Наукова лабораторія генетики і селекції рослин

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Войтюк.jpg
Андреєва.jpg
Студенти.jpg
Береза темна (Betula obscura)
Сосна Веймутова
Ялинове насадження


Polygonatum multiflorum (L.) All.2
ЗАВʼЯЗЬ S. fernwood Gr.2
СЕПТАЛЬНИЙ НЕКТАРНИК S. grandis Hook.f
Ядерця сосни звичайної кореневої меристеми проростків клону Ц-8
Хлоропласти зелених водоростей під УФ-променями
Проростання спорофіту на гаметофіті щитника чоловічого
Мейоз у томата
Ядра активної кореневої меристеми сосни
Ядра неактивної кореневої меристеми сосни
Насіння сосни звичайної
Книга.jpg
Книга2.jpg
Книга3.jpg

Підпорядкування лабораторії: кафедра лісового і садово-паркового господарства

факультет біології та лісового господарства

Рік створення лабораторії: 2002.

Адреса: м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (C-718).

Кадрове забезпечення: завідувач лабораторії на громадських засадах к. с.-г. н., доцент Войтюк Василь Петрович

Обладнання лабораторії

 • спектрофотометр СФ-256 УВИ ЛОМО
 • мікроскоп люмінісцентний ЕС ЛЮМАМ-РП011
 • мікроскоп ЛОМО МІКМЕД–1 з підсвіткою
 • термостат ТС-80М-2
 • холодильник двокамерний Snaige RF315A
 • центрифуга
 • ротаційний мікротом МПС – 2
 • Лабораторія забезпечена всіма необхідними реактивами, хімічним посудом.

Спеціалізація лабораторії

Лабораторія генетики і селекції рослин надає можливість студентам оволодіти навичками дослідницької роботи та застосовувати набуті знання на практиці при вивченні базових біологічних дисциплін, під час підготовки курсових, бакалаврських та магістрерських робіт, а також у наукових дослідженнях. Проводить наукові дослідження у тих галузях біології, тематика яких затверджується вченою радою біологічного факультету. Вивчає науковий досвід спеціалістів напряму, розробляє та адаптує різноманітні методики наукових досліджень у своїй галузі. Сприяє вмінню студентів представляти результати власних досліджень. Допомагає кафедрі лісового і садово-паркового господарства проводити обговорення результатів дослідницьких проектів, науково-практичні семінари, круглі столи. Проводить біологічні дослідження на запит адміністрації Університету та надає відповідні рекомендації.

Основні напрямки діяльності лабораторії

Лабораторія генетики і селекції рослин є науковою і матеріально-технічною базою для проведення науково-дослідної та навчально-методичної роботи кафедри. Лабораторія здійснює науково-дослідні і консультативні зв’язки з науковими закладами Києва, Львова, Харкова, Волинським управлінням лісового та мисливського господарства, ДП “Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр”, Шацьким національним природним парком, Національним природним парком „Прип’ять-Стохід”, Черемським природним заповідником, Ківерцівським національним природним парком «Цуманська пуща».

Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності:

 • Селекція і насінництво лісових деревних порід у Західному Поліссі.
 • Морфо-фізіологічні особливості сосни звичайної Західного Полісся.
 • Селекція та інтродукція деревних рослин.
 • Вегетативне розмноження декоративних рослин.
 • Генетичний контроль мейозу у томата.
 • Вивчення особливостей анатомії квітки і плоду родини амарилісових.
 • Лісорозведення на території Волинської області з позиції екологічно орієнтованого лісівництва.

Держтеми, госпдоговірні теми

Співробітники лабораторії приймали участь у виконанні наступних бюджетних тем:

 • Природа і екологія Західного Полісся (лучно-болотні та лісові ценози Волинського Полісся) (2003-2005 рр.).
 • Основи раціонального природокористування та охорони природи Західного Полісся (2006 -2008 рр.).
 • Рідкісні і зникаючі види Волинського Полісся і Волинського Лісостепу (2009-2010 рр.).
 • Рослинний світ Волинської області (2011-2013 рр.).

На даний час виконується держтема

 • Порівняльна морфологія квітки та плоду Amarllidaceae j.st.-hil. у зв’язку з питаннями систематики (2020-2022 рр., виконавець Фіщук Оксана Сергіївна)

Прийнято участь в госпдоговірних темах

 • Виявлення плюсових дерев – кандидатів в еліту, для створення насінних плантацій сосни звичайної другого порядку (2012-2014 рр.)
 • Наукове обґрунтування доцільності надання природоохоронного статусу ділянкам лісових насаджень за участі вікового дуба звичайного на території державних підприємств «Володимир-Волинське лісомисливське господарство» та «Волинський лісовий селекційно-насіннєвий центр» (2018 р.)
 • Сучасний стан біологічної стійкості лісових насаджень Черемського природного заповідника (2018 р.)
 • Лісівничо-селекціона оцінка сосни звичайної Черемського природного заповідника (2019 р.).
 • Еколого-біологічні особливості сосни звичайної на болотах Черемського природного заповідника (2020 р.)
 • Виконуються госпдоговірні теми під загальною темою „Наукове обґрунтування доцільності проведення санітарно-оздоровчих заходів у лісових насадженнях на території об’єктів природно-заповідного фонду”.

Під керівництвом науковців-викладачів, членів лабораторії, учні неодноразово ставали переможцями обласного і республіканського рівнів захисту наукових робіт різних секцій Малої академії наук. Лише за останні 5 років членами лабораторії опубліковано 68 книг, статей і тез, а також захищено кандидатські дисертації: Кузьмішина Ірина Іванівна (2009 р.), Андреєва Валентина Вікторівна (2010 р.), Фіщук Оксана Сергіївна (2015 р.).

До суттєвих наукових результатів роботи лабораторії можна також віднести:

 • створення електронної бази даних і частково фототеки рослин Волинської області.
 • підготовку і публікацію списку рідкісних рослин Волинської області.
 • виготовлення і публікацію двох випусків „Атласу рідкісних рослин Волині” (2007, 2011 рр.).
 • виготовлення і публікацію фотоальбома „Шацький національний природний парк” (2013 р.).

На базі лабораторії функціонує науковий осередок Генетичні ресурси рослин Волині та канал на YouTube Лісова студія