Новосад Оксана Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
НОВОСАД ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА -
Новосад О.В.
кандидат економічних наук, асистент кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки

Освіта

 • 1997 р. - закінчила Печихвостівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів;
 • 1997 - 2002 р. - навчалася на математичному факультеті Волинського державного університету імені Лесі Українки за спеціальністю «Математика». Здобула кваліфікацію математика, викладача математики;
 • 2013 р. - здобула другу вищу освіту у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки за спеціальністю «Землеустрій та кадастр» та отримала кваліфікацію спеціаліста землевпорядника;
 • 2016 - 2020 р. - аспірант кафедри аналітичної економіки та природокористування факультету економіки та управління СНУ імені Лесі Українки;
 • У 2020 році - захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.05 в Одеській національній академії харчових технологій. Отримано науковий ступінь - кандидат економічних наук.

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 2005-2010р. - інженер комп'ютерних технологій географічного факультету;
 • 2010-2015р. - старший лаборант кафедри географії;
 • 2015-2020р. - старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • З 2020 року - по даний час - асистент кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Професійні відзнаки

 • Грамота Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2020 р.

Наукові інтереси

 • Регіональна економіка.
 • Інноваційні методи у навчанні географії та економіки.

Грантова діяльність

 • Участь у науково-дослідній темі "Стратегічна модернізація розвитку регіональної економічної системи" (0118U000787).

Курси, що викладаю

 • Фінансово-економічна діяльність
 • Інвестиційний аналіз
 • Історична географія з основами етногеографії
 • Основи соціально-економічного розвитку територій

Обрані праці

1. Новосад О.В. Диверсифікація інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах України в контексті європейського досвіду / О. М. Стрішенець, О. В. Новосад, М. І. Коротя // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – № 2 (14). – С. 7-12. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar)

2. Novosad O. Innovation Policy of Gas Distribution Enteprises on Increasing Competitiveness / O. Strishenets, O. Novosad // International Journal of New Economics, Public Administration and Law. – 2018. – №1 (1). – С. 40-48. (Фахове видання. Цитування в Googlee Scolar).

3. Новосад О. В. Нормативно-правове забезпечення та регулювання процесу розподілення газу в регіоні / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 2 (18). – С. 82-88. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

4. Новосад О. В. Роль інноваційно-інвестиційної діяльності для газотранспортних підприємств регіону / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – № 3 (19). – С. 30-37. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar)

5. Новосад О. В. Інвестиційно-інноваційна спрямованість газорозподільних підприємств регіону / О. М. Павлова, К. В. Павлов, С. Р. Галянт, О. В. Новосад // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки». – 2020. - №1. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-1-5424. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

6. Новосад О. В. Напрями впровадження інноваційних заходів на газорозподільних підприємствах Західного регіону / О. В. Новосад // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. – Луцьк : Вежа-Друк, 2020. – Вежа-Друк, 2019. – № 1 (21). – С. 165-172. https://doi.org/10.29038/2411-4014-2020-01-165-172. (Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

7. Новосад О. В. Методичні та практичні підходи до визначення рівня конкурентоспроможності газорозподільних підприємств Західного регіону України [текст] / Оксана Володимирівна Новосад // Український журнал прикладної економіки. – 2019. – Том 4. – № 3. – С. 376-385. – ISSN 2415-8453.(Фахове видання. COPERNICUS. Цитування в Googlee Scolar).

8. Новосад О. В. Інноваційна концепція створення енергетичного хабу на газорозподільних підприємствах Західного регіону України [Електронний ресурс] / О. В. Новосад // Приазовський економічний вісник. – 2020. – № 2 (19). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-19

9. Новосад О. В. Газові інновації в контексті реформування енергетичного ринку регіону / О. В. Новосад // Актуальні проблеми аналітичної економіки [Текст] : [кол. моногр.] / за заг. ред. д-ра економ. наук, проф. О. М. Павлової. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”, 2019. – С. 76-86.

10. Новосад О. В. Інноваційні процеси на газорозподільних підприємствах регіону / О. В. Новосад // The IX th International scientific and practical conference «ACTUAL ASPECTS OF DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION» (March 23-24, 2020). Florence, Italy 2020. 279p.

11. Pavlova O., Pavlov K., Novosad O. et al. (2021) Strategic Priorities for Socio-economic Development of Ukraine in Comparison with the Republic of Poland. In: Karwowski W., Ahram T., Etinger D., Tanković N., Taiar R. (eds) Human Systems Engineering and Design III. IHSED 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1269. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-58282-1_49 (цитування у Scopus)

12. Hrynasiuk, A.R., Novosad, O.V., Ilyin, L.V., Ilyina, O.V., & Ierko, I.V.(2021). ATTRACTIVENESS OF LANDSCAPES OF VOLYN REGION (UKRAINE): THEORY AND PRACTICE OF EVALUATION. GeoJournal of Tourism and Geosites, 34(1), 56–62. https://doi.org/10.30892/gtg.34108-619 (цитування у Scopus)

13. Павлова О. М., Павлов К. В., Новосад О. В. Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газорозподільних підприємств: монографія / О. М. Павлова, К. В. Павлов, О. В. Новосад. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. – 296 с.

14. Pavlova О., Pavlov K., Horal L., Novosad O., et al. (2021). Integral estimation of the competitiveness level of the western Ukrainian gas distribution companies. Growing Science, Canada. doi: 10.5267/j.ac.2021.3.001 (цитування у Scopus)

15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №102390 «Монографія «Інноваційна політика підвищення конкурентоспроможності регіональних газових підприємств», 2021 р.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, Корпус - "С", ауд.605
е-mail: Novosad.Oksana@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія

Scopus Author ID: | 57219030791

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-7156-643X

Профіль в Google Scholar[1]