Бєлікова Наталія Олександрівна

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до: навігація, пошук
Бєлікова.jpg

Науковий ступінь:

доктор педагогічних наук

Вчене звання:

професор

Посада:

професор, завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації

Наукові профілі:

https://оrcid.org/0000-0003-2789-7586

WoS:ResearcherID:AAB-8638-2019

Scopus Author ID: 57191358701

Google Scholar

Контакти:

e-mail: belikova.natalia@vnu.edu.ua

Відзнаки та нагороди:

Нагрудний знак МОН «Відмінник освіти України» (2005 р.), Диплом лауреата Волинської обласної премії за заслуги у сфері науки (2013 р.), Медаль «За визначний внесок у поширення ідеї Єдності Європи» Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (2014 р.), Почесна грамота Волинської обласної ради (2011 р.), Подяка Луцького міського голови (2010; 2012 р.), Подяка управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (2012 р.), Почесна грамота міського голови (2016 р.).

Освіта, стажування та підвищення кваліфікації:

 • Волинський державний університет імені Лесі Українки (1992–1997 рр.) – вчитель географії і біології
 • Курси підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників у сфері дистанційного навчання «Базові навички роботи у системі управління навчанням Moodle» (2015 р.)
 • Стажування – Університет Яна Кохановського в Кєльцах, філія в Пйотркові Трибунальському (Польща), кафедра педагогіки здоров’я та фізичного виховання (з 21.04.2016 р. до 22.07.2016 р.)
 • Курси підвищення кваліфікації із «Теорія і практика навчання Каякінгу» (11–17 червня 2019 року)
 • Стажування – Природничо-гуманітарний університет в Седльце (Польща), Інститут медичних наук та наук про здоров'я (з 02.03.2020 р. до 02.06.2020 р.)
 • Семінар «Електронне навчання й менеджмент в університеті: Office 365» (36 год.) (березень-травень 2020 р.)

Професійна діяльність:

 • учитель географії гімназії №21 м. Луцька (1997-2002 рр.)

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна»:

 • старший викладач кафедри фізичного виховання (2002-2003 рр.)
 • завідувач кафедри фізичної реабілітації (2003-2011 рр.)
 • декан факультету соціально-рекреаційних технологій та реабілітації (2011-2014 рр.)

Етапи роботи в Університеті:

 • 2014–2015 рр. – завідувач кафедри фітнесу і рекреації
 • 2015–2020 рр. – завідувач кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

Викладає навчальні дисципліни: 

 • «Фізична рекреація»
 • «Wellness-технології»
 • «Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності різних груп населення»

Наукова та промоційна діяльність:

 • Бєлікова Н. О. Морфофункціональні основи адаптації серця при фізичних навантаженнях в залежності від типів його вегетативної регуляції : дис. канд. біол. наук: 14.03.01 / Бєлікова Наталія Олександрівна; Тернопільська держ. медична академія ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2001. – 165 арк.
 • Бєлікова, Наталія Олександрівна. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності [Текст] : дис. доктора пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2012. – 575 с.: рис., табл.
 • Керівник наукового осередку «Науково-педагогічне забезпечення здоров’язбережувальної діяльності різних соціальних груп населення». Напрями наукових досліджень: проектування та реалізація здоров’язбережувальної діяльності учнів, студентської молоді та людей працездатного віку, спрямованої на формування культури здоров’я, забезпечення  фізичної та інтелектуальної працездатності, підвищення якості життя і продовження активного довголіття. Підготувала 4 кандидатів наук; науковий керівник на етапі підготовки 4 кандидатських дисертацій.
 • Є співвиконавцем державної теми «Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення» (0115U002344).
 • Була співвиконавцем державної теми «Соціально-педагогічні та медико-біологічні основи фізичної активності різних груп населення» (0115U002344) (2015-2017 рр.).
 • Є відповідальним виконавцем державної теми «Вплив фізичної активності на якість життя різних груп населення» (0119U001191) (2018-2020 рр.).
 • Керівник науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту «Науково-методичні засади розробки здоров’яформувальних технологій у фізичній культурі різних вікових груп» (2016-2020 рр.).
 • Член Науково-методичної комісії сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт».
 • Член наукової групи по виконанню спільного українсько-польського науково-дослідного проекту «Біомеханічні та психологічні виміри життєдіяльності госпіталізованих військових – учасників бойових дій в Україні».
 • Заступник головного редактора наукового фахового журналу категорії «Б» «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві».
 • Член наукового комітету щорічного Міжнародного наукового конгресу істориків фізичної культури «Історія фізичної культури і спорту народів Європи» та щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві».

Автор близько 160 публікацій, з них 130 – наукових (в т. ч. 2 монографії), 70 статей у фахових виданнях України, 10 – у визнаних зарубіжних виданнях, 22 праці навчально-методичного характеру (в т. ч. 7 посібників), 6 авторських свідоцтв на твір.

Коло наукових інтересів:

 • педагогіка вищої школи
 • фізична активність
 • здоров’язбереження
 • якість життя

Наукові праці