Тарасюк Тетяна Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Тарасюк Т. М.

Контакти:

Імейл:

tarasiuk.tania@vnu.edu.ua

Персональні профілі:

Scholar Google

ORCID ID

ReserchGate

Науковці України

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Посада в ЗВО:

Доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Науковий ступінь:

Кандидат філологічних наук, тема дисертації «Функціонально-семантичні параметри сучасного релігійного послання», 2012 р., ДК № 012162 від 01.03.2013.

Учене звання:

Доцент кафедри історії та культури української мови, АД № 005016 від 24.09.2020.

Базова освіта:

Волинський державний університет імені Лесі Українки, спеціальність «Українська мова та література», кваліфікація філолога, викладача української мови та літератури, ВС № 13856586 від 03.07.2000.

Наукові інтереси:

 • Стилістика релігійних текстів.
 • Комунікативна лінгвістика.
 • Методика використання комп’ютерних технологій під час вивчення дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» у ЗВО.

Біографічна довідка:

Народилася 27 лютого 1978 року в м. Горохові Волинської обл.

1995 року закінчила з золотою медаллю Горохівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів імені Івана Франка, а 2000 року – з відзнакою Волинський державний університет імені Лесі Українки і здобула кваліфікацію філолога, викладача української мови та літератури. Упродовж 2009–2012 рр. навчалася в аспірантурі Волинського національного університету імені Лесі Українки.

2012 року захистила кандидатську дисертацію «Функціонально-семантичні параметри сучасного релігійного послання» і здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 українська мова (науковий керівник – проф. Богдан С. К.).

З 2010 року працює доцентом кафедри історії та культури української мови факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2020 року присвоєно вчене звання доцента кафедри історії та культури української мови.

Із 2014 року – екзаменатор зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (сертифікат № 14108031746), із 2015 року – відповідальний секретар фахового наукового видання «Лінгвостилістичні студії» і одна з організаторів та член журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови за професійним спрямування, із 2017 року – член журі ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови і літератури.

Із 2015 року керує секцією української мови Волинського відділення Малої академії наук України. За час роботи має троє переможців ІІ етапу 2016 р., троє 2017 р., четверо 2018 р., двоє 2019 р., один 2020 р., один переможець ІІІ етапу 2016 року (ІІ місце) та один 2018 року (І місце) Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук.

З травня 2017 року до вересня 2019 року – секретар атестаційної комісії для атестації осіб, які претендують на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

Навчальні дисципліни:

 • «Українська мова (за професійним спрямуванням)».
 • «Основи наукових досліджень та академічна доброчесність».
 • «Професійна майстерність викладача-філолога».
 • «Професійна майстерність учителя-словесника».

Основні публікації за останні 5 років:

 • Тарасюк Т., Снітко А. Лексема присяга та її синоніми в лексикографічних джерелах. Лінгвостилістичні студії. 2017. Вип. 7. С. 165-175.
 • Тарасюк Т. М. Найменування адресата в сучасних релігійних посланнях. Українське мовознавство. 2018. Вип. 1 (48). С.134-152.
 • Локайчук С., Тарасюк Т. Словесні скарби Лариси Петрівни Павленко. Лінгвостилістичні студії. 2018. Вип. 8. С. 205–219.
 • Тарасюк Т. М., Косик Д. В. Національно-мовна поведінка П. Куліша як перекладача драми В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Лінгвостилістичні студії. 2018. Вип. 9. С. 141–62. doi:10.29038/2413-0923-2018-9-141-162.
 • Tarasiuk Tetiana, Kosyk Daryna. Conveying the social status markers of the literary characters of the tragedy “Romeo and Juliet” by W. Shakespeare in the translations of P. Kulish. International Scientific Conference Scientific Development of New Eastern Europe: Conference Proceedings, Part I, April 6th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing. 216 pages. С. 13-16.
 • Тарасюк Т. М., Косик Д. В. Звертання-експресиви в перекладах П. Куліша трагедії В. Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Лінгвістичні дослідження. 2019. Вип. 51. С.48–58. doi.org/10.29038/2413-0923-2018-9-141-162
 • Bohdan Svitlana, Tarasiuk Tetiana. Associated Field Semantics in Modeling Lesya Ukrainka’s Image. East European Journal of Psycholinguistics. Vol. 7, No 1. Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2020. pp. 28-47. (Scopus)
 • Тарасюк Т., Кашуб’як С. Структурно-семантичні параметри присяг працівників силових структур. Лінгвостилістичні студії. Вип. 13. 2020. С. 164–75.
 • Богдан С., Тарасюк Т. Волинь у системі етнічних автостереотипів епістолярних текстів Лесі Українки. Studia Ukrainica Posnaniensia, vol. VIIІ/2: 2020, pp. 17–32. DOI: 10.14746/sup.2020.8.2.01
 • Локайчук С., Тарасюк Т. Особистісний вимір лінгвостилістичних студій (до ювілею професора Світлани Богдан). Лінгвостилістичні студії. 2021. Вип. 14. С. 164–172.
 • Тарасюк Т., Косенко А. Семантика регулятива батько / отець у посланнях Андрея Шептицького. Дивослово. 2021. № 4 (769). С. 34–39.
 • Богдан С., Тарасюк Т. Жанр послання у функціонально-стильовій системі української мови. Slavia Orientalis. 2021. Vol. LXIX. No 1. С. 167-187. (Scopus, Q3)
 • Богдан С., Тарасюк Т. Семантичний гештальт асоціативного поля перифрази дочка Прометея. ХІ. Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik «Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht». Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2020. Herausgegeben von Olena Novikova und Ulrich Schweier. Verlag readbox unipress Open Access LMU, München, 2021. S. 16–27.
 • Тарасюк Т. М., Косенко А. С. Використання результатів наукових проєктів МАН на уроках української мови в ЗСО. Актуальні питання розвитку філологічних наук у ХХІ столітті: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 26–27 березня 2021 року. Одеса: Південноукраїнська організація «Центр філологічних досліджень», 2021. С. 24-28.
 • Тарасюк Т., Косенко А. Теорія регулятивності в сучасній українській лінгвостилістиці. Сучасні напрями розвитку педагогіки та педагогічної психології; актуальні питання філології та мовознавства: матеріали міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м.Тернопіль, 19 березня 2021 року. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С.53-56. doi.org/10.36074/mcnd-19.03.2021.ped-philol.03

Основні навчально-методичні публікації за останні 5 років:

 • Тарасюк Т. М. Основи лінгвістичних досліджень: робочий зошит-календар для слухачів позашкільної освіти дослідницько-експериментального напряму секції «Українська мова». Луцьк, 2018. 58 с.
 • Тарасюк Т. М. Українська мова за професійним спрямуванням: зошит-практикум для студентів галузей знань 01 «Освіта», 22 «Охорона здоров’я». Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 156 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням: збірник тестових завдань: навч. посіб. для студ. закладів вищої освіти / С. К. Богдан (відп. ред.), Л. В. Голоюх, І. П. Левчук [та ін.]. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 172 с. (у співавторстві).
 • Тарасюк Т. М. Українська мова за професійним спрямуванням: методичні рекомендації для практичних занять для студентів заочної форми навчання галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальностей 014 Середня освіта (Фізична культура), 017 Фізична культура і спорт. Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 60 с.
 • Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний дистанційний курс]. Рекомендований науково-методичною радою університету до використання в навчальному процесі. Протокол № 10 від 16.06.2021.

Підвищення кваліфікації за останні 5 років:

 • Стажування «Освіта і наука без кордонів» Державний університеті імені Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін) та Люблінський науково-технологічний парк (м. Люблін) 16.01.2017-16.04.2017.
 • Семінар «Школа електронного урядування» Волинський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств. установ і організацій. EGAP 25.01.2017-20.02.2017.
 • Онлайн-семінар з ресурсів Clarivate Analytics для наукових досліджень. Компанія Clarivate Analytics. 24.03.2017-31.03.2017.
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи». Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) 02.09.2017-07.09.2017.
 • Науково-практичний семінар «Новітні методи навчання мов і літератур у сучасній вищій та середній школі» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) 23.11.2017-30.11.2017.
 • Курс підготовки екзаменаторів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови (сертифікат № 14108031746) Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
 • Авторський семінар О. М. Авраменка «Моделювання сучасного уроку української мови» Видавництво «Грамота» 31.10.2018.
 • ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні методи навчання української мови в сучасній вищій та середній школі» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) 14. 03. 2019 – 24. 03. 2019.
 • Міжнародний науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ ст.: стан та перспективи» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) 07.06.2019-12.06.2019.
 • ІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Новітні методи навчання української мови у сучасній вищій і середній школі» Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) 14-24.03.2019.
 • Нові функції Unicheck та лайфхаки для дистанційного навчання під час карантину Unicheck Україна 17.04.2020.
 • Критичне мислення в епоху кризи: свідомість в умовах інформаційного безладу OpenSchool 13.04.2020.
 • Інструменти для вирішення конфліктів: важливі навички для освітян OpenSchool, Фонд «Об’єднання» за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні 17.04.2020.
 • Медіаграмотність та інструменти перевірки інформації: текст, фото, відео OpenSchool, Фонд «Об’єднання» за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні 22.04.2020.
 • Проектний менеджмент як невід’ємна складова сучасної освіти OpenSchool, Фонд «Об’єднання» за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні 24.04.2020.
 • Головні метрики сучасної науки. Scopus та Web of Science Науково-навчальний центр компанії «Наукові Публікації – Publ.Science» 04-08.05.2020.
 • Швидко та просто: як перевіряти роботи на плагіат за допомогою Unicheck Unicheck Україна 12.05.2020.
 • Використання Google Meet в освітній діяльності Академія цифрового розвитку 31.05.2020.
 • Нетривіальний підхід до проведення позакласних заходів: методи генерування нових ідей Фонд «Об’єднання» 16.06.2020.
 • Скринкасти, або форми і методи подачі навчального матеріалу під час дистанційного навчання Освітній проект «На Урок» 29.04.2020.
 • Етика наукових публікацій й інструменти підвищення їхньої якості: Web of Science і Антиплагіат A Clarivate Analytics company Компанія Антиплагіат 30.04.2020.
 • Розширені можливості інформаційних інструментів Clarivate; Практичні рекомендації по публікаціях в міжнародних журналах A Clarivate Analytics company 12-27.05.2020.
 • Використання Google Meet в освітній діяльності Академія цифрового розвитку 31.05.2020.
 • Академічна доброчесність онлайн. Реальний досвід ЗВО Unicheck Україна 04.06.2020.
 • Нетривіальний підхід до проведення позакласних заходів: методи генерування нових ідей Фонд «Об’єднання» 16.06.2020.
 • Методика викладання курсу «Основи критичного мислення» Освітня платформа «Критичне мислення» 2-3.07.2020.
 • Використання бази даних Scopus: 1. Знайомство зі Scopus. 2. Пошук інформації у Scopus. 3. Indeksowanie czasopism naukowych i zwiększanie ich wpływu oraz Rozpoznawalności 4. Профіль автора у Scopus Elsevier 02, 10, 17, 24.07.2020.
 • Цифрові інструменти в онлайн та офлайн навчанні Центр інноваційних освітніх технологій «PNU EcoSystem» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника 20.08.2020.
 • Практические советы по предотвращению плагиата перед публикацией в Скопус (Scopus) StrikePlagiarism.com International 20.08.2020.
 • Цифрова освіта: сучасні технології освтнього процесу Академія Сучасних Освітніх Технологій 18.08.2020.
 • Нова фізична культура Prometheus 27.07-29.08.2020.
 • Навчальні презентації: створюємо з розумінням роботи мозку Prosteer. Про розвиток 01.09.2020.
 • Building Scholarly Journal Success on the Global Stage / Успіх наукового журналу на міжнародній арені BrightTALK 26.09.2020.
 • Самоосвіта та підвищення кваліфікації вчителів: огляд важливих документів Освітній проект «На Урок» 08.10.2020.
 • Стратегія розвитку наукового видання A Clarivate Analytics company 28.10.2020.
 • Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання Освітній проект «На Урок» 03.11.2020.
 • Відкритий доступ та план S. A Clarivate Analytics company. 12.02.2021
 • Основи технічного редагування. Секрети створення навчального посібника. Освітній центр «Школа успіху». 28.03.2021
 • Академічна доброчесність для педагогів. Національний центр «Мала академія наук України». 25-26.03.2021
 • Всеукраїнський науково-практичний семінар «Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики». Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет філології та журналістики. 25-26.03.2021
 • Семінар-практикум «Педагогічний онлайн-марафон. Особливості організації освітнього середовища в сучасних умовах». Національний центр «Мала академія наук України». 15–16.05.2021
 • Навчальний курс «Нові методи навчання української мови та літератури». Національний центр «Мала академія наук України». 20.04 – 25.05.2021
 • Науково-методичний семінар «Реформування вищої освіти: європейські орієнтири та вітчизняні реалії». Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет педагогічної освіти та соціальної роботи, кафедра соціальної роботи та педагогіки вищої школи. 17-28.05.202
 • Навчально- методичний семінар «Сертифікаційна робота ЗНО-2021 з української мови і літератури: форми завдань, особливості оцінювання, методика перевірки». Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти. Червень 2021
 • Майстер-клас «Персональний бренд педагога: практичні рекомендації щодо створення та просування». ТОВ «ІТ Дата Центр». 18.06.2021
 • Науково-практичний семінар «Лінгвостилістика ХХІ століття: стан і перспективи». Волинський національний університет імені Лесі Українки, факультет філології та журналістики, кафедра історії та культури української мови. 17.06-26.06.2021
 • Transforming the Nation Through Responsible, Inspiring Leadership Fighting Corruption. Pointman Leadership Institute. 12.07.2021
 • Всеукраїнський вебінар «Навчально-методичне забезпечення інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжні літератури) як інструмент формування ключових компетентностей п’ятикласників та п’ятикласниць». Видавництво «Генеза». 18.10.2021
 • Всеукраїнський вебінар «Розвиток пізнавальної активності на уроках української мови в 5 класі: реалізація основних положень концепції «Нова українська школа». Запитання-відповіді від вчителів». Видавництво «Генеза». 22.10.2021
 • Всеукраїнський вебінар: «Обговорення навчальних матеріалів для пілотування з інтегрованого мовно-літературного курсу (українська мова, українська та зарубіжні літератури): планування та моделювання навчальної діяльності учнів на уроках». Видавництво «Генеза». 01.11.2021
 • Семінар-практикум для педагогічних працівників «Особливості організації дослідницької діяльності учнів». Національний центр «Мала академія наук України». 5-7.10.2021
 • Всеукраїнський вебінар «Українська мова : аналіз і критичне оцінювання інформації в медіа текстах. Особливості вивчення синтаксису в 5 класі НУШ». Видавництво «Генеза». 10.12.2021
 • Інтерактивній школі творчого вчителя «НУШ як книга сучасного шкільного життя: пишемо розділи 1–5 разом». Видавництво «Ранок». 22.11.2021

Відзнаки:

 • Наукову, навчальну й громадську працю поціновано грамотами й подяками обласного рівня (2017, 2018, 2019).