Бліндер Юрій Степанович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 19:57, 7 лютого 2017, створена Володимир Волошин (обговореннявнесок) (Створена сторінка: '''БЛІНДЕР ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ -'''кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпо...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

БЛІНДЕР ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ -кандидат технічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Біографія

Народився 29 березня 1967 року в м. Луцьку.
У 1984 році закінчив №17 школу м. Луцька.
У 1991 році закінчив Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю “Вчитель фізики і математики”.
З 1997 по 2000 р навчвався у аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки.
У 2006 році захистив дисертаційну роботу у Національному університети «Львівська політехніка»на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за темою “Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву ґрунтів ”; спеціальність 05.24.02 – фотограмметрія і картографія ( Науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В.М.).
У 2016 році отримав атестат доцента кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Досвід роботи

Волинський державний університет імені Лесі Українки, молодший науковий співробітник, асистент, старший викладач, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Підвищення кваліфікації

 • Державний комітет України із земельних ресурсів ( 2011 р.)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2015 р.)

Викладає дисципліни:

 • Геодезія
 • ГІС і бази даних
 • Методи експертної грошової оцінки землі
 • Метрологія і стандартизація

Сфера наукових досліджень та інтересів

 • Аналіз морфометричних характеристик рельєфу
 • Вдосконалення методів побудови ЦМР із застосуванням геоінформаційних систем
 • Моделювання трансформації радіоекологічного стану території та його картографічне відтворення методами ГІС-технологій

Перелік найвагоміших праць (за останні 5 років)

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Черняга П.Г. Моделювання вертикальних рухів греблі водосховища Хмельницької АЕС. /Черняга П.Г., Волошин В.У., Бліндер Ю.С. Сяський В.А. // Вісник геодезії і картографії, .// –К.: № 1, 2001.
 2. Мельник В.М. Математико-феноменологічна модель протиерозійної стійкості ґрунту /Мельник В.М. Бліндер Ю.С. Франков Д.Я. // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. –Зб. наук. праць. Львів, Ліга-Прес, 2004. - С. 322-327.
 3. Бліндер Ю.С. Використання ГІС-технологій при моделюванні забруднення атмосфери приміської зони м. Луцька стаціонарними джерелами / Ю.С. Бліндер //Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2008. – Вип. 124. –С. 211-215.
 4. Мельник В.М. Логіко-математичне моделювання площинної ерозії ґрунтів функціями відклику / В.М.Мельник, Ю.С. Бліндер О.В. Фесюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне. Вип. №3 (63), 2013. –С. 438-451.
 5. Мельник В.М. Математичний формалізм трансформації радіоекологічного стану території із застосуванням матриць Маркова і РЕМ- мікроскопії / В.М.Мельник, Ю.С. Бліндер В.П. Мендель // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, Budapest. – 2014. – II(4), Issue: 32. – р. 42-48.
 6. Мельник В.М. Математико – статистичний аналіз морфометричних властивостей рельєфу / В.М.Мельник, Ю.С. Бліндер О.В.Піскунова //Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences. Budapest. – 2015. – III(8), Issue: 32.

Навчальні і навчально-методичні посібники:

 1. Волошин В.У. Цифрові моделі рельєфу та їх реалізація у ПП ”SURFER”:метод матеріали / В.У.Волошин Ю.С. Бліндер – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім.. Лесі Українки, 2008. – 36 с
 2. Бліндер Ю.С. Спрощені методи врівноваження тріангуляційних мереж: метод. вказівки. / Бліндер Ю.С. – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2010. – 40 с.
 3. Бліндер Ю.С. Спрощені методи врівноваження нівелірних мереж: метод. вказівки. / Бліндер Ю.С. Король П.П – Луцьк: РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2011. – 48 с.

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія