Відмінності між версіями «Радзій Володимир Феофілович»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
 
(Не показано одну проміжну версію цього користувача)
Рядок 57: Рядок 57:
  
 
== Контакти ==  
 
== Контакти ==  
43025, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, Корпус «К», к.206
+
43025, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, Корпус «К», к.206<br />
е-mail: radzij@vnu.edu.ua
+
е-mail: radzij@vnu.edu.ua<br />
  
 
== Індекс бібліографічних посилань у Google Академія ==
 
== Індекс бібліографічних посилань у Google Академія ==
 
* https://scholar.google.com.ua/citations?user=gSbQA6IAAAAJ&hl=uk
 
* https://scholar.google.com.ua/citations?user=gSbQA6IAAAAJ&hl=uk
 
[[Category:Викладачі]]
 
[[Category:Викладачі]]

Поточна версія на 09:56, 5 квітня 2021

РАДЗІЙ ВОЛОДИМИР ФЕОФІЛОВИЧ -
Radij cr.jpg
кандидат географічних наук, доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру

Освіта

 • 2016 –диплом спеціаліста за спеціальністю «Землеустрій та кадастр», кваліфікація «Інженер з землевпорядкування та кадастру», Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 • 2011 – доцент кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру, Волинський національний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 • 2007 – кандидат географічний наук зв спеціальності «Біогеографія та географія ґрунтів», Львівський національний університет імені Івана Франка (Львів)
 • 1996 – диплом спеціаліста за спеціальністю «Географія і біологія», кваліфікація «Вчитель географії та біології», Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)

Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Професійна діяльність

 • 1994–1997 лаборанта кафедри економічної і соціальної географії, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 1996–1997 вчитель географії та біології, Озерцівська ЗОШ Ківерцівського району Волинської області
 • 1997–2000 аспірант кафедри географії ґрунтів, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2000–2001 молодший науковий співробітник НДЛ-52, Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2001–2002 старший викладач кафедри геоекології і картографії, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 2002–2004 старший викладач кафедри екології, землевпорядкування і кадастру, Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 2004–2009 старший викладач кафедри геодезії, землевпорядкування і кадастру, Волинський державний (національний) університет імені Лесі Українки
 • 2009–дотепер доцент кафедри геодезії, землевпорядкування та кадастру, Волинський національний університет імені Лесі Українки

Професійні відзнаки

 • 2010 Подяка Луцького міського голови з нагоди Дня науки та 70-річчя від дня створення ВНЗ.

Членство в організаціях

 • Українське Товариство ґрунтознавців та агрохіміків (ГО «УТГА»)
 • Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії


Наукові інтереси

 • моделювання та картографування деградаційних процесів та структурна організація ґрунтового покриву Волині
 • моніторинг та охорона земель
 • оцінка впливу на довкілля

Грантова діяльність

 • 2000–2001 виконавець держбюджетної теми Вс–77Б «Географічні проблеми Західного регіону України (№ д.р. 1U001424), Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 2005–2006 виконавець (відповідальний виконавець) держбюджетної теми 0106U000275 «Основи раціонального природокористування та охорони природи Західного Полісся», Волинський державний університет імені Лесі Українки
 • 2011–2012 виконавець (відповідальний виконавець) держбюджетної теми 0111U002146 «Дослідження сучасного стану та розробка засобами ГІС-технологій і РЕМ-мікроскопії засад раціонального землекористування ерозійно-деградованих земель Волинської височини», Волинський національний університет імені Лесі Українки

Курси, що викладаю

 • Основи землевпорядкування і кадастру
 • Моніторинг і охорона земель
 • Управління земельними ресурсами
 • Землевпорядна експертиза

Обрані праці

 1. Радзій В. Ф. Структура ґрунтового покриву Волинської височини : монографія / В.Ф. Радзій, С.П. Позняк. Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки : Вежа, 2009. 204 с.

Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості у Республіці Молдова / Р. Гуз, В.Радзій, І.Мандрик // Наук. вісн. Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. – 2014. - № 11 (188). – С. 124-129.

 1. Мельник В. Морфолого-спектральна оцінка параметрів гідромеханічної моделі ерозії грунту / В. Мельник, В. Мендель, В. Радзій // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2012. – Вип. І (23). – С. 188–192.
 2. Мельник В.М. Деякі питання ідентифікації моделей водної та вітрової ерозії / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Мендель // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва – 2013. – № І (25) – С. 139–144.
 3. Мельник В.М. Моделювання процесів водної ерозії ґрунтів / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, В.П. Павлишин // Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Вісник ХНАУ. – 2010. – № 6. – С. 27-36.
 4. Мельник В.М. РЕМ-аналіз мікроструктури дерново-підзолистих ґрунтів / / В.М. Мельник, В.Ф. Радзій, Ю.А. Мельник // Вісн. геодез. та картогр. – 2010. – № 5. – С. 29–34.
 5. Радзій В. Ф. Кількісна характеристика спектрів структури ґрунтового покриву Волинської височини / В.Ф. Радзій// Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. (у надзаг.: ННЦ ІГА імені О.Н. Соколовського). Книга 2. – Житомир: Вид-во ПП “Рута”, 2010. – С. 62-64.
 6. Радзій В.Ф. Законодавчі основи використання та охорони земель природно-заповідного фонду України / В.Ф. Радзій, Я.І. Чепчук, В.Ю. Неспай // Научные труды SWorld. – Вып. 1 (42). – Том. 9. – Иваново: Научный мир, 2016. – С. 58-64.
 7. Радзій В.Ф. Застосування технологій тривимірного моделювання при ведення кадастру земель та оцінки нерухомості / В.Ф. Радзій, Л.А. Вакулюк, Т.О. Дембіцька // Научные труды Sworld. – Вып. 47. – Том. 1. Технические науки. – Иваново: Научный мир, 2017. – С. 344-346.

3 Радзій В.Ф. Моніторинг ерозійних втрат ґрунтового покриву Волинської області / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2018. – С. 68-70.

 1. Радзій В.Ф. Підходи до оптимізації використання і охорони земель / В.Ф. Радзій // Агрохімія і ґрунтознавство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Спеціальний випуск. Книга 3. Охорона ґрунтів від ерозії і техногенного забруднення, рекультивація, агрохімія, біологія ґрунтів. – Харків : ТОВ «Смугаста типографія», 2014. – С. 63-65.
 2. Радзій В.Ф. Сучасні методи визначення гранулометричного складу ґрунтів / В.Ф. Радзій // Вісник Львівського університету. Серія географічна.– 2013. – Вип. 44. – С.302-308.

Контакти

43025, м. Луцьк, вул. Кравчука, 36, Корпус «К», к.206
е-mail: radzij@vnu.edu.ua

Індекс бібліографічних посилань у Google Академія