Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 09:52, 15 березня 2021, створена Hockins (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру функціонуєна географічному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Історична довідка

Історія сучасної кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
LogoGZIK.png
як структурного підрозділу географічного факультету бере початок із природничо-географічного факультету Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки.

У 1991 р., у зв'язку з реорганізацією кафедри географії, на природничо-географічному факультеті було виокремлено кафедру екології і картографії, яка з 1993 р. перебуває у складі географічного факультету.
У 1994 р. кафедру екології і картографії було перейменовано у кафедру раціонального природокористування і охорони природи, яку у 1997 р. було перейменовано у кафедру геоекології та картографії.
У 2002 р., у зв'язку із акредитацією спеціальностей кафедри, кафедра геоекології та картографії була перейменована у кафедру екології, землевпорядкування та кадастру, а у травні 2004 р. – на базі цієї кафедри створено кафедри екології та охорони навколишнього середовища і геодезії, землевпорядкування та кадастру.
У період з 1996 по 2016 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Мельник Володимир Миколайович. З 2016 року і по нинішній час кафедру очолює доктор технічних наук, доцент Уль Анна Володимирівна.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Уль Анна Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри
Колектив.jpg

Бліндер Юрій Степанович, кандидат технічних наук, доцент
Волошин Володимир Ульянович, кандидат технічних наук, доцент
Король Павло Пилипович, кандидат географічних наук, доцент
Мельник Олександр Валентинович, кандидат технічних наук, доцент
Радзій Володимир Феофілович, кандидат географічних наук, доцент
Рудик Олександр Володимирович, старший викладач
Вакулюк Лариса Адамівна, старший викладач
Расюн Віктор Леонідович, старший викладач
Денисюк Руслана Миколаївна, інженер

Напрями підготовки

Кафедра геодезії, землевпорядкування та кадастру ліцензована за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (доктор філософії PhD) рівнем вищої освіти: галузь знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальність 193 – «Геодезія та землеустрій».
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньої програми "Геодезія та землеустрій" здійснюється навчання студентів терміном 3 роки 10 місяців. В результаті навчання студенти-випускники отримують освітнью кваліфікацію - "Бакалавр із геодезії та землеустрою" та професійну кваліфікацію - "Фахівець із геодезії та землеустрою";
За другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-професійної програми "Геодезія та землеустрій" дійснюється навчання студентів терміном 1 рік 4 місяці. В результаті навчання магістри-випускники отримують освітнью кваліфікацію - "Магістр із геодезії та землеустрою" та професійну кваліфікацію - "Інженер-геодезист. Інженер-землевпорядник".
За третім (доктор філософії PhD) рівнем вищої освіти спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій» освітньо-наукової програми "Геопросторове моделювання, моніторинг земель та управління територіями" здійснюється навчання аспірантів терміном 4 роки. В результаті навчання аспіранти-випускники отримують освітнью кваліфікацію - "Доктор філософії (PhD)".

Кафедра забезпечує навчання студентів денної та заочної, бюджетної та контрактної форм навчання відповідного рівня вищої освіти, читання нормативних та вибіркових дисциплін загальної та фахової підготовки, проведення навчальних практик на базі спортивно-оздоровчого табору «Гарт» (с. Світязь Шацького району Волинської області), спеціалізованого навчально-наукового полігону у парку 900-річчя м. Луцька, а також виробничих і переддипломних практик у провідних установах, організаціях та підприємствах м.Луцька та Волинської області.

Міжнародне співробітництво

Тристоронній договір про взаємне співробітництво, обімн студентами та професорсько-викладацьким складом між Факультетом геоінформаційних систем управління територіями Київського національного університету будівництва і архітектури (м. Київ), кафедрою геодезії, землевпорядкування і кадастру Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), та Факультетом прикладної техніки та інженерних вишукувань Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт (м. Вюрцбург, Німеччина). Договором передбачено:

 • взаємний обмін студентам строком в один семестр для вивчення спеціалізованих дисциплін загальним обсягом 30 кредитів, в тому числі в рамках проекту академічної мобільності Erasmus+;
 • взаємний обмін викладачами у якості гостьових професорів для читання лекцій зі спеціалізованих дисциплін строком від 2 тижнів до 1 місяця.
 • навчання викладачів за програмою DiPhoBi4KMU — Цифрова фотограмметрія і обробка зображень для малого і середнього бізнесу.

Двостороння угода про партнерство з метою подальшого поглиблення співробітництва в галузі викладання, освіти, досліджень і підготовки кадрів між Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки та Університетом прикладних наук Вищою технічною школою Ліппе та Гьокстер (м. Лємго, Німеччина). Угодою передбачено:

 • обмін інформацією і документацією;
 • обмін студентів, викладачів, співробітників обох університетів для навчання і досліджень, а також у розробка і проведення міжнародних науково-технічних проектів;
 • співробітництво в науково-дослідних і навчально-методичних проектах;
 • сприяння у підготовці та здійсненні взаємних візитів;
 • підготовка і здійснення взаємно узгоджених заходів, таких як семінари, наради, конференції, семінари, літні школи тощо.

Абітурієнту

По завершенні навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти випускники-бакалаври будуть
ВМІТИ

 • виготовляти технічну документацію (топографічні, кадастрові, землевпорядні карти, плани, проекти, схеми та інші матеріали, оформлені у відповідності до вимог умовних позначень і системи шифрів) з застосуванням як традиційної креслярської методики так і з застосуванням засобів сучасної комп’ютерної графіки;
 • виконувати техогляд, повірки, дослідження, обслуговування та усувати неполадки геодезичних інструментів і приладів;
 • виконувати вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, перевищень, довжин ліній та магнітних азимутів;
 • виконувати вимірювання GPS-методом з розробкою програми, вибором методів спостереження і обробки результатів;