Терещук Оксана Степанівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Версія від 13:44, 16 січня 2022, створена Громко Лілія (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку

ТЕРЕЩУК ОКСАНА СТЕПАНІВНА - кандидат географічних наук, доцент кафедри туризму та готельного господарства

Терещук Оксана Степанівна.jpeg

ПЕРСОНАЛЬНІ ПРОФІЛІ

ORCID iD https://orcid.org/0000-0001-8131-1270

Профіль в Google Scholar[1]

ОСВІТА

2018 р. - Диплом про вищу освіту, Львівський інститут економіки і туризму, кваліфікація «Магістр з менеджменту та управління туристичним і готельно-ресторанним бізнесом».
2008 р. - Кандидат географічних наук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
2000 р. - Диплом про вищу освіту з відзнакою, географічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

2011 р. - дотепер - доцент кафедри туризму та готельного господарства.
2008 - 2011 рр. старший викладач кафедри туризму та готельного господарства .
2000 - 2001 рр. - керівник гуртків Центру туризму, спорту та екскурсій.
Член експертної комісії МОН з проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів з напрямку 6.140103 «Туризм»
Член спеціалізованої вченої ради К 32.051.08 Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
Член громадської спілки "Українська асоціація гідів".

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

2014 р. - Подяка голови Волинської обласної ради
2010 р. - Почесна грамота Волинського національного університету імені Лесі Українки

НАУКОВІ ІНТРЕСИ

Міжнародний туризм
Ринок туристичних послуг
Менеджмент туризму та готельно-ресторанного бізнесу
Міжнародний туристичний бізнес
Управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом

ВИБРАНІ ПРАЦІ

1. Lepkyi, M., Matviichuk, L., Lysiuk, T., Tereshchuk, O., & Podolak, V. (2021). A model for the development of high quality training of tourism professionals through the use of computer 3D-tours. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(1), 90-99. URL: https://doi.org/https://doi.org/10.15421/112109 (Index Copernicus)
2. Лисюк Т., Терещук О., Мельничук Р. Особливості виставкової діяльності туристичних і готельно-ресторанних підприємств. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Серія Економіка. – 2020. Т. 25, Вип. 1(80). С. 148-152. (Index Copernicus)
3. Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Конспект лекцій. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 90 с.
4. Лисюк Т.В., Терещук О.С. Організація туристичних подорожей. (Туроперейтинг). Методичні рекомендації до практичних робіт. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2020. 79 с.
5. Lysyuk T., Tereshchuk О. Innovative potential of economic mechanism to provide sustainable development of tourist enterprises in Ukraine. The role of science in society sustainable development. Publishing House of Katowice of school of Technology, 2020. P. 34-38.
6. Lysyuk T., Tereshchuk О. Exhibition activity in the tourism and hospitality industry. Transformationenvon wirtschaftlichen Systemen in den Zeinzen der Neo-Industrialisierung. Collective monograph. Verlag SWG imex GmbH, Nuremberg, Germany,2020. P. 483-495.
7. Лисюк Т., Терещук О. Розвиток екскурсійної діяльності у Волинській області. Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collectivemonograph. AgendaPublishingHouse, Coventry, UnitedKingdom, 2019. P. 307-304.
8. Лисюк Т., Терещук О., Білецький Ю. Сучасний стан розвитку туризму в Одеській області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання п’яте / за наук. ред. проф. Матвійчука Л. Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 173-189.
9.Tereshchuk О., Lysyuk T., Biletskiy Y. Perspectives for the development of innovative excursion activity in the market of tourism services. Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2019. P. 69-86.
10. Терещук О.С., Лисюк Т.В., Запара Д. В. Інноваційні форми екскурсійної і музейної діяльності на ринку туристичних послуг. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі:управління, технології моделі: колективна монографія. Видання четверте / за наук. ред. проф. Волошина І.М. та проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. С. 55-71.
11.Терещук О., Лисюк Т. Виставкова діяльність у системі міжнародного ділового туризму. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Матвійчука Л. Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2017. С. 370-385.
12. Терещук О.С., Лисюк Т.В., Клітюк Х.І. Ефективність інноваційних проектів готельно-ресторанних підприємств. Вісник ОНУ імені І.І.Мечникова. Серія Економіка. 2017. Т. 22, Вип. 7(60). С. 76-80.(Index Copernicus)
13. Терещук О.С., Лисюк Т.В., Байцим І.В. Інноваційна діяльність готельно-ресторанних підприємств в умовах стратегії інноваційного росту. Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. - №16. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (Index Copernicus)
14. Терещук О.С., Лисюк Т.В. Інноваційний розвиток ресторанних підприємств України. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. №16. Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-16-2017. (Index Copernicus)
15. Tereshchuk О., Lysyuk T., Biletskiy Y. Some aspects of touroperating as part of tourist trips in Ukraine. Modern Tendencies in Business and Public Sector. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2016. P. 278-284.
16. Терещук О.С., Лисюк Т.В. Аутсорсинг як чинник підвищення інноваційної діяльності у сфері туризму та готельно-ресторанного господарства. науковий журнал «Науковий огляд» – 2016. №6 (27). С. 10–20.
17. Терещук О.С., Лисюк Т.В. Організація туристичних подорожей і туроперейтинг. Причорноморські економічні студії: науковий журнал. 2016. №7 С. 125-129.
18. Терещук О.С. Основні проблеми українського туроперейтингу. Карпатський край. Наукові студії з історії, культури, туризму: журнал. 2016 №1 (8) С. 168–175.
19. Терещук О., Лисюк Т. Сучасні інноваційні підходи до викладання курсу «Міжнародний туризм». Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. С. 259-266.
20. Терещук О., Лисюк Т. Деякі аспекти використання тренінгових технологій у підготовці майбутніх фахівців сфери туризму. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія / за наук. ред. проф. Волошина І. М. Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. С. 267-273.
21. Tereshchuk О., Lysyuk T. Modern methods and approaches in the teaching of the subject «The organization of excursion activities». Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management andAdministration in Opole, 2015; pp.380.
22. Терещук О. С. Туристичне країнознавство: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2015. 68 с.
23. Терещук О. С. Країнознавство. Європа: практикум. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. 46 с.
24. Терещук О. С. Ринок туристичних послуг: методичні рекомендації. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2014. 37 с.

КОНТАКТИ

43025, м. Луцьк, вул. Потапова, 9, каб. 608 (корпус С) +38(0332)248947,

е-mail: t.oksana777@vnu.edu.ua