Барський Юрій Миколайович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
БАРСЬКИЙ ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ -
Декан географічного факультету
декан географічного факультету, доктор економічних наук, професор. Наукові інтереси пов’язані з соціально-економічним розвитком регіонів. За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 наукових праць, в т. ч. 7 монографій, близько 50 методичних видань. Стаж педагогічної роботи у закладах вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації 22 роки.

Освіта

 • 1996 р. - закінчив Волинський державний університет за спеціальністю «Історія», присвоєно кваліфікацію «Викладач соціальних дисциплін».
 • 1998 р. - закінчив Луцький державний технічний університет за спеціальністю «Облік і аудит», присвоєно кваліфікацію «Бухгалтер-економіст».
 • Працює у Вищій школі з 1998 року.
 • З 9 жовтня 2003 року – кандидат економічних наук.
 • Кандидатську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 58.082.01 Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
 • Вчене звання доцента кафедри фінансів присвоєно 19 жовтня 2005 року.
 • Доктор економічних наук з 10 жовтня 2013 року.
 • Докторську дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д 32.075.03 Луцького національного технічного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
 • Вчене звання професора кафедри прикладної статистики та економіки праці присвоєно 30 червня 2015 року.
 • З 2015 р. працював завідувачем кафедри економічної та соціальної географії
 • У грудні 2019 року призначений на посаду декана географічного факультету СНУ ім. Лесі Українки.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 01.09.1999 р. – 31.08.2006 р. – Луцький державний технічний університет, асистент, старший викладач, доцент кафедри фінансів;
 • 01.11.2008 р. – 24.12.2008 р. – Луцький державний технічний університет, в.о. завідувача кафедри фінансів;
 • 25.12.2008 р.-30.10.2010р. – Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри фінансів;
 • 30.02.2010 р.- 21.06. 2013р. – Луцький національний технічний університет, докторантура з відривом від виробництва.;
 • 31.08. 2013р. - 31.08.2014р. – Луцький національний технічний університет, в.о. завідувача кафедри прикладної статистики та економіки праці;
 • 01.09.2014р. – 29.08. 2015р. – Луцький національний технічний університет, завідувач кафедри прикладної статистики та економіки праці;
 • 02.09.2015р.- 17.12.2019р. – Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, завідувач кафедри економічної та соціальної географії;
 • 18.12.2019р.- по даний час – Східноєвропейський університет імені Лесі Українки, декан географічного факультету.

Членство в організаціях

 • Член Редакційної колегії міжнародних журналів «Науковий огляд», «Innovative solutions in modern science», збірника наукових праць «Економічні науки» за серіями: «Регіональна економіка», «Облік і фінанси», «Економіка та менеджмент», «Економічна теорія та економічна історія», наукового вісника СНУ імені Лесі Українки серія «Географічні науки».
 • З 2014р. по 2016 р. - член Громадської Ради при Волинській ОДА, заступник голови комісії «З питань економічного розвитку, інвестицій, сільського господарства та житлово-комунального господарства».
 • Eксперт проєкту транскордонного співробітництва «Польща-Білорусь-Україна»: «Покращення надання адміністративних послуг населенню транскордонних регіонів шляхом створення мережі центрів надання адміністративних послуг та розвитку співпраці Луцького Центру надання адміністративних послуг, Івано-Франківського Центру надання адміністративних послуг та Люблінського Бюро обслуговування мешканців».
 • Фінансовий аналітик Волинського обласного громадського об’єднання «Фонд місцевого розвитку».
 • Експерт проєкту виконавчого комітету Луцької міської ради «Луцька агломерація – співпраця і розвиток місцевих громад прилеглих територій», що реалізовується в рамках Волинського обласного конкурсу місцевих ініціатив.

Професійні відзнаки

 • грамоти та подяки закладів вищої освіти, Луцької міської ради, Волинської обласної ради, Волинської облдержадміністрації.
 • відзнака Благодійного фонду «Новий Луцьк».
 • Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі українки(2019р.)
 • Подяка МОН (2019р.)

Наукові інтереси

 • Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів
 • Управління регіональним розвитком
 • Економіка територій.

Грантова діяльність

 • Виконавець науково-дослідних держбюджетних тем:

1. «Формування регіональних логістичних систем» (номер державної реєстрації 0111U001262);

2.«Механізми стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України» (номер державної реєстрації U110U002200);

3.«Механізми формування регіональних інтеграційних систем в умовах сталого розвитку» (номер державної реєстрації 0112U000288).

Курси, що викладаю:

 1. Регіоналістика
 2. Економіка міського господарства
 3. Фінансове забезпечення регіонального розвитку

Обрані праці

 1. Barskyi Y. Methodical bases of research and features of formation of the vital functions of population of the region / Y. Barskyi, A. Slaschuk, G. Golub, T. Pogrebskyi // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 21. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016 – Р. 5–11. (Index Copernicus).
 2. Barskyi Y. Using the cluster analysis in socio-geographical researches / Y. Barskyi, V. Fesyuk, T. Pogrebskyi, G. Golub // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 22. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2016. – Р. 5–9. (Index Copernicus).
 3. Юрий Барский, Тарас Погребский, Геннадий Голуб, Анастасия Слипчук Влияние безработицы на формирование экономической составляющей трудового потенциала // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2016, Acta Geographica Silesiana, 13/2 (34) WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2019, – Р. 5–9(Index Copernicus).
 4. Liubov Kovalska, Kateryna Okseniuk, Yurii Barskyi. Enterprise mastery of young people of Ukraine: the analysis and vectors of providing. Геополітика України: історія та сучасність: збірник наукових праць. ред.кол.: Л.М.Газуда (гол.ред.) та ін. 2020. Вип. 2(25). С. 210-225
 5. Потапова А.Г., Краснопольська Н.В., Барський Ю.М. Модернізація освітнього комплексу Волинської області: монографія. Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020.118с.
 6. Соціально-демографічне дослідження міст обласного підпорядкування Волинської області: колективна монографія/ за ред.. Ю.Барського. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2020. – 142с.
 7. Барський Ю.М., Матвійчук Л.Ю. та ін. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі [кол. монографія] / за ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Видання шосте. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. – 332 с.(13 д.а)
 8. Барський Ю. М. Фінансове забезпечення стійкого соціально-економічного зростання: [монографія] / Н. С. Різник, А. Т. Московчук, Ю. М. Барський. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2016. – 724 с.
 9. Барський Ю. М. Статистичний аналіз торговельних відносин регіонів України / Ю. М. Барський // Інвестиції: практика та досвід: Наук.-практ. журнал. – Київ, 2016. – № 6. – С. 6–11.
 10. Барський Ю. М. Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України / Ю. М. Барський, В.Г.Поліщук // Економіка: реалії часу: Наук.-економ. журнал. – Одеса, 2016. – №3(25). – С. 14–22.
 11. Матвійчук Л.Ю., Барський Ю.М. Факторний аналіз розвитку готельно-ресторанного господарства на рівні регіону. праць Луцького НТУ. Серія «Регіональна економіка». – Вип. – 18– Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 325-333.(0,4 д.а)
 12. Барський Ю. М. Соціально економічні системи: формування інноваційних параметрів / Н. Т. Рудь, Ю. М. Барський // науковий журнал «Економічний форум». Луцький національний технічний університет. – № 2 / Редкол.: гол. ред. д.е.н., професор Герасимчук З. В. – Луцьк, 2016. – 376с. 345–354 с. (0.31обл.-вид. арк.)
 13. Барський Ю. М. Просторовий аналіз транспортної доступності територій у межах міста Луцька/ С. О. Пугач, Т. В. Яковлев, Ю. М. Барський // Економічні науки: збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. - Серія “Регіональна економіка”.–Випуск 13 (51). - Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор З. В. Герасимчук – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2016. - С. 35–46. (0.22 обл.-вид. арк.)
 14. Барський Ю. М. Теоретико прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України / Ю. М. Барський, В. Г. Поліщук // Економіка: реалії часу: Наук.-економ.. журнал. – Одеса, 2016. – № 3 (25). – С. 14-22 (0.28 обл.-вид. арк.)
 15. Барський Ю. М. Теоретичні аспекти формування поняття «природокористування»/ К.Романчук, Ю. М. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. – № 14 (339). – Серія : Географічні науки. – 2016. – С. 11–16 (0.21 обл.-вид. арк.)
 16. Теоретико-прикладні основи фінансово-інноваційного забезпечення просторового розвитку регіонів України / В. Г. Поліщук, Ю. М. Барський // Экономика: реалии времени. – № 3 (25). – Одесса : Одесский национальный политехнический університет, 2016. – С. 14–21.
 17. Категорія «природно-ресурсний потенціал» території у концепції сталого розвитку / К. І. Романчук, Ю. М. Барський // Науковий вісник Херсонського державного університету. – Серія Географічні науки. – № 6. – 2017. – С. 94–100.
 18. Барський Ю. М. Нормативно-правове регулювання використанння трудового потенціалу / Ю.М. Барський, А.О. Сліпчук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб.наук.пр./ за заг.ред.Ф. В. Зузука. - Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. - № 15–С. 85-89.
 19. Барський Ю. М. Оцінка взаємозв’язків між трудовим потенціалом та соціально-економічною ситуацією у Волинській області / Ю. М. Барський, А. О. Сліпчук // Науковий Вісник Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. - № 10. –С. 63-68.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус - "С", ауд.601
е-mail: barsky.yuriy@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

ORCID ID https: [1]

Профіль в Google Scholar / Google Scholar