Новосад Оксана Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Новосад О.В.

Біографічна довідка

Народилася 6 серпня 1980 року в м. Радехів Львівської області.

У 1997 році закінчила Печихвостівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів.

З 1997 по 2002 рік навчалася на математичному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Математика». Здобула кваліфікацію математика, викладача математики.

З 2005 року по 2010 рік працювала інженером комп'ютерних технологій на географічному факультеті.

З 2010 року по 2015 рік - старший лаборант кафедри географії.

У 2013 році здобула другу вищу освіту у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та отримала кваліфікацію спеціаліста землевпорядника.

З 2015 року по 2020 рік - на посаді старшого лаборанта кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. З 2016 року - аспірант кафедри аналітичної економіки та природокористування факультету економіки та управління СНУ імені Лесі Українки

У 2020 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій. Отримано науковий ступінь - кандидат економічних наук.

З 2020 року - асистент кафедри економічної та соціальної географії

Дисципліни, які викладає

1. Фінансово-економічна діяльність

2. Інвестиційний аналіз

3. Історична географія з основами етногеографії

Перелік основних навчально-методичних, наукових праць

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 20 наукових праць.

Основні з них:

1. Новосад О.В. Диверсифікація інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах України в контексті європейського досвіду / О. М. Стрішенець, О. В. Новосад, М. І. Коротя // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – № 2 (14). – С. 7-12. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

2. Novosad O. Innovation Policy of Gas Distribution Enteprises on Increasing Competitiveness / O. Strishenets, O. Novosad // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – №1 (1). – С. 40-48. (Фахове видання. Цитування в Googlee Scolar).

3. Новосад О. В. Нормативно-правове забезпечення та регулювання процесу розподілення газу в регіоні / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 2 (18). – С. 82-88. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

4. Новосад О. В. Роль інноваційно-інвестиційної діяльності для газотранспортних підприємств регіону / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 3 (19). – С. 30-37. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

5. Новосад О. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону / О. М. Павлова, К. В. Павлов, С. Р. Галянт, О. В. Новосад // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

6. Новосад О. В. Напрями впровадження інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах Західного регіону / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – Вежа-Друк, 2019. – № 1 (21). – С. 165-172. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-165-172. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

7. Новосад О. В. Методичні та практичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону України [текст] / Оксана Володимирівна Новосад // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 3. – С. 376-385. – ISSN 2415-8453.(Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

8. Новосад О. В. Інноваційна концепція створення енергетичного хабу на газорозподільних підприємствах Західного регіону України [Електронний ресурс] / О. В. Новосад // Приазовський економічний вісник. – 2020. – № 2 (19). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-19

9. Новосад О. В. Газові інновації в контексті реформування енергетичного ринку регіону / О. В. Новосад // Актуальні проблеми аналітичної економіки [Текст] : [кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. М. Павлової. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2019. – С. 76-86.

10. Новосад О. В. Інноваційні процеси на газорозподільних підприємствах регіону / О. В. Новосад // The IX th International scientific and practical conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. 279p.