Відмінності між версіями «Міжнародних комунікацій та політичного аналізу»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
(1)
Рядок 1: Рядок 1:
 
[[Файл:ICPA.jpg|500px|left|]]
 
[[Файл:ICPA.jpg|500px|left|]]
 
+
[[Файл:ICPA.jpg|міні]]
 
== Історична довідка ==
 
== Історична довідка ==
  

Версія за 16:15, 25 березня 2021

ICPA.jpg
ICPA.jpg

Історична довідка

Кафедру міжнародних комунікацій та політичного аналізу (до 2016 р. кафедра міжнародної інформації) засновано у 2003 році.

 • з липня 2003 р. по листопад 2003 р. кафедру міжнародної інформації очолював доктор економічних наук, професор Олексюк О. С.;
 • з листопада 2003 р. по серпень 2008 р. – кандидат географічних наук, доцент Федонюк С.В.;
 • з вересня 2008 р. по серпень 2010 р. – кандидат філологічних наук, доцент Карпчук Н. П.;
 • з вересня 2010 р. по вересень 2016 р.– доктор політичних наук, професор Тихомирова Є.Б.
 • з вересня 2016 р. – по грудень 2016 р. - в.о. завідувача кафедри доктор політичних наук, професор Шуляк А.М.
 • Рішенням Вченої ради від 22 грудня 2016 р. кафедру перейменовано у кафедру міжнародних комунікацій та політичного аналізу факультету міжнародних відносин, завідувачем кафедри призначено доктора політичних наук, професора Шуляк А.М.
 • з вересня 2020 року - завідувачем кафедри призначено доктора політичних наук, професора Карпчук Н.П.

Склад кафедри

Штатні викладачі станом на 2020-2021 навчальний рік:

 1. Карпчук Наталія Петрівна, доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри;
 2. Шуляк Антоніна Миколаївна, доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних відносин;
 3. Тихомирова Євгенія Борисівна, доктор політичних наук, професор;
 4. Федонюк Сергій Валентинович, кандидат географічних наук, доцент;
 5. Михалюк Назар Юрійович, кандидат політичних наук, доцент;
 6. Патлашинська Ірина Вікторівна, кандидат політичних наук, доцент;
 7. Богородецька Ольга Іванівна, кандидат політичних наук, доцент.
 8. Шуляк Назарій Олександрович, аспірант кафедри, асистент

Основні напрямки наукового дослідження

 • Кафедральна наукова тема «Інформаційна гігієна як напрям національної безпеки», реєстраційний номер 0120U104944 від 18.11.2020 р., етапи виконання - 01.2021 - 12.2023 рр.
 • Кафедральна наукова тема «Проблеми захисту інформаційного простору та національної інформаційної безпеки» - вересень 2016 р. – серпень 2020 р.
 • Науково-дослідна "Інформаційна війна як новий вимір геополітичної ривалізації" згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 25червня 2018 р. № 695 «Про фінансування спільних українсько-польських науково-дослідних проектів у 2018-2019 р.» (співвиконавець відділ політології Інституту наук про безпеку Краківського педагогічного університету імені Національної освітньої комісії) (номердержреєстрації 0119U001621).

Основні наукові праці викладачів кафедри

Проф. Є.Б. Тихомирова

 1. Тихомирова Є.Б. Регіональна політика Європейського Союзу: інформаційно-комунікаційний аспект // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір. Монографія.- К.: Центр вільної преси, 2016. – 528 с. / с. 425-500 с.
 2. Тихомирова Є.Б. Стратегічне партнерство ЄС і країн ЛАК: інформаційно-комунікаційний ракурс // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах. Монографія – К. : Вадекс, 2018. – 542 с./ 301-343
 3. Tykhomyrova Yev. Information and Communication Factor of Climate Diplomacy as a Component International Security Programs // International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph/ ed. A. Mytko. Kyiv : MPBP «Hordon», 2018. 320p./ p. 181-205.
 4. Тихомирова Є.Б. Пріоритети стратегічних комунікацій у сфері зовнішньої і безпекової політики ЄС // Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах. Монографія. – К. : Вадекс, 2019. – 442 с. / с.181 -218
 5. Тихомирова Є.Б. Модернізація у сфері кліматичних змін і кліматичних дипломатії // Глобальні тренди міжнародних відносин. Монографія. – К. : Вадекс, 2020, – 524с. / с. 320-353
 6. Стратегічні комунікації. Підручник. – К. : Вадекс, 2019. – 446 с. (у співавторстві)
 7. Informacyjne operacje specjalne Kremla przeciwko Ukrainie // Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego: redakcja naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, 2019, tom 1, A–M. – С. 668/441-445.
 8. Nieogłoszona wojna informacyjna Kremla, Przestrzeń bezpieczeństwa informacji Ukrainy, Technologie monitoringowe // Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego: redakcja naukowa Olga Wasiuta, Rafał Klepka, 2019, tom 2, N–Z. – С. 668/ 27-33, 222-227, 459-464.
 9. Тихомирова Є.Б. Безпека виборчих кампаній. Використання Кремлем російськомовних громадян, як засобу інформаційної боротьби. Елементи технологій маніпулювання. Євроатлантичний безпековий простір. Європейська політика безпеки та оборони. Запобігання дезінформації Кремля. Інформаційна війна в російській геополітичній доктрині. Інформаційне перевантаження. Інформаційне середовище. Інформаційні спецоперації Кремля проти України. Iнформаційно-безпековий простір України. Методи маніпулювання. Моніторингові технології. Неоголошена інформаційна війна Кремля. Політика інформаційної безпеки. Пропаганда. Протидія дезінформації та пропаганді. «П’ята колона». РТ. Російська інформаційна війна. Російська фабрика тролів у Санкт-Петербурзі. Російський закон про іноземних агентів. Російські війська для «інформаційних операцій». «Русский мир». Соціальна інженерія. Stopfake Україна. Боротьба з неправдивими відомостями, Стратегічна комунікація. Тролінг. «Холодна війна». Центр аналізу пропаганди та дезінформації (Center for Propaganda and Disinformation Analysis) // Глосарій: навч. енцикл. слов.-довід. із питань інформ. безпеки / за заг. ред. д-ра політ. наук, проф. А. М. Шуляк. – Київ: МПБП «Гордон», 2019. – 580с./ – С. 20-24, 33-37, 85-90, 100-103, 103-107,109-113, 138-141, 156-161, 161-163, 175-178, 179-183, 293-297, 303-309, 331-337, 348-353, 366-369, 372-385, 386-390, 398-401, 401-406, 406-409, 418-422, 422-426, 443-448, 463-469, 469-472, 499-503, 532-535, 538-543.
 10. Тихомирова Є.Б. Європейська політика безпеки та оборони // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія / редкол.: А.П. Гетьман та ін. – Харків : Право, 2020. – №2 (45). – С. 99-115.

Доцент С.В.Федонюк

 1. Fedoniuk, Sergii Communication in Mass Cooperation as a VUCA Factor in Modern Socio-Economic Shock. The Copernicus Journal of Political Studies, [S.l.], n. 1, p. 145-157, sie. 2020. ISSN 2299-4335.
 2. Sergii Fedoniuk. Mass Collaboration as a Factor of the Ukrainian Revolution 2013-2014. Language – Culture – Politics: International Journal. Vol. 1/2018, 209-218.
 3. Fedoniuk Sergii. Mass Collaboration asa Factor of Information Security of Society and States. International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph / еd. by A. Mytko. Kyiv: MPBP “Hordon”, 2018. p.120-133.
 4. Федонюк С. В. Відкрите співробітництво як чинник соціального прогресу / С. В. Федонюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2018. – № 1 (374). – С. 91–96.
 5. Сергiй Федонюк. Демократизація України: до природи соціальних потрясінь. Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom XIV (2017), nr 4, p. 95-114. ISSN 1731-982X
 6. Федонюк Сергей. Факторы общественной информационной коллаборации в украинской ≪революции достоинства≫ в сравнении с предпосылками ≪арабской весны≫ [в:] Томаш Стемпневски, Анджей Шабацюк (ред.), Украинский вопрос: безопасность, экономика, общество, Люблин, Издательство Люблинского Католического Университета Иоанна Павла II, 2017, с. 171-185.
 7. Федонюк С. В. Технології менеджменту знань і відкрите співробітництво: навч. посіб. / С. В. Федонюк. – Луцьк : Вежа-друк, 2017. – 124 с.
 8. Федонюк С. В. Польський досвід адміністративної координації європейської інтеграції для України // Українсько-польське партнерство: сьогодення та перспективи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Луцьк-Світязь, 26-27 черв. 2017 р.) / за ред. В. Й. Лажніка, С. В. Федонюка. - Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - С. 9-12.
 9. Федонюк С. В. Підстави менеджменту знань в умовах глобального масового співробітництва / С. В. Федонюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2017. – № 6 (355). – С. 83–89.
 10. Федонюк С. В. Реалізація політики ЄС у сфері відкритого співробітництва / С. В. Федонюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Міжнародні відносини. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – 2017. – № 10 (359). – С. 85–89.

Опис та силабуси вибіркових навчальних дисциплін

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації», форма навчання денна (навчальний план 2020 р.), освітній ступінь «Бакалавр»:

Вибіркова дисципліна № 1:

Вибіркова дисципліна № 2:

Вибіркова дисципліна № 3:

Спеціальність 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньо-професійна програма «Міжнародна інформація та суспільні комунікації», форма навчання денна (навчальний план 2020 р.), освітній ступінь «Магістр»:

Вибіркова дисципліна № 1:

Вибіркова дисципліна № 2:

Вибіркова дисципліна № 3:

Вибіркова дисципліна № 4:

Міжвузівська та міжнародна співпраця

 • Кафедрою налагоджено тісну співпрацю з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом міжнародних відносин Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича.
 • Колектив кафедри співпрацює також з факультетом міжнародних відносин та філософським факультетом Львівського національного університету імені Івана Франка, Інститутом прикладної математики та фундаментальних наук та Інститутом гуманітарних та соціальних наук Національного університету «Львівська політехніка», кафедрою політології Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, кафедрою міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія».
 • Кафедра міжнародних комунікацій та політичного аналізу співпрацює з колективами навчальних закладів і наукових установ інших країн, зокрема, з факультетом міжнародних відносин Університету імені Марії Склодовської-Кюрі (м. Люблін, Республіка Польща), Державною вищою професійною школою (м. Холм, Республіка Польща), Вищою школою управління (м. Лодзь, Республіка Польща), Вищою школою державного управління (м. Холм, Республіка Польща), Брестським державним університетом імені О.С. Пушкіна (м. Брест, Республіка Білорусь), Університетом Миколая Коперніка (Польща, м.Торінь). Тісні зв'язки підтримуються з Інститутом соціології Університету в Жешові (Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego).

Контакти:

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28 (навчальний корпус G №7, aуд G 6, 8)
+38(0332)241200, 770547 е-mail: intercom_depertment@vnu.edu.ua

Наша сторінка у facebook

https://www.facebook.com/groups/MI.SNU.2013

Вступникам


International Communications and Political Analysis Department

Historical background

The Department of International Communications and Political Analysis (former, the Department of International Information) was founded in 2003. The Decision of the University Academic Council as of December 22, 2016 renamed the International Information Department into the Department of International Communications and Political Analysis of the Faculty of International Relations. The Department was headed by:

 • July 2003 – November 2003 – Doctor of Economic Science, Professor Oleksyuk O.;
 • November 2003 – August 2008 – Candidate of Geographical Science, Associate Professor Fedonyuk S.;
 • September 2008 – August 2010 – Candidate of Philological Sciences, Associate Professor Karpchuk N.;
 • September 2010 – September 2016 – Doctor of Political Science, Professor Tykhomirova Ye.;
 • September 2016 – August 2020 – Doctor of Political Science, Professor Shulyak A.;
 • September 2020 – present – Doctor of Political Science, Professor Karpchuk N.

The Department Staff

 1. Nataliia Karpchuk, Doctor of Political Science, Professor, the Department Head;
 2. Antonina Shuliak, Doctor of Political Science, Professor, the Dean of the International Relations Faculty;
 3. Yevhenia Tykhomyrova, Doctor of Political Science, Professor;
 4. Serhiy Fedoniuk, Candidate of Geographical Science, Associate Professor;
 5. Nazar Mykhaliuk, Candidate of Political Science, Associate Professor;
 6. Iryna Patlashynska, Candidate of Political Science, Associate Professor;
 7. Olha Bohorodetska, Candidate of Political Science, Associate Professor;
 8. Nazariy Shuliak, Post-Graduate Student, Assistant Teacher.

Specialties and Education and Professional Programs:

Specialty 291 «International Relations, Public Communications and Regional Studies» Education and Professional Program «International Information and Public Communications»

Bachelor Degree: Bachelor qualification: (according to the curricula of 2017 and 2019) Specialist in International Information and Public Communications and Translation (with the language indication); Educational qualification: (according to the curriculum of 2020) Bachelor in International Relations, Public Communications and Regional Studies with a specialization in International Information and Public Communications. Professional qualification: (according to the curriculum of 2020) Specialist in International Information and Public Communications, Translator (with the language indication). Training of Bachelors in International Relations, Public Communications and Regional Studies involves the study of the following main subjects: Conflict Studies and Negotiation Theory, International Information Security, Mass and Strategic Communications, International Information and Public Communications, International Relations and World Politics, Information and Analytical Activities in International Relations, Foreign Language of the Specialty (with the language indication), Theory and Practice of Translation (with the language indication), Analysis and Forecasting of Countries and Regions Foreign Policy, Fundamentals of Diplomacy and Diplomatic Work, Modern Information Warfare, Media Communication Tools, Applied Information and Communication Technologies, Foreign Policy Communication Instruments. Master Degree: Educational qualification: Master of International Relations, Public Communications and Regional Studies with a specialization in International Information and Public Communications. Professional qualification: Analyst of International Information and Public Communications, Translator (with the language indication). Training of Masters in International Relations, Public Communications and Regional Studies involves the study of the following major subjects: Translation Workshop (with the language indication), International Systems and Global Development, Current Issues of Countries and Regions Foreign Policy, International and Regional Security, Theory and Practice of Peacekeeping, Cultural Diplomacy, Information Warfare in Geopolitics, Information and Psychological Operations in International Conflicts, Strategies for Peace and International Security.

Specialty 291 «International Relations, Public Communications and Regional Studies» is a complex specialty that enables a professional to hold the following positions:

 • information international analyst in an information and analytical department of a state institution, commercial structure, joint venture;
 • analyst-referent of the press service of a foreign policy department or diplomatic mission;
 • attache, diplomatic agent, diplomatic courier, secretary of the diplomatic mission;
 • analyst of computer systems and computer communications of an information and analytical center of a bank, company, state institution ;
 • international analyst in the field of print and electronic media;
 • specialist in communication technologies in the field of international advertising;
 • international analyst of the public relations and press department of state institutions, commercial structures, joint ventures;
 • information security specialist (regarding information operations);
 • analyst of the foreign markets monitoring department;
 • international journalist in state or commercial TV and radio companies, newspaper editorial offices;
 • researcher of a research institution in the field of international relations;
 • translator, interpreter.

Scientific Activity of the Department:

Information Hygiene as a Direction of National Security is the Department research topic, Registration Number 0120U104944 as of 18.11.2020 р., implementation stages  01.2021 - 12.2023. Scientific Problem Groups:

 • Nataliia Karpchuk – «European Communications»;
 • Yevhenia Tykhomyrova – «European Union Strategic Communications»;
 • Serhiy Fedoniuk – «Research of Strategic Communications»;
 • Nazar Mykhaliuk – «Personal Data Protection in Online Services»;
 • Iryna Patlashynska – «Current Problems of International Peacekeeping».

International Activity of the Department:

The Department has established close cooperation with the I. F. Kuras Institute of Political and Ethnonational Studies of the NAS of Ukraine, Institute of International Relations of the Taras Shevchenko Kyiv National University, Yu. Fedkovych Chernivtsi National University. The staff of the Department also cooperates with the Faculty of International Relations and the Faculty of Philosophy of the Ivan Franko National University of Lviv, the Institute of Applied Mathematics and Basic Sciences and the Institute of Humanities and Social Sciences of Lviv Polytechnic National University, the Department of Political Science of the V. O. Sukhomlynskiy Mykolayiv National University, the International Relations Departnment of the National University «Ostroh Academy». The Department of International Communications and Political Analysis cooperates with the staff of educational and research institutions of other countries, in particular, with the Faculty of International Relations of the Maria Skłodowska-Curie University (Lublin, Republic of Poland), the State Higher Vocational School (Chełm, Republic of Poland), Higher School of Management (Lodz, Republic of Poland), Higher School of Public Administration (Chełm, Republic of Poland), A. S. Pushkin Brest State University (Brest, Republic of Belarus), Nicolaus Copernicus University (Torun, Republic of Poland). Close ties are maintained with the Institute of Sociology of the University of Rzeszow (Rzeszow, Republic of Poland).

Material and Technical Base of the Department

 • The Department of International Communications and Political Analysis of the Lesya Ukrainka Volyn National University has the appropriate conditions for training specialists in licensed educational and professional programs, has the required number of classrooms; the academic process is arranged in two shifts.
 • Training is conducted in 18 classrooms located in the building № 7 (G), for quality training the auditorium fund of other buildings is involved, namely, 1 lecture multimedia classroom, equipped with stationary multimedia facility. The faculty also has 4 portable multimedia complexes and 2 specialized computer classes (G -202, G -212).
 • 3 lecture multimedia classrooms and 2 computer laboratories of building № 2 (C) are used for training. Their total training area is 656.6 m2.
 • These specialized laboratories are equipped with the following application packages: Microsoft Windows 7 Pro, Microsoft Security Essentials, Microsoft Office 2003 Pro, 1С: Enterprise 8.2, LibreOffice 4.0, PowderCell for Windows v2.4, MPS, MyTest, Adobe Reader, Google Chrome, CCleaner 3.19, OpenOffice.org 3.3 WinDjView .
 • Microsoft Office 365 is also used to train Bachelors and Masters; it is the Microsoft proprietary cloud-based Internet service and software, which is distributed under the «Software + Services» scheme. Office 365 Education is a set of services that allows co-working at materials and sharing documents.
 • This service is free of charge for teachers currently working in educational institutions, as well as for pupils and students studying in these institutions. The service provides access to Office Online (Word, PowerPoint, Excel, and OneNote), an unlimited amount of cloud storage for each user, Yammer, and SharePoint sites. Office 365 includes several productivity programs designed to meet the needs of collaboration at the organizational, departmental, and team levels. Currently, the list of collaboration tools includes OneDrive for Business, SharePoint Online, Microsoft Teams, Yammer, Skype for Business, Outlook Online, Delve and others. It is available on all PCs and personal mobile devices. When training specialists, in particular, in «Mathematical Modeling and Forecasting in International Relations» FreeMat software is used, i.e., software environment for mathematical calculations, which is distributed under a free license and provides free functions of statistical data processing, systems modeling, analysis of mathematical models in international relations.
 • Scilab and LaTeX software is used to study «Mathematical Fundamentals of Information Technologies and Modeling».
 • During the credit-examination session the final control of students' knowledge of normative disciplines is carried out in the auditoria G-202 and C-4 in the form of computer testing.
 • Students have the opportunity to engage in research and exploration activities in the library of the Lesya Ukrainka VNU, where computers are installed to work with the electronic catalog of the library and in the reading room with access to the subscribed electronic research resources.
 • Free access to the Internet owing to the Wi-Fi technology in the lobby and corridors of all academic buildings of the University is an additional tool for training and communication of students and teachers.

Contacts

43025, Lutsk, Vynnychenko St., 28 (building G №7, Rooms G 6, 8) +38(0332)241200, 770547 е-mail: intercom_depertment@vnu.edu.ua

Useful links

Our page in facebook https://www.facebook.com/groups/MI.SNU.2013