Брушневська Ірина Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 11:56, 16 квітня 2021, створена Pedagogical (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук
Brushnevska.jpg

ОСВІТА

 • 2018 р. - диплом кандидата педагогічних наук (спеціальність: 13.00.03 Корекційна педагогіка), Національна академія педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки (Київ);
 • 2009р. - диплом про вищу освіту (спеціальність: 7.010106 Дефектологія. Логопедія), факультет корекційної та соціальної педагогіки і психології, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (Кам’янець-Подільський);
 • 1996 р. - диплом про вищу освіту з відзнакою (спеціальність: Українська мова та література), філологічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки (Луцьк).

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020-2021 – гарант ОПП «Корекційна психопедагогіка та логопедія» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2019р.- дотепер – старший викладач кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
 • 2014-2019рр. – старший викладач кафедри педагогіки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

2019р. - Диплом першого ступеня. Волинська обласна державна адміністрація управління освіти, науки та молоді 2017р. - Диплом першого ступеня. Волинська обласна державна адміністрація управління освіти, науки та молоді 2015р. - Грамота управління освіти Луцької міської ради 2014р. - Грамота управління освіти Луцької міської ради 2014р. - Грамота. Волинська обласна державна адміністрація управління освіти і науки

 • Професійні відзнаки, нагороди:
 • Членство в організаціях:
 1. 2020р. - донині-член Волинського осередку УАКП (Української асоціації корекційних педагогів);
 2. 2017р. - донині - член Волинської обласної громадської організації ОМЕП (World Organization for Early Childhood Education);
 3. 2013-2019 рр. - член методичного об’єднання вчителів-логопедів закладів дошкільної освіти м. Луцька.

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Керує роботою проблемної групи «Особлива дитина – звичайна дитина».

 • діагностика психомовленнєвого розвитку дітей (розроблена та впроваджена авторська діагностика);
 • формування та корекція мовленнєвої діяльності дітей дошкільного та молодшого шкільного віку із фонетичним, фонетико-фонематичним, загальним недорозвитком мовлення, заїканням, дизартрією, алалією.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. 2020 р. – учасник проєкту «Створення інклюзивного Хабу» Українського культурного фонду в рамках програми «Інклюзивне мистецтво».

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 1. Брушневська І. М., Рібцун Ю. В. Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: діагностичний комплекс : навч.-метод. посіб. для роботи з дітьми із порушеннями мовлення – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2020. – 124с. (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України № 22.1/12-Г-232 від 19.04.2019р.).
 2. Брушневська І. М., Рібцун Ю. В. Комунікативний компонент мовленнєвої діяльності у дітей: методика формування : навч.-метод. посіб. для роботи з дітьми із порушеннями мовлення – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2020. – 144с. (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України № 22.1/12-Г-231 від 19.04.2019р.).
 3. Брушневська І.М. Педагогічне моделювання комунікативного компонента мовленнєвої діяльності дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення. Луцьк : Терен. 2017р. 42с.
 4. Брушневська І.М. Діагностика психомовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку. Луцьк : Терен, 2017. 68 с.
 5. Брушневська І.М. Види і функції ймовірного прогнозування [Текст] / І.М. Брушневська // Педагогічна освіта:теорія і практика. Збірник наук. праць/ Вип.19. - К.-Подільський. – 2015. – С. 186-191. (фахове видання, INDEX COPERNICUS)
 6. Брушневська І.М. Формування фонетичного компоненту мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку в онтогенезі [Текст] / І.М. Брушневська // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (42), Issue: 87, 2016. – с.11-15. (INDEX COPERNICUS)
 7. Брушневська І.М. Обґрунтування критеріально-діагностичного комплексу вивчення комунікативного компонента в дітей п’ятого року життя із ЗНМ [Текст] / І.М. Брушневська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2016. – №7(61). – с.245-254. (фахове видання, INDEX COPERNICUS)
 8. Брушневська І.М. Дослідження стану сформованості процесів пам’яті у дітей п’ятого року життя із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Педагогічний процес: теорія і практика. 2017. –. № 3 (58). – с. 100-106. (фахове видання, INDEX COPERNICUS)
 9. Брушневська І.М. Дослідження сформованості мислительних операцій у дітей із загальним недорозвитком мовлення [Текст] / І.М. Брушневська // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 1. – с.199-206. (фахове видання, INDEX COPERNICUS)
 10. Брушневська І.М. Особливості вивчення рівня сформованості зв’язного мовлення дошкільників із порушенням мовленнєвої діяльності [Текст] / І.М. Брушневська // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія, 2020 - №63. – с. 173-179. (фахове видання, INDEX COPERNICUS)

НАУКОМЕТРИЧНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ

 • Google scholar: [[1]]
 • orcid.org [[2]]

КОНТАКТИ

 • Телефон: +38(0332) 72-42-33
 • Електронна адреса: brushnevska.iryna@vnu.edu.ua