Соціальних комунікацій

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Контакти:

 • Завідувач кафедри:

Кошелюк Олена Василівна

кандидат філологічних наук, доцент.

 • Імейл:

vnu_vsr@ukr.net

 • Адреса:

43021 м. Луцьк, вул. Винниченка, 30-а, каб. 201, 203

Сторінка кафедри в соціальній мережі «Фейсбук»

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки

Сторінка на офіційному вебсайті ВНУ імені Лесі Українки (english version)

Історична довідка:

Кафедра соціальних комунікацій (до 2013 року - кафедра видавничої справи та редагування і журналістики) факультету філології та журналістики створена в серпні 2009 р. у результаті реорганізації кафедри української мови, видавничої справи та редагування і кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики.

Місія – підготувати конкурентного на сучасному ринку фахівця-журналіста, враховуючи мультикультурність та міжкультурну взаємодію у регіоні

Кредо#Не_окремо

Прагнемо розвивати і надалі будувати спільноту однодумців зі студентів-журналістів, випускників, науковців, журналістів-практиків. Завжди відкриті до нових ідей, цікавих людей і співпраці. Ми #не_окремо. Приєднуйтеся!

Кафедра соціальних комунікацій проводить підготовку за освітніми програмами:

 • Журналістика і міжкультурна комунікація (бакалавр);
 • Журналістика і соціальні комунікації (магістр).

Склад кафедри:

Штатний персонал:

Кошелюк Олена Василівна

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри.

Кравченко Світлана Іванівна

доктор наук із соціальних комунікацій, професор.

Благовірна Наталія Богданівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Денисюк Наталія Степанівна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Жванія Людмила Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Косюк Оксана Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Рожило Марія Андріївна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Самуляк Оксана Володимирівна

кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Теребус Оксана Леонідівна

кандидат філологічних наук, доцент.

Шульська Наталія Миколаївна

кандидат філологічних наук, доцент.

Яблонський Максим Романович

кандидат наук із соціальних комунікацій, старший викладач.

Працівники на умовах погодинної оплати та сумісництва:

Горбач Юрій Анатолійович

директор Центру журналістських розслідувань "Сила правди", випускник журналістики ВНУ імені Лесі Українки

Коваль Наталія

ведуча програм "12 Канал", випускниця журналістики ВНУ імені Лесі Українки,

Мазепа Наталія

ведуча радіопрограм, маркетологиня Радіо "CID FM", випускниця журналістики ВНУ імені Лесі Українки.

Мошкун Андрій Вікторович

начальник відділу інформаційної політики ВНУ імені Лесі Українки, випускник журналістики ВНУ імені Лесі Українки.

Навчально-допоміжний персонал:

Купріюк Ольга Андріївна

старший лаборант.

Наукова тематика кафедри:

Наукова тема кафедри "Медіа у процесі формування інформаційного суспільства" (2017-2021)

Виконується без фінансування, зареєстрована в УкрІНТЕІ, державний реєстраційний номер 0117U005468

Мета: вивчення форм, змісту, функцій мас-медійного простору України та з’ясування місця та ролі медіа у процесі побудови інформаційного суспільства.

Галузь: 06 Журналістика.

УДК: 316.3:001.92:007:304

Керівник: Кравченко Світлана Іванівна – доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри соціальних комунікацій

Відповідальні виконавці: Рожило Марія Андріївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент. Кошелюк Олена Василівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Назви етапів:

 • Ігровий концепт медіа (видано колективну монографію, присвячену ігровим практикам сучасних медіа (Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності; за заг ред. О. Косюк, О. Кошелюк. Луцьк: Вежа-друк, 2017. 264 с.)
 • Мультикультурність інформаційного простору (проведено тематичний інтернет-симпозіум "Мультикультурна комунікація постмодерної доби: обличчя і маски" (2018).
 • Наукова комунікація та її видавничі форми репрезентації (науково-практична конференція «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» та підготовка до друку наукових публікацій до однойменного журналу).
 • Трансформаційні процеси у системі сучасних медіа.

Наукова тематика кафедри:

С. Кравченко

Наукові інтереси: соціальна комунікація, міжкультурна комунікація, журналістика, польсько-український діалог, гендерні студії.

Основні публікації:

 • Rozwój ruchu kobiecego w Ukrainie. Kobiety wobec dominacji i opresji / pod red. Izabeli Desperak, Ewy Hyży i Edyty Pietrzak, wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2019, S. 43-55
 • Українська еміграція в Польщі у міжвоєнний період ХХ століття: ключові постаті інформаційно-видавничої та культурно-освітньої діяльності. Oriens Aliter, Charles University Praha 2018, № 1, с. 63-76
 • Biblioteka jako ośrodek komunikacji kulturowej i konsolidacji na obczyźnie : Polska Biblioteka w Paryżu, Ukraińska Biblioteka imienia Symona Petlury. Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a współnotą. Tom 5 / Pod red. Jolanty Dzieniakowskiej i Moniki Olczak-Kardas, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego, 2016, S. 465-473
 • Традиційні й нові медіа у формуванні громадянського суспільства: монографія / за заг. ред. проф. Супрун Л.В. Острог: Видавництво національного університету «Острозька академія», 2016, 167 с.
 • Юзеф Лободовський – митець, мислитель, бунтар та українофіл. Життя і творчість: монографія. Луцьк: Видавництво «Синя папка», 2019, 248 с.

О. Косюк

Наукові інтереси: дискурс раціоналізму у структурі масової комунікації

Основні публікації:

 • Relevant interrelationships between science and mass communication. Social capital: vectors of development of behavioral economics: collective monograph / Editor: Mariana Petrova. Veliko Tarnovo, Bulgaria: ACCESS Press Publishing house, 2021. 184 p. P. 149-161
 • Relevant innovations for implementing methods of collecting external information for mass media. New challenges in the development of futur specialists: coliective monograph Universitatea Dunarea de Jos Galati, Romania, 2021. 254 p. 54-65.
 • Transformation of modern military journalism (Трансформації військової журналістики у контексті сучасності). The role of technology in the socio-economic development of the post-quarantine world / Edited by Magdalena Gawron-Łapuszek, Andrii Karpenko. Katowice : Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. 465 с.
 • Раціоналізм як основний аспект прозорості архітектурної комунікації. Virtus Scientific journal. Montreal : CPM “ASF”, januaru, № 44, 2020. C. 30-34
 • Імітації: культуротворча комунікаційна гра. Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / За ред. О. Косюк, О. Кошелюк. Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 264 c.

О.Кошелюк

Наукові інтереси: масові інформаційно-комунікаційні процеси та їх осмислення, медіакомунікації, видавничі інновації та світовий досвід

Основні наукові публікації:

 • Інновації у видавничому секторі: досвід стартап-індустрії. Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запиту фахівців: монографія / [наук ред Н.Вернигора]; Інститут журналістики Київського ун-ту імені Бориса Грінченка. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2019. С. 84–94.
 • Сучасне книговидання Японії: від традицій до тенденційності. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. Луцьк, 2017. № 11–12 (8). С. 110–116.
 • Ігрові концепції логотипів. Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності: монографія / за ред. О.Косюк, О.Кошелюк. Луцьк: Вежа-друк, 2017. С. 200–211.

М. Рожило

Наукові інтереси: суспільно-політична та релігійна комунікація, релігійна проблематика в мас-медіа, редагування дитячої та релігійної літератури, сучасні тенденції розвитку книговидання для дітей, інфомедійна грамотність в Україні та світі.

Основні публікації:

 • Regulation of professional activity of journalists: ukrainian and european experience. New challenges in the development of future specialists: collective monograph. Universitatea Dunarea de Jos Galati, 2021. С. 95–109.
 • Арткнига як складова візуальної парадигми сучасного медійного середовища. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 3. Ч. 3. С. 194–198.
 • Літературно-мистецька тематика у волинській православній пресі періоду міжвоєння. Сучасні мово- і літературознавчі методології та нові прочитання художнього тексту. Антологія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM). С. 637–641.

О. Теребус

Наукові інтереси: публіцистика, регіональні ЗМІ, реклама та зв'язки з громадськістю, журналістська етика та медіаправо

Основні публікації:

 • Польські письменники в рецепції Дмитра Павличка. Волинь філологічна: текст і контекст. Полоністичні студії, 2019. № 27. С. 171–179.
 • Журналістська етика: теорія та практика. Вісник Львівського університету. Серія «Журналістика». Вип. 42. Львів, 2017. С. 185–191.
 • Особливості висвітлення збройних конфліктів у ЗМІ. Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : наук.-практ. журн. / відп. ред. С. І. Кравченко; упоряд. М. А. Рожило. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. № 11–12 (8). С. 26–30.
 • Права людини та журналістська етика: взаємозв‘язок та підсилення. Права людини та мас-медіа в Україні : Зб. конспектів лекцій / Авт. кол. За ред.. Виртосу І., Шендеровського К. К. : Інст. Журн. КНУ ім.. Т. Шевченка, 2018. С. 54–61.

Н. Благовірна

Наукові інтереси: редакторський аналіз, видавничі практики в медіапросторі України та закордоння, історія та теорія едиторики

Основні публікації:

 • Осмислення Голодомору 1932-33 рр медіапростором української діаспори Канади. Канадознавство : соціальні та освітні візії : кол. моногр. у 2-х кн. Кн. 1 Canadian Studies: Social and Educational Visions [Text] : in two books. Воок 1.Луцьк : Вежа-Друк, 2020. С. 74-95
 • Значення редактора в сучасному інформаційному просторі. Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запиту фахівців : монографія колективна / [наук. ред. Н. М. Вернигора] ; Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. Київ : Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка, 2019. C. 30–40.
 • Ігровий простір Дому, який збудував Гутенберг. Гра в бісер: Комунікаційні ігри сучасності : монографія / під ред. О. Косюк, О. Кошелюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 229–244.
 • Становлення видавничої справи в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : «Українсько-руська Видавнича Спілка» [текст]: монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2016. 272 с.
 • Факт як метафора. Вісник Львівського національного університету. Журналістика. Львів, 2018. Вип. 43. С. 162-170
 • Перевідкриття "інформації брутто", або Реконфігурація всесвітнього "навчального плану" та ролі редактора луцьким видавничим середовищем. Поліграфія і видавнича справа. Соціальні комунікації. 2017. №1 (73). С. 129-144

Н. Шульська

Наукові інтереси: мовна культура сучасного інформаційного простору

Основні публікації:

 • Використання інституційного репозитарію для формування науково-дослідницької компетентності магістрів. Інформаційні технології і засоби навчання, 2020, Том 76, № 2. С. 198–212.
 • Арткнига як складова візуальної парадигми сучасного медійного середовища. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 3. Ч. 3. С. 194–198.
 • Майстерність написання журналістського тексту: уникнення типових лінгвоанормативів. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Журналістика». Том 32 (71) № 1, 2021
 • Помилконебезпечні синтаксичні місця на сторінках друкованих ЗМІ. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2019. Т. 30 (69). № 1. С. 48–54.
 • Соціальні мережі як ефективне середовище викладацько-студентської комунікації в навчальному процесі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 58. № 2. С. 55–62

М. Яблонський

Наукові інтереси: історія журналістики, діаспорні видання, сучасний інфопростір

Основні публікації:

 • Аналітичні публікації Петра Волиняка: ідеологічний аспект (на матеріалі „Нових Днів” за 1950–1951 роки). STUDIA UCRAINICA VARSOVIENSIA. Warszawa, 2017. № 5. С.156–171.
 • «Нові Дні» і преса української діаспори (на матеріалі аналітичних публікацій Петра Волиняка початку 1960-х рр.). Наукові записки Інституту журналістики. Т. 1 (66). 2017. С. 58–65.
 • З історії комерційної реклами: часопис «Нові Дні» 1960-х років. Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Серія: Журналістика. Львів, 2020. Вип. 47. С. 56–67.
 • Стан і завдання преси української діаспори: погляд 1950 рр. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації». 2020. Т. 31 (70). № 1. Т. 4. С. 177–181.
 • Редакційно-видавнича діяльність Петра Волиняка. «Українська біографістика = Biographistica Ukrainica». Київ, 2020. Вип. 19. С. 243–258.

Основні результати науково-дослідної роботи:

Міжнародні науково-дослідницькі проєкти:

1. Нагорода Івана Виговського під патронатом Президента Польщі для наукових досліджень та дидактичного стажування (С. Кравченко). Надавач: Центр досліджень Східної Європи Варшавського університету (м. Варшава, Польща). Термін дії 2019-2022

2. Міжнародний проєкт "Pamiętniki i listy polskich autorów z Ziem Zabranych (Litwa, Białoruś, Ukraina) w latach 1795-1918”, фінансований Міністерством науки й освіти Польщі (С. Кравченко, член науково-дослідної групи 2013-2018)

3. «Журналістсько-публіцистична творчість Я. Бженковського» (С. Кравченко, дослідження рукописних фондів Польської бібліотеки в Парижі, Франція)

4. «Media community of Volyn region through activities: improvement through trainings, dialogue, gameplay and competition» / «Медіаспільнота Волинської області через активності: удосконалення через тренінги, діалогізація, ігрофікація і змагальництво» (О. Кошелюк, О.Косюк, М.Рожило, Н. Благовірна, О.Теребус). Грантова угода № FY21-L2D-Ed-FAA-LU від 15 жовтня 2020. Термін реалізації: 15.10.2020-2.02.2021. Надавач гранту: International Research and Exchanges Board (IREX) / Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Грант наданий в межах проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», який виконується IREX за підтримки Посольств Великої Британії та США, у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академією української преси

5. Міжнародна програма для ЗВО "Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність. Національне розгортання" для проходження тренінгів та імплементації медіаграмотності на рівні вищої освіти – підготовка наукових публікацій, розробка курсів, проведення наукових заходів (О.Кошелюк, О. Косюк, Н.Благовірна, М. Рожило, О. Теребус, Н. Шульська, М. Яблонський, О. Самуляк, Л. Жванія). Термін дії проєкту: 1. 03. 2020 до 1.03. 2021. Надавач: International Research and Exchanges Board (IREX) / Рада міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) спільно з Посольствами США та Великої Британії у співпраці з МОН України та Академією Української Преси

6. Грант № WNGO_V_1832 «Альтернативне вирішення гендерних проблем», поданий на конкурс «Візуалізація прав жінок, жіночого активізму та жіночого /феміністичного руху». Проєкт підтримано Українським жіночим фондом. Термін дії проєкту: 2018-2019. Отримувач і виконавець: О.Косюк

Додаткові підрозділи (лабораторії, центри):

Науково-методична робота:

Благовірна Н. Б., Жванія Л. В., Косюк О. М., Кошелюк О. В., Кравченко С. І., Рожило М. А., Теребус О. Л., Шульська Н. М., Яблонський М. Р. Кваліфікаційна робота з журналістики: методичні рекомендації до написання: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 28 с.

Косюк О. М. Масова комунікація та інформація: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 30 с.

Косюк. О. М. Основи журналістики: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 36 с.

Кошелюк О. Менеджмент і маркетинг інформаційного простору. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021.46 с.

Кулібаба О. А., Рожило М. А. Наукова робота з журналістики: методичні рекомендації. Луцьк, 2019. 46 с.

Рожило М. А. Літературне редагування: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 36 с.

Рожило М. А. Медіаграмотність: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 36 с.

Теребус О. Л. Журналістська етика, медіабезпека та медіаправо: робоча навч. прогр. та метод.рек. для студентів напряму підготовки «Журналістика»: навчально-методичне видання.Луцьк, 2021. 92 с.

Теребус О. Л. Основи реклами і PR: робоча навч. прогр. та метод. рек. для студентів напряму підготовки «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 36 с.

Шульська Н. М. Вступ до редакторського фаху: навчально-методичні рекомендації. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017. 60 с.

Шульська Н. М. Підготовка і випуск літературно-художніх видань: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 34 с.

Шульська Н. М. Артбуки: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 27 с.

Шульська Н. М. Практикум з української мови з елементами редагування: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. Ч.1. 89 с.

Шульська Н. М. Вступ до редакторського фаху. Практична частина: методичні вказівки з курсу для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2018. 71 с.

Шульська Н. М. Практикум з української мови з елементами редагування: навчально-методичні матеріали. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. Ч. 2. 70 с.

Шульська Н. М., Ясінська О. В. Ділова писемна комунікація. Практикум : навчально-методичні матеріали. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2021. 79 с.

Шульська Н. М. Комунікативно-логічний практикум: навчально-методичні матеріали для студентів спеціальності «Журналістика». Луцьк, 2021. 45 с.

Жванія Л. В. Теорія тексту і твору: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 36 с.

Жванія Л. В. Літературна комунікація: методичні вказівки з дисципліни для студентів спеціальності «Журналістика»: навчально-методичне видання. Луцьк, 2021. 36 с.

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • Основи реклами і PR (О. Теребус)
 • Основи видавничої справи та редагування (Н. Благовірна, Н. Шульська)
 • Комунікативна логіка (Н. Шульська)
 • Основи журналістики (О. Косюк)
 • Інформаційні та комунікаційні технології в медіагалузі (М. Яблонський)
 • Редакторський аналіз (Н. Благовірна)
 • Історія журналістики (С. Кравченко)
 • Медіаграмотність (М. Рожило)
 • Масова комунікація та інформація (О. Косюк)
 • Фотозйомка та редагування зображень
 • Менеджмент і маркетинг інформаційного простору (О. Кошелюк)
 • Пресслужби (А. Мошкун)
 • Радіожурналістика
 • Газетно-журнальне виробництво (О. Самуляк, Н. Денисюк)
 • Тележурналістика
 • Онлайн-журналістика (О. Самуляк, Н. Денисюк)
 • Кросмедіа і кроскультура (С. Кравченко)
 • Літературне редагування (М. Рожило)
 • Мультикультурні проєкти
 • Журналістська етика, медіабезпека та медіаправо (О. Теребус)

Гуманітарно-виховна робота:

Кафедра соціальних комунікацій активно провадить гуманітарно-виховну роботу.

 • Тренінги розвитку м'яких навичок для студентів журналістики: Тижня Soft Skills для журналістів (2019) та тренінгів спільно з Молодіжним Центром Волині (8 грудня 2020).
 • Навчальний медіаквест (2019) у межах вивчення дисципліни "Теорія журналістики" (О.Косюк)
 • Міжуніверситетський семінар-тренінг на тему «Висвітлення торгівлі людьми в медіа» (9-22 травня 2021)
 • Гендерний квест редакціями Волині (2018)
 • Екскурсії зі студентами: виставка картин Тетяни Сахник в арт-просторі "Коридор", на якій шукали натхнення на виконання завдань із дисципліни "Підготовка та випуск мистецтвознавчих видань". Екскурсії у старе місто та замок Любарта, до луцького підземелля
 • Екскурсії в медіа - "ICTV", ZIK, "Українське радіо" (2019)
 • Круглий стіл «Аналіз і практика інформації: критерії, методи, помилки. Громадянська відповідальність працівників ЗМІ», у якому взяв участь Ніколо Граціані, професор, викладач Римського університету «Santa Croce», фахівець у ділянці аналізу та практики інформації, представник відомої Інформаційної італійської агенції АНСА (ANSA), президент асоціації журналістів, які супроводжують главу держави.
 • Інтелектуальні турніри
 • Онлайн-семінар «Незабутий Чорнобиль» до 35-річниці від дня Чорнобильської трагедії (26 квітня 2021).
 • Віртуальний весняний віршопад: зустріч із письменниками та видавцями (26 лютого, 2021 р.).
 • З нагоди Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні провели тематичну онлайн-бесіду "Небесна Сотня в пам'яті об'єктива". Зі студентами журналістики переглянули й обговорили медійні матеріали, присвячені подіям на Майдані, суспільні відеопроєкти "Дітям про Небесну Сотню", "Майдан Гідності" та
 • інші (19лютого 2021 р.).
 • У рамках загальноуніверситетських просвітницьких заходів про попередження небезпеки екстремізму і терористичної загрози і підтримуючи всеукраїнську акцію «16 днів проти насилля» із провели навчально-пізнавальну онлайн-бесіду «Як не допомогти терористу: основні правила для журналіста». Студенти розробили й представили видавничі проєкти листівок і буклетів – пам’яток для медійників (14 грудня 2020 р.).
 • У рамках всеукраїнській акції "16 днів проти насилля" зі студентами журналістики провели навчально-дискусійний семінар "Діти на телебаченні: дотримання прав і журналістської етики" (2 грудня 2020 р.)

Співпраця з установами, організаціями:

 • Науково-практична співпраця з Волинським обласним центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – читання лекцій, семінарів, тренінгів (Рожило М., Шульська Н.)
 • Співпраця з відділом зв,язків з громадськістю ВНУ – залучення до співпраці через налагодження дуальних форм освіти, залучення до викладання, зокрема, керівник відділу Мошкун А. читає курс «Пресслужби» для студентів-журналістів І курсу.
 • Співпраця з Радіо СІД ФМ - залучення стейкхолдерів до практичного навчання студентів (Мазепа Н.), залучення до менторства (Передрій А.)
 • Співпраця з редакцією польсько-українського двотижневика “ВОЛИНСЬКИЙ МОНІТОР”, онлайн-виданням «Monitor Info» – залучення до викладання практичної дисципліни із онлайн-журналістики (Денисюк Н.)
 • Співпраця з Центром журналістських розслідувань «Сила правди» - залучення до читання практичного курсу «Журналістські розслідування» / «Розслідувальна журналістика» (Горбач Ю.), менторство і онлайн-зустрічі (В. Куць)
 • Науково-практична співпраця з Херсонським державним університетом (галузь 06 журналістика)
 • Науково-практична співпраця з Київським державним університетом імені Бориса Грінченка (галузь 06 журналістика)
 • Науково-практична співпраця з Київським національним університетом (галузь 06 журналістика)
 • Науково-практична співпраця з Волинським відділенням МАН (секція "Журналістика")
 • Співпраця з НСЖУ
 • Співпраця з ПП «Інформаційне агентство «Волиньпост»
 • Співпраця з редакцією газети «Ти, я і вся сім’я»
 • Співпраця з редакцією обласної громадсько-політичної газети «Волинська газета»
 • Співпраця з Інформаційним агентством «Конкурент»
 • Співпраця з "Сайт соціальних новин "Перший""
 • Співпраця з редакцією "Сім'я і дім. Народна трибуна"
 • Співпраця з Інформаційним Агентством "Світогляд"
 • Кафедра соціальних комунікацій протягом 2020-2021 провела
 • Круглий стіл-обговорення зі стейкхолдерами "Сучасний медіаринок і якісна освіта: якого фахівця журналістики потребує час?" (4 червня 2021). Організатори - О. Кошелюк, М. Рожило
 • Онлайн-зустріч з журналісткою «Сили правди» Валентиною Куць в межах вивчення курсу «Методика експертної діяльності в медіагалузі» (21 квітня 2021). Організатор – Кравченко С.
 • Онлайн-зустріч із журналісткою телеканалу «Прямий» Юлею Вітовою в межах вивчення навчальної дисципліни «Телевиробництво» (20 грудня, 2020 р.). Організатор – Шульська Н.
 • Зустріч із Оленю Лівіцькою (журналістка Першого каналу соціальних новин), Людмилою Роспопою (журналістка ІА Конкурент, випускницю журналістики ВНУ) в межах Дня відкритих дверей (22 квітня 2021р). Організатор – Рожило М.
 • Зустріч з керівницею сектору комунікації поліції Волині Ольгою Бузулук в межах вивчення навчальної дисципліни «Пресслужби». Організатори – Мошкун А., Кошелюк О.
 • Зустріч з журналістом А. Собуцьким (18 березня 2021). Організатори – А. Мошкун, О. Кошелюк
 • Зустріч із представницею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України у Волинській області Лілією Бойко. Організатор – С.Кравченко

Практика для студентів:

Здобувачі освіти проходять практики відповідно до визначених навчальним планом та освітньою програмою.

Бакалавр

ОП "Журналістика і міжкультурна комунікація" (2020)

Навчальна практика в ЗМІ (4, 5, 6 семестри)

Виробнича практика (7,8 семестри)

Магістр

ОП "Журналістика і соціальні комунікації" (2020)

Виробнича практика (2 семестр)

Переддипломна практика (3 семестр)