Новосад Олексій Володимирович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Img-15.jpg

Доцент кафедри експериментальної фізики, освітніх та інформаційних технологій, кандидат фіз.-мат. наук, фізика напівпровідників і діелектриків

Освіта

 • 2016 – кандидат фіз.-мат. наук, Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України, (Київ)
 • 2005 – диплом магістра фізики з відзнакою, фізичний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки, (Луцьк)

Професійні призначення

 • 2020 і до тепер доцент кафедри експериментальної фізики, інформаційних та освітніх технологій ВНУ імені Лесі Українки
 • 2017 – 2020 - старший викладач кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки
 • 2016 – 2017- асистент кафедри експериментальної фізики та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки.
 • 2011 – 2016 - завідувач лабораторіями кафедри фізики твердого тіла СНУ імені Лесі Українки.
 • 2007 – 2011 - викладач технічного коледжу Луцького НТУ
 • 2005 – 2007 - інженер з комп'ютерних систем кафедри прикладної математики ВДУ імені Лесі Українки.

Професійні відзнаки,нагороди,членство в організаціях

 • 2021 – подяка, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
 • 2020 – грамота, Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.
 • 2019 – грамота, Управління освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації.
 • 2015 – грамота, Східноєвропейський національного університету імені Лесі Українки.
 • 2015 – грамота, Східноєвропейський національного університету імені Лесі Українки.
 • 2015 – диплом ІІ ступеня, "Кращий молодий науковець" СНУ імені Лесі Українки.
 • 2011 – грамота, Управління освіти і науки облдержадміністрації.

Наукові інтереси

 • фізика
 • фізика напівпровідників

Грантова діяльність

 • Держбюджетна тема «Нові складні халькогеніди та галогеніди для нелінійної оптики, термо- та оптоелектроніки: синтез, структура і властивості» (2017 р.)
 • Держбюджетна тема «Нелінійно-оптичні пристрої, керовані зовнішнім оптичним полем» (номер державної реєстрації: 0115U002348) (2015-2016 рр.)
 • Українсько-Литовський проект «Одержання та властивості нових халькогенідних і галогенідних матеріалів для мікро-, нано- та оптоелектроніки» (номер державної реєстрації: 0114U005170, договір № М/106-2014) (2014-2016 рр.).

Вибрані праці

 • Новосад О.В., Божко В.В., Федосов С.А., Шигорін П.П. Термоелектричні властивості монокристалів AgSbSe2–PbSe. Перспективні технології та прилади. 2020. №. 17. С. 183–189.
 • Новосад О.В., Федосов С.А., Божко В.В. Вольт-амперні характеристики поверхнево-бар’єрних структур In/CuInS2-ZnIn2S4. Наукові нотатки. 2020. №. 69. С. 63–67.
 • Перспективні матеріали і технології сонячних елементів / Л. І. Никируй, О. В. Замуруєва, О. В. Новосад, С. А. Федосов // Перспективні технології та прилади. – 2020. – №. 17. – С. 175–182.)
 • Novosad O.V., Myronchuk G.L., Danylchuk S.P., Zamurueva O.V., Piskach L.V., Kityk I.V., Piasecki M.V., Tsisar O.V. Specific. Features of Photoconductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 Monocrystals at Low Temperatures. Physics and chemistry of solid state. 2019. Vol. 20, № 1. P. 50–55.
 • Vaidotas Kažukauskas, Galyna L. Myronchuk, Oleh V. Parasyuk, Edvinas Gvozdiovas, Oleksiy V. Novosad, Justas Kvedaravicius, Sergiy P. Danylchuk, Lyudmyla V. Piskach. Photoconductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 single crystals at low temperatures. Proceedings of the Romanian Academy, Series A. 2019. Vol. 20, № 3. P. 243–249.
 • Kazukauskas V., Myronchuk G.L., Garbacauskas R., Parasyuk O.V., Savicki S., Novosad O.V., Danylchuk S.P., Piskach L.V. Low-temperature photoconductivity and thermostymulated conductivity of Tl1-xIn1-xSnxSe2 single crystals. Sensor Electronics and Мicrosystem Technologies. 2018. T. 15, № 1. P. 53–62.
 • Novosad О.V., Bozhko V.V. The passing current mechanisms and photosensitivity of the oxide/Cd0,96Zn0,04Te surface-barrier structures. ХVII International Freik Conference On Physics And Technology Of Thin Films And Nanosystems: Abstract book., Ivanо-Frankivsk, May 20-25, 2019. Ivanо-Frankivsk, 2019. Р.254.
 • Богданюк М.С., Новосад О.В., Федосов С.А., Третяк А.П. Фізика атома та атомних явищ: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Луцьк: Вежа-Друк, 2021. 64 с. Рекомендовано НМР ВНУ ім. Лесі Українки (протокол № 7 від 17.03.2021 р.).
 • Новосад О.В., Федосов С.А., Божко В.В., Кевшин А.Г. Електроніка: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. 87 с. Рекомендовано НМР ВНУ ім. Лесі Українки (протокол № 3 від 18.11.2020 р.).
 • Новосад О.В., Божко В.В., Федосов С.А. Електрика і магнетизм: методичні рекомендації до лабораторних робіт. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 100 с. Рекомендовано НМР СНУ ім. Лесі Українки (протокол № 7 від 18.04.2018 р.).

Контакти

Е-mail: ovosa@ukr.net

Адреса для листування: Новосад О.В., Волинський національний університет імені Лесі Українки, Навчально-науковий фізико-технологічний інститут, пр. Волі 13, Луцьк, 43025