Гончарук Ольга Валеріївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 15:51, 11 листопада 2021, створена Machnovec (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Оля.jpg

Професор кафедри теорії і методики початкової освіти, доктор педагогічних наук, доцент

ОСВІТА

 • 2021 рік - доктор педагогічних наук, Хмельницький національний університет, м.Хмельницький
 • 2010 рік – кандидат педагогічних наук, Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського
 • 2000 – 2002 роки – Переяслав –Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
 • 2002-2005 роки – Рівненського державний гуманітарний університет
 • 2005 – диплом спеціаліста за спеціальністю «Початкове навчання » та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя мови (англійська) у початкових класах

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2005 - 2007 роки – Волинський державний університет імені Лесі Українки, Луцьк, науковий співробітник держбюджетної теми
 • 2007 - 2010 роки – Волинський державний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти
 • 2013 – 2019 роки – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти
 • 2019 – 2020 роки – Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри теорії і методики початкової освіт
 • 2020 рік – Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри теорії і методики початкової освіти
 • 2021 рік – дотепер – Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри теорії і методики початкової освіти

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • виховна робота
 • інноваційна діяльність
 • дозвіллєва діяльність

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 1. Гончарук О.В. Теоретичні основи формування культури поведінки сучасних школярів в умовах дозвіллєвої діяльності. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2011. № 8. С. 4–8. URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=17742&chapter=1 (додаток до Постанови Президії ВАК України від 01.07.2010 р. № 1-05/5)
 2. Гончарук О.В. Людинознавчий підхід у педагогіці: ретроспективний погляд. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Вип. 37. 2011. С. 21–24. URL: http://lib.pnu.edu.ua/files/Visniki/visnyk-pedagogika-2011-37.pdf
 3. Гончарук О.В. Аспекти формування моральних цінностей особистості за В. О. Сухомлинським. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2012. Вип.7 (90). С. 75–78. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2012_7_19 (Постанова ВАК України від 06.07.2010 р. № 1-05/5)
 4. Мельник І.М, Гончарук О.В. Етапи професійного становлення майбутнього педагога. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2012. № 24. (237). С. 100–103. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/153576367.pdf (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1)
 5. Гончарук О.В. Аспекти формування професійно-педагогічної готовності студентів до роботи з батьками молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Житомир, 2012. Вип. 65. С. 65–67. URL: http://eprints.zu.edu.ua/9180/1/10s.pdf (Постанова ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4)
 6. Гончарук О.В. Організація роботи в групі продовженого дня. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки. 2013. № 40 (293). С. 29–32. (Постанова ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1)
 7. Гончарук О.В. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2015. № 1 (302). С. 21–26. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/6562/1/5.pdf (Постанова Президії ВАК України від 10.02.2010 р. № 1-05/1)
 8. Гончарук О.В. Комунікативність особистості вчителя як складова його професійної майстерності. Молодь і ринок: науково-педагогічний журнал. Дрогобич, 2016. Вип. 7 (138). С. 33–36. URL: http://dspu.edu.ua/biblioteka/wp-content/uploads/2016/10/7_138_2016.pdf (Журнал внесено в оновлений перелік фахових видань з педагогічних наук рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України (наказ №1328 від 21.12.2015 р.))
 9. Гончарук О. В. Дослідження стану підготовленості майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон, 2017. Вип. LXXIX. C. 126–131. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2017_79%281%29__27 (Наказ МОН України від 10.02.2010 р. № 1-05/1; наукометричні бази даних: Index Copernicus)
 10. Гончарук О. В. Змістовий потенціал навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля школярів. Педагогічний часопис Волині: науково-педагогічний журнал. Луцьк, 2017. № 4 (7). С. 62–66. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2017_4_12 (Наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515; наукометричні бази даних: Google Scholar).
 11. Гончарук О.В. Досуг как фактор развития личности. Современное образование Витебщины. № 1 (19). 2018. С. 47–51. URL: https://lib.vsu.by/jspui/bitstream/123456789/13764/1/47-51.pdf (Провідне зарубіжне видання)
 12. Гончарук О. В. Суб’єктивність молодшого школяра у дозвіллєвій діяльності. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Сер. Педагогічні науки'Курсивний текст'. 2018. № 1 (315). С. 219–228. URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3365 (Наказ МОН України від 04.07.2014 р. № 793; наукометричні бази даних: Україніка наукова)
 13. Гончарук О. В. Функційне призначення дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Педагогічний часопис Волині: науково-педагогічний журнал. Луцьк, 2018. № 4 (11). С. 178–183. URL: http://esnuir.eenu.edu.ua/handle/123456789/15921?mode=full (Наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515; наукометричні бази даних: Google Scholar).
 14. Гончарук О. В. Організація дозвіллєвої діяльності молодших школярів: навч. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 128 с.
 15. Гончарук О. В. Концептуальні засади системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів Scientific Vector of the Balkans. 2019. Т. 3. № 2 (4) URL: https://sci-vector-balkans.com/wp-content/uploads/2020/11/SVB-2019-T.3-24.pdf (наукометричні бази даних: GIF (General Impact Factor), Journal Factor, SIS (Scientific Indexing Services), Kiberlelinka, Index Copernicus (IC)) (Провідне зарубіжне видання )
 16. Гончарук О. В. Видо-типова характеристика дозвіллєвої діяльності молодших школярів. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. Умань, 2019. Вип. 2. С. 24–31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2019_2_5 (реєстрація у ДАК України: Постанова № 1-05/6 від 16.12.2009 р., Наказ № 1301 від 15.10.2019 р.; наукометричні бази даних: Україніка наукова, Index Copernicus, Base, Google Scholar, Crossref, WorldCat).
 17. Гончарук О. В. Критерії діагностики готовності майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів. Педагогічний часопис Волині: науково-педагогічний журнал. Луцьк, 2019. № 3 (14). С. 73–79. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pchv_2019_3_15 (Наказ МОН України від 16.05.2016 р. № 515; наукометричні бази даних: Google Scholar).
 18. Гончарук О. В. Модель системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів. Науковий вісник Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Серія: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019. № 9 (93). С. 165–177. https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/8533/1/Honcharuk.pdf (Наказ МОН України від 07.10.2015 р. № 1021; наукометричні бази даних: Crossref ,Index Copernicus Muster List ,Cite Factor,Google Scholar та CEJSH).
 19. Гончарук О. В. Дослідження мотиваційно-ціннісного складника готовності майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності дітей. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 71. С. 78–83. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/28183 (додаток 7 до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 р. за № 1328)
 20. Гончарук О. В. Діагностика готовності майбутніх учителів до організації дозвілля дітей: навч.-метод. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 164 с.
 21. Гончарук О. В. Інтерактивні форми й методи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля дітей: навч.-метод. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 119 с.
 22. Гончарук О. В. Підготовка майбутніх педагогів до дозвіллєвої діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку: навч.-метод. посіб. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 114 с.
 23. Гончарук О. В. Інтегративна художньо-педагогічна технологія в підготовці майбутнього вчителя до організації дозвілля дітей. Інноваційна педагогіка: науковий журнал. 2020. № 24. С. 131–136 URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/24/part_1/27.pdf (Категорія В, Наказ МОН України від 14.05.2020 р. № 627 (додаток 2); наукометричні бази даних: Index Copernicus).
 24. Гончарук О. В. Реалізація педагогічних умов системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля молодших школярів. Педагогічні науки: збірник наукових праць. Херсон, 2020. Вип. 90. С. 79–86 URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/download/4310/3808 (Категорія В, Наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886 (додаток 4); наукометричні бази даних: Index Copernicus).
 25. Гончарук О.В. Інноватизація системи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. 2020. Вип. 1(24). С. 62–68. URL: http://magazine.mdpu.org.ua/index.php/nv/article/view/2848 (Категорія В, Наказ МОН України від 02.07.2020 р. № 886 (додаток 2); наукометричні бази даних: Index Copernicus)
 26. Гончарук О. В. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів: теорія та практика: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 399 с.
 27. Гончарук О. В. Модифікація позааудиторної роботи у контексті підготовки майбутніх учителів до організації дозвілля учнів початкової школи. Revistă Ştiinţifică Progresivă. 2020. № 4 (6). С. 5–8. URL: https://sci-vector-balkans.com/wp-content/uploads/2020/11/SVB-2019-T.3-24.pdf (Провідне зарубіжне видання )
 28. Гончарук О. В. Профессиональная подготовка будущих учителей начальной школы к организации досуговой деятельности как объект теоретического анализа. Jurnal Ulumanitar Modern. 2020. № 4 (6). С. 14–17. URL: https://sci-vector-balkans.com/wp-content/uploads/2020/11/SVB-2019-T.3-24.pdf (Провідне зарубіжне видання )
 29. Гончарук О.В.Підготовка майбутніх педагогів до дозвіллєвої діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку:навч.-метод.посіб. Луцьк:Вежа-Друк,2020. 114с.

КОНТАКТИ

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка,30 к.209

Телефон: +38(0332)241100

е-mail: olga18092006@gmail.com; goncharuk.olga@vnu.edu.ua