Навчально-наукова лабораторія вікової нейрофізіології

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 10:54, 26 березня 2021, створена Biletska. olya (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Лабфото 12.jpeg
Лабфото 2313.jpeg
Лабфото 303.jpeg
Лабфото 43.jpeg
Лабфото 53.jpeg
Лабфото 1.jpeg
Лабфото 2.jpeg
Лабфото 3.jpeg
Лабфото 4.jpeg
Лабфото 5.jpeg

Кадрове забезпечення: старший лаборант лабораторії кафедри фізіології людини і тварин Коржик Ольга Василівна.

Контактна інформація: м. Луцьк вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 701).

Обладнання лабораторії

Комплекс електроенцефалографічний «НЕЙРОКОМ 19»

Серійний номер 338

Рік випуску 2018

Виробник: ТОВ «ХАІ-МЕДИКА»

Сертифікат перевірки типу № UA.TR.113-0050-17 терміном дії з 4 липня 2017 р. до 3 липня 2027 р. Сертифікат видано Органом з сертифікації та оцінки відповідності «Метрологія» Національного наукового центру «Інститут метрології» про те, що Комплекси електроенцефалографічні НЕЙРОКОМ виробника ТОВ «ХАІ-МЕДИКА» відповідають вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 94 від 13 січня 2016 р.

Сертифікат відповідності № UA.TR.114.110-2017 терміном дії з 25 січня 2017 р. по 24 січня 2022 р. (відповідає вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753). Декларація про відповідність № 040 терміном дії з 10.12.2018 р. до 12.12.2019 р. (відповідає вимогам: Технічного регламенту щодо медичних виробів, постанова Кабінету Міністрів України від 02 жовтня 2013 р. № 753; Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 94).

Комплекс електроенцефалографічний «НЕЙРОКОМ 19»

Серійний номер 179

Рік випуску 2007

Виробник: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Свідоцтво про державну реєстрацію № 6038/2007 від 26 січня 2007 р. (Згідно з наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 26 січня 2007 р. № 09 Комплекси електроенцефалографічні «НЕЙРОКОМ» внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволено для застосування в медичній практиці). Акт приймання-передачі виконаних робіт (послуг) № М28-000004 відповідно до договору № 520205 від 15.03.2016 р. Повірка ЗВТ. Електроенцефалографи.

Комплекс електрокардіографічний «КАРДІОЛАБ»

Серійний номер 280

Рік випуску 2007

Виробник: Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Свідоцтво про державну реєстрацію № 6037/2007 від 26 січня 2007 р. (Згідно з наказом Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення від 26 січня 2007 р. № 09 Комплекс електрокардіографічний «КАРДІОЛАБ» внесено до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення України і дозволено для застосування в медичній практиці). Акт приймання-передачі виконаних робіт (послуг) № М28-000004 відповідно до договору № 520205 від 15.03.2016 р. Повірка ЗВТ. Електрокардіографи.

Прилад нейродинамічних обстежень та комп’ютерна система «Діагност – 1»

Автори-розробники – М. В. Макаренко, В. С. Лизогуб.

Методики

 • Електроенцефалографія:
 1. Реєстрація і аналіз спонтанної електричної активності головного мозку;
 2. Реєстрація і аналіз викликаної активності головного мозку (зорові, слухові, когнітивні викликані потенціали);
 3. Біологічний зворотний зв’язок (neurofeedback-тренінг).
 • Варіабельність серцевого ритму (реєстрація, аналіз та оцінка).
 • Вивчення індивідуально-типологічних особливостей прояву властивостей вищих відділів центральної нервової системи:
 1. Виявлення індивідуальних відмінностей за властивостями основних нервових процесів (сили, функціональної рухливості та врівноваженості нервових процесів);
 2. Виявлення швидкості простих сенсомоторних реакцій на зорові подразники;
 3. Виявлення швидкості складних сенсомоторних реакцій за показниками латентних періодів реакції вибору одного із трьох сигналів;
 4. Виявлення швидкості складних сенсомоторних реакцій за показниками латентних періодів реакції вибору двох із трьох сигналів;
 5. Визначення стану сенсомоторного реагування за показниками точності реакцій на рухомий об’єкт;
 6. Визначення динамічної м’язової витривалості за допомогою тепінг-тесту.

Навчальні курси

На базі лабораторії проводяться лабораторні і практичні заняття для студентів денної і заочної форм навчання як медико-біологічного факультету, так і для студентів інших факультетів з тем, які відповідають профілю роботи лабораторії та наявному обладнанню.

 • Нейрофізіологя.
 • Нейроанатомія.
 • Психофізіологія людини.
 • Психофізіологія та психодіагностика людини.
 • Фізіологія людини і тварин.
 • Основи патологічної фізіології.
 • Великий практикум з фізіології людини і тварин.
 • Біологія людини.
 • Вікова фізіологія з основами гігієни.
 • Біологічні основи неврології та психіатрії.
 • Біологічна фізика з фізичними методами аналізу.
 • Функціональна діагностика.
 • Доклінічна діагностика біологічних систем.
 • Біологічні основи розладів нервової системи.
 • Біокібернетика з основами нейроінформатики
 • Біомедична інформатика
 • Сучасні проблеми спадковості

Науково-дослідницька діяльність

Основні напрями досліджень:

 1. Системні механізми цілісної діяльності головного мозку у осіб різного віку та статі.
 2. Нейрофізіологічні механізми рухової діяльності (віковий і статевий аспект).
 3. Електрична активність кори головного мозку під час гальмування і переключення моторних програм мануальних рухів.
 4. Прикладні та теоретичні аспекти біологічного зворотного зв’яку.
 5. Нейро- і психофізіологічні особливості навчання.
 6. Нейрофізіологічні механізми когнітивної діяльності людини (віковий та індивідуально-типологічний аспекти).
 7. Електрофізіологічні методи в нейроекономіці та нейромаркетингу.
 8. Застосування методів машинного навчання для аналізу ЕЕГ-даних.
 9. Особливості індивідуальних властивостей вищої нервової діяльності та сенсомоторні функції людини при переробці інформації різного рівня складності.

Суспільні заходи (на базі лабораторії)

 1. Workshop «Альфа-тренінг як метод самоконтролю психоемоційного стану» для студентів Луцького базового медичного коледжу у рамках Всесвітнього тижня мозку (з 18 по 21 березня 2019 р.).
 2. У рамках тижня медико-біологічного факультету для студентів університету та школярів міста Луцька і Волинської області регулярно проводяться ознайомлювальні заходи із практичного використання методик електроенцефалографії, варіабельності серцевого ритму та можливостей їх нейродинамічного обстеження.
 3. Згідно затвердженому реєстру платних послуг, які надаються Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, на базі лабораторії надаються платні послуги з проведення діагностичної медичної експертизи.

Документація лабораторії

 • Інструктажі з техніки безпеки:

-Інструкція Про надання долікарської допомоги

-Інструкція з охорони праці під час роботи на ПЕОМ

-Інструкція з пожежної безпеки

-Інструкція з охорони праці у лабораторіях

-Інструкція з охорони праці(загальна)

-Інструкція з охорони праці для здобувачів освіти

 • План роботи навчально-наукової лабораторії вікової нейрофізіології кафедри фізіології людини і тварин на 2020-2021 н. р.
Зміст роботи Виконавці Термін виконання
1 Проведення інструктажу з правил техніки безпеки під час роботи у лабораторії. О. В. Коржик Вересень 2020
2 Проведення лабораторних і практичних занять за тематикою роботи лабораторії. Викладачі кафедри Протягом року
3 Аналіз отриманих даних дисертаційних досліджень на тему: «Електрична активність головного мозку людини в умовах переключення моторних програм різних мануальних рухів». О. В. Коржик Протягом року
4 Проведення науково-дослідницької роботи викладачами та співробітниками кафедри. Професорсько-викладацький склад кафедри, співробітники кафедри Протягом року
5 Проведення студентами наукових досліджень та отримання теоретичних відомостей для написання і захисту курсових, бакалаврських і магістерських робіт з профільних тем роботи навчально-наукової лабораторії. Наукові керівники, студенти Протягом року
6 Забезпечення науково-дослідної роботи студентів-біологів. О. В. Коржик,викладачі кафедри Протягом року
7 Виконання експериментальної частини науково-дослідних робіт учасниками проблемних груп. Керівники груп, студенти Протягом року
8 Проведення практичних занять з учнями МАН, секцій «Медицина», «Біологія людини» постановка, виконання та аналіз експериментальної частини науково-дослідних робіт. Керівники секції, учні МАН Протягом року
9 Проведення консультацій для студентів, які працюють над науковою роботою на базі лабораторії . О. В. Коржик, викладачі кафедри Згідно графіку
10 Проведення профілактики обладнання лабораторії. О. В. Коржик Протягом року
11 Забезпечення можливості та умов для самостійної підготовки студентів. О. В. Коржик Протягом року
12 Проведення відпрацювань пропущених практичних/лабораторних занять з профільних тем роботи навчально-наукової лабораторії . О. В. Коржик Згідно графіку
13 Підготовка матеріалів для участі в конференціях, з’їздах, симпозіумах з наукових проблем, що досліджуються в лабораторії. О. В. Коржик,викладачі кафедри Протягом року
14 Підготовка дослідницьких статей для їх розміщення в наукових фахових виданнях та виданнях, що індексуються в наукометричних базах даних Web of Science та Scopus. О. В. Коржик, викладачі кафедри Протягом року
 • Графік роботи навчально-наукової лабораторії вікової нейрофізіології кафедри фізіології людини
Понеділок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
вівторок 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
середа 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
четвер 8.15 - 12.00 12.48 -17.15
п'ятниця 8.15 - 12.00 12.48 -16.15
субота вихідний
неділя вихідний
 • Графік роботи старшого лаборанта навчально-наукової лабораторії вікової нейрофізіології кафедри фізіології людини Коржик Ольги Василівни
Понеділок 14.30 - 18.30
вівторок 14.30 - 18.30
середа 14.30 - 18.30
четвер 14.30 - 18.30
п'ятниця 14.30 - 17.30
субота вихідний
неділя вихідний

Інструкції до обладнання:

1Інструкція Нейроком:

2.Інструкція Кардіолаб:

Тиждень мозку 15.03-19.03.2021 - відео-лекції