Кафедра туризму та готельного господарства

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 09:51, 20 жовтня 2020, створена Громко Лілія (обговореннявнесок) (Професорсько-викладацький склад кафедри)

Перейти до: навігація, пошук
Кафедра туризму та готельного господарства працює на географічному факультеті Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
Лого кафедри23.png

Історична довідка

Рік заснування кафедри: 2008

З 2006 року в університеті здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями 242 „Туризм” та 241 „Готельно-ресторанна справа”. У 2008 році створена кафедра туризму (з 2010 р. кафедра туризму та готельного господарства) як випускова за спеціальностями 242 „Туризм” та 241 „Готельно-ресторанна справа” галузі знань 24 „Сфера обслуговування” освітніх ступенів „Бакалавр” і „Магістр”.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Ільїн Леонід Володимирович, доктор географічних наук, професор, завідувач кафедри

Єрко Ірина Володимирівна, кандидат географічних наук, доцент

Ільїна Ольга Вікторівна, кандидат географічних наук, доцент

Лисюк Тетяна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент

Терещук Оксана Степанівна, кандидат географічних наук, доцент

Громко Лілія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

Гринасюк Анастасія Русланівна, кандидат географічних наук,старший викладач

Безсмертнюк Тарас Петрович, кандидат географічних наук,старший викладач

Пасічник Михайло Петрович, асистент

Пріоритетні напрямки наукового дослідження

  1. Розробка концепцій і програм розвитку функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристського комплексу Волинського регіону
  2. Експертиза проектів туристсько-рекреаційного освоєння регіону
  3. Розробка нових туристських маршрутів
  4. Обґрунтування системи раціонального рекреаційного природокористування, здійснення рекреаційного моніторингу і оцінки еколого-рекреаційної ситуації
  5. Робота з координації та розвитку оздоровчого, спортивного, пізнавального, екстремального, екологічного та інших видів туризму

Основні навчально-методичні та наукові праці викладачів

Ільїн Л.В. „Лімнокомплекси Українського Полісся: Монографія: У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності” (Луцьк, 2009), Ільїн Л.В. „Лімнокомплекси Українського Полісся: Монографія: У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимзація” (Луцьк, 2009), Ільїн Л.В. „Озера Волині: Лімнолого-географічна характеристика: Монографія” (Луцьк, 2000), Ільїн Л.В. „Заказник „Любче”: природні умови, біорізноманітність, збереження і управління: Монографія” (Київ, 2001), Ільїн Л.В. „Озера України: Довідник” (Львів,1998), Ільїн Л.В. „Озерознавство: Українсько-російський словник. Поняття і терміни” (Луцьк, 2001), Ильин Л.В. „Озёроведение: Украинско-русско-английский словарь” (Минск, 2002), Ільїн Л.В. „Болотний фонд Волинської області” (Луцьк, 2003), Ільїн Л.В. „Український словник-довідник з екології: словник, довідкові матеріали” (Луцьк, 2001), Ільїн Л.В. „Загальне землезнавство: Навчальний посібник” (Тернопіль, 1997), Ільїн Л.В. „Загальне землезнавство: Підручник” (Луцьк, 2017), Ільїн Л.В. „Основи екологічних знань. Словник-довідник: Навчальний посібник” (Рівне, 1993), Ільїн Л.В. „Охорона та використання природних ресурсів України” (Рівне, 1994), Терещук О.С. „Геоекологія Нововолинського гірничопромислового району: Монографія” (Луцьк, 2009), Лисюк Т.В. Реклама в туризмі: Навчальний посібник (Луцьк, 2010), Лисюк Т.В. Організація туристичних подорожей: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2013), Ільїна О.В. „Організація рекреаційних послуг: Навчальний посібник” (Луцьк, 2017), Ільїна О.В. „Болотні геокомплекси Волині: Монографія” (Львів, 2009), Ільїна О.В. „Болота Волинської області: Довідник” (Луцьк, 2009), Ільїна О.В. „Туризм. Рекреаційна географія: Поняття і терміни” (Луцьк, 2005, 2009), Єрко І.В. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області: Монографія (Луцьк, 2014), Єрко І.В. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: передумови розвитку (Луцьк, 2014), Єрко І.В. Стандартизація, сертифікація та метрологія: Методичні вказівки до курсу (Луцьк, 2014).

Cпеціальності

Освітній ступінь «Бакалавр»:
242 „Туризм”
Кваліфікації “Бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування, екскурсовод”, спеціалізації: “Міжнародний туризм”; “Зелений (сільський) туризм”.

241 „Готельно-ресторанна справа”
Кваліфікації “Бакалавр з готельно-ресторанної справи, фахівець з готельного обслуговування, фахівець з спеціалізованого обслуговування”, спеціалізації “Організація готельної та ресторанної справи”, “Менеджмент готельного господарства і туризму”

Освітній ступінь «Магістр»:

242 „Туризм”

Кваліфікації „Магістр з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець, науковий співробітник (туризмологія, екскурсознавство)”, спеціалізації: “Міжнародний туризм”; “Зелений (сільський) туризм”.

241 „Готельно-ресторанна справа
Кваліфікації „Магістр з готельної і ресторанної справи, професіонал із готельної та ресторанної справи, фахівець з готельної справи, фахівець із ресторанної справи, науковий співробітник”, спеціалізації “Організація готельної та ресторанної справи”, “Менеджмент готельного господарства і туризму”

Освітня діяльність кафедри

Метою освіти на кафедрі є формування системи підготовки кваліфікованих працівників, спроможної забезпечити туристичну галузь фахівцями належного освітньо-кваліфікаційного рівня, сприяти більш ефективному використанню людських ресурсів у рекреаційно-туристичному та готельно-ресторанному господарстві, підвищенню їх професійної та соціальної мобільності, здатності забезпечити структурну та технологічну перебудову галузі, формування творчої, соціально активної, духовно багатої особистості з урахуванням її інтересів, потреб і запитів суспільства та держави.

Кафедра туризму та готельного господарства ставить за мету творчий розвиток нагромадженого науково-методичного потенціалу і підготовку для сфери обслуговування спеціалістів нової формації, які поєднують глибокі теоретичні знання з практичними навичками ефективної роботи в складному і динамічному конкурентному середовищі. Завдання колективу – удосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до стандартів Європейського освітнього простору і налагодження наукових і освітніх міжнародних контактів.

Рекреаційно-туристична проблематика є пріоритетним напрямком науково-дослідної роботи кафедри туризму та готельного господарства. Працівники кафедри залучені до виконання держбюджетних та госпдоговірних тем, програм, присвячених вивченню природно-ресурсного потенціалу, рекреації і туризму, готельної і ресторанної справи в Північно-Західному регіоні України, обґрунтуванню функціональної і територіальної структури рекреаційно-туристичного комплексу, вирішенню актуальних завдань ринкової перебудови галузі та рекреаційного природокористування, обґрунтуванню конструктивно-географічних основ збалансованого розвитку рекреації на Волині і раціональному управлінню туристсько-рекреаційним процесом.

У 2007 р. створений туристичний клуб „Меридіан” з метою розвитку туризму серед студентів та набуття практичного досвіду організації подорожей, популяризації здорового способу життя, сприяння змістовному дозвіллю, екологічному та патріотичному вихованню, всебічному гармонійному розвитку та інших напрямів діяльності. Під час походів та екскурсій студенти знайомляться з рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжними країнами. Гуртківці приймають участь у спортивних походах, міжнародних і всеукраїнських туристичних конференціях, салонах і виставках, змаганнях і конкурсах.

Під час навчальних природничо-наукових та професійно-орієнтованих та виробничих практик студенти знайомляться з найрозвиненішими рекреаційно-туристськими регіонами України та зарубіжних країн. Згідно угод виробничі практики проходять в Туреччині (туристські фірми, „ANEKS TOUR”, „CALYPSOTOUR”), Греції (кадрова готельна агенція „JOB TRUST”) та ін.

При проходженні виробничих практик студенти виконують професійні обов’язки менеджерів, маркетологів, адміністраторів готелів, інструкторів, екскурсоводів, аніматорів, гідів-перекладачів, аналітиків та ін. на підприємствах туристсько-рекреаційного комплексу Західного регіону України та зарубіжних країн, в тому числі в санаторно-курортних закладах, туристичних і готельних комплексах, бюро подорожей і екскурсій, рекламно-інформаційних центрах, курортних і туристських асоціаціях, закладах харчування.