Барський Юрій Миколайович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
БАРСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ -
Декан географічного факультету
декан географічного факультету, доктор економічних наук, професор. Наукові інтереси пов’язані з соціально-економічним розвитком регіонів. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 наукових праць, в т. ч. 7 монографій, близько 50 методичних видань. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 22 роки.

Освіта

 • 1996 р. - закінчив Волинський державний університет за спеціальністю «Історія», присвоєно кваліфікацію «Викладач соціальних дисциплін».
 • 1998 р. - закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію «Бухгалтер-економіст».
 • Працює у Вищій школі з 1998 року.
 • З 9 жовтня 2003 року – кандидат економічних наук.
 • Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
 • Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно 19 жовтня 2005 року.
 • Доктор економічних наук з 10 жовтня 2013 року.
 • Докторську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.03 Луцького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 • Вчене звання професора кафедри прикладної статистики та економіки праці присвоєно 30 червня 2015 року.
 • З 2015 р. працював завідувачем кафедри економічної та соціальної географії
 • У грудні 2019 року призначений на посаду декана географічного факультету СНУ ім. Лесі Українки.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 01.09.1999 р. – 31.08.2006 р. – Луцький державний технічний університет, асистент, старший викладач, доцент кафедри фінансів;
 • 01.11.2008 р. – 24.12.2008 р. – Луцький державний технічний університет, в.о. завідувача кафедри фінансів;
 • 25.12.2008 р.-30.10.2010р. – Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри фінансів;
 • 30.02.2010 р.- 21.06. 2013р. – Луцький національний технічний університет, докторантура з відривом від виробництва.;
 • 31.08. 2013р. - 31.08.2014р. – Луцький національний технічний університет, в.о. завідувача кафедри прикладної статистики та економіки праці;
 • 01.09.2014р. – 29.08. 2015р. – Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці;
 • 02.09.2015р.- 17.12.2019р. – Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
 • 18.12.2019р.- по даний час – Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, декан географічного факультету.

Наукові інтереси

 • Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів

Курси, що викладаю:

 1. Регіоналістика
 2. Економіка міського господарства

Обрані праці

 1. Барський Ю.М., Сліпчук А. О. Природно-географічні чинники – як фактори впливу на соціально-економічний розвиток Волинської області/ Ю.М. Барський, А.О. Сліпчук//Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб.наук.пр./за заг.ред.Ф.В.Зузука. Т. І.- Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017.-№14–С.124–129.
 2. Барський Ю.М., Сліпчук А. О. Оцінка взаємозв’язків між трудовим потенціалом та соціально-економічною ситуацією у Волинській області/ Ю.М. Барський, А.О. Сліпчук // Науковий Вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2018. -№10–С.63–68.
 3. Юрий Барский, Тарас Погребский, Геннадий Голуб, Анастасия Слипчук. Влияние безработицы на формирование экономической составляющей трудового потенциала Acta Geographica Silesiana, 13/2 (34) WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2019, s. 5–9
 4. Barskyi Y. Methodical bases of research and features of formation of the vital functions of population of the region / Y. Barskyi, A. Slaschuk, G. Golub, T. Pogrebskyi // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 21. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016 – Р. 5–11.
 5. Barskyi Y. Using the cluster analysis in socio-geographical researches / Y. Barskyi, V. Fesyuk, T. Pogrebskyi, G. Golub // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016 – Р. 5–9
 6. Потапова А.Г., Краснопольська Н.В., Барський Ю.М. Модернізація освітнього комплексу Волинської області:монографія. Луцьк:ПП Іванюк В.П., 2020.118с.
 7. Категорія «природно-ресурсний потенціал» території у концепції сталого розвитку / К.І. Романчук, Ю. М. Барський // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія Географічні науки. – № 6. – 2017. – С. 94–100.
 8. Фесюк В.О., Мольчак Я.О., Барський Ю.М. Сучасні тенденції соціально-демографічної ситуації в м. Луцьк. // Актуальні проблеми економіки. №2, 2016. с.243-251.