Навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук

Про нас

Балабуха Наталія Вікторівна - в.о.начальника навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти

Рощук Марія Володимирівна - методист другої категорії навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти

Радюк Інна Володимирівна - методист другої категорії навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти

Михальчук Наталія Аркадіївна - інженер навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти

Контакти

Фактичне місце знаходження: 43025 м. Луцьк, просп. Волі, 13, каб 327

Телефон: (0332 ) 24 88 11

Адреса електронної пошти: license@eenu.edu.ua

Нормативно-правова база

Закони України

Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Про вищу освіту

Нормативні документи Кабінету Міністрів України

Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

Національне агентство забезпечення якості вищої освіти

Нормативні документи ВНУ імені Лесі Українки

Накази, розпорядження ВНУ імені Лесі Українки

Розпорядження № 45 Про внесення та підтримання актуальності інформації в ЄДЕБО


Розпорядження № 37 про підготовку до акредитації ОП у 2020/2021 н.р.


Розпорядження № 30 про проведення внутрішнього аудиту ОПП (ОНП)

Документація

[Діючі сертифікати BНУ імені Лесі Українки про акредитацію спеціальностей, освітніх програм]

Графік прийняття заяв про акредитацію у 2020/2021 навчальному році

№ зп ID Планова дата прийняття ID ОП Назва ЗВО Рівень Галузь знань Спеціальність Назва програми
1 701 21 жовтня 2020 р. 35076 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Магістр 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров’я людини
2 694 22 жовтня 2020 р. 36591 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Магістр 01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Корекційна психопедагогіка (олігофренопедагогіка)
3 699 23 жовтня 2020 р. 23439 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Магістр 09 Біологія 091 Біологія Лабораторна діагностика
4 697 29 січня 2021 р. 1433 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Інформаційна безпека
5 702 1 лютого 2021 р. 32552 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Середня освіта. Природничі науки
6 693 2 лютого 2021 р. 23401 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта Корекційна психопедагогіка та логопедія
7 703 12 лютого 2021 р. 32543 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта Середня освіта. Біологія, природознавство, здоров'я людини
8 698 16 лютого 2021 р. 2033 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 03 Гуманітарні науки7 032 Історія та археологія Історія, європеїстика, археологія
9 708 18 лютого 2021 р. 17610 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Політологія та державне управління
10 707 24 лютого 2021 р. 1634 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 24 Сфера обслуговування 242 Туризм Туризм
11 705 26 лютого 2021 р. 17053 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 11 Математика та статистика 111 Математика Математика
12 691 2 березня 2021 р. 1084 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Практична психологія
13 690 2 березня 2021 р. 1662 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія Психологія
14 704 3 березня 2021 р. 1592 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 02 Культура і мистецтво 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа Документаційне забезпечення управління та інформаційно-аналітична діяльність
15 696 3 березня 2021 р. 2138 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 03 Гуманітарні науки 034 Культурологія Культурологія
16 919 11 березня 2021 р. 21696 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону 251 Державна безпека Державна безпека
17 700 11 березня 2021 р. 21210 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 10 Природничі науки 106 Географія Географія
18 706 15 березня 2021 р. 2135 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Бакалавр 10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
19 692 27 квітня 2021 р. 38681 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Доктор філософії 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка Економіка сталого розвитку
20 1320 14 червня 2021 р. 48047 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Доктор філософії 10 Природничі науки 102 Хімія Синтез та дослідження властивостей неорганічних та органічних речовин
21 1318 16 червня 2021 р. 48045 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Доктор філософії 05 Соціальні та поведінкові науки 052 Політологія Інституційні зміни процесів демократичної трансформації в Україні
22 1319 18 червня 2021 р. 48046 Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Доктор філософії 07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит


Графік прийняття заяв про акредитацію у 2019/2020 навчальному році

Галузь знань Спеціальність Рівень вищої освіти Тип освітньої програми Назва освітньої програми Гарант ОП Дата надання доступу Дата прийняття заяви
12 Інформаційні технології 125 Кібербезпека Бакалавр Освітньо-професійна Інформаційна безпека Глинчук Людмила Ярославівна 20.02.2020 12.03.2020
03 Гуманітарні науки 032 Історія та археологія Доктор філософії Освітньо-наукова Історія та археологія Стрільчук Людмила Василівна 16.04.2020 08.05.2020
01 Освіта/ Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки Доктор філософії Освітньо-наукова Освітні, педагогічні науки Пріма Раїса Миколаївна 16.04.2020 08.05.2020
10 Природничі науки 103 Науки про Землю Доктор філософії Освітньо-наукова Науки про землю Фесюк Василь Олександрович 17.04.2020 12.05.2020

Новини

17 листопада 2020 р. відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому було прийнято позитивне рішення щодо акредитації ОНП Освітні, педагогічні науки

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ УНІВЕРСИТЕТУ!

13 жовтня 2020 р. відбулося засідання Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, на якому було прийнято позитивне рішення щодо акредитації ОНП Історія та археологія (протокол № 18935 від 13.10.2020 р.)

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ УНІВЕРСИТЕТУ!


Відповідно до наказу МОН України № 184-л від 09.07.2020 р. у СНУ імені Лесі Українки розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування провадження освітньої діяльності у сфері підвищення кваліфікації лікарів за спеціальністю 122 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров'я


Відповідно до наказу МОН України № 208-л від 14.08.2020 р. у СНУ імені Лесі Українки розширено провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою з підготовки в інтернатурі за спеціальністю 122 Медицина галузі знань 22 Охорона здоров'я


9 липня 2020 року відбулося засідання Акредитаційної комісії України, на якому було прийнято позитивне рішення щодо акредитації ОПП Оціночна діяльність спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування на освітньому рівні молодшого спеціаліста у Коледжі технологій, бізнесу та права Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.

ВІТАЄМО КОЛЕКТИВ КОЛЕДЖУ!

Обговорення

Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Положення про групу забезпечення спеціальності та гаранта освітньої програми у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

[Проєкт Положення про групу забезпечення спеціальності та гаранта освітньої програми у Волинському національному університеті імені Лесі Українки]


Пропонуємо для громадського обговорення Проєкт Положення про порядок розробки, затвердження, періодичного перегляду та закриття освітньої програми у Волинському національному університеті імені Лесі Українки

[Проєкт Положення про порядок розробки, затвердження, періодичного перегляду та закриття освітньої програми у Волинському національному університеті імені Лесі Українки]


Пропозиції та зауваження до проєкту просимо надсилати до 04 грудня 2020 року на електронну пошту навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти license@vnu.edu.ua

Оголошення

Згідно наказу Національного агентства забезпечення якості вищої освіти № 1302-Е від 17 вересня 2020 року з 30 листопада по 02 грудня 2020 року призначено експертну групу для проведення акредитаційної експертизи у відділеному (дистанційному) режимі за спеціальністю «103 Науки про Землю» освітньої програми «Науки про Землю» за третім рівнем вищої освіти


ОГОЛОШЕННЯ! 01 грудня 2020 року о 16.30 в конференц-залі головного корпусу ВНУ імені Лесі Українки (проспект Волі, 13) навчально-методичний відділ забезпечення якості вищої освіти проводить чергове засідання Школи гарантів освітньо-професійних програм за першим (бакалаврським) рівнем: обговорення змісту Відомостей про самооцінювання освітньої програми за критерієм 3 – Доступ до освітньої програми та визнання результатів навчання; 4 – Навчання і викладання за освітньою програмою; 5 – Контрольні заходи, оцінювання здобувачів вищої освіти та академічна доброчесність.

Запрошуємо всіх охочих

ОБОВ'ЯЗКОВА НАЯВНІСТЬ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ!

Актуальна інформація

Звіт навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік

[Звіт навчально-методичного відділу забезпечення якості вищої освіти за 2020 рік]Витяг з протоколу засідання Вченої ради

Додаток (Проєкт)