Бичук Ірина Олександрівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Науковий ступінь:

кандидат філософських наук

Вчене звання:

доцент

Посада:

доцент кафедри соціальної роботи та педагогіки вищої школи

Біографічна довідка:

 • Народилася 04.11.1976 у м. Луцьку, Волинська область, Україна. Закінчила у 1994 році гімназію №21 м Луцьк.
 • Закінчила з відзнакою у 1999 році історичний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію історика, викладача історії.
 • В 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Еволюція української національної ідеї у соціально-філософській думці України на зламі ХІХ – ХХ століть» і одержала вчену ступінь кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії.
 • У 2015 році отримала вчене звання доцента кафедри соціології та соціальної роботи.

Коло наукових інтересів:

соціальна робота з сім’єю, проблеми дистантних сімей, сучасні форми сімейного проживання.

Дисципліни, які викладає викладач:

 1. Соціологія (загальна та професійна).
 2. Вікова соціологія .
 3. Соціальна робота з сім’єю.

Перелік навчально-методичних/наукових праць:

Навчально-методичний посібник:

 1. Бичук І.О. Соціологія: навч. - метод. матеріали / І.О.Бичук. – Луцьк : Вежа-Друк , 2014. - 50 с.
 2. Бичук І.О. Соціологічна думка України: навчально-методичні матеріали / Луцьк: Вежа - Друк, 2015. – 36 с.
 3. Бичук І.О. Історія соціальної роботи: методичні рекомендації з дисципліни / Луцьк: Вежа – Друк, 2015. – 40 с.
 4. Бичук І.О. Соціологія сім’ї: методичні рекомендації з дисципліни / Луцьк: Вежа - Друк, 2015. – 32 с.
 5. Бичук І.О. Соціальна робота з сім’єю: методичні рекомендації з дисципліни / І.О. Бичук. - Луцьк: Вежа - Друк, 2017. – 40 с.
 6. Бичук І.О. Соціологія: методичні рекомендації з дисципліни / І.О.Бичук. – Луцьк : Вежа-Друк , 2018. – 50 с.
 7. Бичук І.О.Соціальна робота в громаді: методичні рекомендації з дисципліни / І.О.Бичук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – 36 с.
 8. Бичук І. О. Навчально-методичне забезпечення курсу «Ресоціалізація різних категорій засуджених» / Сидорук І. І., Бичук І. О. // Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 257 – 279.
 9. Бичук І. О. Навчально-методичне забезпечення курсу «Історико-філософські основи соціальної роботи» / Мартіросян Л. А., Бичук І. О. // Соціальна робота : навчально-методичне забезпечення магістерської програми : навч.-метод. посіб. / за заг. ред. П. Гусака, Н. Корпач. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 89-115.

Основні наукові публікації, з них:

у виданнях, включених до науковометричних баз

 1. Бичук І.О. Українська національна ідея у поглядах Микити Шаповала // Грані: наук.-практ. і громадсько-потітич. альманах. – Дніпропетровськ, – 2015. - № 3 (119). – C. 72-78 (фахове видання, INDEX COPERNICUS).
 2. Бичук І.О. Генезис української національної ідеї у поглядах С.Дністрянського // Грані: наук.-практ. і громадсько-потітич. альманах. – Дніпропетровськ, – 2015. - № 4 (120). – C. 6-12 (фахове видання, INDEX COPERNICUS).

у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Бичук І.О. Теоретичні основи соціального партнерства (із досвіду викладання навчальної дисципліни «Соціальне партнерство в соціальній роботі») // Соціологічні студії: наук.-практ. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. - №2(7). – C. 62-67.
 2. Бичук І.О. Менеджмент у соціальній роботі / І.О.Бичук // Актуальні питання сучасної науки: ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 30 січня 2018 р. – Ч. 2. – Дніпро: НБК, 2018. – С.13-17.
 3. Бичук І.О. Основи соціальної роботи з неблагополучною сім’єю (з досвіду викладання навчальної дисципліни «Соціальна робота з сім’єю») // Педагогічний часопис Волині: науковий журнал. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. - № 2 (9). – 106-112 с.
 4. Бичук І. Особливості розвитку фізичного виховання в європейських країнах 20–30-х роках ХХ ст. / Ірина Бичук // Фізична культура, спорт і здоров’я людини [Текст] : зб. тез доп. І Регіон. наук.-практ. студ. конф. (20 груд. 2018 р.). – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2018. – С. 127 – 128.
 5. Бичук Ірина Гейткіпрінг в соціальній роботі / Ірина Бичук // Актуальні проблеми педагогічної освіти : європейський і національний вимір : Програма ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (28-29 травня 2019 року) / [упорядн. А. В. Лякішева]. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. – С. 19–21.
 6. Бичук І.О. Технологія с соціальної роботи з молоддю / І.О. Бичук // Розвиток сучасної науки: теорія, практика, інновація: XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Дніпро, 29 березня 2019 р. – Ч.3. – Дніпро ГО «НОК», 2019 – С.10 –13.

Контакти:

 • електронна адреса : irinabychuk@gmail.com