Відмінності між версіями «Чернецька Наталя Григорівна»

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Рядок 1: Рядок 1:
 
[[Файл:Чернецька.jpg|міні]]'''Науковий ступінь:''' кандидат мистецтвознавства
 
[[Файл:Чернецька.jpg|міні]]'''Науковий ступінь:''' кандидат мистецтвознавства
 +
Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-практичної та виконавської підготовки Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 +
Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями в галузі культурно-мистецького середовища Волині ХХ–ХХІ століть, бандурного мистецтва.
  
'''Посада:''' старший викладач кафедри музично-практичної підготовки
+
== ОСВІТА ==
 +
2012 – кандидат мистецтвознавства, Київський національний університет культури і мистецтв (Київ)
 +
2002 – 2006 – аспірантура Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк)
 +
2002 – диплом про вищу освіту з відзнакою, інститут мистецтв, Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк)
 +
1997 – диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, відділ народних інструментів, Луцьке державне музичне училище (Луцьк)
  
'''Біографічна довідка:'''
+
== ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ ==
   
+
2018–2019 – доцент кафедри музично-практичної підготовки СНУ імені Лесі Українки.
Народилася у 1977 р.  З 2002 р. працює у ВДУ ім. Лесі Українки (тепер СНУ). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Бандурне мистецтво у контексті музичної культури Волині ХХ –початку ХХ ст.». Нині працює старшим викладачем кафедри музично-практичної підготовки, концертмейстером тріо бандуристок «Дивоструни» та ансамблю бандуристів «Дивоструни» СНУ ім. Лесі Українки; є членом Національної спілки кобзарів України, членом Волинської обласної організації Національної ліги українських композиторів, секретарем вченої ради факультету мистецтв.
+
2013–2018 – старший викладач кафедри музичних інструментів (кафедри музично-практичної підготовки) СНУ імені Лесі Українки
 +
2017–2019 – викладач Луцького педагогічного коледжу (за сумісництвом)
 +
2004–2009 – асистент кафедри музичних інструментів ВДУ (ВНУ) імені Лесі Українки (за сумісництвом)
 +
2002–2013 – концертмейстер кафедри музичних інструментів ВДУ (ВНУ, СНУ) імені Лесі Українки
 +
2002–2019 – концертмейстер лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів і музичних фестивалів тріо бандуристок «Дивоструни» ВНУ імені Лесі Українки
 +
2004–2009 – концертмейстер студентського ансамблю бандуристів «Дивоструни» ВДУ (ВНУ) імені Лесі Українки
 +
2020 – дотепер відповідальний секретар наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво»
 +
2015–2019 – вчений секретар факультету культури і мистецтв СНУ імені Лесі Українки
  
'''Дисципліни:'''
+
== ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ ==
+
• член Національної спілки кобзарів України
* «Спеціальний музичний інструмент (бандура)»;
+
• член Волинської обласної організації Національної ліги українських композиторів
* «Історія українського інструментального виконавства»;
 
* «Загальне фортепіано».
 
  
'''Освіта:'''
+
== НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ ==
 +
• Культурно-мистецьке середовище Волині ХХ–ХХІ століть
 +
• Бандурне мистецтво
  
* Закінчила Луцьке державне музичне училище (1993–1997) за спеціальністю «Народні інструменти (бандура)» та отримала кваліфікацію: викладач по класу бандури, керівник капели бандуристів, артист оркестру (ансамблю);
+
== ВИБРАНІ ПРАЦІ ==
* Закінчила Волинський державний університет імені Лесі Українки (1997–2002) за спеціальністю «Музична педагогіка та виховання» та отримала кваліфікацію «Викладач музики»;
+
• Чернецька Н. Становлення хорового мистецтва на Волині
* Навчалася в аспірантурі при ВДУ ім. Лесі Українки (2002–2006).
+
(20–30 роки ХХ століття). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Мистецтвознавство. 2020. Вип. 42. С. 155–161. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.42.2020.207645
 
+
Чернецька Н. Виконавська творчість бандуристів Волині як джерело формування національної самосвідомості. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво. 2018. Вип. 1. С. 90–100. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.1.2018.146253
'''Коло наукових інтересів:'''
+
Чернецька Н. Інструментальне виконавське мистецтво української діаспори Канади: персоналії й колективи. Україна Канада: сучасні наукові студії [Текст]: кол. моногр.: у 3-х кн. Кн. 1. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 106–119.  
 
+
• Сточанська М. П., Кучерук Н. П., Чернецька Н. Г., Ковальчук К. А. Виконавський практикум: Г. Менкуш Весняна фантазія : методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Виконавський практикум». Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 60 с.    
Наукові інтереси пов’язані із проблемами дослідження в галузі культурології та мистецтвознавства – «Культурно-мистецьке середовище Волині ХХ–ХХІ століть», «Бандурне мистецтво» (20 наукових публікацій, з них 9 – у вітчизняних фахових виданнях, 1 – у міжнародній науковометричні базі «Index Copernicus»). Активно займається творчою та концертною діяльністю: понад 25 творчих робіт (перекладень, аранжувань, обробок музичних творів) для ансамблю бандуристів та бандури соло.  
+
• Сточанська М. П. Чернецька Н. Г. Спеціальний музичний інструмент [Ноти] : метод. рек. для самостійної роботи над технічним матеріалом у класі бандури. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 28 с.  
 
+
Сточанська М. П. Чернецька Н. Г. Спеціальний музичний інструмент (бандура) [Ноти] : метод. рек. [для самостійної роботи на тему «Особливості перекладення, вивчення та виконання вокально-інструментального твору у класі бандури (на прикладі Арії Одарки «Нема мені порадоньки» з опери «Купало» А. Вахнянина)] Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 36 с.  
'''Перелік наукових праць:'''
+
• Сточанська М. П. Чернецька Н. Г. Спеціальний музичний інструмент [Ноти] : метод. рек. для самостійної роботи на тему «Особливості роботи над творами великої форми у класі бандури  (на прикладі Концертино № 3 для бандури та оркестру (фортепіано) К. Мяскова)» Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 36 с.
 
+
Чернецька Н. Г. Вокально-інструментальне мистецтво Волині: виконавський аспект. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / заг. ред. та упоряд. А. Душного. Дрогобич – Кельце Каунас – Алмати : Посвіт, 2017. Вип. 3. С. 116–122.  
* Чернецька Н. Г. (Никитюк Н. Г.) Роль просвітницьких організацій у становленні кобзарства на Волині 20–30 рр. ХХ ст. / Н. Г. Никитюк // Українська культура: минуле і сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2005. – Вип. 10. – С. 41–45. 
+
Чернецька Н. Г. Діяльність волинських бандуристів як фактор розвитку української культури в межах польської держави (20–30 роки ХХ століття). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / за ред. О. С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. № 2 (вип. 35). С. 140–149.   
* Чернецька Н. Г. (Никитюк Н. Г.) Особливості творчої і концертної діяльності волинського тріо бандуристок у культурологічному просторі Волині 80–90 х рр. ХХ ст. / Н. Г. Никитюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Національної музичної академії імені Петра Чайковського. Серія : мистецтвознавство. – № 1 (16). – Тернопіль ; Київ, 2006. С. 63–69.  
+
•   Чернецька Н. Г. Бандурне мистецтво Волині: від аматорства до професіоналізму. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. / упоряд. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2015. Вип. 21. Т. 1 С. 144–150.
* Чернецька Н. Г. (Никитюк Н. Г.) Етапи зародження і розвитку кобзарського мистецтва Волині 20 – 30 рр. ХХ ст. / Н. Г. Никитюк // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. – Вип. ХVI. – К. : Міленіум, 2006. – С. 110–115.  
+
• Чернецька Н. Г. Специфіка діяльності творчо-мистецької лабораторії в освітньому закладі ХХІ століття. Вісник КНУКіМ : зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 32. С. 120–125.
* Чернецька Н. Г. (Никитюк Н. Г.) Інтеграційні процеси в українській та польській мистецькій сфері на теренах Волині (1921 1939 роки) / Н. Г. Никитюк // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету : зб. наук. пр. – Рівне : РДГУ, 2007. – Вип. 12. – С. 59–65.  
 
* Чернецька Н. Г. (Никитюк Н. Г.) Бандурна творчість Віктора Тиможинського як невід’ємна складова концертного та навчального репертуару / Н. Г. Никитюк // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. – Вип. 14. – К. : Міленіум, 2008. – С. 217–224.  
 
* Чернецька Н. Г. Шляхи професіоналізації бандурного мистецтва Волині другої половини ХХ століття: культурно-мистецькі паралелі / Н. Г. Никитюк // Мистецтвознавчі записки : зб. наук. пр. – Вип. 15. – К. : Міленіум, 2009. – С. 49–57. 
 
* Чернецька Н. Г. «Специфіка діяльності творчо-мистецької лабораторії в освітньому закладі ХХІ століття» / Н. Г. Чернецька // Вісник КНУКіМ : зб. Наук. праць. – Вип. 32 / Київський національний університет культури і мистецтв. – Київ, 2015. – С. 120–125.    
 
* Чернецька Н. Г. Бандурне мистецтво Волині: від аматорства до професіоналізму / Н. Г. Чернецька // Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. : наук. зап. Рівнен. держ. гуманіт. ун-ту. – Вип. 21. Т. 1 / упоряд. В. Г. Виткалов ; редкол.: А. Г. Баканурський, С. В. Виткалов, О. М. Гончарова та ін. ; наук.-бібліогр. редагування наукової бібліотеки РДГУ. – Рівне : РДГУ, 2015. – С. 144–150. 
 
* Чернецька Н. Г. Внесок Модеста Левицького у зародження бандурного мистецтва на Волині / Н. Г. Чернецька // Минуле і сучасне Волині і Полісся. Модест Левицький в історії України і Волині та проблеми формування інтелектуальної еліти. Науковий збірник. Випуск 60. Матеріали волинської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 150-річчю від дня народження відомого українського письменника, педагога, державного і громадського діяча Молеста Левицького (1866–1932), м. Луцьк, 15–16 грудня 2016 р. Упорядник А. Силюк. – Луцьк, 2016. С. 61- 64.  
 
* Чернецька Н. Г. Діяльність волинських бандуристів як фактор розвитку української культури в межах польської держави (20–30 роки хх століття) / Н. Г. Чернецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / [за ред. О. С. Смоляка]. Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. № 2 (вип. 35). С. 140–149.   
 
               
 
 
 
'''Професійна кар’єра:'''   
 
 
 
З 1997 по 2009 рр. та з 2014 р. є учасницею тріо бандуристок «Дивоструни» СНУ ім. Лесі Українки (художній керівник М. П. Сточанська). У складі тріо є лауреатом 5-ти міжнародних та 2-х всеукраїнських конкурсів та музичних фестивалів, як учасниця тріо здійснила запис 5-ти СD-дисків та 4-х DVD-дисків, як учасниця тріо брала участь у міжнародних культурно-мистецьких заходах у Польщі  (2004, 2005, 2008 рр.), Німеччині (2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 рр.), Росії (2008 р.). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію «Бандурне мистецтво у контексті музичної культури Волині ХХ – початку ХХ ст.».
 
 
 
'''Контакти:'''
 
 
 
43000
 
 
 
м. Луцьк, вул. Ковельська, 15 (навчальний корпус F),
 
 
 
'''Тел.''' (0332) 72-24-99.
 

Версія за 16:08, 22 квітня 2021

Чернецька.jpg
Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри музично-практичної та виконавської підготовки Волинського національного університету імені Лесі Українки. Наукові інтереси пов’язані з дослідженнями в галузі культурно-мистецького середовища Волині ХХ–ХХІ століть, бандурного мистецтва.

ОСВІТА

2012 – кандидат мистецтвознавства, Київський національний університет культури і мистецтв (Київ) 2002 – 2006 – аспірантура Волинського державного університету імені Лесі Українки (Луцьк) 2002 – диплом про вищу освіту з відзнакою, інститут мистецтв, Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк) 1997 – диплом молодшого спеціаліста з відзнакою, відділ народних інструментів, Луцьке державне музичне училище (Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

2018–2019 – доцент кафедри музично-практичної підготовки СНУ імені Лесі Українки. 2013–2018 – старший викладач кафедри музичних інструментів (кафедри музично-практичної підготовки) СНУ імені Лесі Українки 2017–2019 – викладач Луцького педагогічного коледжу (за сумісництвом) 2004–2009 – асистент кафедри музичних інструментів ВДУ (ВНУ) імені Лесі Українки (за сумісництвом) 2002–2013 – концертмейстер кафедри музичних інструментів ВДУ (ВНУ, СНУ) імені Лесі Українки 2002–2019 – концертмейстер лауреата міжнародних та всеукраїнських конкурсів і музичних фестивалів тріо бандуристок «Дивоструни» ВНУ імені Лесі Українки 2004–2009 – концертмейстер студентського ансамблю бандуристів «Дивоструни» ВДУ (ВНУ) імені Лесі Українки 2020 – дотепер відповідальний секретар наукового журналу «Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія: Музичне мистецтво» 2015–2019 – вчений секретар факультету культури і мистецтв СНУ імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

• член Національної спілки кобзарів України • член Волинської обласної організації Національної ліги українських композиторів

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

• Культурно-мистецьке середовище Волині ХХ–ХХІ століть • Бандурне мистецтво

ВИБРАНІ ПРАЦІ

• Чернецька Н. Становлення хорового мистецтва на Волині (20–30 роки ХХ століття). Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Мистецтвознавство. 2020. Вип. 42. С. 155–161. DOI: https://doi.org/10.31866/2410-1176.42.2020.207645 • Чернецька Н. Виконавська творчість бандуристів Волині як джерело формування національної самосвідомості. Вісник Київського національного університету культури і мистецтв. Серія : Музичне мистецтво. 2018. Вип. 1. С. 90–100. DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7581.1.2018.146253 • Чернецька Н. Інструментальне виконавське мистецтво української діаспори Канади: персоналії й колективи. Україна – Канада: сучасні наукові студії [Текст]: кол. моногр.: у 3-х кн. Кн. 1. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. С. 106–119. • Сточанська М. П., Кучерук Н. П., Чернецька Н. Г., Ковальчук К. А. Виконавський практикум: Г. Менкуш Весняна фантазія : методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Виконавський практикум». Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 60 с. • Сточанська М. П. Чернецька Н. Г. Спеціальний музичний інструмент [Ноти] : метод. рек. для самостійної роботи над технічним матеріалом у класі бандури. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 28 с. Сточанська М. П. Чернецька Н. Г. Спеціальний музичний інструмент (бандура) [Ноти] : метод. рек. [для самостійної роботи на тему «Особливості перекладення, вивчення та виконання вокально-інструментального твору у класі бандури (на прикладі Арії Одарки «Нема мені порадоньки» з опери «Купало» А. Вахнянина)] Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 36 с. • Сточанська М. П. Чернецька Н. Г. Спеціальний музичний інструмент [Ноти] : метод. рек. для самостійної роботи на тему «Особливості роботи над творами великої форми у класі бандури (на прикладі Концертино № 3 для бандури та оркестру (фортепіано) К. Мяскова)» Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 36 с. • Чернецька Н. Г. Вокально-інструментальне мистецтво Волині: виконавський аспект. Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / заг. ред. та упоряд. А. Душного. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : Посвіт, 2017. Вип. 3. С. 116–122. • Чернецька Н. Г. Діяльність волинських бандуристів як фактор розвитку української культури в межах польської держави (20–30 роки ХХ століття). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство / за ред. О. С. Смоляка. Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. № 2 (вип. 35). С. 140–149. • Чернецька Н. Г. Бандурне мистецтво Волині: від аматорства до професіоналізму. Українська культура : минуле, сучасне, шляхи розвитку : зб. наук. пр. / упоряд. В. Г. Виткалов. Рівне : РДГУ, 2015. Вип. 21. Т. 1 С. 144–150. • Чернецька Н. Г. Специфіка діяльності творчо-мистецької лабораторії в освітньому закладі ХХІ століття. Вісник КНУКіМ : зб. наук. праць. Київ, 2015. Вип. 32. С. 120–125.