Замуруєва Оксана Валеріївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Zamuruyeva-Oksana-217x300.png

Доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А. В. Свідзинського, кандидат фізико-математичних наук. Фахівець у сферах: наукові проблеми матеріалознавства; нові інформаційні технології.

Освіта

 • 28.02.2017 р. – кандидат фізико-математичних наук, за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)
 • 31.05.2012 р. – магістр фізики за спеціальністю «Фізика», Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Професійні призначення

 • 2020 р. по сьогодні – доцент кафедри теоретичної та комп’ютерної фізики імені А.В.Свідзинського, Волинського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк
 • 2018 р. – старший викладач кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій
 • 2017-2018 рр. – асистент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк
 • 2013-2014 рр. – лаборант й викладач кафедри фізики твердого тіла Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

 • 2018 - 2020 рр.; 2020 - 2022 рр. – Стипендіат Кабінету Міністрів України молодих вчених
 • 2019 р – Грамота ректора Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
 • 2018р – Диплом III ступеня у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» у номінації «кандидат наук».
 • 2018р – Подяка міського голови.
 • 2016р – Диплом I ступеня у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» у номінації «аспірант».
 • 2015р – Диплом III ступеня у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» у номінації «аспірант».2015р – Диплом III ступеня у конкурсі «Кращий молодий науковець СНУ імені Лесі Українки» у номінації «аспірант».

Наукові інтереси

 • Наукові проблеми матеріалознавства
 • Нові інформаційні технології

Грантова діяльність

 • 2019-2021 рр. – Керівник держбюджетної теми «Синтез, структура та властивості нових тетрарних халькогенідів для термо- та оптоелектроніки»
 • 2018-2019 рр. Відповідальний виконавець держбюджетної «Інфрачервоні сенсори на основі халькогенідних моно- і нанокристалів»
 • 2017 р. – Відповідальний виконавець «Нові складні халькогеніди та галогеніди для нелінійної оптики, термо- та оптоелектроніки: синтез, структура і властивості»

Обрані праці

 • Кормош Ж. О., Супрунович С. В., Федосов С. А., Замуруєва О. В. Інформаційний пошук і робота з бібліотечними ресурсами : навч. посіб. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 136 с.
 • Мирончук Г. Л., Замуруєва О. В., Кітик І. В., Озга К., Головіна Н. А., Богданюк М. С. Наноматеріали: навчальний посібник. – Вежа-Друк, 2019. – 80 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 4 від 18.12.2020 р.).
 • Сахнюк В.Є., Вілігурський О.М., Бірук О.М., Замуруєва О.В. СКМ MAPLE у фізиці: коливання : метод. рек. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 64 с.
 • Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Кевшин А. Г., Новосад О. В. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 32 с.
 • Никируй Л. І., Замуруєва О. В., Урбан О. А., Федосов С. А. Вплив наукових досліджень на розвиток відновлювальної енергетики. Прогресивні технології та прилади. 2020. № 16(1). 82-91.
 • Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Захарчук Д. А., Коваль Ю. В. Фізика напівпровідників : задачі. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. 24 с
 • Одержання та фізичні властивості напівпровідників у системах Ag-In(Ga)-Si(Ge)-S(Se)2 : монографія / Мирончук Г.Л., Кітик І.В., Замуруєва О.В. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 157 с. Рекомендовано СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 15 від 28.11.2019 р.).
 • Структура і оптоелектронні характеристики складних халькогенідних систем Ag-Ga-Ge-S(Se) : монографія / Мирончук Г.Л., Коровицький А.М., Замуруєва О.В., Парасюк О.В. колективна монографія – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 153 с. Рекомендовано СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 15 від 28.11.2019 р.).
 • Федосов С. А., Замуруєва О. В., Сахнюк В. Є., Новосад О. В., Коровицький А. М. Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : курс лекцій. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. Ч. 2 : Контакти метал-напівпровідник. 92 с.
 • Мирончук Г. Л., Замуруєва О. В. Матеріали для оптоелектронних застосувань в ІЧ-діапазоні: довідник. – Вежа-Друк, 2019. – 34 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 4 від 18.12.2019 р.).
 • Структурні елементи напівпровідникових пристроїв : курс лекцій. Ч. 1 : p-n переходи / Федосов С. А., Замуруєва О. В., Захарчук Д. А., Кевшин А. Г., Новосад О. В. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 84 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 10 від 19.06.2019 р.)
 • Фізика поверхневих явищ у напівпровідниках : навч. посіб. / Мирончук Г. Л.,Замуруєва О. В., Хмарук Г. П., Давидюк Г. Є. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 115 с. Гриф «Рекомендовано» СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 14 від 29.11.2018 р.).
 • Системи TlInX2- DIVX2 : фазові рівноваги та оптоелектронні властивості твердих розчинів : монографія / Г. Л. Мирончук, І. В. Кітик, Л. В. Піскач, О. Ю. Хижун, А. О. Федорчук, О. В. Замуруєва, С. П. Данильчук, М. Ю. Мозолюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2016. – 148 с. (ISBN 978-966- 940-019-2 ) Рекомендовано СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 12 від 30.08.2016 р.).
 • The effect of composition on photoconductivity and nonlinear optical properties in the acentric Ag 2 In 2 AB 6 (A = Si, Ge, B = S, Se) crystals // G.L. Myronchuk, O.V. Zamuruyeva, O.V. Parasyuk, I.V. Kityk, P. Czaja, M. Piaseckia / Optik. 2019. – Volume 179, Pages 948 - 956. (Scopus)
 • Specific Features of Photoconductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 Monocrystals at Low Temperatures / O. V. Novosad, G. L. Myronchuk, S. P. Danylchuk, O. V. Zamurueva, L. V. Piskach, I. V. Kityk, M. V. Piasecki, O. V. Tsisar // Physics and chemistry of solid state. – 2019. – Vol. 20, № 1 – P. 50–55. (Scopus)
 • Phase equilibria and photoinduced hanges in the Ag2S–In2S3–Si(Ge)S(Se)2 systems // G. L. Myronchuk, V. P. Sachanyuk, O. V. Parasyuk, O. V. Zamurueva / Physics and Chemistry of Solid State, 19(4), 315-322 (2018). (Scopus)
 • Optical and non-linear optical properties of the solid solutions AgGaGe3(1–x)Si3xSe8 // El-Naggar, A.M., Albassam, A.A., Parasyuk, O., Kityk, I.V., Myronchuk, G., Zamuruyeva, O., Kot, Y., Myronchuk, D., Wojnarowska-Nowak, R., Prokhorenko, S., Piasecki, M. / Optik. September 2018. – Volume 168, Pages 397-402 (Web of Science, Scopus)
 • Huge operation by energy gap of novel narrow band gap Tl1−xIn1−xBxSe2 (B = Si, Ge): DFT, X-ray emission and photoconductivity studies / M. Piasecki, G. L. Myronchuk, O. Y. Khyzhun, O. V. Parasyuk, A. O. Fedorchuk, A. Albassam, A. M. El-Naggar, I. V. Kityk // Mater. Res. Express. – 2016. – Vol. 3, № 2. – P. 025902. (Web of Science, Scopus)
 • Oksana Zamurueva, Oksana Tsisar, Lyudmula Piskach, Oleg Parasyuk, Galyna Myronchuk, Michal Piasecki Tl2S–In2S3–GeS2 glass system as novel promising materials for photonics / Фізика і хімія твердого тіла, т.4, 2019, .416-422
 • Oksana Zamurujeva, Galyna Myronchuk, Ivan Kityk / IR photoinduced piezoelectric effects in multi-component chalcogenides Ag2In(Ga)2Si(Ge)S(Se)6 / Physics and chemistry of solid state, V. 20, No 4 (2019) С. 401-405


Контакти

Тел.: (0332) 24 91 58
Е-mail: zamurueva.o@gmail.com
Адреса для листування: Замуруєва О.В., Волинський національний університет імені Лесі Українки, Навчально-науковий фізико-технологічний інститут, пр. Волі 13, Луцьк, 43025