Вакулук Лариса Адамівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
ВАКУЛЮК ЛАРИСА АДАМІВНА -
Vakuluk cr.jpg
асистент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Біографія

Народилася 18 лютого 1981 року в с. Кисилин Локачинського району Волинської області.
У 1998 році закінчила Локачинсську ЗОШ І-ІІІ ст., нагороджена срібною медаллю.
У 2004 році закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки і отримала повну вищу освіту за спеціальністю“Географія” та здобула кваліфікацію географа, викладача географії, отримала диплом з відзнакою.
З 2004 по 2011 р навчалась у аспірантурі Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю 03.00.16 – “екологія” ( Науковий керівник: д.т.н., проф. Мельник В.М.)
У 2013р. закінчила ННЦПО Східноевропейського національного університету імені Лесі Українки та здобула кваліфікацаю інженера з землевпорядкування та кадастру.

Досвід роботи

Кисилинська ЗОШ І-ІІ ст., вчитель географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру

Підвищення кваліфікації

 • Державний комітет України із земельних ресурсів ( 2011 р.)
 • Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2015 р.)
 • Університет Марії Склодовської-Кюрі (2017 р.)

Викладає дисципліни:

 • Основи міського кадастру
 • Основи земельного кадастру
 • Історія та принципи земельних відносин
 • Ландшафтно-екологічні основи землевпорядкування і кадастру
 • Оцінка об’єктів нерухомості

Сфера наукових досліджень та інтересів

 • Ландшафтно-екологічне картографування
 • Кадастр територій
 • Зонінг
 • Фотограмметричні медоди дослідження

Перелік найвагоміших праць (за останні 5 років)

Наукові статті у фахових виданнях:

 1. Полякова Н. Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей національних атласів України, Росії і Німеччини/ Полякова Н.О., Король П.П., Вакулюк Л.А. // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. пр./за заг. ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк: Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – №11. – С.51-56.
 2. Мельник В. Компарментальні методи картографічної оцінки урбанізованості територій та зонінгу населених пунктів / В. Мельник, О. Верешко, Л. Вакулюк // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, Budapest. – 2015. – ІII(8), Issue: 54. Фахове видання України. INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642; ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 0.465; Directory of Research Journal Indexing; Ulrichs Web Global Serials Directory; Union Of International Associations Yearbook; Scribd; Academia.edu; Google Scholar.
 3. Мельник В. Принципи фрактальності механізмів генези біолітів / В. Мельник, О. Піскунова, Л. Вакулюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – 2016. – № ІІ(32) – с. 133–137. Фахове видання
 4. Мельник В. Фрактальний аналіз РЕМ-зображень із застосуванням вейвлетів / В. Мельник, Л. Вакулюк, О. Піскунова // Science and Education a New Dimension: Natural and Technical Sciences, Budapest. – 2016. – ІV(10), Issue: 91. – Р. 50-54. Цит. – INNO SPACE Scientific Journal Impact Factor: 2.642; ISI (International Scientific Indexing) Impact Factor: 0.465; Directory of Research Journal Indexing; Ulrichs Web Global Serials Directory; Union Of International Associations Yearbook; Scribd; Academia.edu; Google Scholar.

Навчальні і навчально-методичні посібники:

 1. Мельник В.М., Вакулюк Л.А., Фотограмметрія: Лабораторний практикум – Луцьк. – 2016р. – 82с.

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія