Булатецька Леся Віталіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 07:59, 4 листопада 2021, створена Гаврилюк (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Булатецька.jpg

Доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки,кандидат фізико-математичних наук, доцент, фахівець із проектування баз даних.

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2009 - кандидат фізико-математичних наук, Волинський національний університет імені Лесі Українки.
 • 2000 - диплом про вищу освіту з відзнакою,фізичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2003 - інженер комп’ютерного класу кафедри фізики твердого тіла Волинського державного університету імені Лесі Українки.
 • 2004 - асистент кафедри прикладної математики Волинського державного університету імені Лесі Українки.
 • 2009 - старший викладач кафедри прикладної математики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2011 - доцент кафедри прикладної математики та інформатики.
 • 2020 - доцент кафедри комп'ютерних наук та кібербезпеки.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • Член громадської організації "СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО".

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Теорія баз даних, семантика мови SQL.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Булатецький В.В. Методи та засоби вивільнення простору системного розділу ОС Microsoft Windows 10 // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2018.–– № 32. –– С. 85–89.
 • Булатецька Л. В. Мова запитів SQL : текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи” / Булатецька Леся Віталіївна, Булатецький Віталій Вікторович. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 92 с.
 • Булатецький В. В. Технології проміжного коду в корпоративних інформаційних системах : Текст лекцій нормативної навчальної дисципліни “Платформи корпоративних інформаційних систем” / Булатецький Віталій Вікторович, Булатецька Леся Віталіївна. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 48 с.
 • Булатецький В. В. Особливості очиски системномного розділу ОС Microsoft Windows 10 / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Г. С. Пруц // Математика. Інформаційні технології. Освіта : матеріали VІІ міжн. наук.-практичної конф., 3–5 червн. 2018 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки., 2018. –С. 51–52.
 • Данильчук Р.Л. Проектування та розробка клієнт-серверної системи для віддаленого керування комп’ютером в комп’ютерному класі / Р.Л. Данильчук, Л.В. Булатецька // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення : Міжнародна наукова інтернет-конференція (випуск 44), 12 грудня 2019 р. : матеріали конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 27-28.
 • Довгаль Т.М. Позитивний вплив ігрових програм на розвиток логічного мислення дитини / Т.М. Довгаль, Л.В. Булатецька // Перспективи розвитку точних наук, економіки та методики їх викладання : матеріали ХV Всеукраїнської студентської наукової конференції, 4-5 грудня 2019 р. : матеріали конференції. – Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019. – С. 37-38.
 • Довгаль Т.М. Проектування та розробка ігрового програмного засобу для розвитку логічного мислення учнів початкових класів / Т.М. Довгаль, Л.В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІІІ міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 14–15 травня 2019 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. – С. 300-302.
 • Варчук М. С. Проблеми двовимірної задачі розкрою матеріалів / М. С. Варчук, Р. В. Крот, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. – С. 625–626.
 • Булатецька Л.В. Особливості вивчення мови запитів SQL в профільному курсі інформатики закладів загальної середньої освіти // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 39. –– С. 5–9.
 • Булатецький В.В. Організація робочого місця викладача засобами операційної системи та хмарних сервісів. // В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, Ю. С. Павленко / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 40. –– С. 5–9.
 • Глущук Т. О. Дослідження засобів агрегації онлайн інформаціїдля розробки програмного продукту збору даних матеріалів / Т. О. Глущук, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C.626–628.
 • Оксінчук К. В. Дослідження засобів вивчення математики для учнів молодших класів з використанням адаптивної технології / К. В. Оксінчук, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C. 641–643.
 • Трофімук А. О. Розробка та реалізація інформаційної карти на основі фреймворку Laravel та одно-сторінкового додатка SPA / А. О. Трофімук, Л. В. Булатецька // Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матеріали ХІV міжн. наук.-практичної конф. студентів і аспірантів, 12–13 травня 2020 р. : тези доп. – Луцьк : Луцьк Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2020. C. 653–654.
 • Булатецька Л. В. Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи (Частина 1)[Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни / Леся Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. // Режим доступу :http://kpm.univer.lutsk.ua/moodle/course/view.php?id=22
 • Булатецька Л. В. Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи (Частина 1) [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни / Леся Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. // Режим доступу : http://kpm.univer.lutsk.ua/moodle/course/view.php?id=132
 • Булатецька Л. В. Організація баз даних та знань [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни / Леся Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. // Режим доступу : http://kpm.univer.lutsk.ua/moodle/course/view.php?id=128
 • Булатецька Л.В. Методичні особливості вивчення концептуального проектування баз даних при підготовці майбутніх фахівців. // Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький, Ю. С. Павленко, О.М. Собчук, С. І. Гайдай / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2020.–– № 41. –– С. 5–9.
 • Реляційна алгебра. Реляційне числення [Електронний ресурс] : методичні вказівки для підготовки до контрольної роботи з нормативних навчальних дисциплін “Бази даних та розподілені інформаційно-аналітичні системи”, “Організація баз даних та знань”/ Л. В. Булатецька, В. В. Булатецький; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 992 КБ). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2020. – 36 с.
 • Алгебра логіки та проектування основних операційних вузлів [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Булатецький, Л. В. Булатецька, О. М. Собчук; ВНУ ім. Лесі Українки. – Електронні текстові данні (1 файл: 3,67 Мбайт). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. – 150 с.
 • Булатецький В. В. Архітектура обчислювальних систем [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький, Л. В. Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=4
 • Булатецький В. В. Cистемне програмування та операційні систем [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький, Л. В. Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=5
 • Булатецький В. В. Платформи корпоративних інформаційних систем [Електронний ресурс] : електронний курс навчальної дисципліни, затверджений НМР ВНУ імені Лесі Українки, протокол № 6 від 17.01.2021 / В.В. Булатецький, Л. В. Булатецька. – ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. // Режим доступу : http://cs.vnu.edu.ua/moodle/course/view.php?id=6
 • Трофімук А. О. Розробка інтерактивної карти з використанням технології SPA. // А. О. Трофімук, Л. В. Булатецька, Ю. С. Павленко Т. О. Гришанович / Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. ––2021.–– № 42. –– C.104-109