Онищенко Ірина Анатоліївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Онищенко.jpg

Вчене звання, посада:

Старший викладач

Email:

 • mia22111963@gmail.com
 • iramartz@eenu.edu.ua

Наукові інтереси:

проблеми словотвору в сучасній англійській мові

Курси:

Бакалаврат: Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням

Публікації:

Всього - 49

Вибрані публікації:

 • 1. N.M. Maximchuk, I.A. Onyshchenko English and Ukrainian Slang in the Comparative Aspect: Structure, Development, Functional and Stylistic Peculiarities. // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки, Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк. – 2012. – С. 200-206.
 • 2. I.A. Onyshchenko The Principal Ways of English Slang Translation and Its Analysis. // Науковий вісник ВНУ ім. Лесі Українки, Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк. – 2012. – С. 162- 166.
 • 3. Н. Максимчук, І. Онищенко. Стратифікація англійських парних словосполучень (біномів) за лексико-граматичними особливостями компонентів та сполучуваністю. // Науковий вісник СНУ ім. Лесі Українки, Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк. – 2013. – С. 99-104.
 • 4. І. Онищенко. Англійські парні словосполучення (біноми): класифікація за семантичною ознакою. //Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк. – 2015. – С. 98-102.
 • 5. Онищенко Ірина. Соціокультурний принцип англійської фразеологічної композиції. //Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. – Луцьк. – 2017. – С. 122-126.
 • 6. Ірина Онищенко Англійські топоніми в семантико-стилістичних парадигмах, їх кореляти в українському та російському текстах / Ірина Онищенко – Науковий журнал № 10 СНУ імені Лесі Українки. Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк. – 2019. – С. 244-248.
 • 7. Онищенко І. А. Дієслівна композитна номінація в англомовному дискурсі: функціональні характеристики / Онищенко І. А. – збірник матеріалів III Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції Актуальні проблеми іншомовної комунікації: лінгвістичні, методичні та соціально-психологічні аспекти – Луцький національний технічний університет – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. – С. 240-243.

Методичні посібники:

 • 1. Максимчук Н.М., Онищенко І.А., Троцюк А.М. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Основи наукових комунікацій англійською мовою» для студентів магістратури заочної форми навчання. – Луцьк. – 2012. – 59 с.
 • 2. Гончар К.Л., Онищенко І.А., Панченко В.В., Савічук В.Я., Тригуб Г.В., Троцюк А.М., Хникіна О.О., Яциняк О. П. Навчально-методичний посібник English for Geography Students – Луцьк. – 2012. – 144 с.
 • 3. Троцюк А.М., Онищенко І.А., Савічук В.Я., Тригуб Г.В., Хникіна О.О. English for Tourism and Hospitality = Англійська мова для сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу: навч.-метод. посіб. / під ред. А.М. Троцюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2013. – 68 с.
 • 4. Кирикилиця В.В., Онищенко І.А., Тригуб Г.В., Хникіна О.О. Навчально-методичний посібник English for Geography Students – Луцьк, Вежа-Друк, 2019 – 90 с.

Різне:

СТАЖУВАННЯ

 • «Тренінг ораторського мистецтва та публічного виступу» для науково-педагогічних працівників навчальних закладів III-IV рівня акредитації зі спеціальностей «психологія», «психолінгвістика», «прикладна лінгвістика» та «лінгвістика» (2015).
 • Семінар “Testing and Assessment: Embracing the Inevitable Creative and Effective Language Learning” організований видавництвом «Express Publishing (Велика Британія) та ТОВ Фоліо-ЦентрКом (Україна) у березні 2016.
 • Курси підвищення кваліфікації, для викладачів англійської мови СНУ під керівництвом Дагласа О’Брайена «Сучасні практики викладання та володіння англійською мовою» з 1 березня по 20 травня 2016.