Ільїн Леонід Володимирович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Ільїн Леонід Володимирович
Ільїн Л.В (1).jpg
- доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 608 (корпус С) +38(097)8922704, e-mail: ilyinleo@vnu.edu.ua

Scopus Author ID: | 57219613068

Web of Science Researcher ID: | AAG-4159-2021

ORCID iD https://orcid.org/0000-0002-4180-0544

Профіль в Google Scholar[1]


Біографія

Народився у 1967 р. на Рівненщині.

У 1984 р. закінчив середню школу і вступив на І курс природничо-географічного факультету Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки.

З 1985 по 1987 проходив строкову військову службу в Німецькій Демократичній Республіці, старшина запасу.

У 1991 р., після закінчення з відзнакою Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки за направленням Міністерства освіти УРСР призначений на посаду асистента кафедри фізичної географії як молодий спеціаліст.

У 1992–1995 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю 11.00.11 – фізична географія, геохімія і геофізика ландшафтів Волинського державного університету імені Лесі Українки.

З 1996 р. – старший викладач кафедри фізичної географії; з 1997 р. – доцент кафедри фізичної географії.

З 2008 р. – завідувач кафедри туризму та готельного господарства. Кандидат географічних наук (1996 р.), доктор географічних наук (2009 р.)

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної географії (2000 р.), професора кафедри туризму (2010 р.).

Автор понад 300 наукових та навчально-методичних праць (підручники, навчальні посібники, словники, довідники, енциклопедичні видання, монографії, тестові завдання для вступників та ін.).

Основні досягнення

Професійні відзнаки, нагороди

2018 р. - Грамота Управління культури і туризму Рівненської обласної державної адміністрації

2018 р. - Подяка Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. - Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. - Почесна подяка (гравітон) Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

2017 р. - Подяка Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

2017 р. - Подяка Волинського ліцею-інтернату Волинської обласної ради

2017 р. - Грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Подяка Управління освіти Луцької міської ради

2015 р. - Подяка Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації

2015 р. - Нагрудний знак «Відмінник освіти» (Наказ МОН України № 54-к від 27.02.2015 р.)

2014 р. - Подяка Управління освіти Луцької міської ради

2012 р. - Диплом Благодійного фонду Ігоря Палиці «Новий Луцьк»

2011 р. - Подяка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

2011 р. - Подяка Національного еколого-натуралістичного центру Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

2011 р. - Подяка Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України»

2011 р. - Подяка Волинського краєзнавчого музею Управління культури Волинської обласної державної адміністрації

2011 р. - Подяка Виконавчого комітету Львівської міської ради

2011 р. - Грамота Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації

2010 р. - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2010 р. - Подяка Львівського інституту економіки і туризму

2010 р. - Подяка Волинського національного університету імені Лесі Українки

2008 р. - Почесна грамота Міністерства освіти і науки України

2005 р. - Грамота Управління освіти Луцького міськвиконкому

1998 р. - Грамота Управління освіти Волинської обласної державної адміністрації

Наукові інтереси

Керівник наукової школи "Загального та регіонального озерознавства".

Започаткував нові напрями конструктивної географії – екологічне озерознавство та конструктивну лімнологію.

Наукова діяльність пов’язана з оцінкою природних рекреаційно-туристських ресурсів, комплексним вивченням природних (озера) та штучних (водосховища, ставки) водойм України для конструктивно-географічних потреб, розробкою засад їх раціональ-ного використання та охорони.

Наукова діяльність

 • Член Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України
 • Експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
 • Член науково-технічної ради Черемського природного заповідника та Національного природного парку "Прип’ять-Стохід"
 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • Член спеціалізованих вченої ради Д 64.051.04 при Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна
 • Член спеціалізованих вченої ради К 41.090.02 при Одеському державному екологічному університеті
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Badania fizjograficne. Seria A. Geografia fizyczna» (Польща)
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Туризм и гостеприимство» (Білорусь)
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія»
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки»
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Природа Західного Полісся та прилеглих територій»

Дисципліни, які викладає

 • Основи туризмознавства
 • Аналіз діяльності підприємств туризму
 • Основи наукових досліджень
 • Методологія та організація наукових досліджень в галузі

Основні праці

Підручники та навчальні посібники

 • Загальне землезнавство : Підручник. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. 385 с. (у співавторстві)
 • Тестові завдання для вступників. Географія. Вид. 5-те. Луцьк: РВВ “Вежа”, Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. 284 с. (у співавторстві).
 • Тестові завдання для вступників. Вид. 4-те. Географія. Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2003. 390 с. (у співавторстві).
 • Озероведение: Украинско-русско-английский словарь. Луцк-Минск: БГУ, 2002. – 32 с. (у співавторстві)
 • Український словник-довідник з екології: Словник, довідкові матеріали. Луцьк: Надстир’я, 2001. 420 с. (у співавторстві).
 • Озерознавство. Українсько-російський тлумачний словник. Поняття і терміни. Луцьк: Ред.- видав. відділ ВДУ “Вежа”, 2000. 118 с.
 • Загальне землезнавство: Навчальний посібник. Луцьк: Вид-во ВДУ “Вежа”, 1997. 232 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, у співавторстві)
 • Основи екологічних знань: Навчальний посібник. Рівне: Держ. ред.-видав. під-во, 1993. 165 с. (у співавторстві).

Монографії

 • Атрактивність ландшафтів Волинської області : теорія і практика оцінювання : Монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 196 с. (у співавторстві).
 • Геоекологічні аспекти дослідження озер Волинської області. Актуальні проблеми аналітичної економіки : Колективна монографія. Луцьк: Волиньполіграф, 2019. С. 122–135. (у співавторстві).
 • Сапропелеві лікувальні грязі Шацького Поозер’я: речовинний склад, властивості, ресурси. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : Колективна монографія. Видання п’яте. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 240–252. (у співавторстві)
 • Сапропелеві ресурси Волинської області та перспективи їх раціонального використання. Природно-ресурсний та енергетичний потенціали : напрями збереження, відновлення та раціонального використання : Колективна монографія. Полтава : Видавництво ПП. "Астрая", 2019. С. 31–37.
 • Лікувальні сапропелеві грязі Рівненської області та перспективи їх використання у санаторно-курортному господарстві. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : Колективна монографія. Видання четверте. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 167–179.
 • Раціональне використання й охорона ресурсів озер та штучних водойм Українського Полісся. Актуальні проблеми прикладної економіки : Колективна монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. С. 112–129.
 • Адаптивний туризм в Україні: картографічне та структурно-логічне моделювання // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання третє. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 44–57. (у співавторстві)
 • Екологічний стан озер Волинської області. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : Колективна монографія. К.: ТОВ "Підприємство "Ві Ен Ей", 2016. С. 134–146.
 • Водойми України: ресурси та перспективи використання у рекреації. Структурні зміни в економіці природокористування: теоретичні основи та прикладні аспекти: Колективна монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2016. С. 123–136.
 • Торфово-болотні ресурси Волинської області: просторова диференціація та оптимізація. Еколого-економічні засади раціонального природокористування: теорія та практика: Колективна монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2015. С. 146–161. (у співавторстві)
 • Озера. Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі: Монографія. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2014. С. 97–110.
 • Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 400 с.
 • Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності. Луцьк: Ред.-вид. відд. "Вежа" Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. 316 с.
 • Заказник "Любче" : природні умови, біорізноманітність, збереження та управління. Монографія. Київ: ІБ НАНУ, 2001. 224 с. (у співавторстві)
 • Озера Волині: Лімнолого-географічна характеристика. Луцьк: Надстир’я, 2000. 140 с. (у співавторстві).
 • Озера України: Довідник. Львів: Ред.-видав. відділ Львів. держ. ун-ту, 1998. 52 с. (у співавторстві).

Публікації у наукометричних базах даних

Hrinasiuk A., Novosad O., Ilyin L., Ilyina O., Ierko I. Attractiveness of landscapes of Volyn region (Ukraine): Theory and practice of evaluation. GeoJournal of Tourism and Geosites. 2021. vol. 34, no. 1. p.56-62 DOI 10.30892/gtg.34108-619. (SCOPUS).

Zatserkovnyi V. I., Trofymenko D. P., Ilyin L. V., Trofimenko N. V., Hotko V. Analysis of approaches for “Geological heritage of Ukraine” geo-portal // Conference Proceedings, Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects 2020, May 2020, Volume 2020, p.1–5. DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2020geo051 (SCOPUS).

Hromyk O., Ilyin L, Grygus I., Korotun S, Ilyina O. Radiation monitoring of agricultural soils of the Volyn region in Ukraine. // Roczniki Państwowego Zakładu Higieny. 2020. 71 (4). Р. 1-6. https://doi.org/10.32394/rpzh.2020.0139 (SCOPUS, Web of Science)

Ільїн Л. В., Громик О. М., Ільїна О. В., Зінчук М. І. Радіоекологічний аналіз зони забруднення Волинської області України. Ядерна та радіаційна безпека. 2020. № 1 (85). С. 73–80. DOI: https://doi.org/10.32918/nrs.2020.1(85).08 (Scopus)

Syrotkina O., Aziukovskyi O., Udovyk I., Aleksieiev O., Prykhodchenko S., Ilyin L. Mathematical Methods for Detecting and Localizing Failures in Complex Hardware/Software Systems. 10th International Conference on Advanced Computer Information Technologies (ACIT) (Deggendorf, 16–18 Sept. 2020). Deggendorf, Germany, 2020. P. 177–182. DOI: https://doi.org/10.1109/ACIT49673.2020.9208898 (Scopus)

Fesyuk V. O., Ilyin L. V., Moroz I. A., Ilyina O. V Environmental assessment of water quality in various lakes of the Volyn Region, which is intensively used in recreation. Visnyk of V. N. Karazin Kharkiv National University, series "Geology. Geography. Ecology". 2020. № 52. С. 236–250. (Web of Science (Emerging Sources Citation Index (ESCI)).DOI: https://doi.org/10.26565/2410-7360-2020-52-17 (Web of Science Core Collection)

Публікації у виданнях, що входять до переліку фахових видань України

 • Лімнологічний та геохімічний аналіз озера Туричанське. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2019. № 9 (393). С. 36–40. (у співавторстві).
 • Лімнолого-географічний та бальнеологічний аналіз донних відкладів озера Велике Піщанське. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2018. № 10 (383). С. 15–21. (у співавторстві).URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/15750/1/3.pdf
 • Гідрохімічний аналіз озер Шацького національного природного парку (за результатами досліджень 2014–2015 рр.). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2017. № 9 (358). С. 3–10. (у співавторстві).URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/15286/1/1.pdf
 • Озерні родовища сапропелю Шацького адміністративного району Волинської області. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр. 2017. № 14. С. 42–45. (у співавторстві).
 • Класифікації озер Українського Полісся. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2017. № 8 (357). С. 11–19. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/15271/1/2.pdf
 • Озера Волинської області: водні та сапропелеві ресурси. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2016. № 15 (340). С. 3–8.

Навчально-методичні праці

 • Організація дитячого та молодіжного туризму: Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 242 «Туризм» / Program of the Discipline «Organization of Children and Youth Tourism» Specialty «242 Tourism». Рівне: НУВГП, 2018. 18 с. (у співавторстві)
 • Загальне землезнавство : Підручник. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. 385 с. (у співавторстві)
 • Зелений туризм: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки 6.140103 «Туризм». Рівне: НУВГП, 2017. 17 с. (у співавторстві)
 • Методологія наукових досліджень: Робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 242 «Туризм». Рівне: НУВГП, 2017. 14 с. у співавторстві)
 • Організація наукових досліджень: Робоча програма навчальної дисципліни галузі знань 1401 «Сфера обслуговування» напрям підготовки 6.140103 «Туризм». Рівне: НУВГП, 2016. 13 с. (у співавторстві)


Посилання