Гордун Світлана Миколаївна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Hordun.jpg

Науковий ступінь:

кандидат філологічних наук

Email:

Hordun.Svitlana@vnu.edu.ua

Наукові профілі:

Освіта:

 • 2020 – кандидат філологічних наук, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)
 • 2012 – диплом магістра з відзнакою, факультет іноземної філології, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

Курси:

Англійська мова, іноземна мова (за професійним спрямуванням), лінгвокраїнознавство англомовних країн

Професійний досвід:

 • 2022 - дотепер - старший викладач кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2020 – 2022 – асистент кафедри іноземних мов гуманітарних спеціальностей Волинського національного університету імені Лесі Українки
 • 2016 – дотепер – вчитель іноземної мови в КЗ ЗСО «Луцький ліцей №28 Луцької міської ради»
 • 2015 – 2016 – вчитель іноземної мови в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – гімназія №1 імені Героя Радянського Союзу В. П. Газіна» (смт. Ратне)
 • 2013 – 2015 – педагог-організатор у НВК «ЗОШ І-ІІІ ступеня – гімназія №1 імені Героя Радянського Союзу В. П. Газіна» (смт. Ратне)

Наукові інтереси:

 • лексикографія
 • термінознавство
 • методика викладання іноземної мови
 • лінгвокраїнознавство

Інший професійний досвід:

 • Член громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови “TESOL – Ukraine”»

Відзнаки, нагороди:

 • грамота факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки за професійне виконання обов’язків технічного секретаря приймальної комісії під час вступної компанії ВНУ імені Лесі Українки

Вибрані публікації:

Монографії:

 1. Гордун С. М., Калиновська І. М. Тенденції розвитку еколінгвістики та її роль у вирішенні екологічних проблем. Philological science and education: transformation and development vectors: Collective monograph. Vol. 1. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. С. 112–129.
 2. Кушнерук С. М. Функції термінів екомаркетингу в канадській публіцистиці. Україна – Канада: сучасні наукові студії : кол. моногр.: у 3-х кн. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. Кн. 2. С. 31–39.

Статті у фахових вітчизняних виданнях:

 1. Гордун С. М. Семантичні особливості термінів екомаркетингу в англомовних публіцистичних текстах. Нова філологія.: збірник наукових праць. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2021. № 82. С. 43–48.
 2. Кушнерук С. М. Особливості функціонування тематичних груп термінів екомаркетингу в англомовних публіцистичних текстах. Нова філологія : збірник наукових праць. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. № 76. С. 57–61.
 3. Кушнерук С. М. Синтаксичний спосіб творення англійських термінів екомаркетингу. Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал. Одеса, 2017. Вип. № 10. Т. 1. C. 59–62.
 4. Кушнерук С. М. Синонімічні та антонімічні відношення англійської екомаркетингової терміносистеми. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2016. Вип. 5. С. 83–87.
 5. Кушнерук С. М. Термінологічна насиченість англомовних публіцистичних текстів екомаркетингу. Актуальні питання іноземної філології. Луцьк, 2017. № 7. С. 110–116.

Статті у зарубіжних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз:

 1. Гордун С. М. Структурні характеристики англомовних публіцистичних екомаркетингових текстів. Sciences of Europe. Praha, 2019. Т. 2, № 43. С. 49–54.

Тези доповідей та матеріали міжнародних конференцій, опубліковані в Україні:

 1. Гордун С. М. Формування екологічної компетентності у процесі вивчення іноземної мови. Пріоритетні напрями сучасної лінгводидактики (до 90-ї річниці з дня народження Лариси Павлівни Рожило): матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару. 25–26 березня 2021 року / укл. Ю. С. Васейко, Л. М. Деркач, Р. С. Зінчук, Л. Б. Лавринович. Луцьк: ВНУ імені Лесі Українки, 2021. С. 78–80.
 2. Кушнерук С. М. Афіксація як один з найпродуктивніших процесів термінотворення екомаркетингових термінів англійської мови. Сучасні перспективи розвитку науки : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Київ : МЦНД, 2017. С. 68–70.
 3. Кушнерук С. М. Тематична класифікація англійської екомаркетингової терміносистеми. Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : Збірник матеріалів II Міжнар. наук.¬практ. конф. / відп. ред. доц. Н. В. Коленда. Луцьк, 2017. С. 367–368.