Потапова Алла Геннадіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
ПОТАПОВА АЛЛА ГЕННАДІЇВНА -
Потапова А. Г..jpg
доцент кафедри економічної та соціальної географії, кандидат географічних наук, доцент, вчений секретар спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Волинського національного університету імені Лесі Українки. Дослідження вченої зосереджено навколо питань економічного потенціалу регіону. Автор близько 200 публікаційБіографічна довідка

Потапова Алла Геннадіївна народилась 04 серпня 1968 р. у м. Луцьк. Кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри економічної та соціальної географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

В 1985 р. закінчила СШ № 95 у місті Рехлін (Німеччина). В 1992 р. закінчила природничо-географічний факультет Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки та здобула кваліфікацію вчителя географії середньої школи. В 1998 р. закінчила Луцький державний технічний університет за спеціальністю облік і аудит та здобула кваліфікацію бухгалтер-економіст.

Трудову діяльність розпочала з 1985 року у Луцькому дитячому садочку № 20 на посаді няні. Протягом 1986−1998 років працювала в Луцьких загальноосвітніх школах №№ 1, 5, 25 на посадах лаборанта, старшої піонервожатої, вчителя обслуговуючої праці та вчителя курсу «Основи економіки», в Пальченській загальноосвітній школі Ківецівського району на посаді вчителя географії, біології і хімії. З липня 1998 р. по вересень 2010 р. працювала у ПАТ КБ «Західінкомбанк» на посаді економіста департаменту бухгалтерського обліку та звітності. З вересня 2010 року працювала викладачем кафедри географії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки на посаді доцента. Після реорганізації кафедри географії працює на посаді доцента кафедри економічної та соціальної географії.

Дисертацію захистила 15 лютого 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 76.051.04 у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за спеціальністю 11.00.11 − конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів. Тема дисертації: «Конструктивно-географічний аналіз та оцінка природного агроресурсного потенціалу Волинської області». В 2020 р. отримала вчене звання доцента кафедри економічної та соціальної географії географії.

Вчений секретар та член спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Досліджує природний агроресурсний та економічний потенціал Волинської області.

Основні напрямки наукових вишукувань: економічний, екологічний, конструктивно-географічний та соціально-географічний. Потаповою А. Г. обґрунтовано, розроблено і протестовано оцінку природного агроресурсного потенціалу, проведено покомпонентний аналіз природного агроресурсного та економічного потенціалу Волинської області, проведено природно-агроресурсне районування Волинської області, встановлено рівень продуктивності природного агроресурсного потенціалу в природно-агроресурсних районах, узагальнено головні напрями оптимізації раціонального використання природного агроресурсного потенціалу області.

Має 165 публікацій, з них 101 наукового та 64 навчально-методичного характеру, в тому числі 64 наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 4 монографії (у співавторстві), 4 навчальні посібники, 1 підручник.

Нагороди, подяки. Подяки ректора кращому куратору (2011−2014 н. р.). Золотий нагрудний знак Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (2018 р.). Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).

Коло наукових інтересів

  • Природний агроресурсний потенціал
  • Економічний потенціал Волинської області

Дисципліни, які викладає:

1. Географія науки і культури

2. Регіональне бізнес-планування

3. Агробізнес

4. Економічна географія України та зарубіжних країн

Перелік основних навчально-методичних, наукових праць

За результатами наукових досліджень опубліковано понад 150 наукових праць, в т.ч. 4 монографії, 1 навчальний посібник з грифом «Затверджено вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2 навчальних посібники з грифом «Рекомендовано вченою радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 62 методичних видання. Основні з них:

1. Потапова А. Г. Управління розвитком регіону: практикум. Луцьк : Вежа-друк, 2015. 100с.

2. Потапова А. Г. Економічний потенціал регіону: методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2016. 29 с.

3. Потапова А. Г., Краснопольська Н. В. Економічний потенціал Волинської області: монографія. Луцьк : Волиньполіграф, 2016. 174 с.

4. Потапова А. Г. Бізнес-планування: курс лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. 116 с.

5. Потапова А. Г., Голуб Г. С. Менеджмент регіонального розвитку: практикум. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. 45 с.

6. Потапова А. Г. Управління територіально-галузевим розвитком регіону: практикум. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. 61 с.

7. Потапова А. Г. Економічна та соціальна географія України: практикум. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2016. 82 с.

8. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області: кол. моногр. / за ред. В. О. Фесюка. К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІЕНЕЙ», 2016. 316 с.

9. Потапова А. Г. Бізнес-планування: навчальний посібник. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. 256 с.

10. Потапова А. Г. Управління розвитком регіону: навч. посіб. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. 100 с.

11. Потапова А. Г. Бізнес-планування: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 58 с.

12. Потапова А. Г. Управління розвитком регіону: конспект лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 153 с.

13. Потапова А. Г. Економічний потенціал регіону: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2018. 50 с.

14. Потапова А. Г. Управління розвитком регіону: методичні рекомендації до виконання самостійної роботи. ПП Іванюк В. П., 2018. 63 с.

15. Потапова А. Г. Географія науки і культури: конспект лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 92 с.

16. Потапова А. Г. Географія науки і культури: практикум. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2019. 42 с.

17. Irina V. Poruchynska, Volodymyr I. Poruchynsky, Andrey N. Slashchuk, Alla G. Potapova. Functioning of the fuel-energy complex of Lviv Oblast in modern conditions. Journ. Geol. Geograph. Geoecology, 28 (4), 2019. 717−726. DOI https://doi.org/10.15421/111967.

18. Потапова А. Г., Краснопольська Н. В., Барський Ю. М. Модернізація освітнього комплексу Волинської області: монографія. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2020. 118 с.

Посилання

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=vqMEKZ0AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate