Микитюк Інна Олексіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Микитюк.jpg

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 2 поверх (ауд. С-16).
 • e-mail: mykytyuk.inna@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора:

ORCID ID [1]

Scopus [2]

Google Scholar [3]

ОСВІТА

 • 2010 р. - диплом кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 – алгебра і теорія чисел. Тема дисертації: «Нетрадиційні системи числення і фрактали з ними пов’язані». Київський національний університет імені Т.Шевченка(м.Київ).
 • 1992 р. - диплом про вищу освіту з відзнакою, фізико-математичний факультет, Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки (м.Луцьк)

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2003 р. - дотепер доцент кафедри загальної математики та методики навчання інформатики, факультет інформаційних технологій і математики

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Фрактальний аналіз

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Микитюк І. О. Значення задач прикладного характеру при викладанні вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей / І.О. Микитюк, Л.Л. Ройко // VII Міжнародна науково-практична конференція «Математика. Інформаційні технології. Освіта». – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2018. С.174 – 178.
 • Розв’язування задач з параметрами з використанням інформаційних технологій в процесі навчання вищої та прикладної математики: навчальний посібник/І.О.Микитюк, В.Л. Юнчик. – 2020. 170 с.
 • Микитюк І. О. Особливості викладання математичних дисциплін засобами дистанційного навчання / Мамчич Т. І., Ройко Л. Л., Миронюк Л. П., Микитюк І. О. // Тези доповідей IX Міжнародної науково-практичної конференції “Математика. Інформаційні технології. Освіта”. – Луцьк: ПП Іванюк В. П., 2020. С. 78-82.
 • Mykytyuk I., Yatsyuk S., Fedonuyk A., Padalko A. Choice of Software for Geodesic Research (2020) IEEE 15th International Scientific and Technical Conference on Computer Sciences and Information Technologies, CSIT 2020 - Proceedings, 2020, 2, р. 265–268, 9321876 (Scopus)
 • Хомяк М. Я., Микитюк І.О. Вища математика: диференціальне числення функції однієї змінної: методичні рекомендації. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. –32 с.
 • Хомяк М. Я., Микитюк І.О. Вища математика: методичні вказівки. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. 14 с.
 • Fedonuyk, A., Yunchyk, V., Mukutuyk, I., Duda, O., Yatsyuk, S. Application of the hierarchy analysis method for the choice of the computer mathematics system for the IT-sphere specialists preparation. Journal of Physics: Conference Series, 2021, 1840(1), 012065 (Scopus)
 • Микитюк І.О., Юнчик В.Л., Хомяк М. Я. Практикум розв’язування задач з вищої математики. Луцьк, 2021. 38 с.

ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 • Основи вищої математики.
 • Вища математика.
 • Вища та прикладна математика.