Павліха Наталія Володимирівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Павліха.jpg

43025, м. Луцьк, вул. Винниченка 28, корпус G, II поверх, каб. G-210 а

Громадянство: Україна

E-mail: Nataliia.Pavlikha @vnu.edu.ua


Керівник навчально-науково-виробничої лабораторії «Лабораторія проєктів та ініціатив» [1]Доктор економічних наук зі спеціальності: 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

Професор за кафедрою: міжнародних економічних відносин

Доцент за кафедрою: економіки та управління виробництвом


ORCID: 0000-0001-5191-242X [2]

Web of Science Researcher ID:О-6537-2019 [3]

Scopus Author ID: 57210808821 [4]

Профіль в Researchgate[5]

Профіль в Google Scholar[6]

Лекція-вебінар за участю професора Павліхи Н.В. «Sustainable Urban Development Smart City Concept» [7]


Освіта

Освіта (вища)
2020–2021 рр. Волинський національний університет імені Лесі Українки, магістр з спеціальності «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація «економіст-міжнародник, перекладач англійської мови»
2019–2020 рр. Міжнародна академія управління персоналом, магістр з економіки, спеціалізація з міжнародної економіки та управління персоналом
2002–2005 рр. Інститут регіональних досліджень НАН України (м. Львів), докторантура
1993–1996 рр. Луцький державний технічний університет, аспірантура з економіки
1987–1992 рр. Луцький державний педагогічний інститут імені Лесі Українки, природничо-географічний факультет, кваліфікація «географія та біологія», вчитель середньої школи

Досвід роботи

Досвід роботи
З 2020 року донині Професор кафедри міжнародних економічних відносин та управління проєктами, Волинський національний університет імені Лесі Українки
2019 р. Проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, Волинський національний університет імені Лесі Українки
2005–2019 рр. Професор, завідувач кафедрою міжнародних економічних відносин та управління проєктами, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
2012–2015 рр. Професор Вищого державного університету імені Іоанна Павла ІІ в Бялій Подлясці (Польща)
1993–2002 рр. Доцент кафедри економіки та підприємництва, Луцький національний технічний університет
1993 р Старший викладач, Луцький національний технічний університет
1992-1993 рр. Асистент секції екології кафедри іноземних мов, Луцький національний технічний університет

Наукові інтереси

Сталий, інклюзивний та смарт розвиток, управління проєктами розвитку громад і регіонів, міграційна та економічна антропологія

Наукова діяльність

Наукова діяльність
2023 р. – донині Керівник прикладного дослідження, що виконується за кошти загального фонду державного бюджету «Розвиток інклюзивного ринку праці в умовах релокації та міграції: зайнятість, освіта, доходи населення» (державний реєстраційний номер 0123U101558).
2022 р. – донині Голова спеціалізованої вченої ради з захисту докторських дисертацій Д 35.015.07 при ВНУ імені Лесі Українки зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
2016–2021 рр. Голова спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій К 35.015.06 при СНУ імені Лесі Українки зі спеціальностей 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки, 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит.
2020–2021 рр. Керівник фундаментального дослідження, що виконується за кошти загального фонду державного бюджету «Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання» (державний реєстраційний номер 0120U102632).
2002-2023 рр. Науковий керівник 5 докторських і 16 захищених кандидатських дисертацій з економічних спеціальностей
2018–2019 рр. Керівник фундаментального дослідження, що виконувався за кошти загального фонду державного бюджету «Регіональні ринки в умовах європейської інтеграції: механізми конкуренції та конвергенції» (державний реєстраційний номер 0118U001094).
З 1995 р. донині Наукове керівництво докторантами, аспірантами, магістрантами та дипломниками
Станом на 09.05.2023 р. h-індекс – 18; загальна кількість цитувань наукових публікацій – 1104 (Google Scholar)


Стажування, підвищення кваліфікації (сертифікати), міжнародні проекти та програми

Стажування, підвищення кваліфікації (сертифікати), міжнародні проекти та програми
З 2022 р. донині Координатор міжнародного грантового проєкту Кафедра Жана Моне Програми ЄС Еразмус+ «Sustainable, Inclusive and Smart Development within Decentralization Process: the EU experience» [8]
1.03.2023 р. – 30.06.2023 р. Науковий міжнародний грант «Інтеграція і життя українців в Латвії» у Стокгольмській школі економіки в Ризі (№ 40003162751)
01.08.2022 р. – 01.02.2023 р. Підвищення кваліфікації (стажування) у галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» за ОПП «Управління проектами» у Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне (300 год. / 10 кредитів ECTS)
2022 р. Науковий міжнародний грант «Сучасні проблеми управління національним господарством з ретельним розглядом українських підприємств» Відділення Польського Економічного Товариства у Познані
07.06.2022 р. – 14.06 2022 р. Підвищення кваліфікації Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «Крок». Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих, 60 год.
2017–2019 рр. Координатор міжнародного грантового проекту «Проектний менеджмент ЄС» в рамках програми ЄС Erasmus+ (Jean Monnet Module) [9]
2017–2020 рр. Учасник програм перепідготовки військовослужбовців у рамках проекту «Допомога в соціальній адаптації звільнених військовослужбовців» за фінансової підтримки НАТО
14.11.2017 р. – 30.06.2018 р. Сертифікат про знання англійської мови рівня В2, виданий Мовним центром «Світ» СНУ імені Лесі Українки)
29.03.2018 р. – 29.09.2018 р. Стажування у Луцькому національному технічному університеті, кафедра міжнародних економічних відносин, 180 год
З 01.04.2017 р. – 01.12.2017 р. Міжнародне піврічне стажування у Вищій Школі Економіки та Інновацій (WSEI), м. Люблін (Польща)
27.03.2012 р. – 28.02.2014 р. Сертифікат про знання польської мови рівня А2, виданий Мовним центром «Світ» СНУ імені Лесі Українки

Основні досягнення

Основні досягнення
2002- 2023 рр. Сформовано наукову школу з економіки сталого розвитку, представлену 5 докторських і 16 захищених кандидатських дисертацій з економічних спеціальностей
2013-2023 рр. Керівник 6-ти науково-дослідних робіт, що виконувалися за рахунок коштів Державного бюджету України
2012-2022 рр. Зайняті позиції у рейтингу Топ-10 Волинського (Східноєвропейського) національного університету імені Лесі Українки
2012 -2015 рр. Запрошений професор Вищого державного університету імені Іоанна Павла ІІ в Бялій Подлясці (Польща)
2010 р. Отримано вчене звання професора кафедри міжнародних економічних відносин
2008 р. Захист докторської дисертації «Економічні та інституційні засади сталого просторового розвитку регіону (теорія, методологія, механізми)» за спеціальності 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів)
1997 р. Отримано вчене звання доцента кафедри економіки та управління виробництвом
1996 р. Захист кандидатської дисертації «Регіональна соціально-економічна система в зоні радіаційного забруднення (особливості формування та розвитку)» за 08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка та 08.08.06 - Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища в Інституті регіональних досліджень НАН України (м. Львів)


Нагороди

Нагороджена нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України», «За наукові досягнення», Почесними грамотами Міністерства освіти і науки України, Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради


Додаткові відомості про наукову та професійну діяльність

Додаткові відомості про наукову та професійну діяльність
З 2015 р. донині Член редколегії журналів «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України», «Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne» (Польща)
2020 р. донині Член редколегії журналу «National Interest of Academic Journal» (Таїланд)
12.12.2022р. донині Експерт з експертизи проєктів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок, що подаються для участі у конкурсах, які проводитиме МОН Україн (наказ МОН від 12.12.2022р.)
2017–2019 рр. Голова організаційного комітету ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу наукових робіт студентів за спеціальністю «Управління проектами»
2008 р. донині Член Наукової ради Волинського (Східноєвропейського) національного університету імені Лесі Українки
2016-2019 рр. Член вченої ради Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
2018 – 2020 рр. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
2018-2022 рр. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами і програмами»
2019 р. Робота у складі журі студентського Економічного Турніру
2015 р. донині Голова Громадської організації «Інститут транскордонних ініціатив»
2020 р. донині Голова Громадської організації «Ротарі Клуб Волинь Прайд»

Знання мов

Рідна мова Українська
Інші мови English B2 Polska A2


Публікації

Публікації
Монографії 54 монографії
Посібники 10 посібників у співавторстві
Кількість статей у журналах, які входять до наукометричних баз даних Web of science та Scopus 10 статей
Кількість статей у рецензованих закордонних виданнях 18 статей
Кількість статей у фахових виданнях України понад 140 статей
Матеріали і тези конференцій понад 90 публікацій
Методичні видання понад 20 видань

Впродовж останніх 5 років опубліковані такі наукові праці | The following scientific works have been published over the past 5 years:

📚Монографії, препринти | Monographs, preprints

Монографії.jpg
 1. Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Уніга О. В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону: монографія. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 220 с.
 2. Pavlikha N., Khomiuk N. Development of Rural Territories in the System of Ukraine’s Economic Security // International and National Security: Politics, Information, Ecology, Economy: collective monograph / ed. by A. Mytko. Kiev : MPBP “Hordon”, 2018. 320 p. P. 305 – 319.
 3. Павліха Н. В., Тоцька О.Л. Моделювання зовнішньо-економічної діяльності України Монография. Моделювання зовнішньо-економічної діяльності України : монографія : Вежа-Друк, 2018. 152 с.
 4. Павліха Н. В., Войчук М. В. Організаційно-економічні засади управління сталим розвитком міста: Монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2019. 236 с.
 5. Павліха Н. В., Корнелюк О. А. Активізація транскордонного співробітництва міських поселень. Луцьк: Вежа-Друк, 2019. 212 с.
 6. Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади безпеки сталого просторового розвитку: теоретико-методологічний аспект // Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика. Колективна практика / за наук. ред. Кравчука П.Я. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2020. 212 с. С. 161-183.
 7. Сталий розвиток туризму та рекреації: сучасні виклики й перспективи для України [Текст] : монографія / Наталія Володимирівна Павліха, Ірина Олександрівна Цимбалюк, Анастасія Юріївна Савчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 2,84 Мб.
 8. Сталий розвиток спортивно-оздоровчої сфери регіону заради миру та безпеки [Текст] : монографія / Ірина Олександрівна Цимбалюк, Наталія Володимирівна Павліха, Сергій Миколайович Цимбалюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Об’єм даних 3,97 Мб.
 9. Управління проектами сталого розвитку [Текст]: монографія / Наталія Володимирівна Павліха. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 254 с.
 10. Лугова Марина, Цимбалюк Ірина, Павліха Наталія Інвестиційна діяльність регіону в умовах європейської інтеграції: ретроспективний аналіз та напрями активізації [Текст] : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 242с. ISBN 978-966-940-434-3
 11. Безпека сталого розвитку регіонів та територіальних громад України на засадах інклюзивного зростання [Текст] : монографія / Наталія Володимирівна Павліха, Ірина Олександрівна Цимбалюк, Наталія Леонідівна Хомюк, Максим Володимирович Войчук, Анастасія Юріївна Савчук, Владислав Вікторович Коломечюк, Сергій Миколайович Цимбалюк. Луцьк : Вежа-Друк. 2022. 514с.
 12. Інноваційні форми єврорегіонального співробітництва: концептуальні засади та механізми активізації [Текст] : монографія / Наталія Володимирівна Павліха, Ірина Олександрівна Цимбалюк, Ольга Антонівна Корнелюк, Юлія Віталіївна Петришина. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 214 с.
 13. Економіка добробуту: регулювання доходів населення та розвиток ринку праці [Текст] : монографія / Наталія Володимирівна Павліха, Ірина Олександрівна Цимбалюк, Олег Вікторович Уніга, Лілія Миколаївна Коцан, Анастасія Юріївна Савчук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2022. – 212 с.
 14. Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Савчук А. Ю. Сталий розвиток туризму та рекреації: сучасні виклики й перспективи для України [Текст] : монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 208 с.
 15. Долиняк Ю. О., Павліха Н. В., Цимбалюк І. О. Ринок освітніх послуг в умовах європейської інтеграції: ретроспективний аналіз і напрями розвитку [Текст]: монографія. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 232с.


📚Монографії в іноземних виданнях:

 1. Pavlikha N., Voichuk M., Kolomechiuk V. Leipzig Charta: Sustainable city development for smart future perspective in European Union. The economy of Bulgaria and the European Union in the global world: Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and in the EU. Collective Monographs of Scientific Articles. Sofia: UNSS, 2018. P. 117–126.
 2. Pavlikha N., Tsymbaliuk I., Uniga O. Labour market development features in the European Union. The economy of Bulgaria and the European Unionin the global word. Management, marketing and entrepreneurship, corporate control and business development in Bulgaria and inthe EU: сollective Monographs of Scientific Articles. Sofia, 2018. Р. 127–138.
 3. Pavlikha N., Tsymbaliuk I., Luhova M. Strategic benchmarks of regions of Ukraine convergence based on the investment activity intensification. Development of the innovative environmental and economic system in Ukraine: collective monograph / ined. V. Khudolei, T. Ponomarenko. OKTAN PRINT s.r.o. 2019. Czech Republic. P. 22-45.
 4. Natalia Pavlikha, Iryna Kytsyuk Współpraca Ukrainy z organizacjami międzynarodowymi w obszarze zrównoważonego rozwoju gospodarki i CSR // Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainie. Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu 2020 Сollective Monographs Р. 160-165.
 5. Natalia Pavlikha, Iryna Kytsyuk Zastosowanie standardów raportowania zagadnień CSR w przedsiębiorstwach ukraińskich – wybrane praktyki CSR // Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako przedmiot sprawozdawczości niefinansowej w świetle regulacji prawnych i doświadczeń praktycznych w Polsce i na Ukrainie. Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu 2020 Сollective Monographs Р. 176-185.
 6. Natalia Pavlikha, Iryna Kytsyuk Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój gospodarki Ukrainy na tle doświadczeń międzynarodowych // Przedsiębiorstwo, gospodarka i społeczeństwo w kręgu zainteresowania ekonomistów. Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Poznaniu 2020 Сollective Monographs Р. 157-175.
 7. Nataliia Pavlikha, Olha Korneliuk. World experience of circular economy implementation and prospects for Ukraine. Economic, social and legal aspects of enterprise management. Context of the political and economic crisis @ Copyright by Monika Dobska, Ryszard Kamiński & Authors. 336 р. Poznań 2022.
 8. Iryna Tsymbaliuk, Nataliia Pavliha, Serhii Tsymbaliuk Organizational and economic mechanism of sustainable development of sports and health sphere in the regions of Ukraine on the basis of inclusive growth. Economic, social and legal aspects of enterprise management. Context of the political and economic crisis @ Copyright by Monika Dobska, Ryszard Kamiński & Authors. 336 р. Poznań 2022.


📚Статті у виданнях, включеного до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science:

 1. PavlikhaN., Tsymbaliuk I. O., Kovshun N. E., Kotsan L. M. Conceptual Transformation Principles Of The Income Regulation System In Ukraine Том 2. №25. 2018. C. 317-324. Web of Science
 2. Yakubiv, V.; Sodoma, R.; Hrytsyna, O.; Pavlikha, N.; Shmatkovska, T.; Tsymbaliuk, I.; Marcus, O.; Brodska, I. 2019. Development of electronic banking: a case study of Ukraine. Entrepreneurship and Sustainability Issues 7(1): 219-232. Web of Science, Scopus
 3. Tryhuba A., Pavlikha N., Rudynets M., Tryhuba I., Grabovets V., Skalyga M. Tsymbaliuk I., Khomiuk N., Fedorchuk Moroz V. Studying the influence of production conditions on the content of operations in logistic systems of milk collection Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2019. № 3/3 ( 99 ) P. 50-63. Scopus
 4. Tryhuba Anatoliy, Rudynets Mykola, Pavlikha Nataliia, Tryhuba Inna, Kytsyuk Iryna, Kornelyuk Olga, Fedorchuk-Moroz Valentyna, Androshchuk Igor, Skorokhod Iryna, Seleznov Dmytro Establishing patterns of change in the indicators of using milk processing shops at a community territory Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Private Company Technology Center), 2019 Vol 6, No 3 (102) P. 57-65. Scopus
 5. Bortnikov V., Bortnikova A., Pavlikha N. Polish Factor in the Policy of the Russian Power in Right-Bank Ukraine (the End of the Eighteenth Century - 1830s). Ukrains'kyi Istorychnyi Zhurnal. 2020, Is. 2, p. 142–150. Web of Science
 6. Nataliia Khomiuk, Olena Bochko, Nataliia Pavlikha, Anton Demchuk, Olena Stashchuk, Tetiana Shmatkovska, Nataliya Naumenko. Economic modeling of sustainable rural development under the conditions of decentralization: a case study of Ukraine. Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development Vol. 20, Issue 3, 2020 P. 317–332. Web of Science
 7. Tryhuba, Anatoliy, V. Boyarchuk, I. Tryhuba, O. Boiarchuk, Nataliia Pavlikha and Nadiia Kovalchuk. “Study of the Impact of the Volume of Investments in Agrarian Projects on the Risk of Their Value.” ITPM (2021) , Scopus
 8. Tsymbalіuk I., Pavlikha N., Barskyi Y., Tihonchuk L., Korneliuk O., Naumenko N., Kovshun N. (2021). Imbalances Between Revenues and Expenditures of Local Rural Budgets in the Process of Fiscal Decentralization in Ukraine: Assessment and Modelling. Management, Economic Engineering in Agriculture and rural development, 2021 Vol. 21 Issue 2. Р.671-683. Web of Science
 9. Pavlikha N., Khomiuk N., Demianchuk O., Shelenko D., Sai L., Korneliuk O., Naumenko N., Skorohod I., Tsymbaliuk I., Voichuk M. Economic Assessment of Inclusive Development of Territorial Communities Within Rural Areas: A Case Study Of Ukraine. Ad Alta: Journal Of Interdisciplinary Research, 2021. VOL. 12, ISSUE 1, SPECIAL ISSUE XXV. Рр. 97–104. Web of Science
 10. Iryna Tsymbaliuk, Nataliia Pavlikha, Olena Zelinska, Alisa Ventsuryk and Anna Radko (2021). Assessing the level of competitiveness of the insurance sector during economic crises: The example of Ukraine. Insurance Markets and Companies, 12(1), 72-82. doi:10.21511/ins.12(1).2021.07, Scopus

📚Статті у фахових виданнях України:

 1. Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Долиняк Ю. О. Особливості розвитку регіональних ринків освітніх послуг в Україні [Електронний ресурс]. Економіка та Суспільство. 2018. № 15.
 2. Павліха Н.В., Хомюк Н. Л. Визначення сутності сільських категорій / Н. В. Павліха, Н. Л. Хомюк // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. – 2017. – № 19. – С. 306-313.
 3. Павліха Н. В., Хомюк Н.Л. Досвід Європейського Союзу щодо розвитку сільських територій Бізнес-навігатор: науково-виробничий журнал. Випуск 1-1 (44). 2018 С. 53-57.
 4. Павліха Н. В., Войчук М. В. Концептуальні засади управління сталим розвитком міста в умовах європейської інтеграції та реалізації реформи децентралізації: Науково-практичний журнал «Регіональна економіка». №3. 2018. С. 29–36.
 5. Мокій А., Павліха Н., Дацко О., Гуменюк А. Соціальна безпека територіальних громад у контексті регіональної політики України. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2018 випуск 6 (134) С. 42-50.
 6. Павліха Н.В., Хомюк Н.Л., Методичні підходи до аналізу розвитку сільських територій. Регіональна економіка. 2019. № 1. С. 47 – 55.
 7. Павліха Н. В., Хомюк Н. Л. Концептуальні підходи до розвитку сільських територій в умовах децентралізації. Регіональна економіка. 2019. № 3 (93). С. 71–78.
 8. Павліха Н. В., Тоцька Л.Л. Планування проекту підготовки доктора наук засобами Microsoft Office Project Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 2019. № 3. С. 62-71.
 9. Павліха Н., Тоцька О. Стратегічні напрями модернізації системи

управління вищою освітою в Україні. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. 2019. № 4. С. 33–41.

 1. Павліха Н.В., Корнелюк О.А. Методичні підходи до оцінки розвитку транскордонного співробітництва міських поселень регіону. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Випуск 25. Частина 2. С. 45-50.
 2. Павліха Н. В., Цимбалюк І. О. Науковий базис формування теорії інклюзивного розвитку регіону. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал. Луцьк : Вежа-Друк, 2020. № 3 (27).
 3. Skorokhod I., Pavlikha N. Rural green tourism standardization and certification system building within the European integration context (Формування системи стандартизації та сертифікації сільського «зеленого» туризму в умовах європейської інтеграції) Економічні горизонти. 2020. № 3(14). С. 55–63.
 4. Хомюк Н.Л., Павліха Н.В. Напрями диверсифікації сільськогосподарського виробництва в Україні на засадах сталого розвитку. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 22. № 95. С. 45–51.
 5. Хомюк Н., Павліха Н., Вороний І. Диверсифікація як інструмент забезпечення сталого розвитку сільських територій. Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 22. № 96. С. 35–41.
 6. Шуляк А.М., Павліха Н.В., Ярош Я. Політизація ісламу як соціально-політична загроза світу № 1 (12) (2022): Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. С. 152-160.
 7. Павліха Н., Шуляк А. Публічна дипломатія задля безпеки сталого розвитку № 2 (13) (2022): Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. С. 173-186.
 8. Павліха Н., Шульга С. Міжнародна грантова діяльність у контексті реформи децентралізації в Україні. № 3 (14) (2022): Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії. С. 310-319.


📚Статті у наукових виданнях інших держав:

 1. Pavlikha N., Khomiuk N. Economic security of development of rural territories in Ukraine. International Journal of New Economics and Social Sciences. 2018. № 1(7). p.119-130.
 2. Pavlikha N., Tsymbaliuk I., Voichuk M., Kolomechiuk V. City marketing as the integrated development Instrument: sustainable development and smart growth “Business Education in the 21st Century”, Book of abstracts of the second International Scientific Conference on Business and Economics (ISCBE’18), May 25, 2018, Tetovo, Republic of Macedonia, 2018 р. С. 32.
 3. Natalia Pavlikha , Maksym Voichuk Сonceptual basis of sustainable spatial development: theoretical and practical framework: International Journal of new Economics and Social Sciences. 2018. Issue 8 (2). P. 311-322.
 4. Pavlikha N., Yakovyuk V. Assessment of the efficiency of transboundary water management by the example of the Western Bugriverbasin. International Journal of New Economics, Public Administration and Law (IJONEPAAL). Varna-Świnoujście: Cech Rzemiosł Różnych, 2019. № 1 (3). PP. 70-77.
 5. Pavlikha N., Tsymbaliuk I., Voichuk M. Ecological component of rural development diversification in conditions of decentralization: 3nd International Scientific and Technical Internet Conference ““Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2020. - 267 p. P. 243–245.
 6. Pavlikha N., Totska O. The Concept of Spherical Waves of Higher Education Development Management. National Interest Academic Journal. 2021. Vol. 1. No. 4. P. 69–88.
 7. Pavlikha N., Tsymbaliuk S. Analysis and forecasting of the sphere of sports and health services development in Ukraine. National Interest Academic Journal. Thailand. 2021. Vol. 1. No. 4. Рр. 42–54.
 8. Khomiuk N., Pavlikha N. Organizational and economic mechanism of diversification of sustainable development of rural areas in the conditions of decentralization. National Interest Academic Journal. Thailand. 2022. Vol. 2. No. 6. Рр. 1–11.
 9. Polinkevych O., Pavlikha N., Voichuk M. (2022). Quality management of the education in higher education institutions of Ukraine on the principles of business socially responsibility. National Interest, 2(7), 30–40.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає

Методологія управління проєктами

Філософія сталого розвитку та сучасні економічні теорії

Промоція наукового продукту та управління проєктами

Управління проєктами розвитку регіонів та територіальних громад

Сталий, інклюзивний та смарт розвиток в контексті децентралізації: досвід ЄС

Вступ в управління проєктами

Управління міжнародними проєктами