Кафедри

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua

Факультет фізичної культури , спорту та здоров’я, кафедри:

 • Здоров’я і фізичної культури
 • Спортивно-масової та туристичної роботи
 • Теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації
 • Здоров’я людини та фізичної реабілітації

Факультет соціальних наук, кафедри:

 • Культурології та менеджменту соціокультурної діяльності
 • Соціології та соціальної роботи
 • Філософії та релігієзнавства

Факультет мистецтв

 • Історії, теорії мистецтв та виконавства, кафедри:
 • Музичних інструментів
 • Образотворчого мистецтва
 • Хореографії

Педагогічний факультет

Педагогіки

 • Соціальної педагогіки та педагогіки вищої школи, кафедри:
 • Теорії та методики природничо-математичних дисциплін початкової освіти
 • Філології та методики початкової освіти

Факультет філології та журналістики, кафедри:

 • Історії і культури української мови
 • Соціальних комунікацій
 • Слов'янської філології
 • Теорії літератури та зарубіжної літератури
 • Української літератури
 • Української мови

Факультет іноземної філології, кафедри:

 • Англійської філології
 • Іноземних мов гуманітарних спеціальностей
 • Іноземних мов природничо-математичних спеціальностей
 • Німецької філології
 • Практики англійської мови
 • Прикладної лінгвістики
 • Романських мов та інтерлінгвістики

Факультет психології, кафедри:

 • Загальної та соціальної психології
 • Практичної психології та безпеки житєдіяльності
 • Педагогічної та вікової психології

Історичний факультет, кафедри:

 • Археології, давньої та середньовічної історії України
 • Всесвітньої історії
 • Документознавства і музейної справи
 • Нової та новітньої історії України
 • Політології та державного управління

Юридичний факультет, кафедри:

 • Кримінального права і процесу
 • Теорії та історії держави і права
 • Цивільно-правових дисциплін
 • Конституційного, адміністративного та міжнародного права

Факультет економіки та управління, кафедри:

 • Економіки, безпеки та інноваційної діяльності підприємства
 • Аналітичної економіки та природокористування
 • Менеджменту
 • Обліку і аудиту
 • Фінасів, банківської справи та страхування
 • Фінансів та кредиту

Факультет міжнародних відносин, кафедри:

 • Іноземних мов ФМВ
 • Країнознавства і міжнародних відносин
 • Міжнародних економічних відносин та управління проектами
 • Міжнародної інформації

Географічний факультет, кафедри:

 • Фізичної географії
 • Економічної та соціальної географії
 • Геодезії, землевпорядкування та кадастру
 • Туризму та готельного господарства

Біологічний факультет, кафедри:

 • Ботаніки
 • Лісового та садово-паркового господарства
 • Зоології
 • Фізіології людини та тварин

Факультет хімії, екології та фармації, кафедри:

 • Хімії та технологій
 • Екології та охорони навколишнього середовища
 • Органічної хімії та фармації

Факультет інформаційних систем, фізики та математики, кафедри:

 • Теоретичної і математичної фізики
 • Експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
 • Вищої математики та інформатики
 • Диференціальних рівнянь та математичної фізики
 • Алгебри і математичного аналізу
 • Прикладної математики та інформатики