Функціональна діагностика систем організму студентів.

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua

Назва групи: Функціональна діагностика систем організму студентів.

Науковий керівник: Козачук Н.О., доктор біологічних наук, доцент.

Мета й завдання: метою роботи проблемної групи є залучення студентів до наукової діяльності спрямованої на моніторинг функціонального стану організму молодих людей, що навчаються в університеті.


Основними завданнями проблемної групи є:

  1. вивчення проблеми соматичного здоров’я та функціонального стану організму студентів в умовах сучасної вищої освіти;
  2. організація науково-дослідної роботи студентів під час виконання кваліфікаційних робіт;
  3. розвиток у студентів компетентностей науковця-дослідника;
  4. залучення студентів до участі в наукових конференціях, семінарах, конкурсах;
  5. формування вміння застосовувати теоретичні знання в науково-практичній діяльності.

У процесі своєї діяльності члени проблемної групи будуть використовувати такі форми роботи як засідання, наукові дослідження, участь у наукових конференціях, семінарах, круглих столах.


Склад групи (гуртка):

Прізвище, ім’я студента Курс Група
1 Мазурок Ольга 3 ЛД/мс-33з
2 Корень Тетяна 4 ЛД-42
3 Бондар Марина 3 БІО-31
4 Бондарук Юрій 6 ЛД-62М
5 Устимчук Богдана 5 ЛД-52М

Календарний план роботи:

Назва і вид роботи Виконавці Термін виконання
1 Загальні збори проблемної групи Всі члени групи. Вересень, 2021 р.
2 Робота над науковою літературою за темою дослідження Бондар., Корень Т., Мазурок О., Устимчук Б. Жовтень-грудень 2021 р.
3 Проведення дослідження Устимчук Б. Жовтень-грудень 2021
4 Оформлення магістерської роботи Бондарук Ю. Грудень 2021
5 Оформлення курсових робіт Бондар М., Корень Т., Мазурок О. Грудень 2021
6 Статистична обробка експериментальних даних за темою «Діагностика функціонального стану серцево-судинної системи студенток з різними індексами маси тіла». Устимчук Б. Січень-лютий 2022
7 Підготовка презентації на тему «Взаємозв’язок маси тіла та функціонального стану серцево-судинної системи» Устимчук Б. Березень 2022
8 Підготовка презентації «Паспортний, біологічний і психологічний вік» Корень Т. Квітень 2022
9 Підготовка доповіді та участь в конференціях «Молода наука Волині» Устимчук Б. Квітень-травень 2022
10 Обговорення результатів роботи проблемної групи. Всі члени групи Червень 2022

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМНОЇ ГРУПИ ЗА 2021/22 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Прізвище, ім’я студента Тема наукового дослідження
1 Бондарук Юрій Функціональний стан серцево-судинної системи студентів.
2 Устимчук Богдана Діагностика функціонального стану серцево-судинної системи студенток з різними індексами маси тіла.
3 Корень Тетяна Співвідношення паспортного і біологічного віку у студентів
4 Бондар Марина Функціональний стан дихальної системи осіб підліткового і юнацького віку.
5 Мазурок Ольга Сучасні методи дослідження крові.


Звіт про роботу гуртка за 2021/2022 н.р.