Погребський Тарас Георгійович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Заступник декана

Біографічна довідка

Народився 12 листопада 1990 р. у м. Луцьк. У 2007 р. закінчив Луцьку спеціалізовану школу №1 з поглибленим вивченням іноземних мов. У 2012 р. із відзнакою закінчив географічний факультет Волинського національного університету імені Лесі Українки. Здобув кваліфікацію географа-економіста, викладача географії та основ економіки. У 2012 році був зарахований на денну форму навчання до аспірантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на геолого-географічний факультет, кафедра соціально-економічної географії і регіонознавства. Спеціальність аспірантської підготовки 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія». Під час навчання в аспірантурі в 2014-2015 н. р. працював за сумісництвом на посаді старшого викладача кафедри соціально-економічної географії і регіонознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2015 р. захистив дисертацію на тему «Територіальні особливості системи охорони здоров’я Волинської області». Здобув науковий ступінь кандидата географічних наук за спеціальністю 11.00.02 – «Економічна та соціальна географія». У 2019 р. отримав вчене звання доцента. Стипендіат Кабінету Міністрів України. Працює на посаді доцента кафедри економічної та соціальної географії Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Виконує обов’язки заступника декана з наукової діяльності.

Коло наукових інтересів

 • Суспільна географія
 • Соціальна географія
 • Географія людського потенціалу
 • Методи економіко-географічних досліджень
 • Комп’ютерні технології в суспільній географії

Дисципліни, які викладає

 1. Основи суспільної географії
 2. Cоціальна географія
 3. Географія людського потенціалу
 4. Географія промисловості
 5. Соціальна безпека регіонів

Наукові праці

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 70 наукових праць. Основні з них:

 1. Pavlovska T. Urban population of Volyn region: resettlement and dynamics / T. Pavlovska, T. Pohrebskyi, G. Golub, V. Poruchynsky // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: зб. наук. праць. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019 – Сер. «Геологія – Географія – Екологія». – Вип. № 50. – С. 148-155. (Web of Science)
 2. Niemets L. Integration of internally displaced persons of Ukraine: realities, problems, perspectives / L. Niemets, N. Husieva, T. Pohrebskyi, O. Bartosh, M. Lohvynova // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: зб. наук. праць. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019 – Сер. «Геологія – Географія – Екологія». – Вип. № 51. – С. 140-157. (Web of Science)
 3. Niemets L. Features of pilgrimage tourism in Ukraine (a case study of Uman) / L. Niemets, I. Telebienieva, K. Sehida, O. Krainiukov, H. Kucheriava, T. Pohrebskyi // Proceedings of the 34nd International Business Information Management Association Conference (IBIMA) (Madrid, Spain, 13-14 November, 2019). Editor Khalid S. Soliman. Madrid, International Business Information Management Association (IBIMA), p. 509-515 (Scopus, Web of Science)
 4. Соціально-демографічне дослідження міст обласного підпорядкування Волинської області: колективна монографія / за ред. Ю. Барського / Барський Ю., Пугач С., Голуб Г., Погребський Т., Гнип А., Дзямко О., Кошулинська Т., Лотоцький Н, Мельничук М. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. – 142 с.
 5. Pohrebskyi T. Natural movement of the population of the city of Lutsk / T. Pohrebskyi, G. Golub // Uniwersytet Śląski Wydział Nauk o Ziemi Sosnowiec 2020, Acta Geographica Silesiana, 39. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 2020 – Р. 41-47.
 6. Puhach S. Spatial peculiarities of social networking services distribution in Rivnenska oblast / S. Puhach, T. Pohrebskyi, G. Golub // Часопис соціально-економічної географії: зб. наук. праць. – Х.: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2020.– Вип. 28. – С. 43-50.

Сертифікати та довідки про стажування

З 01.03. по 31.03.2018р. пройшов наукове стажування на кафедрі географії України та регіоналістики, Чернівецький національний університету імені Юрія Федьковича. Довідка №02/15-962 від 04.04.2018р.

З 28.01. по 08.02. 2019 р. пройшов наукове стажування у Вищому Семінаріумі Духовному університету С. Вишинського у Варшаві. Сертифікат DA-023-02 від 08.02.2019.

Сертифікат володіння іноземною мовою

Сертифікат № 525 мовного центру «Світ». Володіння англійською мовою на рівні В2.

Посилання

https://scholar.google.com.ua/citations?user=drV48BsAAAAJ&hl=uk

https://orcid.org/0000-0002-2290-134X

https://publons.com/researcher/3550293/taras-pohrebskyi/