Загальної математики та методики навчання інформатики

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 12:38, 16 березня 2022, створена Бичковська (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Про кафедру

Кафедра загальної математики та методики навчання інформатики створена на базі кафедри вищої математики та інформатики у 2020 р. У свою чергу, загальноуніверситетська кафедра вищої математики та інформатики була створена у січні 2000 р. Її першим завідувачем став кандидат фізико-математичних наук, доцент Миронюк П. Й. З вересня 2000 р. кафедру очолила кандидат фізико-математичних наук, доцент Мамчич Т. І. Викладачі кафедри Головін М. Б., Мамчич Я. М., Махомед М. С., Миронюк Т. Н., Ройко Л. Л., Федонюк А. А., Федосов С. А. забезпечували викладання навчальних дисциплін математичного циклу та інформатики. Лаборантом кафедри була Стасюк-Куніцина Е. Л. З 2001 р. при кафедрі почала діяти лабораторія з проблем прикладної статистики, яка надавала консультації науковцям, викладачам, аспірантам, студентам університету та іншим організаціям області. Тісна співпраця з різними факультетами університету, розвиток інформаційних технологій дали змогу уніфікувати навчальні плани, у яких збільшується кількість годин інформатики. Це призводить до розширення кафедри. Її членами стають Антонюк Б. П. (2003 р.), Карпусь І. В. (2004 р.), Микитюк І. О. (2009 р.), Миронюк Л. П. (2004 р.), Яцюк С. М. (2007 р.). Впродовж багатьох років лаборантами кафедри були Мальчук І. І., Світницька І. С., Юнчик В. Л. З 2010 р. по 2020 р. завідувачем кафедри був кандидат фізико-математичних наук, доцент Федонюк А. А. З 2011 року кафедра є організатором щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». В межах конференції проводяться науково-практичні семінари, працює Workshop (організатором якого є «Львівська політехніка»). Кафедра проводить активну роботу з талановитими школярами та студентами. Викладачі кафедри залучаються у журі Обласного учнівського конкурсу «Юних інформатиків, аматорів комп’ютерної техніки», Обласного турніру юних математиків, Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Проводяться заняття зі слухачами секції “Математика” Волинської обласної Малої академії наук. Під керівництвом членів кафедри підготовлено ряд переможців обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів та призерів Всеукраїнського конкурсу. Викладачі кафедри забезпечують викладання навчальних дисциплін іноземною мовою. Члени кафедри є авторами численних навчально-методичних видань та наукових публікацій у фахових та іноземних виданнях. На даний момент кафедру загальної математики та методики навчання інформатики очолює кандидат фізико-математичних наук, доцент Хомяк Марія Ярославівна.

З вересня 2020 р. кафедра є випусковою зі спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). Завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих, творчих і талановитих працівників освіти та спеціалістів в ІТ-індустрії з нестандартним мисленням і розвиненим емоційним інтелектом, спроможних реалізувати освітньо-інноваційний та технічний потенціал і бути зразком лідерства у сучасному суспільстві

Склад кафедри:

8 штатних, з них 6 кандидатів наук:

Основні напрями наукових досліджень:

 • Моделювання інформаційних процесів в інтернет-орієнтованих соціальних системах і мережах на основі фізичних аналогій.
 • Розробка математичних та комп’ютерних методів моделювання.
 • Теоретико-методичні засади формування знань, умінь і навичок в технологіях комп’ютерного навчання (на матеріалах вивчення інформатики).
 • Теорія та методика професійної освіти.
 • Технології для дистанційного навчання у закладах загальної середньої та вищої освіти.
 • Розробка і застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес у вищих та середніх навчальних закладах.

Основні науково-методичні, наукові праці викладачів

 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» 1-3 червня 2020р. Тези доповідей. – Луцьк, 2020. С. 28-31.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент» [Текст] / Б.П. Антонюк // Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта» №7/2020. – Луцьк, 2020.С. 4-13.
 • Собчук О. М., Антонюк Б. П. Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції : Зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 59. С. 98-100.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент». ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» (Луцьк 1-3 червня 2020р.) Тези доповідей. Луцьк, 2020. С. 28-31.
 • Антонюк Б.П. Основні методологічні підходи щодо поняття «інформаційний менеджмент». Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта» (Луцьк №7/2020 р.) Луцьк, 2020. С. 4-13.
 • Антонюк Б. П. Особливості сучасного вивчення інформаційно-комунікаційних технологій. Х Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта» (Луцьк, 4-6 червня 2021р.) Тези доповідей. Луцьк, 2021. С. 60-62.
 • Антонюк Б.П. Системи програмування як засіб вивчення основ програмування Збірник статей «Математика. Інформаційні технології. Освіта» №8/2021. – Луцьк, 2021. – С. 13-22.
 • Микитюк І. О. Значення задач прикладного характеру при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / І.О. Микитюк, Л.Л. Ройко // VII Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. С.174 –178.
 • Розв’язування задач з параметрами з використанням інформаційних технологій в процесі навчання вищої та прикладної математики: навчальний посібник/І.О.Микитюк, В.Л. Юнчик.,2020. 170 с.
 • Микитюк І. О. Особливості викладання математичних дисциплін засобами дистанційного навчання / Мамчич Т. І., Ройко Л. Л., Миронюк Л. П., Микитюк І. О. // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції “Математика. Інформаційні технології. Освіта”. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. С. 78-82.
 • Mykytyuk I., Yatsyuk S., Fedonuyk A., Padalko A. Choice of Software for Geodesic Research (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, р. 265–268, 9321876 (Scopus).
 • Микитюк І.О., Юнчик В.Л., Хомяк М. Я. Практикум розв’язування задач з вищої математики. Луцьк, 2021. 38 с.
 • Lie symmetries of the Shigesada–Kawasaki–Teramoto system / Liliia Muzyka, Roman Cheniha, Vasyl’ Davydovych // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation Volume 45, April 2017, P. 81–92. (Scopus) https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2016.09.019
 • Методичні вказівки до вивчення курсу “Математичні основи інформаційної діяльності” для студентів факультету історії, політології та національної безпеки / Л. П. Миронюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 58 с.
 • Миронюк Л. П. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання / Т. І. Мамчич, Л. П. Миронюк, Л. Л. Ройко // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Випуск № 39. – Луцьк: ЛНТУ, 2020. – С. 70–77. Фахове видання України (стаття).
 • Миронюк Л. П. Методика опрацювання хмарних сервісів Google Slides та Sites для створення презентацій про рідну країну і розміщення їх на сайті в курсі «Українська мова як iноземна» / З. О. Пахолок, Л. П. Миронюк // Науковий журнал “Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво”. Випуск № 38. – Луцьк: ЛНТУ, 2020. С. 51–58. Фахове видання України (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • L. Myroniuk. Mathematics for economists and economic modeling: elements of linear and vector algebra: guidelines for solving the individual tasks for the students of Faculty of International Relations. Lutsk, 2020. 57 p.(Методичні рекомендації).
 • L. Myroniuk. Mathematics for economists and economic modeling: elements of analytic geometry : guidelines for solving the individual tasks for the students of Faculty of International Relations. Lutsk, 2021. 38 p. (Методичні рекомендації).
 • Ройко Л. Л., Миронюк Л. П. «Математика та статистика для економістів»: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів факультету міжнародних відносин. Луцьк, 2021. 40 с.
 • L. Myroniuk, L. Royko. Mathematics for economists and economic modelling: Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics: guidelines for solving the individual tasks for the students of Faculty of International Relations. Lutsk, 2021. 30 p. (Методичні рекомендації).
 • Ройко Л.Л. Математика для економістів та економічне моделювання: методичні рекомендації для підготовки до модульних контрольних робіт студентів факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.46 с.
 • Ройко Л.Л. Математика для економістів та економічне моделювання: методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.81 с.
 • Ройко Л.Л., Микитюк І.О. Значення задач прикладного характеру при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, І.О. Микитюк // Тези доповідей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. С. 174 – 177.
 • Ройко Л.Л., Микитюк І.О. Особливості викладання вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, І.О. Микитюк // Збірник статей VII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». № 4 – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018.С. 119 – 124.
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О. Прикладна спрямованість курсу «Математика для економістів та економічне моделювання / Л.Л.Ройко, О.О. Ройко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво». – № 30–31, ЛНТУ, 2018.– С. 263 – 268 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О. Значення курсу «Математика для економістів та економічне моделювання» у підготовці студента факультету міжнародних відносин / Л.Л.Ройко, О.О. Ройко // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Сучасна наука та освіта Волині», присвяченої 100-річчю Національної академії наук України, м. Володимир-Волинський / упоряд., голов. ред. Б. Є. Жулковський. – Луцьк : Волиньполіграф, 2018. С.465 – 468.
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., Ройко О.О. Програма R – ефективний інструмент підтримки навчання методам прикладної математики / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., О.О.Ройко // Тези доповідей VII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві» – ЛНТУ, 2019. С. 105– 107
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., Ройко О.О. Навчання методам прикладної математики за підтримки програми R / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я., О.О.Ройко // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво» – №35, ЛНТУ, 2019. С.37 – 41 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • Ройко Л.Л., Ройко О.О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / Л.Л.Ройко, О.О.Ройко, О.О.Ройко // Збірник статей VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Математика. Інформаційні технології. Освіта». № 5 – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2019. С. 89 – 94.
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Миронюк Л.П. Досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні математичних дисциплін в умовах дистанційного навчання / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Л.П.Миронюк // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»: «Computer-integrated technologies: education, science, production» . – №39, ЛНТУ, 2020.С. 70 – 77 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Wolfram|alpha як засіб оптимізації процесу навчання курсу «Вища математика» / Л.Л.Ройко, Л.П.Миронюк // Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»: «Computer-integrated technologies: education, science, production» . – №40, ЛНТУ, 2020. С. 58 – 64 (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Ройко Л.Л., Мамчич Т.І., Мамчич І.Я. Розвиток технологій проведення опитування з математичних дисциплін в контексті дистанційного навчання / Л.Л.Ройко, Мамчич Т.І., Мамчич І.Я. // Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології в освіті, науці і техніці» – Черкаси: ЧДТУ, 2020. С. 163 –164.
 • Ройко Л.Л. Вища математика: методичні рекомендації для самостійної роботи студентів факультету хімії, екології та фармації / Л.Л. Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. 40 с.
 • Ройко Л.Л. Вища математика: Елементи диференціального та інтегрального числення: методичні рекомендації до практичних занять для студентів факультету хімії, екології та фармації / Л.Л. Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. 86с.
 • Ройко Л.Л. Вища математика: методичні рекомендації до модульних контрольних робіт / Л.Л. Ройко. – Луцьк: ПП Іванюк, 2021. - 76 с.
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Вища математика: Елементи теорії рядів: методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної робіт / Л.Л. Ройко, Л.П. Миронюк.– Луцьк: ПП Іванюк, 2021. 52 с.
 • Ройко Л. Л., Миронюк Л. П. Математика для економістів та економічне моделювання : Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики: методичні рекомендації. Луцьк, 2021. 36 с. (Методичні рекомендації).
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні курсу «Математика для економістів та економічне моделювання»//Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції Міжпредметні зв’язки природничо-математичних дисциплін в освітньому процесі. – Луцьк: Вежа-друк, 2021. С.33–37.
 • L.Royko,L.Myroniuk Studyofmultimediatechnologiesbystudentsofphilologyinthecourse «Informationtechnologies»//III InternationalScientificandPracticalInternetConference «MathematicsandInformaticsinHigherEducation: ChallengesofModernity» (dedicatedtothememoryofProfessorsPankov O. A. andTrokhymenko V. S.). Vinnytsia, 2021. Р.228-232.
 • Ройко Л.Л., Миронюк Л.П. Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці бакалаврів факультету фізичної культури, спорту та здоров’я// Науковий журнал «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво»ЛНТУ, 2021. №43. С. 85–91 (РІНЦ, IndexCopernicusUniversalImpactFactor, OpenAcademicJournalsIndex)
 • Собчук О.М. Прикладна дискретна математика: Програма навчальної дисципліни / Укладач Оксана Миколаївна Собчук. – Луцьк: СНУ, 2018. – 11 с.
 • Інтелектуальний аналіз даних: Програма навчальної дисципліни / О. М. Собчук, Ю. С. Павленко. – Луцьк: СНУ, 2018. – 10 с.
 • Кузьменко О. А. Проектування та розробка системивіддаленого керування робочими станціями / Кузьменко О. А., Собчук О. М. // Матеріали XIV Всеукраїнської студентської наукової конференції “Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання” – Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018. C. 67-68.
 • Павленко Ю.С. Технології та засоби консолідації інформації : Програма навчальної дисципліни (для спеціальності 122 Комп’ютерні науки). – Ю.С. Павленко, О.М. Собчук. – Луцьк : Вежа Друк, 2018. 9 с.
 • Каун Ю. В., Собчук О. М. Технології віртуалізації в сучасних інформаційних системах // Математика. Інформаційні технології. Освіта. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2-4 червня 2019 р.) / Ю. В. Каун, О. М.Собчук . – Луцьк-Світязь. С. 49-51.
 • Собчук О.М. Особливості вдосконалення технологій опрацювання та аналізу числових даних в середовищі Microsoft Excel в системі підвищення кваліфікації вчителів [Текст] / О.М. Собчук, Б.П. Антонюк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. ‒ Переяслав, 2020. ‒ Вип. 59. С. 98-100.
 • Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,67 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 150 с. // Режим доступу : https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19364
 • Федонюк А. А. Комп’ютерно-орієнтовані технології навчання: методичні вказівки щодо виконання завдань в Moodle для магістрів денної та заочної форми навчання / М. Б.Головін, А. А. Федонюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 28 с.
 • Федонюк А. А. Інформаційні технології в системі соціальної безпеки: методичні рекомендації для студ. спец. «Соціологія» / А. А. Федонюк, Б. П. Антонюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 32 с.
 • Федонюк А. А. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів і явищ: навчальний посібник / В. П. Муляр, А. А. Федонюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2018. 212 с.
 • Федонюк А., Федонюк Ю. Безпекові аспекти системного інформаційно-технологічного проекту «Розумне місто Луцьк» // Соціологічні студії. – 2018. – № 1 (12). С. 52–56. (Index Copernicus).
 • Fedonuyk, A., Yunchyk, V., Mukutuyk, I., Duda, O., Yatsyuk, S. Application of the hierarchy analysis method for the choice of the computer mathematics system for the IT-sphere specialists preparation. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1840(1), 012065 (Scopus)
 • Бомба А.Я., Федонюк А. А. Про узагальнення однієї моделі інформаційної боротьби //Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, №31-32. – Луцьк: ЛНТУ. – 2018. С.165-171. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index).
 • Хомяк М. Я. Особливості підготовки майбутніх педагогів до використання комп’ютерно-орієнтованих технологій у початковій школі // Пріоритетні напрямки досліджень в науковій та освітній діяльності : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Львівський науковий форум, 2019. C. 38 – 39.
 • Хомяк М. Я. Теорія ймовірностей: Збірник завдань для модульних контрольних робіт для студентів спеціальності “соціологія”. − Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. 22 с.
 • Хомяк М. Я. Основні дискретні і неперервні розподіли теорії ймовірностей та статистики: методичний посібник.− Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. 26 с.
 • Хомяк М.Я. Особливості застосування поліноміальної моделі регресії з похибками вимірювання в прогнозуванні соціально-економічних процесів // «Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта,наука,виробництво» – №41, ЛНТУ, 2020. С. 114 – 118. (РІНЦ, UniversalImpactFactor, ОpenAcademicJournalsIndex).
 • Хомяк М. Я. Застосування поліноміальної моделі з похибками у змінних в прогнозуванні соціально-економічних процесів // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IX міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 16 жовтня 2020 р.). Київ, 2020. C. 723-726.
 • Khomyak M. А polinomial errors-in-variables model in forecasting of economic processes // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 52) / Збірник тез доповідей: випуск 52 (м. Тернопіль, 14 жовтня 2020 р.). –Тернопіль. C. 17-19.
 • Khomyak M. ANALYSIS OF DATA ON THE ORGANIZATION OF DISTANCE LEARNING // MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, MARCH 27-28, 2021, Ankara, Turkey. Vol.II, P. 384-386.
 • Хомяк М. Я. Математичні методи аналізу емпіричних даних: методичні вказівки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 16 с.
 • Хомяк М. Я., Микитюк І.О. Вища математика: диференціальне числення функції однієї змінної: методичні рекомендації. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021.32 с.
 • Хомяк М. Я., Микитюк І.О. Вища математика: методичні вказівки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 14 с.
 • Гришанович Т. О., Хомяк М. Я. ЗАСТОСУВАННЯ СТРУКТУРИ ДАНИХ “БІНАРНЕ ДЕРЕВО” ДЛЯ ГЕНЕРУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ФОРМУЛ // Міжнародна наукова інтернет-конференція ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, 2021. C. 36-38.
 • Хомяк М. Я. Прикладна математика в ІТ-галузі : методичні вказівки. – Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 24 с.
 • Хомяк М. Я. Математичні методи аналізу емпіричних даних: методичні вказівки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 16 с.
 • Чепрасова Т.І. .Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей учнів при вивченні прикладного програмного забезпечення // Матеріали конференції «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі», 10 жовтня 2017 р. – Київ: Національний університет імені М.П. Драгоманова, 2017. С. 32-34
 • Sensitivity Analysis as a Data Mining for Engineering of Intelligent 0-1 Discrete Linear Optimization Software Packages /Mikhailyuk Victor A., Cheprasova Tatiana I. High Performance Computing, HPC-UA 2018. Collection of scientific papers, Kyiv, 2018. С. 99-105.
 • Чепрасова Т.І. STEM-освіта в структурі підготовки вчителя інформатики//Матеріали (тези) ІV Міжнародній науково-практичній конференції «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку» 8 – 9 листопада 2018 року (НЕНЦУМ, м. Київ. С. 41-43).
 • Юнчик В.Л. Порівняльна характеристика функціональних можливостей систем комп’ютерної математики в процесі розв’язування задач / А. А. Федонюк, В. Л. Юнчик // Інформаційні системи і мережі: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2019. - №6. С. 90-102.
 • Yunchyk V., Hrybiuk О. Integration of Research Problems Salvation Theory with the Utilization of Computer Oriented Study Environment / Scientific Monograph E-learning Methodology - Implementation and Evaluation,edited by Eugenia Smyrnova-Trybulska, University of Silesia, Studio Noa, Katowice-Cieszyn 2016 ISSN 2451-3644 (print edition) ISSN 2451-3652 (digital edition)
 • Valentyna Yunchyk, Oleksii Duda, Nataliia Kunanets, Oleksandr Matsiuk, Volodymyr Pasichnyk, Nataliia Veretennikova, Anatoliy Fedonuyk, Selection of Effective Methods of Big Data Analytical Processing in Information Systems of Smart Cities. CEUR Workshop Proceedings, Volume 2631, 2020, Pages 68-78, 2nd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2020 (Scopus).
 • Yunchyk V., Fedonuyk A., Khomyak M., Yatsyuk S. Cognitive modeling of the learning process of training IT specialists (2021) CEUR Workshop Proceedings, Volume 2917, Pages 141–150, : 3 rd International Workshop on Modern Machine Learning Technologies and Data Science, MoMLeT+DS 2021 (Scopus)
 • Яцюк С. М. Сучасні інформаційні технології в професійній діяльності: методичні рекомендації для магістрів денної та заочної форми навчання / А. А. Федонюк, В.П.Муляр, С.М.Яцюк. – Луцьк : ПП Іванюк, 2018. 24 с.
 • Використання фреймворків для розробки Web-додатків на мові PHP / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк, В. П. Муляр // Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2018. – № 30-31. С.156-160.
 • Інформаційне забезпечення транспортно-логістичних систем / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк, А. А. Федонюк // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – № 35. С.117-124.
 • Дослідження штучного інтелекту на прикладі програми Excel / С. М. Яцюк, А. В. Яцюк // Науковий журнал ЛНТУ. Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – Луцьк: ЛНТУ, 2019. – № 35. С.211-217. (РІНЦ, Universal Impact Factor, Open Academic Journals Index)
 • Яцюк С.М., Хомяк М.Я., Юнчик В.Л., Чепрасова Т.І. Особливості навчання веб-технологій розробки навчальних систем майбутніх вчителів інформатики та методика створення на їх основі власних освітніх ресурсів / Молодь і ринок. № 7/193 (2021). С.118-122.
 • Fedonuyk A., Yunchyk V., Cheprasova T., Yatsyuk S. The Models of Data and Knowledge Representation in Educational System of Mathematical Training of IT-specialists (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, pp. 269–272, 9321899 (Scopus)
 • Федонюк A., Головіна Н., Головін М. (2020). Аплікації з комп’ютерної фізики мовою Visual Python на прикладі моделювання силової взаємодії . Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво, (40), 16-22. https://doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-40-03
 • Fedonuyk, A., Yunchyk, V., Mukutuyk, I., Duda, O., Yatsyuk, S. Application of the hierarchy analysis method for the choice of the computer mathematics system for the IT-sphere specialists preparation. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1840(1), 012065 (Scopus)

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра:

 • Технології інформаційного менеджменту. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Комп"ютерна графіка та мультимедійна продукція. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Системи програмування та методика їх вивчення. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Основи алгоритмізації та програмування. Викладач: Антонюк Б.П.
 • Вища та прикладна математика. Викладач: Микитюк І.О.
 • Основи вищої математики. Викладач: Микитюк І.О.
 • Вища математика. Викладач: Микитюк І.О., Миронюк Л.П., Ройко Л.Л
 • Математика для економістів та економічне моделювання (англ.). Викладач: Миронюк Л.П.
 • Математика та статистика для економістів (англ.). Викладач: Миронюк Л.П.
 • Математика для економістів та економічне моделювання. Викладач: Ройко Л.Л.
 • Математика та статистика для економістів. Викладач: Ройко Л.Л.
 • Математична логіка та теорія алгоритмів. Викладач: Собчук О.М.
 • Прикладна дискретна математика. Викладач: Собчук О.М.
 • Математична логіка. Викладач: Собчук О.М.
 • Технології та засоби консолідації інформації. Викладач: Собчук О.М.
 • Соціальні та професійні питання інформатики. Викладач: Собчук О.М.
 • Технологія навчання комп’ютерних наук у закладах вищої освіти. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Проектування програмних систем. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Методика навчання інформатики. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Методика навчання інформатики та математики. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Методологія та організація наукових досліджень з теорії навчання інформатики. Викладач: Чепрасова Т.І.
 • Вища математика і статистика. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Прикладна математика в ІТ-галузі. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Математичні методи аналізу емпіричних даних. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Теорія ймовірностей та математична статистика. Викладач: Хомяк М.Я.
 • Інформаційні технології в галузі знань. Викладач: Федонюк А.А., Антонюк Б.П.
 • Інформаційні технології в освіті. Викладач: Федонюк А.А., Антонюк Б.П., Собчук О.М.
 • Основи програмування. Викладач: Федонюк А.А.
 • Вступ до фаху. Викладач: Юнчик В.Л.
 • Філософські та науково-методологічні основи сучасної інформатики. Викладач: Федонюк А.А.,Юнчик В.Л.
 • Прикладне програмне забезпечення та хмарні технології. Викладач: Юнчик В.Л.
 • Вибіркова дисципліна 4. Web-технології розробки навчальних систем. Викладач: Яцюк С.М.
 • Вибіркова дисципліна 2. Цифрові технології наукових досліджень в галузі освіти. Викладач: Яцюк С.М.
 • Спецкурс. Викладач: Яцюк С.М.

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус С, ауд. (С-16)