Журавльова Олена Вікторівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
(Перенаправлено з Журавльова О. В.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Zhuravlova Olena.jpg

Науковий ступінь – доктор психологічних наук.

Посада – завідувачка кафедри загальної та клінічної психології.

Контактна інформація:

  • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 1 поверх (111 ауд.)
  • e-mail: zhuravlova.olena@vnu.edu.ua

Наукові профілі автора

ORCID

Web of Science ResearcherID

Researchgate

Google Scholar

Навчальні курси

 • Загальна психологія
 • Клієнт-центрована психотерапія
 • Наративна психотерапія

Стажування

 1. Медичний університет м. Люблін 16/04/2018-16/10/2018
 2. Університет Марії Кюрі-Склодовської, кафедра розвитку людини і промислової психології 16/09/2017-29/06/2018
 3. W zespole Poradni nr 3 w Lublinie 20/02/2017-26/02/2017
 4. W stowarzyszeniu Wspierania Aktywności Bona Fides. 19/05/2017-25/05/2017
 5. Центр викладання іноземних мов, м. Люблін 16/04/2018-16/10/2018


Монографії

 1. Фролова, О. В. (2017). Структурно-функціональні особливості організаційної ідентичності особистості : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 184.
 2. Фролова О. В., Маркєвіч К., Журавльов О. А. (2018). Соціально-психологічна допомога: синергія діяльності наукових, державних і громадських організацій (досвід України та Польщі) : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 88.

Основні наукові статті

 1. Kozachuk, N., Shvartz, L., Zhuravlov, O., Poruchynskyi, A., Dmytrotsa, O., Abramchuk, O., Poruchynska, Т., Zhuravlova, O., Hoshko, L. (2018). Relationship Between The Rhythmic Activity Of The Cerebral Cortex And The Manifestation Of Impulsivity/Reflexivity. RJPBCS, 9(4), 1349-1355.
 2. Zasiekina, L., Zhuravlova, O. (2019). Acculturating Stress, Language Anxiety and Procrastination of International Students in the Academic Settings. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1), 126-140. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-126-140
 3. Pshybelsky, V., Zhuravlov, O., Shevchuk, T., Zhuravlova, O. (2018). Indicators of respiratory system in conditions of chronic action of harmful environmental factors with type of body constitution. EUREKA: HEALTH SCIENCES, 4, 34-41.
 4. Пшибельський, В. В., Журавльов, О. А., Шевчук, Т. Я., Журавльова, О. В. (2018). Аналіз особливостей центрального кровотоку у досліджуваних, що зазнають хронічного впливу негативних факторів середовища на виробництві. Вісник Черкаського університету Серія Біологічні науки, 1, 121-133.
 5. Журавльова, О. (2018). Теоретичний аналіз сутності поняття прокрастинації в межах психоаналітичного підходу. Теорія і практика сучасної психології, 4, 12-15.
 6. Журавльова, О., Журавльов, О. (2018). Розробка та апробація методики діагностики особистісного конструкту прокрастинації. Вісник ХДУ Серія Психологічні науки, 1(3), 42-46.
 7. Журавльова, О., Журавльов, О. (2019). Когнітивно-поведінковий підхід до тлумачення сутності поняття «прокрастинація». Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія», 9, 4-8 DOI: 10.25264/2415-7384-2019-9-4-8
 8. Zasiekina, L., Zhuravlova, O. (2019). Acculturating Stress, Language Anxiety and Procrastination of International Students in the Academic Settings. PSYCHOLINGUISTICS, 26(1), 126-140. https://doi.org/10.31470/2309-1797-2019-26-1-126-140
 9. Журавльова, О., Журавльов, О. (2019). Співвідношення поняття «прокрастинація» з іншими конструктами, що вказують на схильність індивіда до дилаторної поведінки. Психологічні перспективи, 34, 36-48. https://doi.org/https://doi.org/10.29038/2227-1376-2019-34-36-48
 10. Журавльова, О. (2019). Cутність феномену прокрастинації: функціональний і дисфункціональний аспект. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія», № 8, 18-21.
 11. Журавльова, О., Журавльов, О. (2019). Адаптація україномовної версії психодіагностичної методики “Pure Procrastination Scale”. Теорія і практика сучасної психології, 1(2), 50-53.
 12. Журавльова, О.В., Журавльов, О.А. (2019). Концептуалізація поняття «прокрастинація» з позиції теорії тимчасової мотивації. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VII (81), 201, 48-50. https://doi.org/10.31174/SEND-PP2019-201VII81-12
 13. Журавльова, О., Журавльов, О. (2019). Типологічний підхід до вивчення конструкту прокрастинації. Теорія і практика сучасної психології, 1(6), 51-54. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-1.11
 14. Zhuravliova, O., Zasiekina, L., Zhuravliov, О. (2019). Academic Procrastination Among International Undergraduate Students Under the Conditions of Linguistic and Cultural Integration. East European Journal of Psycholinguistics, 6(1), 82-93. https://doi.org/10.5281/zenodo.3383927
 15. Журавльова, О. В. (2019). Дезадаптивний перфекціонізм як предиктор розвитку прокрастинації в особистості. «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2019». Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (24 квітня 2019 р., м. Харків, Україна). Харків, 2019, 28-31.
 16. Журавльова, О. В. Журавльов, О.А. (2019). Теоретичний аналіз сутності поняття прокрастинації представниками біхевіорального підходу. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р.) / за заг. ред. О.В. Лазорко, В.А. Ущиної. – Луцьк, Волиньполіграф, 2019. – С. 175-178.
 17. Журавльова, О. В., Журавльов, О. А. (2019). Теоретичний аналіз сутності поняття прокрастинації представниками біхевіорального підходу. Виклики та парадокси соціальної взаємодії в постмодерному світі: лінгвістичний та психологічний аспекти: Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 квітня 2019 р.) / за заг. ред. О.В. Лазорко, В.А. Ущиної. ¬ Луцьк, Волиньполіграф, 175-178.
 18. Rakovets, O., Abramchuk, O., Shvarts, L., Kozachuk, N., Zhuravlov, O., Zhuravlova О., Goshko L., Kachynska T., Osyp M., Osyp Yu., Kuznetsov I., Kotsan I. (2019). Electrophysiological Features of Brain Electric Activity in Individuals with Different Social Behavior. RJPBCS, 10(3), 85-92.
 19. Журавльова, О.В. (2020). Конативно-регулятивний вимір особистості прокрастинатора Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VIII (89), 221, 58-60. https://doi.org/10.31174/SEND-PP2020-221VIII89-14
 20. Журавльова, О.В. (2020). Конструювання когнітивно-рефлексивного виміру моделі особистості прокрастинатора. Проблеми сучасної психології, 47, 48–70. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-47.48-70
 21. Журавлева, Е.В., Журавлев, А.А. (2020). Прокрастинация: децизионный и бихевиоральный аспекты. Znanstvena misel journal, 40, 57-59.
 22. Журавльова, О.В. (2020). Методологічні засади дослідження феномену прокрастинації. Проблеми сучасної психології, 48, 88-111.
 23. Журавльова, О.В., Журавльов О.А. (2020). Нейропсихологічні механізми розвитку прокрастинації. Психологія: реальність і перспективи, 14, 73-83.
 24. Журавльова, О.В. (2020). Роль особливостей часової перспективи особистості у формуванні схильності до прокрастинації. Психологічний часопис, 6(3), 154-163.
 25. Журавльова, О. В. (2020). Аверсивність завдання як предиктор прокрастинації. Теоретичні та практичні аспекти розвитку науки та освіти (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Львів, 22-23 січня 2020 року. Львів : Львівський науковий форум, 43-44.
 26. Журавльова, О. В. (2020). Ключові індикатори прокрастинації. Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 січня 2020 року, Одеса, 19-21.
 27. Журавльова, О. В. (2020). Особливості часової перспективи в осіб схильних до прокрастинації. Освіта, наука та виробництво: розвиток та перспективи : Матеріали V Всеукраїнської науково-методичної конференції. 23 квітня 2020 року, Шостка, 42-43.
 28. Журавльова, О. В. (2020). Прокрастинація як багатовимірний конструкт. Роль і місце психології і педагогіки у формуванні сучасної особистості : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 січня 2020 р., Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 73-75.

Методичні публікації

 1. Тератологічний тлумачний словник (2019). / уклад.: В. С. Пикалюк. Вид. 2-ге, доповн. і перероб. Луцьк : Вежа-Друк, 560.
 2. Козачук, Н. О., Журавльов, О.А., Журавльова, О.В. (2019). Практикум з психології сприйняття. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 31.
 3. Коцан, І. Я. Козачук, Н. О., Журавльов, О.А., Журавльова, О.В. (2019). Практикум з фізіології сенсорних систем. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 61.
 4. Дистанційний курс «Психологія особистості» - http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=561
 5. Дистанційний курс «Іміджеве консультування» - http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=546
 6. Дистанційний курс «Наративна психотерапія» - http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=491
 7. Дистанційний курс «Історія психології» - http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=551

Нагороди і відзнаки

 • Кращий молодий вчений СНУ імені Лесі Українки (диплом ІІ ступеня, 2020 рік)

Членство в наукових товариствах

 • член Асоціації організаційних психологів та психологів праці