Відмінності між версіями «Новосад Оксана Володимирівна»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
(Перелік основних навчально-методичних, наукових праць)
Рядок 56: Рядок 56:
 
10. Новосад О. В. Інноваційні процеси на газорозподільних підприємствах регіону / О. В. Новосад // The IX th International scientific and practical conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. 279p.
 
10. Новосад О. В. Інноваційні процеси на газорозподільних підприємствах регіону / О. В. Новосад // The IX th International scientific and practical conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. 279p.
  
11. Pavlova O., Pavlov K., Novosad O. et al. (2021) Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland. In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_49 (цитування у Скопусі)  
+
11. Pavlova O., Pavlov K., Novosad O. et al. (2021) Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland. In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_49 (цитування у Scopus)  
  
12. Hrynasiuk, A.R., Novosad, O.V., Ilyin, L.V., Ilyina, O.V., & Ierko, I.V.(2021). ATTRACTIVENESS OF LANDSCAPES OF VOLYN REGION (UKRAINE): THEORY AND PRACTICE OF EVALUATION. GeoJournal of Tourism and Geosites, 34(1), 56–62. https://doi.org/10.30892/gtg.34108-619 (цитування у Скопусі)
+
12. Hrynasiuk, A.R., Novosad, O.V., Ilyin, L.V., Ilyina, O.V., & Ierko, I.V.(2021). ATTRACTIVENESS OF LANDSCAPES OF VOLYN REGION (UKRAINE): THEORY AND PRACTICE OF EVALUATION. GeoJournal of Tourism and Geosites, 34(1), 56–62. https://doi.org/10.30892/gtg.34108-619 (цитування у Scopus)
  
 
13. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств: монографія / О. М. Павлова, К. В. Павлов, О. В. Новосад. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. – 296 с.
 
13. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств: монографія / О. М. Павлова, К. В. Павлов, О. В. Новосад. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. – 296 с.
  
14. Pavlova О., Pavlov K., Horal L., Novosad O., et al. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Growing Science, Canada. doi: 10.5267/j.ac.2021.3.001 (цитування у Скопусі)
+
14. Pavlova О., Pavlov K., Horal L., Novosad O., et al. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Growing Science, Canada. doi: 10.5267/j.ac.2021.3.001 (цитування у Scopus)

Версія за 15:26, 16 березня 2021

Новосад О.В.

Біографічна довідка

Народилася 6 серпня 1980 року в м. Радехів Львівської області.

У 1997 році закінчила Печихвостівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

З 1997 по 2002 рік навчалася на математичному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Математика». Здобула кваліфікацію математика, викладача математики.

З 2005 року по 2010 рік працювала інженером комп'ютерних технологій на географічному факультеті.

З 2010 року по 2015 рік - старший лаборант кафедри географії.

У 2013 році здобула другу вищу освіту у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та отримала кваліфікацію спеціаліста землевпорядника.

З 2015 року по 2020 рік - на посаді старшого лаборанта кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 2016 року - аспірант кафедри аналітичної економіки та природокористування факультету економіки та управління СНУ імені Лесі Українки

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій. Отримано науковий ступінь - кандидат економічних наук.

З 2020 року - асистент кафедри економічної та соціальної географії

Дисципліни, які викладає

1. Фінансово-економічна діяльність

2. Інвестиційний аналіз

3. Історична географія з основами етногеографії

Перелік основних навчально-методичних, наукових праць

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 20 наукових праць.

Основні з них:

1. Новосад О.В. Диверсифікація інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах України в контексті європейського досвіду / О. М. Стрішенець, О. В. Новосад, М. І. Коротя // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – № 2 (14). – С. 7-12. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

2. Novosad O. Innovation Policy of Gas Distribution Enteprises on Increasing Competitiveness / O. Strishenets, O. Novosad // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – №1 (1). – С. 40-48. (Фахове видання. Цитування в Googlee Scolar).

3. Новосад О. В. Нормативно-правове забезпечення та регулювання процесу розподілення газу в регіоні / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 2 (18). – С. 82-88. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

4. Новосад О. В. Роль інноваційно-інвестиційної діяльності для газотранспортних підприємств регіону / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 3 (19). – С. 30-37. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

5. Новосад О. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону / О. М. Павлова, К. В. Павлов, С. Р. Галянт, О. В. Новосад // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

6. Новосад О. В. Напрями впровадження інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах Західного регіону / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – Вежа-Друк, 2019. – № 1 (21). – С. 165-172. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-165-172. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

7. Новосад О. В. Методичні та практичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону України [текст] / Оксана Володимирівна Новосад // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 3. – С. 376-385. – ISSN 2415-8453.(Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

8. Новосад О. В. Інноваційна концепція створення енергетичного хабу на газорозподільних підприємствах Західного регіону України [Електронний ресурс] / О. В. Новосад // Приазовський економічний вісник. – 2020. – № 2 (19). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-19

9. Новосад О. В. Газові інновації в контексті реформування енергетичного ринку регіону / О. В. Новосад // Актуальні проблеми аналітичної економіки [Текст] : [кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. М. Павлової. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2019. – С. 76-86.

10. Новосад О. В. Інноваційні процеси на газорозподільних підприємствах регіону / О. В. Новосад // The IX th International scientific and practical conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. 279p.

11. Pavlova O., Pavlov K., Novosad O. et al. (2021) Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland. In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_49 (цитування у Scopus)

12. Hrynasiuk, A.R., Novosad, O.V., Ilyin, L.V., Ilyina, O.V., & Ierko, I.V.(2021). ATTRACTIVENESS OF LANDSCAPES OF VOLYN REGION (UKRAINE): THEORY AND PRACTICE OF EVALUATION. GeoJournal of Tourism and Geosites, 34(1), 56–62. https://doi.org/10.30892/gtg.34108-619 (цитування у Scopus)

13. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств: монографія / О. М. Павлова, К. В. Павлов, О. В. Новосад. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. – 296 с.

14. Pavlova О., Pavlov K., Horal L., Novosad O., et al. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Growing Science, Canada. doi: 10.5267/j.ac.2021.3.001 (цитування у Scopus)