Науменко Наталія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент;

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Наталія Науменко

Науковий ступінь:

к.е.н. (2003) – спеціальність: 08.05.01 cвітове господарство і міжнародні економічні відносини.

Посада:

доцент кафедри міжнародних економічних відносин та управління проектами. Секретар Волинського обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Спілка економістів України». Член-кореспондент Академії економічних наук України.

Дисертація:

кандидатська «Зовнішньоторговельний режим України та перспективи його удосконалення»

Наукові інтереси:

міжнародні економічні відносини, міжнародна торгівля, трансрегіональне співробітництво, економіка та організація міжнародних перевезень, митне регулювання, економічна дипломатія, страхування та оподаткування.

Публікації:

автор більше ніж 130 наукових публікацій (в т.ч. статті, підручники, наукові посібники, методичні рекомендації, силабуси, монографії та тези доповідей, НДДКР).

ORCID 0000-0002-1327-0398

Навчальні дисципліни:

«Регулювання міжнародних економічних відносин», «Конкурентна політика в ЄС», «Міжнародна торгівля», «Врегулювання міжнародних торговельних спорів», «Розрахунки та платежі в зонішній торгівлі європейських країн», «Основи страхування», «Інформаційно-аналітична діяльність в міжнародних економічних відносинах», «Менеджмент та маркетинг», «Міжнародна інтеграційна політика», «Податкова політика зарубіжних країн»,«Митне регулювання. Митна справа», «Моделі розвитку національної економіки».

Вибрані праці:

Монографії:

 1. Науменко Н.С. «Сучасний механізм запровадження інноваційної політики в країнах ЦСЄ, як фактор інвестиційної привабливості» // Європейська інтеграція: досвід Польщі та України. – NSZZ Solidarność region środkowowśchodni. - Lublin: Wydawnictwo KUL 2014. – P. 607-619.
 2. Перший етап модернізації економіки України і її регіонів: досвід та проблеми / О.М. Алімов, О.І. Амоша та ін.; за заг. ред. В.І Ляшенка - ІЕП НАН України, Запоріжжя: КПУ, 2014. – 798 с. ISBN 978-966-414-200-4. Науменко Н.С. - С. 233-281; 365-3373.

Підручники з грифом МОН України:

 1. Бабець І.Г., Полякова Ю.В., Мокій О.А. Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності: підручник / [Ю.В. Полякова, О.А. Мокій та ін.] / за заг. ред. І.Г. Бабець, А.І. Мокія. – Запоріжжя: Кругозір, 2016 – 496 с. ISBN 978-617-7353-13-2. Науменко Н.С. – С. 202-220; 300-305.

Публікації у наукометричних базах даних:

 1. Науменко Н.С. «Аналіз і оцінка реальних і перспективних досягнень в системі досягнутих домовленостей та виконання вимог на шляху до створення ЗВТ+» // Съвременни проблеми на региональното развитие: Събрани стати. Т. 2. - Академично издательство на Аграрния университет Пловдив, България, 2014. – С. 181-184.
 2. Науменко Н.С. «Порівняльний аналіз між інвестуванням в глобальну економіку і притоком ПІІ в Україну на тлі деструктивної складової загальноосвітнього розвитку» // Problems of social and economic development of business. Collection of scientific articles. Volume 1. - Publishing house «BREEZE», Montreal, Canada, 2014. – P. 111-116.
 3. Антонюк Д.А., Мокій А.І., Науменко Н.С. «Інституціональна інтеграція регіональної інфраструктури підприємництва з країнами ЄС: українсько-польське співробітництво» // Economics, management, law: realities and perspectives:Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2016. – С. 260-265.

Публікації у зарубіжних виданнях:

 1. Naumenko N.S. «Prospects of Ukraine – EU Collaboration in the Framework of «Eastern Partnership» Initiative Concerning Support of the Activity of Small and Medium Businesses» // Platzbestimmung Osteuropas in der sozio-ökonomischen Globalisierung. Reiche: «Europäische Integration. Grundfragen der Theorie und Politik», Nr. 32/2013 / Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung. - Berlin, Forschungsinstitut der IWVWW e.V 2013. – Berlin; W. Trillenberg (Hrg.), A. Krysovatyi, Y. Savelyev u. a. - Forschungsinstitut der IWVWW e.V 2013 – 419 s.; S. 76-100.

Статті у наукових виданнях, в тому числі фахових:

 1. Науменко Н.С. «Аспекти втілення елементів сучасної інноваційної політики країн ЦСЄ як позитивний фактор привабливості потенційного інвестора» // Науковий вісник СНУ ім. Л. Українки. Серія «Міжнародні відносини». – № 10 (279). - 2013. – Луцьк: "Вежа", 2013. - С. 184-195.
 2. Дацко О.І., Щурко І.В., Науменко Н.С. «Пріоритети просторового планування регіонального розвитку в умовах метрополізації» // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Метрополійні функції обласних центрів Західного регіону [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред. кол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2013. – . Вип. 2(100). С. 171-185.
 3. Науменко Н.С. «Модернізація просторової політики розвитку сільських територій після розширення ЄС (Досвід Польщі)» // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Пріоритети та механізми соціально-економічного розвитку сільських територій [зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; ред. кол.: В.С. Кравців (відп. ред.). - Львів, 2013. – . Вип. 6(104). С. 313-325.
 4. Науменко Н.С. Оцінка ефективності запровадження Зони вільної торгівлі України з країнами ЄАВТ // Вісник Економічної науки України. Науковий журнал. № 2(26). - Донецьк: Академія економічних наук України, Інститут економіки промисловості НАН України, 2014. – С. 103-106.
 5. Науменко Н.С. «Стратегічні пріоритети у розвитку і функціонуванні зарубіжних інноваційних кластерів, як невід»ємна складова економічної безпеки України» // Матеріали ІX Пленуму Спілки економістів України та Міжнародної науково-практичної конференції - Київ: 2014. – С. 147-150.
 6. Науменко Н.С. «Пріоритети нової Енергетичної стратегії України в світлі європейського геополітичного вектору» // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Менеджмент інновацій». – Дніпропетровськ: ДНУ ім.. О. Гончара. - 2016. – . Вип. 6. Т. 24. – С. 95-102.

Контакт:

Телефон: +38(095) 498 53 38

Електронна пошта: naumenko.nataliya@vnu.edu.ua

Адреса для листування: 43025, м. Луцьк, вул. Винниченка, 28, каб. 204