Ільїн Леонід Володимирович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 16:18, 2 лютого 2017, створена Дмитро (обговореннявнесок) (Створена сторінка: '''Ільїн Леонід Володимирович''' - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Ільїн Леонід Володимирович - доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри туризму та готельного господарства, відмінник освіти України, член Наукової ради з туризму та курортів при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, заступник голови науково-технічної ради Національного природного парку „Прип’ять-Стохід”, член науково-технічної ради Черемського природного заповідника, член редакційних колегій вітчизняних і зарубіжних наукових часописів та збірників

Біографічна довідка

Після закінчення з відзнакою Луцького державного педагогічного інституту імені Лесі Українки у 1991 р. за направленням Міністерства освіти УРСР призначений на посаду асистента кафедри фізичної географії як молодий спеціаліст. До аспірантури за спеціальністю 11.00.01 – фізична географія, геохімія і геофізика ландшафтів Волинського державного університету імені Лесі Українки зарахований у 1992 року, яку закінчив у 1995 році. З 1996 р. – старший викладач кафедри фізичної географії; з 1997 р. – доцент кафедри фізичної географії; з 2008 р. – завідувач кафедри туризму та готельного господарства, професор.

Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри фізичної географії (2000 р.), професора кафедри туризму (2010 р.).

Член спеціалізованих вчених рад Д 64.051.04 Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна та К 41.090.02 Одеського державного екологічного університету; член редакційних колегій наукових журналів „Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія”, „Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки”, „Природа Західного Полісся та прилеглих територій: Збірник наукових праць”, „Туризм и гостеприимство: Научно-практический журнал” (Бєларусь) та ін.; однин із засновників Міжнародної екологічної асоціації “Заболочений край Західне Полісся” (International ecological association “West Polissia Wetland”), член Українського географічного товариства й ін.

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць.

Сфера наукових досліджень та інтересів

Rомплексне вивчення природних (озер) та штучних (водосховищ, ставків) водойм для конструктивно-географічних потреб, розробка засад їх раціонального використання та охорони, оцінка природних рекреаційно-туристських ресурсів, туризмознавство. Започаткував нові напрями конструктивної географії – екологічне озерознавство та конструктивну лімнологію. Керівник наукової школи „Загального та регіонального озерознавства”.

Основні праці

Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності / Л. В. Ільїн. – Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 316 с.
Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація / Л. В. Ільїн. – Луцьк: Ред.-вид. відд. „Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 400 с.

Загальне землезнавство: Навч. посібник. / Я. О. Мольчак, Л. В. Ільїн. – Луцьк: Вид-во ВДУ “Вежа”, 1997. – 232 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України)
Український словник-довідник з екології: Словник, довідкові матеріали / Я. О. Мольчак, В. О. Мартинюк, Л. В. Ільїн, І. Я. Мисковець. – Луцьк: Надстир’я, 2001. – 420 с.).
Тестові завдання для вступників. Географія. Вид. 5-те / Укл. Л. В. Ільїн, В. С. Корчун, В. Й. Лажнік та ін. – Луцьк: РВВ “Вежа”, Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2007. – 284 с.
Ільїн Л. В. Озера Волині: Лімнолого-географічна характеристика / Л. В. Ільїн, Я. О. Мольчак. – Луцьк: Надстир’я, 2000. – 140 с.
Ільїн Л. В. Озерознавство. Українсько-російський тлумачний словник. Поняття і терміни / Л. В. Ільїн. – Луцьк: Ред.- видав. відділ ВДУ “Вежа”, 2000. – 118 с.
Ильин Л. В. Озероведение: Украинско-русско-английский словарь / Л. В. Ильин, Б. П. Власов. – Луцк-Минск: БГУ, 2002. – 32 с.
Ільїн Л. В. Озера України: Довідник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Львів: Ред.-видав. відділ Львів. держ. ун-ту, 1998. – 52 с.
Ільїн Л. В. Основи екологічних знань: Навч. посібник / Л. В. Ільїн, В. О. Мартинюк. – Рівне: Держ. ред.-видав. під-во, 1993. – 165 с.

Посилання

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=_bokWpYAAAAJ http://eenu.edu.ua/uk/structure/ilyin-leonid-volodimirovich http://eenu.edu.ua/uk/chairs/turizmu-ta-gotelnogo-gospodarstva http://esu.com.ua/search_articles.php?id=13131 https://translate.google.com.ua/translate?hl=en&sl=uk&u=http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Pzp/ilyin.html&prev=search http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Pzp/ilyin.html http://ecology.univer.kharkov.ua/uk/science/specialized-scientific-council http://odeku.edu.ua/perelik-dokumentiv-zdobuvacha-5/ http://www.niiep.kharkov.ua/node/17 http://naukajournal.org/index.php/naukajournal http://elibrary.ru/title_about.asp?id=57944 http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/?page_id=24&lang=uk http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/?page_id=677&lang=en http://visnyk-geo.univ.kiev.ua/?page_id=1957&lang=ru http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Pzp/index.html http://ojs.polessu.by/TG/about/history