Теорії функцій та методики навчання математики

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 12:18, 15 березня 2022, створена Бичковська (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Історична довідка

Кафедра диференціальних рівнянь і математичної фізики cтворена в травні 1994 року (наказ № 24 — К/В/ від 31.05.94 р.) на базі кафедри математичного аналізу Волинського державного університету імені Лесі Українки. Очолив кафедру талановитий волинський математик і педагог - Володимир Йосипович Горбайчук, саме з його ініціативи і була створена кафедра. На кафедрі, на той час, під керівництвом професора Горбайчука В.Й. працювали доцент Коренков М.Є., старші викладачі – Харкевич Ю.І., Миронюк Т.Н., Піддубний О.М., Падалко Н.Й., ст. лаборант – Мацищук О.В. Тематика наукових робіт Володимира Йосиповича вражає своєю різноманітністю та багатогранністю. Дослідження вченого опубліковано в багатьох фахових вітчизняних і закордонних виданнях. Плідну наукову роботу Володимир Йосипович натхненно поєднував з викладацькою діяльністю. Його лекції відзначалися оригінальністю, високим науковим рівнем та методичною досконалістю. За його сприянням на кафедрі було відкрито аспірантуру, випускники якої і нині працюють на кафедрі. Згуртувавши навколо себе однодумців – молодих та перспективних вчених, що і склали основу кафедри, успішно керував науковим семінаром, на якому з доповідями виступали провідні науковці Інституту математики НАН України, розглядалися актуальні питання сучасної математики. До останніх своїх днів, віддаючи всі свої сили, професор трудився на цій кафедрі. Його учні стали знаними фахівцями, науковцями, гідними продовжувачами його справи. Достойним наступником Горбайчука В.Й. на посаді завідувача кафедри став кандидат фізико-математичних наук, доцент Харкевич Юрій Іліодорович. Результатом його плідної науково-педагогічної праці є успішний захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук викладачами кафедри, а також вступ до аспірантури Інституту математики НАН України випускників кафедри. У 2015 році кафедру очолив доктор фізико-математичних наук, професор Чичурін Олександр В’ячеславович, наукові дослідження якого визнані на міжнародному рівні і опубліковані у багатьох вітчизняних та зарубіжних фахових виданнях. Упродовж багатьох років наукові консультації для студентів та магістрантів кафедри здійснювали провідні науковці Інституту математики НАН України: доктор фізико-математичних наук, професор Степанець О.І., доктор фізико-математичних наук, професор Романюк А.С., доктор фізико-математичних наук, професор Задерей П.В., доктор фізико-математичних наук, професор Сердюк А.С. З 30.08.2020 року кафедру диференціальних рівнянь та математичної фізики було перейменовано на кафедру теорії функцій та методики навчання математики і її очолила доцент фізико-математичних наук Гембарська Світлана Борисівна. Нині викладачі кафедри проводять результативні наукові і методичні дослідження: розроблено навчальні програми курсів, методичні рекомендації, посібники, підготовлено понад 450 публікацій. За роки існування кафедри 8 викладачів успішно захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук. У 2015 Харкевичу Ю.І. було присуджено звання професора, а Собчук В.В. у 2020 р. здобув ступінь доктора технічних наук. Кафедра проводить активну роботу з талановитими школярами та студентами. Викладачі кафедри успішно співпрацюють з Малою академією наук, постійно є членами журі шкільних олімпіад обласного та всеукраїнського рівнів, Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Кафедра проводить плідну співпрацю з провідними українськими та зарубіжними університетами, науково-дослідними інститутами (Польща, Туреччина, Японія та ін.), організовує наукові стажування, бере участь у роботі міжнародних конференцій.

Склад кафедри:

9 штатних, з них 1 доктор наук і 8 кандидатів наук:

Горушкін Галина Петрівна - старший лаборант.

Основні напрямки наукового дослідження

 • Апроксимативні властивості бігармонійних інтегралів Пуассона на класах диференційовних функцій.
 • Апроксимативні властивості сум Зигмунда на класах (ψ,β)-диференційовних функцій
 • Апроксимаційні характеристики класів періодичних функцій однієї і багатьох змінних.
 • Граничні властивості аналітичних функцій в областях комплексної площини.
 • Дослідження впливу ІКТ на якість викладання математики.
 • Дослідження питання збіжності рядів.
 • Екстремальні задачі теорії наближення функцій.
 • Застосування системи Mathematica при розв’язуванні диференціальних рівнянь і в задачах математичного моделювання
 • Методи теорії наближень на класах диференційовних функцій

Основні навчально-методичні, наукові праці викладачів кафедри:

 • Approximating properties of biharmonic Poisson operators in the classes / Т.V. Zhyhallo, Yu.I. Kharkevych // Ukr. Math. J. (USA) – 2017. – Vol. 69, № 5. – P. 757–765. (Scopus, Web of Science)
 • Approximative properties of biharmonic Poisson integrals on Hölder classes / S. B. Hembars’ka, K. M. Zhyhallo // Ukr. Math. J. (USA) – 2017. – Vol. 69, № 7. – P. 1075-1084. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Hrabova U. Z. Uniform approximations of functions of Lipschitz class by threeharmonic Poisson integrals / U. Z. Hrabova // Journal of Automation and Information Sciences – 2017. – Vol. 49, №12. – Р. 57-70. (Scopus, фахове)
 • Падалко Н. Й. Формування навчально-пізнавальної активності майбутніх інженерів-електриків на заняттях з аналізу виробничих ситуацій / Н. Й. Падалко, А. М. Падалко // Математика, інформаційні технології. Збірник статей. – Луцьк, ЛНТУ. – 2017. – С. 123-130.
 • Товкач Р.В. Оцінка відхилення функцій від їх сум Фур'є / Р.В. Товкач // Збірник Праць Iнституту математики НАН України. – 2017. – Т. 14. – С. 156-166.
 • Грабова У.З. Про наближення класiв сумами Пуассона / М.В. Гембарський, У.З. Грабова, І.В. Кальчук // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 52-59.
 • Грабова У.З. Наближення функцій із класів інтегралами Вейєрштрасса / У.З. Грабова, І.В. Кальчук, Т.А. Степанюк // Український математичний журнал. – 2017. – 69, №4. – с. 510-519.
 • Апроксимативні властивості бігармонійних інтегралів Пуассона на класах /Т.В. Жигалло, Ю.І. Харкевич //Український математичний журнал. – 2017. – Т. 69, № 5. – С.650-656.
 • Харкевич Ю.І. По розподіл значень функцій Вейєрштрасса та еліптичних функцій / М.Є. Корєнков, Ю.І. Харкевич // Буковинський математичний журнал. – 2017. – Т.5, № 1-2. – С.92-94.
 • Kharkevych Yu.I. Approximating properties of biharmonic Poisson integrals in the classes / I.V. Kal’chuk, Yu.I. Kharkevych // Ukrainian Math. J. – 2017. – Vol. 68, № 11. – P. 727–1740. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Kharkevych Yu.I. Asymptotic expansions of upper bounds of deviations of functions of class from their generalized Poisson integrals // Journal of Automation and Information Sciences. – 2018. – Vol. 50, № 8. – P. 39-49. (Scopus, фахове)
 • Kharkevych Yu.I. On the asymptotics of associated sigma-functions and Jacobi theta-functions / M.E. Korenkov, Yu.I. Kharkevych // Ukrainian Math. J. – Vol. 70, № 8. – P. 1326–1330. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Гембарська С.Б. Поперечники класів періодичних функцій багатьох змінних у просторі / М.В. Гембарський, С.Б. Гембарська // Український математичний вісник.– 2018. – Т. 15, №1. – С. 43-56. (Scopus)
 • Гембарська С.Б. Про граничні значення тригармонійного інтеграла Пуассона на межі одиничного круга/ С.Б. Гембарська // Український математичний журнал. – 2018. – Т. 70, № 7. – С. 876-884. (Scopus, Web of Science)
 • Hembars’ka S. B. On boundary values of three-harmonic Poisson integral on the Boundary of a unit disk /S.B. Hembars’ka // Ukr. Math. J. (USA) – 2018. – Vol. 70, № 7. – P. 1012–1021. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Hrabova U. Z. Approximative properties of the Weierstrass integrals on the classes / U. Z. Hrabova, I. V. Kal’chuk, T. A. Stepanyuk // J. Math. Sci. (N. Y.) – 2018. – Vol. 231, №1. – P. 41-47. (Scopus, фахове)
 • Hrabova U. Z. Approximative properties of the threeharmonic Poisson integrals on the Hölder classes / U. Z. Hrabova // Journal of Automation and Information Sciences – 2018. – Vol. 50, №8. – Р. 77-86. (Scopus, фахове)
 • Грабова У.З. Про наближення бігармонічними інтегралами Пуассона класів / У.З. Грабова, І.В. Кальчук, Т.А. Степанюк // Український математичний журнал. – 2018. – Т. 70, № 5. – C. 625-634.
 • Жигалло Т.В. Приближение функций, удовлетворяющих условию Липшица на конечном отрезке вещественной оси, интегралами Пуассона-Чебышева / Т.В. Жигалло // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2018. – №3. – С. 46-58. (Scopus)
 • Харкевич Ю.І. Про наближення в середньому функцій класу Гельдера їх узагальненими інтегралами Пуассона / І.В. Кальчук, Ю.І. Харкевич // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Т.6, № 1-2. – С. 69-73.
 • Kharkevych Yu.I. Asymptotics of approximation of conjugate functions by Poisson integrals / Yu.I. Kharkevych, K.V. Pozharska // Acta Comment. Univ. Tartu. Math. – 2018. – Vol. 22, № 2. – P. 235-243 (Scopus, Web of Science)
 • Kharkevych Yu.I. Complete asymptotics of the approximation of function from the Sobolev classes by the Poisson integrals / Yu.I. Kharkevych, I.V. Kal’chuk // Acta Comment. Univ. Tartu. Math. – 2018. – Vol. 22, № 1. – P. 23-36. (Scopus, Web of Science)
 • Kharkevych Yu.I. Finding solution subspaces of the Laplace and heat equations isometric to spaces of real functions and some of their applications / D.M. Bushev, Yu.I. Kharkevych // Mathematical Notes. –2018. – Vol. 103, № 5-6. – P. 869-880. (Scopus, Web of Science)
 • Гембарська С.Б. Найкращi наближення i поперечники класiв перiодичних функцiй однiєї та багатьох змiнних у просторi B∞,1. / С.Б. Гембарська, М.В. Гембарський, К.В. Соліч // Математичні студіі. – 2019. – Т. 51, №1. – С.74 – 86. (Scopus, Web of Science)
 • Гембарська С.Б. Апроксимативнi характеристики класiв BΩ p,θ перiодичних функцiй однiєї та багатьох змiнних / С.Б. Гембарська, М.В. Гембарський // Український математичний вісник. – 2019. – Т. 16, № 1. – С. 88-104. (Scopus, Web of Science)
 • Гембарська С.Б. Оцінки апроксимативних характеристик класів BΩ p,θ перiодичних функцій багатьох змiнних із заданою мажорантою мішаних модулів неперервності у просторі L_q / С.Б. Гембарська, О.В. Федуник-Яремчук // Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника – 2019. – Т. 11. – С. 2-16.
 • Hembars’ka S. B. Approximate characteristics of the classes of periodic functions of one variable and many ones J. Math. Sci. (N. Y.) / M.V. Hembars’kyi, S.B. Hembars’ka // – 2019. – Vol. 242, №6. – P. 820-832. (Scopus, фахове)
 • Oksana Fedunyk-Yaremchuk, Svitlana Hembars’ka. Estimates of approximative characteristics of the classes of periodic functions of several variables with given majorant of mixed moduli of continuity in the space // Carpathian Mathematical Publications. – 2019. – Vol. 11, № 2-16 p. (фахове)
 • Hrabova U.Z., Kal'chuk I.V. Approximation of the classes by three-harmonic Poisson integrals // Carpathian Math. Publ. – 2019. – 11, № 2. – P. 30–45. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Грабова У.З. Равномерные приближения тригармоническими интегралами Пуассона на классах Соболева / У.З. Грабова // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2019. – №6. – С. 20-29.
 • On the approximation of functions from the Hцlder class given on a segment by their biharmonic Poisson operators / K.M. Zhyhallo, Т.V. Zhyhallo // Ukr. Math. J. (USA) – 2019. –.Vol. 71, № 7. – P. 1043-1051. (Scopus, Web of Science)
 • Zhyhallo K.M. Algorithmization of calculations of the Kolmogorov-Nikol'skii constants for values of approximations of conjugated differentiable functions by generalized Poisson integrals / K.M. Zhyhallo // Journal of Automation and Information Sciences. – 2019. – Vol. 51, №10. – Р. 58-69. (Scopus)
 • Жигалло К.Н. Алгоритмизация вычислений констант Колмогорова-Никольского величин приближения сопряженных дифференцируемых функций обобщенными интегралами Пуассона // К.Н. Жигалло // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2019. – №5. – С. 33-42.
 • Поддубный А.М. Оценка скорости приближения образами операторов типа Абеля-Пуассона некоторых специальных классов функцій / А.М. Поддубний // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2019. – № 3. – C. 96-104.
 • Poddubnyi A.M. Estimate of the rate of approximation by images of operators of Abel-Poisson type of some special classes of functions / A.M. Poddubnyi // Journal of Automation and Information Sciences – 2019. – Vol. 50, №8. – Р. 77-86.
 • Харкевич Ю.И. Аппроксимативные свойства обобщенных интегралов Пуассона на классах функций, определяемых с помощью модуля непрерывности / Ю.И. Харкевич // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2019. – №2. – С. 26-36.
 • Kharkevych Yu.I. Approximative properties of the generalized Poissin integrals on the classes of functions determined by a modulus of continuity / Yu.I. Kharkevych // Journal of Automation and Information Sciences. – 2019. – Vol. 51, № 4. – P. 43-54. (Scopus, фахове)
 • Application of a Fourier Series for an Analysis of a Network Signals / R.V. Tovkach, Yu.I. Kharkevych, I.V. Kal'chuk // 2019 IEEE International Conference on Advanced Trends in Information Theory, ATIT 2019 – Proceedings. – 2019. –P. 107 – 110. (Scopus)
 • Kal’chuk I. V.Analyticity and other properties of functionals and as functions of variable / D.M. Bushev, I.V. Kal’chuk // Methods of Functional Analysis and Topology. – 2019. – Vol. 25, № 4. – P. 339-359. (Scopus, Web of Science)
 • Кальчук І. В. Випадкові процеси / І. Кальчук, Л. Сорока/. – Методичні рекомендації. – Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – 56 с.
 • Грабова У.З. Приближение сопряжённых периодических функций их тригармоническми интегралами Пуассона. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». 2020. N 5. С. 1-10.
 • Гембарська С.Б. Лінійні і колмогоровські поперечники класів $B^{\Omega}_{p, \theta}$

періодичних функцій однієї та багатьох змінних/ С.Б. Гембарська, М.В. Гембарський // Український математичний вісник. – 2020. – Т.17, №2. – С.171-187 -(Scopus, Web of Science)

 • Hembars’ka S.B. Linear and Kolmogorov Widths of the classes of Periodic Functions of One and Several Variables / M.V. Hembars’kyi, S.B. Hembars’ka // J. Math. Sci. (N. Y.). – 2020. – Vol. 249, №6. – P. 720-732. (Scopus, фахове)
 • Kal’chuk I.V., Kravets V.I., Hrabova U. Z. Approximation of the classes by three-harmonic Poisson integrals. J. Math. Sci. (N. Y.). 2020. 246, N 2. P. 39–50. DOI: org/10.1007/s10958-020-04721-4 (фахове)
 • Kharkevych Yu.I. Isometry of the subspaces of solutions of systems of differential equations to the spaces of real functions / F.G. Abdullayev, D.M. Bushev, M. Imash kyzy, Yu.I. Kharkevych // Ukrainian Math. J. – 2020. – Vol. 71, № 8. – P. 1153–1172. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Kharkevych Yu.I. Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals / I.V. Kal’chuk, Yu.I. Kharkevych, K.V. Pozharska // Carpathian Math. Publ. – 2020. – Vol. 12, № 1. – P. 138–147. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Kharkevych Yu.I. Asymptotics of approximation of functions by conjugate Poisson integrals / I.V. Kal’chuk, Yu.I. Kharkevych, K.V. Pozharska // Carpathian Math. Publ. – 2020. – Vol. 12, № 1. – P. 138–147. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Kharkevych Yu.I. Approximation of the classes by biharmonic Poisson integrals / F.G. Abdullayev, Yu.I. Kharkevych // Ukrainian Math. J. – 2020. – Vol. 72, № 1. – P. 21–38. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Hembars’ka S. B. Approximative haracteristics of the Nikol’Skii–Besov-type classes of periodic functions in the space / O.V. Fedunyk-Yaremchuk, S. B. Hembars’ka // Carpathian Math. Publ. – 2020. – Vol. 12, № 2. – P. 376–391. (Scopus, Web of Science)
 • Konstantyn Zhyhallo. Approximation of classes of differentiable functions by Poisson integrals: Monograph/ Yurii Kharkevych, Tetiana Zhyhallo, Konstantyn Zhyhallo, Józef Zając. – Radom: Instytutu Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, Wyd. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, 2020. – 151 p, ISBN 978-83-66550-49-0.
 • Жигалло К. Н. Полные асимптотики приближений некоторыми сингулярными интегралами в математическом моделировании / К.Н. Жигалло // Международный научно-техн. журн. «Проблемы управления и информатика». – 2020. – № 6. – С. 111–119.
 • Zhyhallo T.V. On Some Boundary Properties of the Abel-Poisson Integrals / Tatyana V. Zhyhallo, Nina I. Padalko // Journal of Automation and Information Sciences. – 2020. – 52, No. 9. – P. 73–80. DOI:10.1615/JAutomatInfScien.v52.i9.70 (Scopus)
 • Kharkevych Yu.I. Usage of Fourier transformation theory in machine translation / G. Kharkevych, Yu. Kharkevych, I. Kal’chuk, V. Sobchuk // 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020), Kyiv, Ukraine. – P. 196–199. (Scopus)
 • Kharkevych Yu.I. Usage of Fourier transformation in theoretical studying of signals in data transmission / A. Makarchuk, I. Kal’chuk, Y. Kharkevych, T. Voloshyna // 2020 IEEE 2nd International Conference on Advanced Trends in Information Theory (IEEE ATIT 2020), Kyiv, Ukraine. – P. 192-195. (Scopus)
 • Kharkevych Yu.I. The Usage of Interpolation Polynomials in the Studying of Data Transmission in Networks / A. Makarchuk, I. Kal’chuk, Y. Kharkevych and A. Yakovleva // 2020 IEEE 2nd International Conference on System Analysis & Intelligent Computing (SAIC), Kyiv, Ukraine, 2020. – P 1-4, (Scopus, https://doi.org/10.1109/SAIC51296.2020.9239180).
 • Грабова У.З., Товкач Р.В., Харкевич Ю.І. Впровадження проєктних технологій в процесі розв’язування екстремальних задач за допомогою елементів функціо-нального аналізу//Фізико-математична освіта. – 2021. − 30, №4. – С. 34-39.
 • Кальчук І.В. Розв’язування задач аналізу та диференціальних рівнянь засобами комп’ютерної алгебри Mathematica: підручник. / Жигалло Тетяна Василівна, Кальчук Інна Володимирівна, Собчук Валентин Володимирович, Чичурін Олександр Вячеславович – Луцьк: Волинський нац. ун-т імені Лесі Українки, 2021. – 322 c. (Гриф СНУ імені Лесі Українки)
 • Padalko N., Padalko H., Padalko A. (2021) On Using Information and Communication Technolo-gies in Process of Mathematical Specialties Education. In: Lecture Notes in Networks and Systems, vol 188. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-66717-7_61
 • Харкевич Ю.І. Впровадження проєктних технологій в процесі розв’язування екстремальних задач за допомогою елементів функціонального аналізу / У.З. Грабова, Р.В. Товкач, Ю.І. Харкевич // Фізико-математична освіта. – 2021. − 30, № 4. – С. 34–39. (фахове)
 • A. V. Chichurin Linear Equations with One Constraint and their Connection to Nonlinear Equations of the Fourth Order/ Chichurin, A., Filipuk, G.// Miskolc Mathematical Notes. – 2021. − 22(1), pp. 133–141
 • Падалко Н.Й. Використання системи диференціальних рівнянь для математичного моделювання електричних машин постійного струму/ Н. Й. Падалко, А. М. Падалко, К. А. Падалко // Науковий журнал "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво" Луцьк, 2021. Випуск № 43 – С. 97-102.
 • Zhuhallo T.V., Padalko N.I. On Some Boundary Properties of the Abel-Poisson Integrals, Journal of Automation and Information Sciences, vol. 52, iss. 9, 2020, pp. 73-80. DOI: 10.1615/JAutomatInfScien.v52.i9.70 (Scopus)
 • Padalko A., Padalko N., Padalko H., Yakovlev S. Application of Information and Communication Technologies during Linear Programming Learning // CEUR Workshop Proceedings, vol. 2824, 2021, pp. 192-201
 • Tovkach R.V., Hrabova U.Z. On a boundary properties of functions from a class Hp // Carpathian Math. Publ. 2021.13 (2), 210-218.
 • Кальчук І. В. Випадкові процеси: методичні рекомендації / Інна Володимирівна Кальчук, Лілія Іванівна Сорока. – Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. − 55 c.
 • Грабова У.З.Обобщенный интеграл Пуассона и его прикладные аспекты / У.З. Грабова, С.А. Сальникова // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2021. – №2. – С. 1-10. (Scopus)
 • Hrabova U.Z. Approximative properties of the three-harmonic Poisson integrals on the classes / U.Z. Hrabova, I.V. Kal'chuk, L.I. Filozof// Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – 254, №3. −P. 397–405. (Scopus)
 • Serdyuk A.S. Hrabova U.Z. Order estimates of the uniform approximations by Zygmund sums on the classes of convolutions of periodic functions// Carpathian Math. Publ. – 2021. – 13, № 1. – P. 68–80. (Scopus, Web of Science)

Напрями підготовки/спеціальності фахівців, яких готує кафедра

Кафедра теорії функцій та методики начання математики здійснює підготовку фахівців на денній формі навчання спеціальності «Математика», «Середня освіта (Математика)» за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр. Підготовка фахівців здійснюється для потреб підприємств, організацій, навчальних закладів.

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

 • «Функціональний аналіз». Викладач – Харкевич Ю.І.
 • «Множини в метричних та топологічних просторах» Викладач – Харкевич Ю.І.
 • «Диференціальні рівняння». Викладач – Кальчук І.В.
 • «Комплексний аналіз». Викладач – Гембарська С.Б.
 • «Рівняння математичної фізики». Викладач – Гембарська С.Б.
 • «Історія математики». Викладач – Гембарська С.Б.
 • «Теорія систем» Викладач Грабова У.З.
 • «Застосування диференціального та інтегрального числення» Викладач Жигалло К.М.
 • «Методика навчання математики» Викладач Падалко Н.Й.
 • «Дослідження операцій» Викладач Піддубний О.М.
 • «Теорія міри та інтегралу». Викладач – Товкач Р.В.
 • «Алгоритми та структура даних» Викладач – Товкач Р.В.
 • «Математичне моделювання» Викладач Чичурін О.В.

Контакти

 43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9 (корпус C, каб. C-521)
 +38(0332) 24-93-67
 е-mail: tf@vnu.edu.ua

Посилання

 1. Волинський національний університет імені Лесі Українки