Відмінності між версіями «Радзій Володимир Феофілович»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
'''РАДЗІЙ ВОЛОДИМИР ФЕОФІЛОВИЧ -''' [[Файл:Radij_cr.jpg|міні]]кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру
+
'''РАДЗІЙ ВОЛОДИМИР ФЕОФІЛОВИЧ -''' [[Файл:Radij_cr.jpg|міні]]кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру
== Біографія ==
+
 
Народився 5 грудня 1973 року в м. Ківерці Волинської області. <br />
+
== Освіта ==
У 1991 році закінчив Ківерцівську СШ № 4. <br />
+
* 2016 –диплом спеціаліста за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», кваліфікація «Інженер з землевпорядкування та кадастру», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
У 1991 році вступив на природничо-географічний факультет Луцького педагогічного інституту імені Лесі Українки. <br />
+
* 2011 – доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
З 1994 року розпочав трудову діяльність на посаді лаборанта кафедри економічної і соціальної географіїВолинського державного університету імені Лесі Українки. <br />
+
* 2007 – кандидат географічний наук зв спеціальності  «Біогеографія та географія ґрунтів», Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)
У 1996 році закінчив біологічний факультет Волинського державного університету імені Лесі Українки де здобув спеціальність «вчитель географії і біології».<br />
+
* 1996 диплом спеціаліста за спеціальністю «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології», Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
З 1997 року по 2000 рік аспірант кафедри географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана Франка.<br />
+
 
З 2000 року по 2001 рік працював на посаді молодшого наукового співробітника науково-дослідної лабораторії географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. <br />
+
== Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях ==
З 2001 року відновив свою трудову діяльність на посаді старшого викладача кафедри екології, землевпорядкування і кадастру Волинського державного університету імені Лесі Українки (зараз Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки). <br />
+
'''Професійна діяльність'''
У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за темою «Структура ґрунтового покриву Волинської височини» на здобуття вченого ступеня кандидата географічних наук зіспеціальності 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів (науковий керівник доктор географічних наук, професор Позняк С.П.). <br />
+
* 1994–1997 лаборанта кафедри економічної і соціальної географії, Волинський державний університет імені Лесі Українки
З 2009 року працює на посаді доцента кафедри геодезії землевпорядкування і кадастру.
+
* 1996–1997 вчитель географії та біології, Озерцівська ЗОШ Ківерцівського району Волинської області
== Досвід роботи ==
+
* 1997–2000 аспірант кафедри географії ґрунтів, Львівський національний університет імені Івана Франка
Волинський державний університет імені Лесі Українки, лаборант кафедри економічної і соціальної географії<br />
+
* 2000–2001 молодший науковий співробітник НДЛ-52, Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський національний університет імені Івана Франка, аспірант кафедри географії ґрунтів<br />
+
* 2001–2002 старший викладач кафедри геоекології і картографії, Волинський державний університет імені Лесі Українки
Львівський національний університет імені Івана Франка, молодший науковий співробітник<br />
+
* 2002–2004 старший викладач кафедри екології, землевпорядкування і кадастру, Волинський державний університет імені Лесі Українки
Волинський державнийуніверситет імені Лесі Українки, старший викладача кафедри екології, землевпорядкування і кадастру; старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру<br />
+
* 2004–2009 старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру, Волинський державний (національний) університет імені Лесі Українки
Волинський національнийуніверситет імені Лесі Українки,доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру<br />
+
* 2009–дотепер доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру<br />
+
 
== Підвищення кваліфікації: ==
+
'''Професійні відзнаки'''
* Державний комітет України із земельних ресурсів (2011 р.)
+
* 2010 Подяка Луцького міського голови з нагоди Дня науки та 70-річчя від дня створення ВНЗ.
* Національний університет  «Львівська політехніка», Інститут геодезії, кафедра кадастру територій (2013р.)
+
 
* Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, ННЦПО, спеціальність «Землеустрій та кадастр» (2016 р.)
+
'''Членство в організаціях'''
* Lubelski Park Naukowo Technologiczny (2017 р.)
+
* Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків (ГО «УТГА»)
* Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (2017 р.)
+
* Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії
== Викладає дисципліни: ==
+
 
 +
 
 +
== Наукові інтереси ==
 +
* моделювання та картографування деградаційних процесів та структурна організація ґрунтового покриву Волині
 +
* моніторинг та охорона земель
 +
* оцінка впливу на довкілля
 +
 
 +
== Грантова діяльність ==  
 +
* 2000–2001 виконавець держбюджетної теми Вс–77Б «Географічні проблеми Західного регіону України (№ д.р. 1U001424), Львівський національний університет імені Івана Франка
 +
* 2005–2006 виконавець (відповідальний виконавець) держбюджетної теми 0106U000275 «Основи раціонального природокористування та охорони природи Західного Полісся», Волинський державний університет імені Лесі Українки
 +
* 2011–2012 виконавець (відповідальний виконавець) держбюджетної теми 0111U002146 «Дослідження сучасного стану та розробка засобами ГІС-технологій і РЕМ-мікроскопії засад раціонального землекористування ерозійно-деградованих земель Волинської височини», Волинський національний університет імені Лесі Українки
 +
 
 +
== Курси, що викладаю ==
 
* Основи землевпорядкування і кадастру<br />
 
* Основи землевпорядкування і кадастру<br />
 
* Моніторинг і охорона земель<br />
 
* Моніторинг і охорона земель<br />
 
* Управління земельними ресурсами<br />
 
* Управління земельними ресурсами<br />
 
* Землевпорядна експертиза<br />
 
* Землевпорядна експертиза<br />
* Економіка землекористування та землевпорядкування
+
 
== Сфера наукових досліджень та інтересів ==
+
== Обрані праці ==  
* моделювання та картографування деградаційних процесів та структурна організація ґрунтового покриву Волині
+
# Радзій В. Ф. Структура ґрунтового покриву Волинської височини : монографія / В.Ф. Радзій, С.П. Позняк. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки : Вежа, 2009. 204 с.
* моніторинг та охорона земель
+
Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості у Республіці Молдова / Р. Гуз, В.Радзій, І.Мандрик // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2014. - № 11 (188). – С. 124-129.
== Перелік найвагоміших праць (за останні 5 років): ==
+
# Мельник В. Морфолого-спектральна оцінка параметрів гідромеханічної моделі ерозії грунту / В. Мельник, В. Мендель, В. Радзій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. І (23). – С. 188–192.
'''Наукові статті у фахових виданнях:'''
+
# Мельник В.М. Деякі питання ідентифікації моделей водної та вітрової ерозії / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Мендель // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – 2013. – № І (25) – С. 139–144.
# Радзій В.Ф. Підходи до оптимізації використання і охорони земель / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 63-65.  
 
# Радзій В.Ф. Законодавчі основи використання та охорони земель природно-заповідного фонду України / В.Ф. Радзій, Я.І. Чепчук, В.Ю. Неспай // Научные труды SWorld. – Вып. 1 (42). – Том. 9. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 58-64.
 
# Радзій В. Ф. Кількісна характеристика спектрів структури ґрунтового покриву Волинської височини / В.Ф. Радзій// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. (у надзаг.: “ННЦ “ІГА імені О.Н. Соколовського”). Книга 2. – Житомир: Вид-во ПП “Рута”, 2010. – С. 62-64.
 
 
# Мельник В.М. Моделювання процесів водної ерозії ґрунтів / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Павлишин // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Вісник ХНАУ. – 2010. – № 6. – С. 27-36.
 
# Мельник В.М. Моделювання процесів водної ерозії ґрунтів / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Павлишин // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Вісник ХНАУ. – 2010. – № 6. – С. 27-36.
 
# Мельник В.М. РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих ґрунтів / / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, Ю.А. Мельник // Вісн. геодез. та картогр. – 2010. – № 5. – С. 29–34.
 
# Мельник В.М. РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих ґрунтів / / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, Ю.А. Мельник // Вісн. геодез. та картогр. – 2010. – № 5. – С. 29–34.
# Мельник В. Морфолого-спектральна оцінка параметрів гідромеханічної моделі ерозії грунту / В. Мельник, В. Мендель, В. Радзій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. І (23). – С. 188–192.
+
# Радзій В. Ф. Кількісна характеристика спектрів структури ґрунтового покриву Волинської височини / В.Ф. Радзій// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. (у надзаг.: ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського). Книга 2. – Житомир: Вид-во ПП “Рута”, 2010. – С. 62-64.
# Мельник В.М. Деякі питання ідентифікації моделей водної та вітрової ерозії / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Мендель // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва 2013. – № І (25) – С. 139–144.  
+
# Радзій В.Ф. Законодавчі основи використання та охорони земель природно-заповідного фонду України / В.Ф. Радзій, Я.І. Чепчук, В.Ю. Неспай // Научные труды SWorld. – Вып. 1 (42). – Том. 9. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 58-64.
 +
# Радзій В.Ф. Застосування технологій тривимірного моделювання при ведення кадастру земель та оцінки нерухомості / В.Ф. Радзій, Л.А. Вакулюк, Т.О. Дембіцька // Научные труды Sworld. – Вып. 47. – Том. 1. Технические науки. – Иваново: Научный мир, 2017. – С. 344-346.
 +
3 Радзій В.Ф. Моніторинг ерозійних втрат ґрунтового покриву Волинської області / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2018. – С. 68-70.
 +
# Радзій В.Ф. Підходи до оптимізації використання і охорони земель / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 63-65.
 
# Радзій В.Ф. Сучасні методи визначення гранулометричного складу ґрунтів / В.Ф. Радзій // Вісник Львівського університету. Серія географічна.– 2013. – Вип. 44. – С.302-308.
 
# Радзій В.Ф. Сучасні методи визначення гранулометричного складу ґрунтів / В.Ф. Радзій // Вісник Львівського університету. Серія географічна.– 2013. – Вип. 44. – С.302-308.
# Радзій В.Ф. Підходи до оптимізації використання і охорони земель / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 63-65.  
+
 
# Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості у Республіці Молдова / Р. Гуз, В.Радзій, І.Мандрик // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2014. - № 11 (188). – С. 124-129.
+
== Контакти ==
 +
43025, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, Корпус «К», к.206
 +
е-mail: radzij@vnu.edu.ua
 +
 
 
== Індекс бібліографічних посилань у Google Академія ==
 
== Індекс бібліографічних посилань у Google Академія ==
 
* https://scholar.google.com.ua/citations?user=gSbQA6IAAAAJ&hl=uk
 
* https://scholar.google.com.ua/citations?user=gSbQA6IAAAAJ&hl=uk
 +
[[Category:Викладачі]]

Версія за 09:53, 5 квітня 2021

РАДЗІЙ ВОЛОДИМИР ФЕОФІЛОВИЧ -
Radij cr.jpg
кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Освіта

 • 2016 –диплом спеціаліста за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», кваліфікація «Інженер з землевпорядкування та кадастру», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 • 2011 – доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 • 2007 – кандидат географічний наук зв спеціальності «Біогеографія та географія ґрунтів», Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)
 • 1996 – диплом спеціаліста за спеціальністю «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології», Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 1994–1997 лаборанта кафедри економічної і соціальної географії, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 1996–1997 вчитель географії та біології, Озерцівська ЗОШ Ківерцівського району Волинської області
 • 1997–2000 аспірант кафедри географії ґрунтів, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2000–2001 молодший науковий співробітник НДЛ-52, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2001–2002 старший викладач кафедри геоекології і картографії, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 2002–2004 старший викладач кафедри екології, землевпорядкування і кадастру, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 2004–2009 старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру, Волинський державний (національний) університет імені Лесі Українки
 • 2009–дотепер доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Професійні відзнаки

 • 2010 Подяка Луцького міського голови з нагоди Дня науки та 70-річчя від дня створення ВНЗ.

Членство в організаціях

 • Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків (ГО «УТГА»)
 • Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії


Наукові інтереси

 • моделювання та картографування деградаційних процесів та структурна організація ґрунтового покриву Волині
 • моніторинг та охорона земель
 • оцінка впливу на довкілля

Грантова діяльність

 • 2000–2001 виконавець держбюджетної теми Вс–77Б «Географічні проблеми Західного регіону України (№ д.р. 1U001424), Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2005–2006 виконавець (відповідальний виконавець) держбюджетної теми 0106U000275 «Основи раціонального природокористування та охорони природи Західного Полісся», Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 2011–2012 виконавець (відповідальний виконавець) держбюджетної теми 0111U002146 «Дослідження сучасного стану та розробка засобами ГІС-технологій і РЕМ-мікроскопії засад раціонального землекористування ерозійно-деградованих земель Волинської височини», Волинський національний університет імені Лесі Українки

Курси, що викладаю

 • Основи землевпорядкування і кадастру
 • Моніторинг і охорона земель
 • Управління земельними ресурсами
 • Землевпорядна експертиза

Обрані праці

 1. Радзій В. Ф. Структура ґрунтового покриву Волинської височини : монографія / В.Ф. Радзій, С.П. Позняк. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки : Вежа, 2009. 204 с.

Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості у Республіці Молдова / Р. Гуз, В.Радзій, І.Мандрик // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2014. - № 11 (188). – С. 124-129.

 1. Мельник В. Морфолого-спектральна оцінка параметрів гідромеханічної моделі ерозії грунту / В. Мельник, В. Мендель, В. Радзій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. І (23). – С. 188–192.
 2. Мельник В.М. Деякі питання ідентифікації моделей водної та вітрової ерозії / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Мендель // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – 2013. – № І (25) – С. 139–144.
 3. Мельник В.М. Моделювання процесів водної ерозії ґрунтів / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Павлишин // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Вісник ХНАУ. – 2010. – № 6. – С. 27-36.
 4. Мельник В.М. РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих ґрунтів / / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, Ю.А. Мельник // Вісн. геодез. та картогр. – 2010. – № 5. – С. 29–34.
 5. Радзій В. Ф. Кількісна характеристика спектрів структури ґрунтового покриву Волинської височини / В.Ф. Радзій// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. (у надзаг.: ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського). Книга 2. – Житомир: Вид-во ПП “Рута”, 2010. – С. 62-64.
 6. Радзій В.Ф. Законодавчі основи використання та охорони земель природно-заповідного фонду України / В.Ф. Радзій, Я.І. Чепчук, В.Ю. Неспай // Научные труды SWorld. – Вып. 1 (42). – Том. 9. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 58-64.
 7. Радзій В.Ф. Застосування технологій тривимірного моделювання при ведення кадастру земель та оцінки нерухомості / В.Ф. Радзій, Л.А. Вакулюк, Т.О. Дембіцька // Научные труды Sworld. – Вып. 47. – Том. 1. Технические науки. – Иваново: Научный мир, 2017. – С. 344-346.

3 Радзій В.Ф. Моніторинг ерозійних втрат ґрунтового покриву Волинської області / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2018. – С. 68-70.

 1. Радзій В.Ф. Підходи до оптимізації використання і охорони земель / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 63-65.
 2. Радзій В.Ф. Сучасні методи визначення гранулометричного складу ґрунтів / В.Ф. Радзій // Вісник Львівського університету. Серія географічна.– 2013. – Вип. 44. – С.302-308.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, Корпус «К», к.206 е-mail: radzij@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія