Індика Світлана Ярославівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Indika.jpg

Посада:

  завідувач кафедри фітнесу та циклічних видів спорту

Науковий ступінь:

  кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Вчене звання:

  доцент

Наукові профілі:

https://orcid.org/0000-0003-0676-9227

ResearcherID: AAB-8811-2019

Scopus Author ID: 57191358878

Google Scholar

Контакти:

E-mail: indyka.svitlana@vnu.edu.ua

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота Луцької міської ради (1999 р.)
 • Почесна грамота Обласної ради (2013 р.)
 • Подяка міського голови (2017 р.)

Освіта, стажування та підвищення кваліфікації:

 • Волинський державний університет імені Лесі Українки (2000–2005 рр.) – викладач біології
 • Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» (2009–2010 рр.) – магістр з фізичної реабілітації
 • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle» (2015 р.)
 • Стажування – Університет Яна Кохановського в Кєльцах, філія в Пйотркові Трибунальському (Польща), кафедра педагогіки здоров’я та фізичного виховання (з 21.04.2016 р. до 22.07.2016 р.)
 • Курси навчання польської мови (рівень В2) – Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, факультет міжнародних відносин, мовний центр «Світ» (01.11.2015 р. по 30.06.2017 р.)
 • Курси підвищення кваліфікації із «Теорія і практика навчання Каякінгу» (11–17 червня 2019 року)
 • Стажування – Природничо-гуманітарний університет в Седльце (Польща), Інститут медичних наук та наук про здоров'я (з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р.)
 • Семінар «Електронне навчання й менеджмент в університеті: Office 365» (36 год.) (березень-травень 2020 р.)

Професійна діяльність:

 • викладач Луцької філії медичного коледжу «Монада» (2005 р.)
 • Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»: старший викладач кафедри фізичної реабілітації (2006-2014 рр.).

Етапи роботи в Університеті:

 • 2014–2015 рр. – старший викладач кафедри фітнесу і рекреації
 • 2016–2020 рр. – доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації
 • травень 2021 р.– завідувач кафедри фітнесу та циклічних видів спорту

Викладає навчальні дисципліни:

 • «Основи медичних знань та БЖД»;
 • «Методика занять у медичних групах з фізичного виховання»;
 • «Методика навчання основ здоров’я»;
 • «Адаптивне фізичне виховання».

Наукова та промоційна діяльність:

 • Індика, Світлана Ярославівна. Фізична реабілітація осіб другого зрілого віку після інфаркту міокарда у післялікарняний період : дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Індика Світлана Ярославівна ; Львівський держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2014. – 222 арк. : рис., табл.
 • Член організаційного комітету щорічного Міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» та щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві».
 • Член групи координаторів академічного обміну студентами між Природничо-гуманітарним університетом ім. Яна Длугоша в Ченстохові (Польща) та Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки за програмою «Подвійний диплом».
 • Член наукової групи по виконанню спільного українсько-польського науково-дослідного проекту «Біомеханічні та психологічні виміри життєдіяльності госпіталізованих військових – учасників бойових дій в Україні».
 • Є співвиконавцем державної теми «Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення» (0115U002344).
 • Була співвиконавцем державної теми «Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення» (0115U002344) (2015-2017 рр.).
 • Є співвиконавцем державної теми «Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (0119U001191) (2018-2020 рр.).
 • Відповідальний секретар наукового фахового журналу категорії «Б» Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві».
 • Член редакційної колегії наукових фахових журналів категорії «Б» Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві» та «Фізична культура, спорт і здоров’я нації».

Автор близько 80 публікацій, з них 70 – наукових (в т. ч. 3 монографії), 23 статті у фахових виданнях України, 7 – у визнаних зарубіжних виданнях, 10 праць – навчально-методичного характеру (в т. ч. 8 посібників), 5 авторських свідоцтва на твір.

Коло наукових інтересів:

 • фізична активність;
 • здоров’язбереження;
 • якість життя.

Наукові праці Індики С.Я.