Відмінності між версіями «Єрко Ірина Володимирівна»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 58: Рядок 58:
 
'''Публікації у наукометричних базах даних'''
 
'''Публікації у наукометричних базах даних'''
  
Hrinasiuk A., Novosad O., Ilyin L., Ilyina O., Ierko I. Attractiveness of landscapes of Volyn region (Ukraine): Theory and practice of evaluation. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2021. vol. 34, no. 1. p.56-62 DOI 10.30892/gtg.34108-619. (SCOPUS)
+
* Hrinasiuk A., Novosad O., Ilyin L., Ilyina O., Ierko I. Attractiveness of landscapes of Volyn region (Ukraine): Theory and practice of evaluation. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2021. vol. 34, no. 1. p.56-62 DOI 10.30892/gtg.34108-619. (SCOPUS)
  
Roda O.,  Kalytka S., Yevpak N., Panasiuk O.,  Khomych A., Smoliuk V., HREBIK O., Kasarda O., Matskevych N.,Faidevych V.,  Ierko I. Basic mesocycle construction specifics of female athletes, who specialize in medium distance running, by taking into account female body peculiarities. Journal of Physical Education and Sport, Vol.20 (3), Art 217,  pp. 1590 - 1598, 2020. DOI:https://doi.org/10.7752/jpes.2020.03217. (Scopus)
+
* Roda O.,  Kalytka S., Yevpak N., Panasiuk O.,  Khomych A., Smoliuk V., HREBIK O., Kasarda O., Matskevych N.,Faidevych V.,  Ierko I. Basic mesocycle construction specifics of female athletes, who specialize in medium distance running, by taking into account female body peculiarities. Journal of Physical Education and Sport, Vol.20 (3), Art 217,  pp. 1590 - 1598, 2020. DOI:https://doi.org/10.7752/jpes.2020.03217. (Scopus)
  
Kalytka S.,  Roda O.,  Ierko I.,  Panasiuk O.,  Kasarda O.,  Hrebik O.,  Faidevych V.,  Liannoi M.  Comparative analysis of functional capabilities and special working ability of men and women, specializing in 800 m and 1500 m running. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(4), Art 360,  pp.2389 - 2396, 2018. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2018.04360 (Scopus)
+
* Kalytka S.,  Roda O.,  Ierko I.,  Panasiuk O.,  Kasarda O.,  Hrebik O.,  Faidevych V.,  Liannoi M.  Comparative analysis of functional capabilities and special working ability of men and women, specializing in 800 m and 1500 m running. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(4), Art 360,  pp.2389 - 2396, 2018. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2018.04360 (Scopus)
  
 
'''Публікації у виданнях, що входять до переліку фахових видань України'''
 
'''Публікації у виданнях, що входять до переліку фахових видань України'''

Версія за 09:48, 2 квітня 2021

ЄРКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА - кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельного господарства
Єрко Ірина Володимирівна.jpeg
, заступник декана з навчально-методичної та міжнародної діяльності

Освіта

 • У 2001 році закінчила гімназію №4 м. Луцька.
 • З 2001 р. по 2005 р. навчалась у Волинському державному університет імені Лесі Українки на географічному факультеті. Здобула спеціальність – «бакалавр географії».
 • З 2005 р. по 2006 р. навчалась у Волинському державному університет імені Лесі Українки та отримала вищу освіту за спеціальністю – «Географ, викладач географії».
 • З 2006 р. по 2007 р. навчалась у Київському університеті туризму, економіки і права та здобула спеціальність – «Професійне навчання. Туризм». Кваліфікація –«Викладач-туризмознавець».
 • З 2006 р. інженер органу сертифікації готельних та ресторанних послуг ДП «Волиньстандартметрологія».
 • У 2007 - 2011 рр. навчалась в аспірантурі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 11.00.02 – економічна та соціальна географія.
 • У 2011 р. захистила дисертацію в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю: «Економічна та соціальна географія 11.00.02».
 • З 2009 р. старший викладач кафедри туризму та готельного господарства, з 2013 р. доцент кафедри туризму та готельного господарства.
 • У 2015 р. присвоєно вчене звання доцент кафедри туризму та готельного господарства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 2006- 2009 рр. - ДП «Волиньстандартметрологія», інженер органу сертифікації.
 • 2009 р. - по даний час - доцент кафедри туризму та готельного господарства ВНУ імені Лесі Українки

Членство в організаціях

 • Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти. Договір про надання послуг із акредитаційної експертизи (Експерт) Е-20-0164

Професійні відзнаки

 • Подяка Міського голови, 2011 р.
 • Грамота ВНУ імені Лесі Українки, 2020 р.

Наукові інтереси

 • Туристична інфраструктура регіонів;
 • Готельне господарство, ресторанне господарство;
 • Анімаційна та інклюзивна діяльність в туризмі;
 • Сервіс закладів готельно-ресторанного господарства.

Грантова діяльність

 • 2019р - Участь у науково-дослідній роботі на тему «Формування теоретико-методологічного забезпечення розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах євроінтеграції» (ДР 0117U002092, строк виконання 2017-2022 рр.). Львівський торговельно-економічний університет.

Курси, що викладаю

 • Організація готельного господарства
 • Організація анімаційної діяльності
 • Сервісологія
 • Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного господарства
 • Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Основні праці

Монографії

 • Єрко І., Чир Н., Єрко А. Теоретико-методологічні основи дослідження активного туризму. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці [монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ: Посвіт, 2019. С. 65-76.
 • Єрко І. В., Гринасюк А.Р., Курочка О.Г. Теоретичні основи дослідження інклюзивного туризму. Практика і перспективи розвитку індустрії гостинності України : монографія / [за заг. редакцією д. е. н., професора Б. М. Мізюка]. Львів : ЛТЕУ, 2019. С. 7-22.
 • Чир Н. В., Єрко І. В., Мельник А. В. Міжнародний ринок туристичних послуг Польщі: реалії та перспективи розвитку. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання п’яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк. : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 277–296.
 • Єрко І. В., Савич К. В., Чир Н. В. Теоретичні основи дослідження інновацій у туризмі: проблеми та перспективи. Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія. / [за заг. ред. М. Ю. Барна]. Львів : ЛТЕУ, 2018. С. 149–161.
 • Чир Н. В., Єрко І. В. Республіка Туніс на міжнародному ринку туристичних послуг. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання третє / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк. : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 56–78.
 • Єрко І. В., Савич К.В., Чир Н.В. Інноваційний проект «Lutsk city card»: розробка та особливості реалізації. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання третє / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк. : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 143–163.
 • Ляшук М. М., Єрко В.В. Історія розвитку та сучасний стан готельно-ресторанного господарства Волинської області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання третє / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк. : ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 143–163.
 • Єрко І. В., Ляшук М. М. Організація туристичних клубів на базі вищих навчальних закладів як чинник розвитку масового туризму. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колективна монографія. Видання третє / за наук. ред. проф. Матвійчук Л. Ю. Луцьк. : ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 89–103.
 • Єрко І. В. Теоретичні основи дослідження туристичної інфраструктури : Колективна монографія «Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі». за наук. Ред. проф. Волошина І.М. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2016. С. 68-93.
 • Черчик Л., Єрко І., Коленда Н., Міщенко О. Сучасний стан розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області : монографія. Луцьк.: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. 154 с.
 • Черчик Л. М., Міщенко О. В., Єрко І. В. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку : монографія. Частина 1. Луцьк.: СНУ ім. Лесі Українки, 2014. 128 с.
 • Олійник Я. Б., Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області : монографія. Луцьк.: ПрАТ «Волинська обласна друкарня», 2014. 164 с.

Публікації у наукометричних базах даних

 • Hrinasiuk A., Novosad O., Ilyin L., Ilyina O., Ierko I. Attractiveness of landscapes of Volyn region (Ukraine): Theory and practice of evaluation. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2021. vol. 34, no. 1. p.56-62 DOI 10.30892/gtg.34108-619. (SCOPUS)
 • Roda O., Kalytka S., Yevpak N., Panasiuk O., Khomych A., Smoliuk V., HREBIK O., Kasarda O., Matskevych N.,Faidevych V., Ierko I. Basic mesocycle construction specifics of female athletes, who specialize in medium distance running, by taking into account female body peculiarities. Journal of Physical Education and Sport, Vol.20 (3), Art 217, pp. 1590 - 1598, 2020. DOI:https://doi.org/10.7752/jpes.2020.03217. (Scopus)
 • Kalytka S., Roda O., Ierko I., Panasiuk O., Kasarda O., Hrebik O., Faidevych V., Liannoi M. Comparative analysis of functional capabilities and special working ability of men and women, specializing in 800 m and 1500 m running. Journal of Physical Education and Sport ® (JPES), 18(4), Art 360, pp.2389 - 2396, 2018. DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2018.04360 (Scopus)

Публікації у виданнях, що входять до переліку фахових видань України

 • Іerko І.,Rudyk А. Ecological marketing as a tool of strategy of hotel business andtourism development. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. No 3(23). С. 77-84. DOI: https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-03-77-83.
 • Ляшук М., Єрко І. Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу рекреаційного району. Ресторанний і готельний консалтинг. Інновації. 2020 Том 3 № 1 С. 109-120. DOI: 10.31866/2616-7468.3.1.2020.205574 DOI: 10.31866/2616-7468.3.1.2020.205574
 • Єрко І., Чир Н., Єрко А. Теоретико-методологічні основи дослідження активного туризму. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том ІІ: Контексти ідентичності й свободи в освіті та науці [монографія] / [Наукова редакція: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ: Посвіт, 2019. С. 65-76.
 • Єрко І.В., Гринасюк А. Р. , Курочка О. Г. Доступність обслуговування туристів в інклюзивному аспекті туристичної сфери. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2019. № 16. С. 113-117.
 • Дем’янчук О. Єрко І., Войтович І., Єрко А., Войтович В. Методи та засоби підготовки в спортивному туризмі. Фізичне виховання, спорті культура здоров’я у сучасному суспільстві /Східноєвроп. нац. ун-тім. Лесі Українки. Луцьк, 2019. №3(47). С.43-48.
 • Єрко І.В., Качаровський Р. Є., Чир Н. В., Козачук Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі у новостворених об’єднаних територіальних громадах Волинської області в умовах децентралізаційних процесів. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2019. № 16. С. 99-104.
 • Чир Н.В., Єрко І.В., Мельник А.В., Качаровський Р.Є. Інформаційно-рекламний потенціал поштових відправлень як елемент популяризації туризму (на прикладі Волинській області). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: географія. Тернопіль : Видавництво ТНПУ. 2019. №2. С. 116-122.
 • Чир, Н., Єрко І., Качаровський Р. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Камінь-Каширського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Н. Н. Коцан. Луцьк, 2019. № 2 (386) : Серія : Географічні науки. С. 122-131.
 • Гринасюк А. Р., Нечипорук М., Єрко І. В. Зарубіжний досвід проектування туристичних маршрутів за універсальним дизайном. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : географічні науки. 2019. № 31(385). С. 142–150.
 • Єрко І. В., Качаровський Р., Чир Н.В. Особливості туристичної привабливості Горохівського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : географічні науки. 2019. № 31(385). С. 131–136.
 • Єрко І. В., Янюк І. М. Аналіз діяльності та сервісу закладів готельного господарства Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : географічні науки. 2019. № 31(385). С. 150–156.
 • Єрко І. В., Ляшук М. М. Компонентна структура закладів дозвілля та розваг Північно-Західного економічного району України. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / за заг. ред. Ф. Д. Зузука. Т. 1. 2017. № 14. С. 165–170.
 • Demyanchuk О., Erko I., Matskevych N., Voitovych V. The organization of sport tourism of the Volynregionalcentre of tourism, sports and travelling tours. Physical Education, Soirts and Health in Modern Society : Collected Research Papers of Lesya Ukrainka Estern European National University / compiled by A. V. Tsos, S. J. Indyka. 2017. №2 (38). P. 5–9.
 • Єрко І. В., Чир Н. В., Р. Є. Качаровський Новітні можливості функціонування туристичної галузі Волинської області в умовах децентралізації влади. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : географічні науки. 2016. № 3 (376). С. 116–124.
 • Єрко І.В., Курочка О.В. Аналіз туристичної привабливості України на прикладі порівняння регіонів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : географічні науки. 2016. № 3 (376). С. 116–124.
 • Єрко І. В. Аналіз діяльності закладів ресторанного господарства Північно-Західного економічного району України. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету. Серія : географічні науки. 2016. № 15 (340). С. 945–100.
 • Єрко І. В. Кількісні показники та загальна характеристика дитячого оздоровлення та відпочинку на території Волинської області. Географія та туризм : наук. зб. 2015. Вип. 32. С. 66–74.

Навчально-методичні праці

 • Єрко І. В. Організація готельного господарства : методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт. – Луцьк: ПП.. Іванюк, 2020. – 42 с.
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства : методичні вказівки до виконання практичних робіт», частина 1 . – Луцьк: ПП.. Іванюк, 2020. – 52 с.
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності: методичні рекомендації / І. В. Єрко. – Луцьк.: Поліграфічний центр «Друк Формат», 2020. – 36 с.
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу. Луцьк.: Поліграфічний центр «Друк Формат», 2016. 48 с.
 • Єрко І. В. Організація готельного господарства. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт. Луцьк: ПП. Іванюк, 2015. 42 с.
 • Єрко І. В. Організація анімаційної діяльності. Методичні вказівки до курсу. Луцьк.: ПП. Іванюк, 2015. 32 с.
 • Єрко І. В. Стандартизація, сертифікація і метрологія : методичні вказівки до курсу. Луцьк.: ПП. Іванюк, 2014. 52 с.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 608 (корпус С) +38(0332)248947, e-mail:ierko@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

Scopus Author ID: | 57205432035

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-5395-7557

Профіль в Google Scholar[1]