Томащук О.Г.)
 • «Теорія і методика позакласної та позашкільної роботи» (викладачі - Цьось А.В., Колесник С.В.)
 • «Теорія і методика викладання фізичного виховання у закладах вищої освіти» (викладач – Деделюк Н.А.)
 • «Теорія і методика фізичного виховання» (викладачі - Гнітецька Т.В., Козіброцький С.П.,)
 • «Теорія і методика фізичного виховання дошкільнят» (викладач – Гнітецька Т.В.)
 • «Туристичні ресурси Західного регіону» (викладач - Дем'янчук О.Г.)
 • «Фізична рекреація» (викладач – Бєлікова Н.О.)
 • «Функціональне відновлення» (викладач - Яловик В.Т.)
 • «Wellness-технології» (викладач – Бєлікова Н.О.)

Підвищення кваліфікації, стажування :

Групи підвищення спортивної майстерності :

Програма «ПОДВІЙНИЙ ДИПЛОМ»

Вручення дипломів магістрам в Природничо-гуманітарному університеті імені Яна Длугоша в Ченстохові

Кафедра спільно з Природничо-гуманітарним університетом імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) реалізує програму «Подвійний диплом», в рамках якої студенти – майбутні учителі фізичної культури – мають змогу отримати паралельно 2 фахові дипломи про вищу освіту: український та польський. Нині за цією програмою навчаються студенти освітнього ступеня «бакалавр» і «магістр» спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)».

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна діяльність на кафедрі здійснюється в рамках продовження наукової теми «Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (0119U001191) (кер. – проф. А.В. Цьось) та згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2016-2020 рр. в рамках тем «Науково-методичні засади розробки здоров’яформувальних технологій у фізичній культурі різних вікових груп» (кер. – проф. Н.О. Бєлікова) та «Теоретико-методичні основи розвитку рухової активності різних груп населення» (кер. – проф. А.В. Цьось).

Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей працездатного віку, спрямованої на формування культури здоров’я, забезпечення фізичної та інтелектуальної працездатності, підвищення якості життя і продовження активного довголіття.

Кафедра є співорганізатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фізична активність і якість життя людини» (за підтримки Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України) та щорічного міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи».

Міжнародна співпраця

Налагоджено співпрацю з провідними зарубіжними закладами вищої освіти. Серед них:

 • Природничо-гуманітарний університет імені Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) (Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (Polska) [1]
 • Університет імені Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина) (Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (Slovenská republika)
 • Університет Яна Евангеліста Пуркіне в Усті-над-Лабем (Чехія) (Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem (Czech Republic) [2];
 • Університет Небраски в Керні (Сполучені Штати Америки) [3]

Післядипломна освіта

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ за програмою другої (наступної) вищої освіти зі спеціальності 014 «Середня освіта (Фізична культура)» у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою.

Зорієнтована на фахівців першого (бакалаврського), другого (магістерського) освітніх рівнів, ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»: учителів фізичної культури закладу загальної середньої освіти та педагогічних працівників інших закладів освіти та установ.

Після закінчення курсів слухачі отримують свідоцтво з підвищення кваліфікації для проходження атестації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 800 (зі змінами від 27.12.2019 р.).

БЛОГИ

МИ У ФЕЙСБУК:

Фізична культура і спорт в освіті та науці

«Товариство історії фізичного виховання і спорту України»

Територія Спорту та Здоров’я

Асоціація випускників факультету фізичної культури, спорту та здоров’я

Вчителі фізичної культури Волинь

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Міністерство освіти і науки України

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти

ВНУ імені Лесі Українки

Журнал «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві»

Репозитарій бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки

ФОТОГАЛЕРЕЯ

Контакти:

 • 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/116, 118 (корпус В)
 • tfvfr@vnu.edu.ua
 • +38(0332)242178