Грабова Уляна Зеновіївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Грабова.jpg

Старший викладач кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки, кандидат фізико-математичних наук, фахівець із теорії наближення функцій.

Наукові профілі автора

Google Scholar

Scopus Author ID

ОСВІТА

 • 2015 - кандидат фізико-математичних наук, Інститут математики НАН України
 • 1998 - диплом про вищу освіту з відзнакою, математичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки.

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ

 • 2020- дотепер старший викладач кафедри теорії функцій та методики навчання математики Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2017 - старший викладач кафедри диференціальних рівнянь і математичної фізики Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
 • 2016-2017 - старший викладач кафедри вищої математики НУВГП
 • 1998-2009 - вчитель фізики та математики Переспівської ЗШ І-ІІ ст.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

 • 2019 - грамота міської ради

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

Основним напрямком наукових досліджень є екстремальні задачі теорії наближення у функціональних просторах. Компетентнісний підхід при вивченні математики в старшій школі. Апроксимативні властивості сум Зигмунда на класах (Ψ,β)- диференційованих функцій

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі теорії наближень у функціональних просторах» (2017-2019);виконавець держбюджетної теми «Екстремальні задачі і методи теорії наближення функціональних класів» (2020 рр.)

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 • Грабова У.З. Наближення функцій із класів інтегралами Вейєрштрасса / У.З. Грабова, І.В. Кальчук, Т.А. Степанюк // Український математичний журнал. – 2017. – 69, №4. – с. 510-519.
 • Грабова У.З. Про наближення класiв сумами Пуассона / М.В. Гембарський, У.З. Гра-бова, І.В. Кальчук // Збiрник праць Iнституту математики НАН України. – 2017. – Т. 14, № 3. – С. 52-59.
 • Грабова У.З. Вища математика: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи для спеціальностей 074 Публічне управління та адміністрування та 029 Інформаційна, бібліотечна, архівна справа денної форми навчання / У.З. Грабова. – Рівне: НУВГП, 2017. – 55 с.
 • Hrabova U. Z. Uniform approximations of functions of Lipschitz class by threeharmonic Poisson integrals / U. Z. Hrabova // Journal of Automation and Information Sciences – 2017. – Vol. 49, №12. – Р. 57-70. (Scopus, фахове)
 • Грабова У.З. Вища математика: Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з розділу «Інтегральне числення функції однієї змінної» для спеціальностей 133 Галузеве машинобудування денної форми навчання / У.З. Грабова, Я.Г. Іващук. – Рівне: НУВГП, 2017. – 51с.
 • Грабова У. З. Рівняння математичної фізики: Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Рівняння математичної фізики» для студентів, які навчаються за спеціальностями 111 Математика та 014 Середня освіта (Математика) / С.Б. Гембарська, У.З. Грабова, В.В. Собчук.– Луцьк: СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 47 с.
 • Hrabova U. Z. Approximative properties of the threeharmonic Poisson integrals on the Hölder classes / U. Z. Hrabova // Journal of Automation and Information Sciences – 2018. – Vol. 50, №8. – Р. 77-86. (Scopus, фахове)
 • Hrabova U. Z. Approximative properties of the Weierstrass integrals on the classes / U. Z. Hrabova, I. V. Kal’chuk, T. A. Stepanyuk // J. Math. Sci. (N. Y.) – 2018. – Vol. 231, №1. – P. 41-47. (Scopus, фахове)
 • Грабова У.З. Тематика та вимоги до оформлення курсових робіт бакалаврів кафедри диференціальних рівнянь та математичної фізики: Методичні рекомендації для виконання курсових робіт для студентів, які навчаються за спеціальностями 111 Математика та 014 Середня освіта (Математика) денної форми навчання / С.Б. Гембарська, У.З. Грабова, В.В. Собчук, Ю.І. Харкевич. – Луцьк, СНУ імені Лесі Українки, 2018. – 36 с.
 • Грабова У.З. Про наближення бігармонічними інтегралами Пуассона класів / У.З. Грабова, І.В. Кальчук, Т.А. Степанюк // Український математичний журнал. – 2018. – Т. 70, № 5. – C. 625-634.
 • Грабова У.З. Равномерные приближения тригармоническими интегралами Пуассона на классах Соболева / У.З. Грабова // Международный научно-технический журнал «Пробле-мы управления и информатики». – 2019. – №6. – С. 20-29.
 • Hrabova U.Z., Kal'chuk I.V. Approximation of the classes by three-harmonic Poisson inte-grals // Carpathian Math. Publ. – 2019. – 11, № 2. – P. 30–45. (Scopus, Web of Science, фахове)
 • Грабова У.З. Апроксимаційні характеристики класів диференційовних функцій: Навчаль-ний посібник / У. З. Грабова. – 2019. – 74 с.
 • Грабова У.З. Приближение сопряжённых периодических функций их тригармоническми интегралами Пуассона. Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». 2020. N 5. С. 1-10.
 • Kal’chuk I.V., Kravets V.I., Hrabova U. Z. Approximation of the classes by three-harmonic Poisson integrals. J. Math. Sci. (N. Y.). 2020. 246, N 2. P. 39–50. DOI: org/10.1007/s10958-020-04721-4 (фахове)
 • Грабова У.З.Обобщенный интеграл Пуассона и его прикладные аспекты / У.З. Грабова, С.А. Сальникова // Международный научно-технический журнал «Проблемы управления и информатики». – 2021. – №2. – С. 1-10. (Scopus)
 • Hrabova U.Z. Approximative properties of the three-harmonic Poisson integrals on the classes / U.Z. Hrabova, I.V. Kal'chuk, L.I. Filozof// Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – 254, №3. −P. 397–405. (Scopus)
 • Serdyuk A.S. Hrabova U.Z. Order estimates of the uniform approximations by Zygmund sums on the classes of convolutions of periodic functions// Carpathian Math. Publ. – 2021. – 13, № 1. – P. 68–80. (Scopus, Web of Science)
 • Грабова У.З., Товкач Р.В., Харкевич Ю.І. Впровадження проєктних технологій в процесі розв’язування екстремальних задач за допомогою елементів функціонального аналізу//Фізико-математична освіта. – 2021. − 30, №4. – С. 34-39.