Захарчук Наталія Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Захарчук.jpg

Посада: старший викладач

Біографічна довідка:

1986 р. закінчила Київський державний інститут культури ім. О. Є. Корнійчука. Протягом 1986-1993 р.р. працювала викладачем хореографічних дисциплін Луцького культурно-освітнього училища. З 1993 р. викладач кафедри хореографії факультету мистецтв Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

Перелік навчальних дисциплін:

 • “Методика вивчення класичного танцю”;
 • “Історико-побутовий танець”;
 • “Методика організації навчального процесу в мистецьких навчальних закладах”;
 • Спецкурс “Партерний тренаж”.

Перелік навчально-методичних, наукових праць:

 • Словник хореографічних термінів: навч.-метод. посіб. / Наталія Володимирівна Захарчук. – Луцьк : ПВД Твердиня, 2013. – 27 с.
 • Методика вивчення класичного танцю: метод. рек. для студ. спеціальності “Хореографія” / Наталія Володимирівна Захарчук. – Луцьк: ПВД Твердиня, 2011. – 43с.
 • Історико-побутовий танець: метод. рек. для студ. спеціальності “Хореографія” / Н. В. Захарчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 48 с.
 • Захарчук Н.В. Значення постави та рівноваги в хореографії // Проблеми педагогічних технологій. – Вип. 4 / 2000. – Луцьк, 2000. – С. 27 – 31.
 • Захарчук Н.В. Особливості роботи балетмейстера над створенням хореографічного образу // Проблеми педагогічних технологій. – Вип. 1 / 2002 – Луцьк, 2002. – С. 96 – 102.
 • Захарчук Н.В. Західноєвропейська танцювальна культура XVI – XVIII ст. – вагоме підґрунтя для формування естетичних ідеалів // Проблеми педагогічних технологій. – Вип. 2 / 2003 (№23). – Луцьк, 2003. – С. 15 – 21.
 • Захарчук Н.В. Специфіка та емоційний зміст музичного супроводу на заняттях класичного танцю // Тенденції розвитку сучасної хореографії : матеріали II Міжнар. наук. – практ. семінару. – Луганськ: Вид-во ЛДІМК, 2010. – С. 31 – 38.
 • Захарчук Н.В. Виразові засоби класичного танцю як художньо-естетична система образів // Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти України : матеріали Всеукр. наук. – практ. конференції. – Херсон: Вид-во Херсонського університету, 2011. – С. 53 – 60.
 • Захарчук Н.В. Творча концепція балетмейстера Миколи Трегубова // Мистецтвознавчі записки : Зб. наук. праць. – Вип. 24. – К. : Міленіум, 2013. – С. 218 – 226.
 • Захарчук Н.В. Методичні основи викладання класичного танцю в системі вищих мистецьких закладів // Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти [Текст] : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – С. 125 – 130.
 • Захарчук Н.В. Історико-еволюційні аспекти становлення пози в класичному танці // Теоретико-методологічні, медико-біологічні аспекти в хореографії та спорті : метод. посібн. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С.171 – 174.

Контакти:

43025, м.

Луцьк, вул. Винниченка, 30

E-mail: nataliavol@ukr.net

Тел. (033)2-24-03-36