Загальної математики та методики навчання інформатики

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 11:20, 1 березня 2017, створена Wiki (обговореннявнесок) (Створена сторінка: == Про кафедру == Рік заснування: створена за наказом № 8-К/В Волинського університету ім...)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Про кафедру

Рік заснування: створена за наказом № 8-К/В Волинського університету імені Лесі Українки від 20.11.2000р.

Склад кафедри:

8 штатних, з них 7 кандидатів наук: Федонюк А.А. - кандидат фізико-математичних наук, доцент; Ройко Л.Л. – кандидат педагогічних наук, доцент; Яцюк С.М. - кандидат педагогчних наук, доцент; Головін М.Б. - кандидат фізико-математичних наук, доцент; Мамчич Т.І. - кандидат фізико-математичних наук, доцент; Микитюк І.О. - кандидат фізико-математичних наук, доцент; Миронюк Л.П. - кандидат фізико-математичних наук, доцент; Антонюк Б.П. - старший викладач; Світницька І.С. - старший лаборант.

Основні напрями наукових досліджень:

Моделювання інформаційних процесів в інтернет-орієнтованих соціальних системах і мережах на основі фізичних аналогій Розробка математичних та комп’ютерних методів моделювання. Теоретико-методичні засади формування знань, умінь і навичок в технологіях комп’ютерного навчання (на матеріалах вивчення інформатики) На кафедрі функціонує наукова лабораторія Проблем прикладної статистики, яка проводить консультації для викладачів та науковців СНУ та інших навчальних закладів та установ.

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів

Головін М. Б. Аналіз статистичних розподілів результатів навчання в контексті оригінальної моделі пізнавальних процесів / Микола Борисович Головін. // Педагогічний пошук. – 2010. - С. 27-32.

Головін М. Б. Дослідження процесів навчання на основі аналізу моментів статистичних розподілів швидкостей навчальних дій на матеріалах вивчення інформатики / Микола Борисович Головін. // Психологічні перспективи. – 2011. – С. 62-72.

Головін М. Б. Аналіз процесу навчання за допомогою статистичних розподілів швидкостей навчальних дій (на прикладі вивчення інформатики) / Микола Борисович Головін. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – С. 4-9.

Головін М. Б. Автоматизація навчання програмуванню в контексті конструювання ієрархічних програмних структур / Микола Борисович Головін. // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – С. 58-63.

Головін М. Б. Психолого–педагогічні аспекти вивчення інформатики в процесі конструювання понятійних ієрархічних структур / Микола Борисович Головін. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – №7. – С. 7–12.

Головін М. Б. Методика викладання програмування в контексті трьох компонентної моделі пам’яті / Микола Борисович Головін. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – №8. – С. 39-46.


Головін М. Б. Аналіз статистичних розподілів результатів навчання в контексті оригінальної моделі пізнавальних процесів / Микола Борисович Головін. // Педагогічний пошук. – 2010. - С. 27-32.

Головін М. Б. Дослідження процесів навчання на основі аналізу моментів статистичних розподілів швидкостей навчальних дій на матеріалах вивчення інформатики / Микола Борисович Головін. // Психологічні перспективи. – 2011. – С. 62-72.

Головін М. Б. Аналіз процесу навчання за допомогою статистичних розподілів швидкостей навчальних дій (на прикладі вивчення інформатики) / Микола Борисович Головін. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2011. – С. 4-9.

Головін М. Б. Автоматизація навчання програмуванню в контексті конструювання ієрархічних програмних структур / Микола Борисович Головін. // Інформаційні технології в освіті. – 2011. – С. 58-63.

Головін М. Б. Психолого–педагогічні аспекти вивчення інформатики в процесі конструювання понятійних ієрархічних структур / Микола Борисович Головін. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2012. – №7. – С. 7–12.

Головін М. Б. Методика викладання програмування в контексті трьох компонентної моделі пам’яті / Микола Борисович Головін. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2014. – №8. – С. 39-46.


Мамчич Т. І. До питання використання математичних методів у професійній освіті / Тетяна Іванівна Мамчич. // Вісник Черкаського університету. – 2010. - С.118 – 123.

Мамчич Т. І. Навчання статистичних методів у програмі Excel / Тетяна Іванівна Мамчич. // Наукові записки НДУ ім. М.Гоголя. – 2011. – №10. - С.149 ─ 155.

Мамчич Т. І. Навчання статистичним методам у програмі OPENOFFICE CALC / Тетяна Іванівна Мамчич. // Наукові записки. Вип. 108­ Серія: Педагогічні науки. – 2012. С. 209 – 214.

Мамчич Т. И. К вопросу о компьютеризации дисциплины «компьютерная обработка данных» / Татьяна Ивановна Мамчич. // Вектор Науки ТГУ. – 2010. – №3. – С. 87 – 89.

Mamchich T. Looking for patterns in electricity consumption / Tatiana Mamchich // Energy Procedia. – 2014.

Mamchich T. Classifying households by the (Sobolev) norms of their electricity consumption / Tatiana Mamchich // Energy Procedia. – 2014.

Микитюк І. О. Теорія ймовірностей та математична статистика / І. О. Микитюк, А. А. Федонюк, Я. М. Мамчич. – Луцьк: ПП Іванюк В.П, 2013. – 156 с. (С. 47- 99)

Микитюк І. О. Поведінка модуля характеристичної функції випадкової величини з незалежними S-адичними цифрами на нескінченності. / Інна Олексіївна Микитюк. // Збірник наукових праць Інституту математики НАНУ. – 2009. – С. 78 - 85.

Микитюк І. О. Формування математичної компетентності студентів економічного профілю у процесі вивчення курсу «Вища математика» / Інна Олексіївна Микитюк. // Наукоий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – №8. – С. 66 – 70.

Критерії, показники та рівні сформованості інформативної компетентності майбутніх фахівців. / Інна Олексіївна Микитюк. // Наукові записки. Вінниц. держ. пед. ун-ту ім. М. Коцюбинського. Сер. «Педагогіка і психологія». – Вип. 23. / Ред. кол. : М. І.Сметанський (голова) та ін. – Вінниця : ПП «Едельвейс і К», 2015. – С. 8–17.

Управління ціновою політикою збутових мереж на ринку чорних металів на платформі 1С 8.2 УПП. / Інна Олексіївна Микитюк. // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука, виробництво. – Луцьк, 2015. – Вип.19. – С.146-156.

Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів. / Інна Олексіївна Микитюк. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць /Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2015. – № 17 (24). ст. 74-77.


Математичне моделювання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій в загальноосвітніх навчальних закладах. / Інна Олексіївна Микитюк. // Електронне наукове фахове видання Інформаційні технології і засоби навчання. – 2015. №3(47). – С. 123-135.

Dwójkowe-czwartkowe obrazu liczb i właściwości odpowiednich zbiorów cylindrycznych// Knowledge. Education. Low. Management. – Lodz [Poland], 2015. – №1(9). – Р. 42-55.

Музика Л. П. Диференціальні рівняння. Збірник задач для контрольних робіт та індивідуальних домашніх завдань / Лілія Павлівна Музика. – Луцьк: РВВ ВЕЖА, 2012. – 60 с. – (Методичні вказівки).

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Математичні основи міжнародних інформаційних відносин”. Частина 1. Елементи теорії множин та математичної логіки / Л. П. Музика. – Луцьк : ПП Іванюк, 2014. – 40 с.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Математичні основи міжнародних інформаційних відносин”. Частина 2. Елементи диференціального числення. Диференціальні рівняння / Л. П. Музика. – Луцьк : ПП Іванюк, 2015. – 30 с

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Вища математика”. Диференціальне числення функції багатьох змінних / Т. Н. Миронюк, Л. П. Музика, П. Й. Миронюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2015. – 54 с.

Методичні рекомендації з методів оптимізації та дослідження операцій / Н. Й. Падалко, А. М. Падалко, Л. П. Музика / – Луцьк: РВВ Вежа, 2015. – 58 c.

Методичні рекомендації з методів оптимізації та дослідження операцій: методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних робіт / Н. Й. Падалко, А. М. Падалко, Л. П. Музика / – Луцьк: РВВ Вежа, 2015. – 45 c.

Точні розв’язки крайової задачі узагальненої системи Шіґесади–Кавасакі–Терамото / Л. П. Музика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Фізичні науки. №26 (275), Луцьк. – СНУ, 2013. – С. 61–67

Побудова точних розв’язків узагальненого рівняння тонких плівок / Л. П. Музика // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Фізичні науки. №17 (294), Луцьк. – СНУ, 2014. – С. 36–41

Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів / С. М. Яцюк, І. О. Микитюк, Л. П. Музика // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 17 (24). ст. 74–77

Управління ціновою політикою збутових мереж на ринку чорних металів на платформі 1С 8.2 УПП / В. В. Собчук, А. А. Федонюк, І. О. Микитюк, Л. П. Музика // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк, 2015. – Вип. 19. – С. 131–142

Використання систем комп’ютерної математики на прикладі Wolfram Alpha при вивченні вищої математики / Л. П. Музика // Молодь і ринок : щомісяч. наук.-пед. журн. – Дрогобич : Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – 2015. – № 8 (127). – С. 104–108.

Muzyka L. Lie symmetries and exact solutions of a class of thin film equations film equations / Liliya Muzyka. // Journal of Physical Mathematics. – 2010.

Музика Л. П. Диференціальні рівняння. Збірник задач для контрольних робіт та індивідуальних домашніх завдань / Лілія Павлівна Музика. – Луцьк: РВВ ВЕЖА, 2012. – 60 с. – (Методичні вказівки).

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Математичні основи міжнародних інформаційних відносин”. Частина 1. Елементи теорії множин та математичної логіки / Л. П. Музика. – Луцьк : ПП Іванюк, 2014. – 40 с.

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Математичні основи міжнародних інформаційних відносин”. Частина 2. Елементи диференціального числення. Диференціальні рівняння / Л. П. Музика. – Луцьк : ПП Іванюк, 2015. – 30 с

Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни “Вища математика”. Диференціальне числення функції багатьох змінних / Т. Н. Миронюк, Л. П. Музика, П. Й. Миронюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2015. – 54 с.

Методичні рекомендації з методів оптимізації та дослідження операцій / Н. Й. Падалко, А. М. Падалко, Л. П. Музика / – Луцьк: РВВ Вежа, 2015. – 58 c.

Методичні рекомендації з методів оптимізації та дослідження операцій: методичні рекомендації до виконання лабораторних та самостійних робіт / Н. Й. Падалко, А. М. Падалко, Л. П. Музика / – Луцьк: РВВ Вежа, 2015. – 45 c.

Ройко Л. Л. Навчальний посібник з курсу “Основи вищої математики”. / Лариса Леонідівна Ройко. – Луцьк: РВВ Вежа Східноєвроп.нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2014. – 148 с.

Ройко Л. Л. Методичні рекомендації з курсу “Вища математика”. Частина 3. Диференціальне та інтегральне числення. / Лариса Леонідівна Ройко. – Луцьк: РВВ Вежа Східноєвроп.нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2014. – 94 с.

Ройко Л. Л. Методичні рекомендації з “Теорії ймовірностей та математичної статистики ” для студентів економічних спеціальностей / Лариса Леонідівна Ройко. – Луцьк: РВВ Вежа Східноєвроп.нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2015. – 156 с.

Ройко Л. Л. Організація самостійної роботи студентів з математики в умовах Болонської системи навчання / Лариса Леонідівна Ройко. // Збірник науково-методичних праць «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін» Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Волинські обереги, 2010. – С. 142-146.

Ройко Л. Л. Формування математичної компетентності студентів економічного профілю у процесі вивчення курсу «Вища математика». / Лариса Леонідівна Ройко. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки// Серія: Педагогічні науки. – 2013. – № 7 (256). – С. 66 – 70

Ройко Л. Л. Підготовка студентів економічного профілю до розв’язування фахових завдань на заняттях з курсу “Вища математика”. / Лариса Леонідівна Ройко. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки // Серія: Педагогічні науки. – 2014. – № 1 (278). – С. 66 – 71

Ройко Л. Л. Организация самостоятельной роботы студентов экономического профиля / Лариса Леонідівна Ройко. // Журнал «Вектор науки» Тольяттинского госуниверситета. – 2010.

Федонюк А. А. Економічна інформатика / А. А. Федонюк, С. М. Яцюк. – Луцьк: Вежа, 2010. – 235 с. (C. 185-235). (Затверджено МОН України, лист №1/11-5577 від 23.06.2010 р.)

Федонюк А. А. Теорія ймовірностей та математична статистика / А. А. Федонюк, І. О. Микитюк, Я. М. Мамчич. – Луцьк: ПП Іванюк В.П, 2013. – 156 с. – (C. 5-41)

Федонюк А. А. Моделювання процесу перетворення друкованого тексту в формат писаного / Анатолій Ананійович Федонюк // Збірник науково-методичних праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне: Волинські обереги, 2010. – С. 110-118.

Федонюк А. А. Моделювання системи педагогічної діагностики студентів з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Анатолій Ананійович Федонюк. // Педагогічний пошук: науково-методичний вісник. – Луцьк, 2010. – С. 72-80.

Яцюк С. М. Економічна інформатика / С. М. Яцюк, А. А. Федонюк – Луцьк: Вежа, 2010. – С. 1-184. (Затверджено МОН України, лист №1/11-5577 від 23.06.2010 р.)

Яцюк С. М. Інформатика. Програмування мовою Visual Basic / Світлана Миколаївна Яцюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П, 2013. – 103 с

Яцюк С. М. Інформаційні системи і технології / Світлана Миколаївна Яцюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П, 2013. – 202 с

Яцюк С. М. Методичні вказівки та завдання до виконання практичних і лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика" Частина 2 / Світлана Миколаївна Яцюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П, 2011. – 77 с.

Яцюк С. М. Роль самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни «Економічна інформатика» / Світлана Миколаївна Яцюк. // Збірник науково-методичних праць «Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін» Рівненського державного гуманітарного університету. – 2010.

Яцюк С. М. Моделювання системи педагогічної діагностики студентів з дисципліни «Інформатика та комп’ютерна техніка» / Світлана Миколаївна Яцюк. // Педагогічний пошук: науково-методичний вісник. – 2010.

Яцюк С. М. Особливості методики викладання інформаційних систем і технологій для студентів-менеджерів / Світлана Миколаївна Яцюк. // Наукоий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – 2013. – №8.

Інформатика, інформаційні технології як передумови розвитку економіки / Світлана Миколаївна Яцюк. // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету № 1 (278) Серія: Педагогічні науки, 2014, с. 80 -85.

Методика навчання інформаційних систем та технологій студентів-менеджерів / С. М. Яцюк, І. О. Микитюк, Л. П. Музика // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – № 17 (24). ст. 74–77

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

"Вища математика", 2016р. Викладач: Микитюк І.О. "Основи вищої математики", 2016р. Викладач: Микитюк І.О. "Основи вищої математики". Викладач: Микитюк І.О. "Вища та прикладна математика". Викладач: Микитюк І.О. "Вища математик і теорія ймовірностей", 2016р. Викладач: Ройко Л.Л. "Вища математика й теорія ймовірностей". Викладач: Ройко Л.Л. "Інформаційні технології та системи", 2016р. Викладач: Головін М.Б. "Інформатика та програмування". Викладач: Головін М.Б. "Архітектура ЕОМ". Викладач: Головін М.Б. "Основи інформаційних технологій". Викладач: Головін М.Б. "Методика навчання інформатики". Викладач: Головін М.Б. "Інформаційні технології і системи". Викладач: Головін М.Б. "Методика навчання інформатики". Викладач: Головін М.Б. "Математичні основи інформаційних технологій". Викладач: Мамчич Т.І. "Фінансова математика". Викладач: Мамчич Т.І. "Методологія системного аналізу". Викладач: Собчук В.В. "Математичні основи інформаційної діяльності". Викладач: Миронюк Т.Н. "Математичні основи міжнародних інформаційних відносин". Викладач: Миронюк Л.П. "Вища математика". Викладач: Миронюк Л.П. "Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності", 2016. Викладач: Антонюк Б.П. "Інформаційні технології та процеси", 2016. Викладач - Антонюк Б.П. "Обчислювальна математика та програмування". Викладач: Антонюк Б.П. "Інформаційні технології в галузі знань", 2016. Викладач: Яцюк С.М. "Основи інформаційних технологій". Викладач: Антонюк Б.П., Головін М.Б., Федонюк А.А., Яцюк С.М. "Основи інформаційних технологій". Викладач: Антонюк Б.П. "Інформатика і системологія". Викладач: Антонюк Б.П. "Основи фундаментальної та прикладної математики". Викладач: Антонюк Б.П. "Методологія захисту інформації". Викладач: Собчук В.В. "Інформатика". Викладач: Яцюк С.М. "Консолідовані інформаційні ресурси баз даних і знань". Викладач: Собчук В.В.

Контакти: 43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, ауд. (С-16)