Журавльов Олександр Анатолійович

Матеріал з wiki.vnu.edu.ua
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Журавльов.jpeg

Посада – декан факультету біології та лісового господарства ,доцент кафедри фізіології людини і тварин.

Науковий ступінь – кандидат біологічних наук.

Вчене звання – доцент.

Фахівець із фізіології людини і тварин (екологічна фізіологія, ЕЕГ, ВП, мотивація прийняття рішення)

Контактна інформація:

 • м. Луцьк, вул. Потапова, 9, корпус С, 7 поверх (ауд. 707)
 • e-mail: Zhuravlov.Oleksandr@vnu.edu.ua
 • +38(0332) 249947

Наукові профілі автора

ORCID

Scopus Author ID

ResearcherID

Google Scholar

ОСВІТА

 • 2006 - Кандидат біологічних наук (Фізіологія людини і тварин), Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
 • 2002 - диплом про вищу освіту (Біологія), біологічний факультет, Волинський державний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк.

Членство в наукових товариствах • Українське фізіологічне товариство • Українське товариство нейронаук

ПРОФЕСІЙНІ ПРИЗНАЧЕННЯ:

 • З 2002 року - старший лаборант кафедри фізіології людини і тварин, завідувач лабораторії екологічної фізіології.
 • У 2006 році - старший викладач кафедри фізіології людини і тварин, 2009 році – доцент кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету.
 • З 2006 по 2020 рік виконував обов’язки заступника відповідального секретаря приймальної комісії СНУ ім. Лесі Українки.
 • 3 2020 року і дотепер – декан факультету біології та лісового господарства

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ, НАГОРОДИ, ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЯХ

Нагороди, відзнаки

 • Почесна грамота Волинськї обласної ради (2019 рік)

Членство в наукових товариствах

НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • екологічна фізіологія,
 • ЕЕГ,
 • ВП,
 • мотивація прийняття рішення.

ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 1. Грант № 2016-05871 Шведскього комітету наукових досліджень (Swedish Research Council) за програмою Swedish Research Links (Назва гранту: Обчислювальна структура з високою пропускною здатністю для аналізу великих об'ємів даних мозкових сигналів).
 2. Проект Erasmus+ KA 2, Capacity Building in Higher Education project “Students’ Mobility Capacity Building in Higher Education in Ukraine and Serbia” (MILETUS). 574050-EPP-l -2016-1-DE-EPPKA2-CBHE-SP.

ВИБРАНІ ПРАЦІ

 1. Kotsan I, Kozachuk N, Kachynska T, Shvartz L, Poruchynskyi A, Dmytrotsa O, Abramchuk O, Zhuravlov O, and Poruchynska Т. Functional System of Creative Thinking // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences September-October RJPBCS. 2016. 7 (5). 527-532
 2. Журавльов О. Особливості реакцій серцево-судинної системи на дію іонізуючого випромінювання / О.А. Журавльов, С.Є. Швайко., О.Р. Дмитроца, Л.В. Бурбан // Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. - № 7 (332). – Серія : Біологічні науки. – 2016. – С. 184-194.
 3. Романюк А.П. Шевчук Т. Я., Поручинський А. І., Журавльов О. А. Аналіз когнітивних викликаних потенціалів у спортсменів // Академічні читання з міжнародною участю «Системна організація пс ихофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти)», присвячені 90-річчю від дня народження професора, доктора медичних наук Гіттіка Леоніда Самійловича та 45-річчю кафедри фізіології людини і тварин (8-10 червня, 2016 року). – Луцьк, 2016. С. 112-113.
 4. Dmytrotsa O., Shvaiko S., Poruchynska T., Poruchynskyi A., Zhuravlov O., Morenko А. Spectral analysis of EEG signals among people with different levels of personal anxiety // J Pre Clin Clin Res. 2018;12(1):22–25. [1]
 5. Romaniuk A. The correlative analysis of amplitude-temporal characteristics of evoked potentials of brain cortex in sportsmen / А. Romaniuk, T. Shevchuk, T. Poruchynska, O. Zhuravlov, O. Usova // Agricultural and Biological Scienсes, (2017), «EUREKA: Life Sciences» Number 2. – Р. 51–58.
 6. Козачук Н. Качинська Т.В., Журавльов О.А., Гошко Л.І. Особливості показників крові в осіб шкільного віку з різним рівнем особистісної тривожності залежно від важкості доопераційного стану // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: тези доп. VIII Міжнар. наук. конф., присвяченої 175-річчю кафедри фізіології та анатомії людини та тварин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна, Київ, 17-20 жовтня 2017 р. – К.: 2017. – С. 53.
 7. Poruchynskyi A., Shvaiko S., Dmytrotsa O., Poruchynska T., Zhuravliov O., Morenko A. Analiza widmowa sygnału EEG osób o różnym poziomie niepokoju osobowościowego (The spectral power of rhythms of electroencephalogram in persons with different level of personality anxiety). // Konferencja “Choroby cywilizacyjne a styl życia”. 19 maja 2017. Biała Podlaska. – 2017.
 8. Сергійчук Н. Особливості сприйняття часових відрізків та психофізичних показників досліджуваних з різним хронотипом / Н. Сергійчук, О. Журавльов // Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук / Збірник матеріалів II міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, студентів та аспірантів (25 жовтня 2017 року). – Луцьк. – 2017. – С. 214-216.
 9. Журавльов О. А. Особливості ЕЕГ при виконанні завдань зі зростаючим рівнем складності (мнестичний аспект) / О. А. Журавльов, А. В. Гончарук // Матеріали ІІ інтернет-конференції з міжнародною участю «Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій (медико-біологічні аспекти)». – Луцьк : 2017. – С. 11
 10. Швайко С., Дмитроца О., Поручинський А., Журавльов О. Оцінка стану фізичного розвитку та адаптаційних можливостей підлітків, котрі проживають на радіоактивно забрудненій території / Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VІІІ Міжнародна науково-практична конференція, присвяченої 175-річчю кафедри фізіології та анатомії людини та тварин КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, 17-20 жовтня, 2017 р. – К. : 2017. – С. 126.
 11. Трофим'як Ю., Дмитроца О., Швайко С., Журавльов О. Оцінка стану фізичнoгo здopoв’я дітей молодшого шкільного віку Волинської області / Здоровье для всех: материалы VII международной научно–практической конференции, УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 18 – 19 мая 2017 г./ Министерство образования Республики Беларусь [и др.]; редкол.: К.К. Шебеко [и др.]. – Пинск: ПолесГУ, 2017. – С. 213.
 12. Трофим'як Ю.В., Дмитроца О.Р., Швайко С.Є., Журавльов О.А. Стан насичення киснем крові школярів підліткового віку, котрі постійно проживають на радіоактивно забрудненій території / Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки україни збірка тез доповідей науково–практичної конференції (тринадцяті Марзєєвські читання). Випуск 17 (19-20 жовтня 2017 р.) - м. Київ. - С. 144-146.
 13. Pshybelsky V., Zhuravlov O., Shevchuk T., Zhuravlova O. Indicators of respiratory system in conditions of chronic action of harmful environmental factors with type of body constitution. EUREKA: HEALTH SCIENCES. 2018. N 4. P. 34-41.
 14. Kozachuk N. Relationship Between The Rhythmic Activity Of The Cerebral Cortex And The Manifestation Of Impulsivity/Reflexivity / Kozachuk N., Shvartz L, Zhuravlov O at al. // RJPBCS. – 2018. – 9(4). – P. 1349-1355.
 15. Пшибельський В. В., Журавльов О. А., Шевчук Т. Я., Журавльова О. В. Аналіз особливостей центрального кровотоку у досліджуваних, що зазнають хронічного впливу негативних факторів середовища на виробництві / Вісник Черкаського університету Серія Біологічні науки №1. 2018 С. 121-133
 16. Журавльова О.В., Журавльов О.А. Розробка та апробація методики діагностики особистісного конструкту прокрастинації // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія психологічні науки. – 2018. – 3(1). – С.42-46
 17. Dmytrotsa O., Yanko N., Shvayko S., Poruchynskiy A., Zhuravlov O. Indices of Oxygen Saturation in Urban and Rural Children // Biomed J Sci & Tech Res. - 2018. – Vol. 4(3). – P. 3961-3962. MS.ID.001061.
 18. Журавльов О.А. Особливості фізичної та розумової працездатності у студентів з різним хронотипом / О.А. Журавльов // «ВЕКТОРИ ПСИХОЛОГІЇ – 2019». Матеріали Міжнародної молодіжної наукової конференції (24 квітня 2019 р., м. Харків, Україна).-Харків: – 2019 – С. 239-240.
 19. Rakovets O. Electrophysiological Features of Brain Electric Activity in Individuals with Different Social Behavior / O. Rakovets, O. Abramchuk, L. Shvarts, N. Kozachuk, O. Zhuravlov, A. Zhuravlova, L. Goshko, T. Kachynska, M. Osyp, Yu. Osyp, I. Kuznetsov, I. Kotsan // RJPBCS. – 2019. – 10(3). – P. 85-92.
 20. Kuznietsov I. Machine learning approach to classification of Parkinson’s disease patients based on EEG microstates I. Kuznietsov, S. Kryzhanovskyi, T. Kachynska, O. Abramchuk, O. Zhuravlov, I. Khachidze, I. Zyma, O. Shpenkov, I. Karaban, P. Herman // BNA2019 ABSTRACT BOOK. – 2019. – P. 213-214.
 21. Журавльова О.В. Адаптація україномовної версії психодіагностичної методики «Pure Procrastination Scale» / О.В. Журавльова, О.А. Журавльов // Теорія і практика сучасної психології. – 2019. – 2(1). – C. 50-53.
 22. Kachynska T. Microstate analysis of pre- and post- alpha-neurofeedback training ERPS. / Kachynska T., Kuznietsov I., Abramchuk O., Zhuravlov O., Kryzhanovskyi S., Khachidze I., Gubianuri T., Zyma I., Shpenkov O., Chernykh M., Herman P. // Neuroinformatics 2019. – P.61.
 23. Журавльова О.В. Академічна прокрастинація в іноземних студентів бакалаврату в умовах лінгвокультурної інтеграції / О.В. Журавльова, Л.В. Засєкіна, О.А. Журавльов // East european journal of psycholinguistics. – 2019. – 6(1). – С 82–93. [2]